Iransk pastor som skal ha korrumpert jorden med kristendom, satt fri.

Irani-273x300Den iranske kristne pastoren Behnam Irani som ble omtalt i Søkelys i oktober 2014 er nå satt fri. Pastor Irani som leder en 300 medlemmer store forsamling i Karaj som er tilsluttet Church of Iran ble i 2006 arrestert da han holdt et bibelstudie. Han ble da dømt til fire års fengsel. Han ble igjen arrestert i 2010 for sin kristne virksomhet, men myndighetene tiltalte han da for å ha begått statsfiendtlige handlinger, fordi han fortsatte å spre det kristne evangeliet. I utgangspunktet kunne pastor Irani ha blitt dømt til døden, men i oktober 2014 ble det klart at han ble dømt til seks års fengsel for sin stats-fiendtlige virksomhet. Også to andre medlemmer av The Church of Iran, Abdolreza Ali-Haghnejad og Reza Rabbani stod tiltalt sammen med ham

Dommen mot pastor Irani ble allerede i desember 2014 omgjort etter en anke, men pastoren har helt siden da sittet fengslet. Etter iransk lov kan en innsatt ble løslatt tidligere på grunn av god oppførsel etter at de sonet mer enn halvparten av straffen, og dette må Death-sentence-to-four-Iraniansgodkjenner av fengselsmyndighetene og en dommer, melder The Christian Messenger. Allerede i 2015 skal fengselsmyndighetene ha anbefalt løslatelse, men en mer fundamentalistisk dommer skal ha motsatt seg dette. Det skal også ha vært snakk om å løslate pastoren i september, men dette ser ut til å ha blitt forstyrret av krefter som ønsket å holde den kristne pastoren innesperret lengst mulig. Imidlertid skal pastoren nå ha blitt satt fri melder Christians News Network som også kan fortelle at Paul Robinson som er CEO for “Release International” er glad for at pastor Behnam Irani nå er løslatt. “Release International” som er en kristen organisasjon som jobber for den forfulgte kristne kirke forteller at dette er noe vi har kjempet for i mange år. Sammen med andre kristne som er opptatt av forfulgte kristne vil vi nå sende takkebønner opp til Herren for den løslatte pastoren og be for andre som sitter fengslet fordi er venner av Jesus Kristus. Over store deler av verden blir kristne forfulgt fordi de setter Jesus Kristus høyere enn sin egen frihet, sitt eget liv og sitt eget velvære. Disse er eksempler på Herrens perler som vi bør beundre og takke Herren for. For det er gjennom deres tårer og blod at jorden vætes for at muslimer kan finne vei til Jesus og forstå at Han er Messias, den levende Guds Sønn og den som setter mennesker fri.