Iran og Saudi-Arabia i dyp konflikt -et nytt stykke av en stykkevis tredje verdenskrig?

Krisen som nå stadig eskalerer mellom Iran og Saudi-Arabia kan potensielt utvikle seg krise-saudi-irantil krig mellom de to muslimske statene. Krisen eskalerte ytterligere søndag da Saudi-Arabia brøt de diplomatiske forbindelser med Teheran. Den stadig mer farlige situasjonen begynte etter at Saudi-Arabia henrettet 47 sjiamuslimske dødsdømte som var anklaget for terrorisme. En rekke sjiamuslimske ledere, deriblant det iranske reagerte med sterke fordømmelser og rasende demonstranter stormet lørdag den Saudi-Arabiske ambassaden i Teheran. Det Sunni muslimske kongedømmet reagerte søndag sterkt på stormingen av deres ambassade og offentliggjorde søndag at landet brøt alle bånd med Iran.

De iranske diplomatene ved Irans ambassade i Saudi-Arabia har fått 48 timer til å forlate landet, og en rekke vestlige ledere oppfordret søndag partene til å dempe spenningene og forhindre at dette utvikler seg til militær konflikt. Det Sjia muslimske Iran og det Sunni muslimske Saudi Arabia er dypere fiender og står begge på hver sin side i konflikten i Syria og krigen i Jemen. Fiendskapet mellom de to muslimske nasjonene har vært langvarig og mange ting kan tyde på at dette kan bli et nytt stykke i den stykkevise tredje verdenskrig pave Frans snakket om i fjor høst. Det vi ser skje i Obama_bowingMidtøsten er en region full av indre spenninger, væpnede konflikter hvor Vesten og Russland er involvert på hver sin side i konflikten. Iran nærer som kjent tette bånd til Russland og Vladimir Putin, mens Saudi-Arabia som er et brutalt diktatur som henretter og halshugger dissentere og kristne, støtter seg militært på USA. Som kjent er det svært tette bånd mellom USA og det Saudi-Arabiske kongeriket, noe som kan illustreres med et bilde hvor USAs Barack Hussein Obama bøyde seg for den nå avdøde Saudi-Arabiske kongen.

På hver sin side i konfliktene

Iran og Saudi-Arabia har lenge stått på hver sin side i de mange konfliktene som preger Midtøsten etter at den arabiske vår slo feil. I Syria står Saudi-Arabia sammen med de styrker som vil fjerne president Assad fra makten, og Saudi-Arabia har i likhet med Tyrkia blitt beskyldt for å finansiere å støtte IS eller den islamske staten. Iran på sin side er en tett alliert av president Bashar Assad og utkjemper sammen med Russland, den syriske regjeringshæren og Hizbollah, en blodig krig mot ulike syriske opprørsgrupper. I Jemen er Saudi Arabia tungt involvert i en krig mot Houthi-opprørere og deltar aktivt med omfattende luftoperasjoner til fordel for regjeringen. Iran på sin side yter militær og finansiell hjelp til Houthi opprørerne og sa søndag at Saudi-Arabia ville komme til å betale en høy pris for lørdagens henrettelser. Slik kommenterer pastor Paul Begley den siste utviklingen

I videoen nedenfor forklares den bitre konflikten mellom Iran og Saudi Arabia på en lettfattelig og kort måte

 

Facebook Comments

12 tanker om “Iran og Saudi-Arabia i dyp konflikt -et nytt stykke av en stykkevis tredje verdenskrig?

 1. Det er ei stund sidan eg las denne profetien om Iran og SaudiArabia.

  http://www.jewsnews.co.il/2015/04/08/the-jewish-prophecy-that-will-blow-your-mind-saudi-arabia-and-iran-going-to-war-foretold-2000-as-a-precursor-to-the-jewish-messiah-coming/

  Eg fekk det ikkje heilt til å stemma fordi eg hadde ei litt feilaktig forståing av Messias si rolle.

  “That the year the Messiah will arrive when all the nations of the world will antagonize (bekjempe) each other and threaten with war. The king of Persia (Iran) antagonizes the King of Arabia (Saudi Arabia) with war. The King of Arabia goes to Edom (The Western Countries, headed by USA) for advice. Then the King of Persia destroys the world (and since that cannot be done with conventional weapons it must mean nuclear which can destroy most of the world). And all the nations of the world begin to panic and are afraid, and Israel too is afraid as to how to defend from this. G-d then says to them “Do not fear for everything that I have done is for your benefit, to destroy the evil kingdom of Edom and eradicate evil from this world so that the Messiah can come, your time of redemption is now.”

  Det som står i profetien er at Messias ( Israels store leiar i endetida) vil stå fram dette året der Iran og SaudiArabia kjem i krig.
  Alt ligg til rette for at det skjer i år.
  Det er Irans atomprogram som skapar denne situasjonen. Iran har fått lov å utvikla atomvåpen som vil verta brukt i krigen.

  “The leader of Persia will respond and [attempt to] bring destruction to the entire world. All the nations of the world will be trembling and shaking and falling on their faces.”

  “The Jewish people will be overcome by panic and fear, saying: “Where can we go? Where can we go?” And the Messiah will say to them: My children, do not fear, everything I did I did only for you! Why are you frightened? Don’t be afraid–the days of your redemption have arrived!”

  http://www.breakingisraelnews.com/47934/prophecy-fulfilled-sept-4-2015-opinion/#WXhbuPr8o3LoXPoR.97

  Det er synet i Daniel 8 som vert oppfyllt.
  Vesten vil med GOG i spissen knusa Iran.

  “In order to wait for the fall of Persia (Iran) at the hands of Edom (the Christian West), and then the final redemption will come!”

 2. Torstein: du skriver at “det som står i profetien er at Messias (Israels store leiar i endetida) vil stå fram dette året der Iran og SaudiArabia kjem i krig”.
  Torstein, hør nå. Dette er viktig. Messias har allerde stått fram. Han stod fram for 2000 år siden. Han heter Jesus. Han vil riktignok komme tilbake i endetiden, men han har allerede stått fram. Den Messias du tydeligvis venter på blir i kristen termonologi kalt Antikrist. Altså motsatsen til Messias. Satans versjon av Messias. Du er forført og må vende om. Å tro at Antikrist er Messias vil koste deg sjelen og det evige liv i Guds rike.

  • Oddgeir.

   Jesus-evangeliet er ei historie om Tammus og himmeldronninga Astarte som har fått nye namn.

   Bibeltekstane som vert brukt er diverre teke ut av sin samanheng og vridd på.

   https://www.youtube.com/watch?v=51PcjmeG0hA

   Herren Gud har kontroll og leier folket Sitt på slutten.

   Baal-dyrkinga – Jesus – står for fall.

   https://777denny.files.wordpress.com/2014/10/semiramis-tammuz-nimrod.jpg

   Edom eller den vestlege verda vert jødane sine verste fiendar på slutten.
   Dei ynskjer å påtvinga jødane si Baaldyrking.

   Du kan samanlikna Messias si oppgåve på slutten med det makkabearane gjorde då Israel vart underkua som folk.
   Messias er eit vanleg menneske, ikkje eit falskt bilete av Gud, slik td Kol 1 fortel.

   “I særlig grad fortjener moren beundring og et godt ettermæle. Hun var vitne til at sju sønner mistet livet i løpet av en eneste dag, men bar det tappert fordi hun satte sitt håp til Herren. Mild og målbevisst oppmuntret hun hver enkelt av dem på fedrenes språk. Hun styrket sitt kvinnehjerte med mandig mot og sa til dem:
   22 «Jeg vet ikke hvordan dere ble til i mitt morsliv, og ikke var det jeg som gav dere liv og ånde. Det var ikke jeg som føyde sammen kroppens enkelte deler. 23 Nei, det er verdens skaper som former mennesket, og som har tenkt ut hvordan alt skulle bli til. Derfor skal han i sin barmhjertighet gi dere både liv og ånde tilbake, fordi dere nå ofrer dere selv for hans lover.» 2 Makk 7

   “Jeg adlyder ikke kongens påbud, men lovens bud adlyder jeg, den lov som ble gitt våre fedre gjennom Moses. 31 Men du som har funnet på så mye ondt mot hebreerne, du skal ikke slippe unna Guds hender. 32 Vi lider jo for våre synders skyld, 33 og om nå vår levende Herre har vist sin harme mot oss en kort stund for å straffe og oppdra oss, så skal han igjen la seg forsone med sine tjenere. 34 Men du, din gudløse usling, du avskyeligste av alle mennesker, blås deg ikke opp med tomme innbilninger, kneis ikke så stolt og tro ikke du vil oppnå noe når du løfter hånden mot Guds tjenere. 35 For du har ennå ikke sluppet unna Den Allmektige Guds dom, han som ser alt. 36 Våre brødre måtte utholde en kortvarig pine, men for sin troskap mot Guds pakt har de nå fått del i et evig liv”

   Kva gud er det jødane vert påtvunge på slutten?

   “Han skulle også vanhellige templet i Jerusalem og vie det til «Den olympiske Zevs». Templet på Garisim skulle vies til «Zevs, gjestevennskapets beskytter» – slik innbyggerne på stedet selv hadde bedt om.”

   Zeus eller Jesus som me seier.

   “Det var umulig å holde sabbaten eller å feire de faste høytidene, eller i det hele tatt å bekjenne seg som jøde.
   Ved den månedlige feiringen av kongens fødselsdag ble jødene med brutal makt tvunget til å delta i hedenske offermåltider. Og når festen for vinguden Dionysos”

   “To kvinner ble for eksempel slept i fengsel fordi de hadde latt barna sine omskjære. Spedbarna ble hengt ved mødrenes bryst”…

   “Jeg vil formane dem som leser denne boken til ikke å fortvile over slike ulykker, men tenke på at Herren lot disse straffene komme over vårt folk for å oppdra det, ikke for å ødelegge det. 13 Det er jo egentlig et tegn på stor nåde at de som synder, ikke får gå fri i lang tid, men straffes straks. 14 Når det gjelder andre folkeslag, venter Herren tålmodig med å straffe dem til de har fylt sine synders mål. Men med oss ville han det skulle være annerledes; 15 han ville ikke vente med å straffe oss helt til våre synder hadde nådd den ytterste grense.”

   ” Eleasar hette en av de fremste skriftlærde. Han var allerede høyt oppe i årene og hadde de edleste ansiktstrekk. Han ble tvunget til å åpne munnen for å spise svinekjøtt.
   Men da han heller ville dø med ære enn leve med skam, spyttet han ut kjøttet og gikk frivillig til pinebenken. Slik burde alle ha mot til å vise fra seg mat som Guds lov forbyr, selv om det skulle koste livet.” 2 Makk 7

  • Torstein, evangeliet om Jesusbarnet er historien om Gud som ble menneske. Jesus er den sanne Messias, Han er den Gud utpekte og har intet med Tammus og Himmeldronningen å gjøre. Hele Bibelen er Guds Ord, loven, profetene, evangeliene og Paulus brev. Guds Messias stod som kjent som Oddgeir rettelig påpeker, frem for 2000 år siden. Hans navn er Jesus Kristus og som kristne er det han vi fastholder og dyrker. Dersom det står i profetiene at Messias kommer i det året det blir krig mellom Iran og Saudi-Arabia er jeg redd det er feil Messias du venter på. Jeg er redd jødene først vil få sin falske Messias, for deretter å erkjenne at Jesus er Messias

  • 2 Makk 1 skriv om slaktoffer av mjøl.

   “De satte ild på tempelporten og utøste uskyldig blod. Men vi bad til Herren, og vi ble bønnhørt. Vi bar fram slaktoffer og offergaver av HVETEMEL, tente lampene og la fram skuebrødene.”

   I den kristne feilaktige forståinga av offer er BLOD essensielt.
   Jesu BLOD er liksom det som står over alt.
   Det har teke plassen til alt anna.

   Det stemmer ikkje med bibeltekstane i Tanakh.
   Mange kristne trur at all tempelteneste og offerhandlingar er over for alltid.
   Tankah er heilt tydeleg på at dette vil koma på plass igjen.

   “Det er Gud som har frelst hele sitt folk og gitt oss alle arvelandet tilbake, med kongedømmet, prestedømmet og helligheten, 18 slik som han har gitt løfte om i loven. Vi setter vår lit til Gud, at han snart vil forbarme seg over oss og føre oss sammen fra hvert folk under himmelen til det hellige sted; for han har fridd oss ut av store ulykker og renset stedet” 2 Makk 2

   Heile den jødiske tempeltenesta vil snart koma på plass.

   Du kan samanlikna Messias med det som står i 2 Makk 8.

   “Juda, med tilnavnet Makkabi, og hans menn snek seg ubemerket inn i landsbyene og vervet tilhengere blant sine stammefrender. De tok med seg dem som hadde holdt fast ved jødedommen og fikk slik samlet omkring 6 000 mann. De bønnfalt Herren om at han måtte se til sitt folk, som ble undertrykt av alle, forbarme seg over sitt tempel, som var blitt vanhelliget av ugudelige mennesker, 3 og ha miskunn med byen, som holdt på å legges øde og snart bli jevnet med jorden.”

   Endetidas GOG kan samanliknast med Antiokus Epifanes som fekk ein ublid skjebne.

   “Nylig hadde han i sitt grenseløse hovmod trodd at han kunne befale over havets bølger og ment at han kunne veie de høye fjell med vekt. Nå lå han slått til jorden og måtte fraktes på båre; og slik gav han et synlig bevis for alle på Guds makt. 9 Det tøt endog mark ut av øynene på den ugudelige mannen. Kjøttet falt av ham stykke for stykke mens han ennå levde; han hadde grusomme smerter, og han stinket slik at forråtnelsen ble til plage for hele hæren. 10 Den ufyselige stanken var så uutholdelig at ingen orket å bære denne mannen som kort før hadde trodd at han kunne nå opp til himmelens stjerner.”

   Sakarja 14 fortel dette.

   ” Dette er den plaga Herren lèt råka alle dei folka om dei går til krig mot Jerusalem:
   Han skal la kjøtet rotna på dei
   medan dei enno står på føtene.
   Auga skal rotna i hòlene sine
   og tunga rotna i munnen på dei. ”

   Daniel 8 fortel om tempeltenesta som skal verta vanhelliga i endetida.

   “Det tok frå han det daglege offeret, og staden der heilagdomen hans står, vart vanæra. Hornet fekk makt til å gjera opprør mot det daglege offeret. Det kasta sanninga til jorda og lukkast i alt det gjorde.
   13 Så høyrde eg ein av dei heilage tala, og ein annan heilag spurde han som tala: «Kor lenge gjeld synet om det daglege offeret, den øydeleggjande synda og om at både heilagdomen og hæren skal gjevast over til nedtrakking?» 14 Han svara meg: «I 2300 kveldar og morgonar. Så skal heilagdomen få att sin rett.»

   Her ser me korleis tempelet igjen skal få oppreising og verta reinsa etter at endetidas stygge person har vanhelliga det.

   “Makkabi og hans tilhengere vant templet og byen tilbake, for Herren gikk foran dem. Alterne som utlendingene hadde oppført på torget, rev de ned, likeså helligdommene deres. De renset templet og laget et nytt brennofferalter….Da dette var gjort, kastet de seg til jorden og bønnfalt Herren om aldri mer å la dem rammes av slike ulykker; men om de noen gang skulle synde, måtte han vise dem til rette med mildhet og ikke overgi dem til hedenske gudsbespottere og barbarer.
   Det gikk slik til at templet ble renset på samme dag som det var blitt vanhelliget av utlendingene,…” 2 Makk 10

 3. Kjell-sitat:
  Torstein, evangeliet om Jesusbarnet er historien om Gud som ble menneske.
  ———————
  Gud har ALDRI vore menneske. Det strider fullstendig mot Tanakh.
  Gud kan heller ikkje døy .
  Herren Gud åleine skapte mennesket, slik me les om det i 1 Mosebok.
  Diverre har menneska laga seg mange gudebilete eller etterlikningar av Gud, som dei tilber.
  Gud kallar det styggedomar.
  …………….
  Gud har ein plan.

  “Eg hentar dykk frå folkeslaga, samlar dykk frå alle landa og fører dykk heim til dykkar eige land. 25 Eg stenkar reint vatn på dykk, så de blir reine. Eg vil reinsa dykk for all ureinskapen og for alle avgudane. 26 Eg gjev dykk eit nytt hjarte, og ei ny ånd gjev eg inni dykk. Eg tek steinhjartet ut or kroppen på dykk og gjev dykk eit kjøthjarte i staden. 27 Og min Ande gjev eg inni dykk og gjer at de følgjer forskriftene mine, held lovene mine og lever etter dei.
  28 Då skal de få bu i det landet eg gav fedrane dykkar.” Esekiel 36

  Totalt ut av sin samanheng trur kristne at den NYE PAKTA vart inngått då Jesus kom.
  Det skjer fyrst på slutten etter at Israel har gjennomgått Jakobs trengsel.
  Alle vil då vita kven Herren er.
  Jødane eller Israel vil skamma seg over alle desse styggedomane som dei praktiserte.

  “Då skal de tenkja på dykkar vonde vegar, på alt de gjorde som ikkje var godt. De skal forakta dykk sjølve for syndene og det avskyelege de gjorde. 32 Det er ikkje for dykkar skuld eg grip inn, det skal de vita, seier Herren Gud. De skal kjenna spott og skam på grunn av dykkar ferd, Israels hus.
  33 Så seier Herren Gud: Den dagen eg reinsar dykk for alle syndene dykkar, lèt eg dykk bu i byane,….”

  “Sjå, dagar skal koma, seier Herren,
  då eg gjer ei ny pakt
  med Israels hus og Judas hus,…
  Men dette er pakta eg vil gjera
  med Israels hus i dagar som kjem,
  seier Herren:
  Eg legg mi lov i sinnet deira
  og skriv henne i hjartet deira.
  Eg skal vera deira Gud,
  og dei skal vera mitt folk.

  34 Då skal INGEN LENGER
  UNDERVISA sin neste og sin bror
  og seia: «Kjenn Herren!»
  For dei skal ALLE KJENNA MEG,
  både små og store, seier Herren.” Jeremias 31

  Paulus sine ord i hebrearbrevet stemmer ikkje med Tanakh.

  “For Kristus har i kraft av ein evig Ande bore seg sjølv fram som eit feilfritt offer for Gud.
  Difor er Kristus mellommann for ei ny pakt. Han døydde for å kjøpa oss fri frå lovbrota i den første pakta, så dei som er kalla, skal få den evige arven som var lova dei.”

  Esekiel 46 fortel om tempeltenesta som skal halda fram når den vert gjennoppretta i endetida.

  “Så seier Herren Gud: Porten til den indre føregarden, den som vender mot aust, skal vera stengd dei seks arbeidsdagane. Men på sabbatsdagane og nymånedagen skal han opnast. 2 Når fyrsten kjem utanfrå gjennom forhallen i porten, skal han stilla seg attmed ein av portstolpane. Medan prestane ber fram brennoffer og fredsoffer for han, skal han bøya seg og tilbe på dørstokken i porten og så gå ut att. Porten skal ikkje latast att før om kvelden. Folket i landet skal tilbe Herren ved inngangen til denne porten på sabbatane og nymånedagane.
  Brennofferet som fyrsten ber fram for Herren på sabbatsdagen, skal vera seks lam utan feil og ein vêr utan feil. 5 Grødeofferet skal vera ein efa mjøl til vêren, til lamma det han har for handa, og ein hin olje til kvar efa…”

  Jerusalem i Israel vil ved Herrens kome vera senteret på kloden.
  Det vil renna levande vatn ut frå tempelhøgda.

  “Han førte meg tilbake til tempelinngangen. Og sjå, vatn strøymde ut under dørstokken på austsida av tempelet, for framsida på tempelfasaden vender mot aust. Vatnet rann ned på høgre sida av tempelet, sør for altaret. 2 Så førte han meg ut gjennom nordporten, og der ute følgde han meg omkring til den ytre porten, som vender mot aust. Og sjå, vatnet sildra fram på høgre sida.
  3 Mannen gjekk austover med ei målesnor i handa. Han målte opp tusen alner. Så lét han meg gå gjennom vatnet. Det nådde meg til anklane.” Esekiel 47

  Difor er det viktig å vera med på gjenoppbygga av tempelet i Jerusalem NO.
  Leiaren for tempelet sitt gjennoppbygging Gershon Salomon skreiv dette

  December 31, 2015

  A THANK YOU LETTER FROM THE DEEP HEART OF THE CHAIRMAN OF THE TEMPLE MOUNT AND LAND OF ISRAEL FAITHFUL MOVEMENT TO ALL THE FRIENDS, BROTHERS AND SISTERS AND LOVERS OF ZION

  TO MY DEAREST FRIENDS, BROTHERS & SISTERS AND LOVERS OF ZION ALL OVER THE WORLD,

  I have not enough words to thank all of you who sent me such exciting blessings, love and solidarity and to those who felt in their hearts to stand, encourage and love at this difficult time when I fell and broke my hip. Your uplifting messages were the best medicine that I could ever have received! These blessings came from all over the world. You were messengers of the G-D of Israel and you showed me that together we are doing the right work for the greatest cause ever: to rebuild the House of G-D on the Holy Temple Mount in Jerusalem where the Shekina of G-D will dwell and reign over all His creation and universe that will change the face of humanity and usher in a great godly and moral era for which all of the prophets of Israel dreamed and prayed. You are blessed pioneers of a great age that never before existed. Together we will work to make it a reality in our lifetime when all of humanity will become one family, the family of G-D, as G-D Himself intended when He created Adam and Eve and blessed them with His Spirit….
  …..Dear Brothers and Sisters, after ten days in the hospital, I am now in a Rehabilitation Unit receiving excellent physical therapy to restore the use of my leg. I feel the presence of G-D and the presence of your blessings and love and open hearts while I am in this Rehab Center. As I said, my spirit is strong and has even been strengthened by G-D in order to continue our common holy work. This letter is written to you from the rehabilitation center from where I will continue to do our holy work and to keep in permanent touch with all of you. Soon, G-D willing, I will depart from this place much stronger to continue together with you and my dear friends in Israel and Jerusalem. Thank you so much for everything and for the very special people that you are. I love you and appreciate you from the bottom of my heart. May the G-D of my forefathers, the G-D of Israel, richly bless all of you.

  Your dear friend and brother in Jerusalem,

  Gershon Salomon
  Chairman: Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement
  http://www.templemountfaithful.org

  • Torstein, Johannes prologen forteller oss dette: Joh 1,1-5 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til. 4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys. 5 Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.
   Videre om dette Ordet (gresk Logos) Joh 1,9-14 Det sanne lys, som oplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. 10 Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. 11 Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. 12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; 13 og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. 14 Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet – en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far – full av nåde og sannhet.
   Dette skriftssitatet sier imot det du hevder.. Gud ble menneske i Kristus Jesus, men for oss som kjenner Jesus og vandrer med Ham hver eneste dag, er dette enkelt å forstå og se med troens øyne.
   Videre: Fil 2,5-11 La dette sinn være i eder, som og var i Kristus Jesus, 6 han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, 7 men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse,
   [DNB30: 8] og da han i sin ferd var funnet som et menneske, 8 fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død. 9 Derfor har og Gud høit ophøiet ham og gitt ham det navn som er over alt navn, 10 så at i Jesu navn skal hvert kne bøie sig, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, 11 Og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

 4. Jeg kjenner igjen dette fra samtaler med jehovas vitner. I folge deres teologi er de kristne “develens barn”. Ingen mennesker kan fri dem fra denne forestillingen. De sitter fast. Uansett hvor mye man argumenterer saa tar de kun til seg det som passer inn i deres forestillinger. Allt annet er fra “djevelen”. Eller “fra Tammuz” for Langeseters del.

  Det som er betenkelig med baade Langeseter og Jehovas vitner er at de paavirker folk med aa vise til Bibelen. Da blir det liksom “trygt”. De treffer helst kristne eller frafalne som ikke har lest saa mye i Bibelen selv.

  Jehvoas vitner kaller Den Hellige Aands virke for djevelsk og Langeseter demoniserer Jesus. Ofte kan det virke ganske sterke negative aandskrefter gjennom slikt. Faktisk spesiellt hvis man er frafallen tror jeg. Hvis han faar holde paa helt fritt saa kan det godt hende han via denne nettsiden greier aa fore sokende mennesker inn paa galt spor.

  Horte en gang om noen svensker som provde aa holde kristne moter ved en drabantby. Men ingen var interessert i aa komme. De mistenkte at en jehovas viters “Rikets Sal” i nerheten kunne vere aarsaken. De satte igang en veldig bonnekamp og om ikke saa lenge saa flyttet jehovas vitner. Da gikk det bare en liten stund for det kom masse mennesker paa motene deres.

  • jehovas vitner…
   ————————-
   Problemet til Jehovas Vitne er at dei har kutta ut Israel som Guds Folk og sjølve teke plassen.
   Det same gjeld adventistane . Ja, veldig mange grupper er underlagt Paulus sin erstatningsteologi eller løgner.
   ————————
   Om ein les Tanakh så fokuserer Gud på dette eine at jødane eller Israel skal halda Hans lover og føresegner.
   Når dei ikkje gjer det, straffar Han dei på ulike måtar.
   Gud ynskjer seg eit folk som er heilhjarta og ikkje tilber gudebileta nasjonane rundt tilber.
   —————————
   “Dersom du no vil lyda Herren din Guds røyst og trufast følgja alle boda hans som eg gjev deg i dag, skal Herren din Gud setja deg høgt over alle folkeslag på jorda. 2 Og alle desse velsigningane skal koma over deg og nå deg, så sant du er lydig mot Herren din Gud” 5 Mosebok 28

   ——————–
   Men om du ikkje vil lyda Herren din Guds røyst, ikkje held alle boda og forskriftene hans som eg gjev deg i dag, og ikkje gjer etter dei, då skal alle desse forbanningane koma over deg og nå deg” 5 Mosebok 28
   ——————
   “Det kan henda at det står fram ein profet eller drøymar hos deg og lovar deg eit teikn eller under. Så hender teiknet eller underet, slik han har sagt, men samstundes seier han: «Kom, lat oss FØLGJA ANDRE GUDAR» – som du IKKJE KJENNER – «og dyrka dei». 3 Då skal du ikkje høyra på det som ein slik profet eller drøymar seier. For Herren dykkar Gud vil berre prøva dykk og sjå om de elskar Herren dykkar Gud av heile dykkar hjarte og av heile dykkar sjel. 4 Herren dykkar Gud skal de følgja, og han skal de frykta. Hans bod skal de halda, og hans røyst skal de lyda. Han skal de dyrka, og han skal de halda fast ved.” 5 Mosebok 13
   ——————————
   Det er ut frå Tanakh sine klare ord at jødane forkastar Jesus.
   Gud er ikkje eit menneske. Heller ikkje kan Gud døy på eit kors eller ein påle.
   Dette gjenkjenner israelittane frå den falske gudsdyrkinga til nasjonane rundt dei.

   http://www.sabbathcovenant.com/book2MysteryReligionOfBabylon/Chapter7.htm

   Israelittane vart opplært til å tilbe himmeldronninga og sonen då dei var i Egypt.

   http://www.cswisdom.com/wp-content/uploads/2011/04/z67374185.jpg
   ——————–

   Det er klart jødane reagerar på at kristne fortel at du no kan eta kva du vil i strid med Tanakh og at du kan halda kva dag du vil som kviledag.

   Jehovas Vitne les Paulus og har funne ut at du ikkje treng halda nokon dag. Det er faktisk det han skriv.

   “Den eine gjer forskjell på dagar, den andre held alle dagar for like. Lat kvar og ein vera fullt overtydd om sitt eige syn. 6 Den som set ein dag framfor andre, gjer det for Herren, og den som et, gjer det for Herren, for han takkar Gud. Det same gjer den som ikkje et: Han gjer det for Herren og takkar Gud. ” Romarane 14

   Den evige pakta Gud inngjekk med Abraham er og ikkje gyldig lenger. Faktisk er du falle ut av nåden om du praktiserer det.

   ” Høyr kva eg, Paulus, seier dykk: Lèt de dykk omskjera, vil ikkje Kristus vera til noka hjelp for dykk. 3 På nytt slår eg fast at kvar den som lèt seg omskjera, er skuldig til å halda heile lova. 4 De som vil bli rettferdige ved lova, er skilde frå Kristus; de er falne ut av nåden. ” Gal 5

   https://www.youtube.com/watch?v=a7GTe–EFyc

   Advarslane i 5 Mosebok 13 gjeld til fulle og Paulus vert avkledd når ein les det.

   “For Herren dykkar Gud vil berre prøva dykk og sjå om de elskar Herren dykkar Gud av heile dykkar hjarte og av heile dykkar sjel”.

 5. “Jehovas Vitne les Paulus og har funne ut at du ikkje treng halda nokon dag. Det er faktisk det han skriv.”
  —————-

  Langeseter.. Moseloven og sabbatsbudene eksisterte ikke for Israel fikk den etter aa ha forlatt Egypt. Og Moseloven ble gitt til jodene, og ingen andre. Men jodene sviktet pakten gang paa gang paa gang, slik profetene forkynte. Moses fortalte dem hvordan det ville gaa, og slik gikk det. Og siden har det gaatt flere tusen aar.

  Tror du moseloven vil fungere bedre for folk flest i dag? Kan du se for deg at tusenvis av folk blir steinet daglig for f.eks aa spise ribbe eller fisk uten skjell eller fyre i ovnen paa en sabbat?

  Hvis dette skulle vere nodvendig, tror du ikke Gud paa en eller annen maate hadde gjort oss oppmerksomme paa dette????

  Jeg tror ikke at andre folk er noe som helst bedre enn joder. Tvert i mot. Som vi til og med kan se i Israel, saa blir ikke moseloven holdt der heller. Hvorfor skal saa de som aldri har vert en del av den gammeltestamentelige menigheten dommes etter Moseloven?

  Og jeg har til gode aa se hva som legitimerer en slik tanke.

  90% av Moseloven har vel egentlig blitt erstattet av jodedommen. Og den er vel enda mer urelevant for hedningene enn moseloven. For strengt tatt staar det vel ikke saa mye om jodedommen i Bibelen heller.

  Possitivt aa stotte jodene og tale deres sak i en tid hvor de som vanlig blir gjort til syndebukker for alt som er galt. Men kan ikke se at dette skulle inludere hedninger i den gammeltestamentelige menigheten.

  • Moseloven og sabbatsbudene eksisterte ikke for Israel fikk den etter aa ha forlatt Egypt.
   ————————————–
   Sabbaten vart innstifta ved skapelsen.
   Det står i det 4.bodet.
   “Hugs på sabbatsdagen og hald han heilag. 9 Seks dagar skal du arbeida og gjera all di gjerning, 10 men den sjuande dagen er sabbat for Herren din Gud. Då skal du ikkje gjera noko arbeid, korkje du eller son din eller dotter di, korkje slaven din eller slavekvinna di, korkje buskapen din eller innflyttaren som bur i byane dine. 11 For på seks dagar laga Herren himmelen og jorda, havet og alt som er i dei”.

   Gud skapte og som det står i 1 Mosebok 2:

   “Så var himmelen og jorda fullførte, med heile sin hær. Den sjuande dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den sjuande dagen kvilte han frå heile det arbeidet han hadde gjort. 3 Gud velsigna den sjuande dagen og helga han. For den dagen kvilte han frå heile sitt arbeid, det som Gud hadde gjort då han skapte.”

   “Du skal seia til israelittane: Sabbatane mine skal de halda; for sabbaten er eit teikn mellom meg og dykk i slekt etter slekt, slik at de skal kjenna at det er eg, Herren, som helgar dykk”. 2 Mosebok 31

   Skulle Israel gje opp sabbaten?

   “For slik den nye himmel
   og den nye jord som eg skaper,
   alltid skal stå for mitt andlet, seier Herren,
   slik skal dykkar ætt og namnet dykkar stå seg.

   Og det skal skje:
   frå nymånedag til nymånedag,
   frå sabbat til sabbat,
   skal alle menneske koma
   og tilbe for mitt andlet,
   seier Herren.” Esaias 66

   Blandt mange kristne er det ein sterk motvilje mot nettopp sabbaten.

   Tempeltenesta i Esekiel 46 som høyrer framtida til.

   “Så seier Herren Gud: Porten til den indre føregarden, den som vender mot aust, skal vera stengd dei seks arbeidsdagane. Men på sabbatsdagane og nymånedagen skal han opnast. 2 Når fyrsten kjem utanfrå gjennom forhallen i porten, skal han stilla seg attmed ein av portstolpane. Medan prestane ber fram brennoffer og fredsoffer for han, skal han bøya seg og tilbe på dørstokken i porten og så gå ut att. Porten skal ikkje latast att før om kvelden. 3 Folket i landet skal tilbe Herren ved inngangen til denne porten på sabbatane og nymånedagane.
   Brennofferet som fyrsten ber fram for Herren på sabbatsdagen, skal vera seks lam utan feil og ein vêr utan feil.”

   Ofringane skal halda fram i tusenårsriket.

   Hosea 13 oppsummerer kva eg har landa på.
   Eg har kasta Jesus på skraphaugen som ein av mange falske gudebilete.

   “Eg er Herren din Gud,
   heilt frå Egypt.
   NOKON ANNAN GUD enn meg kjenner du ikkje,
   det FINST INGEN ANNAN FRELSAR ENN EG.”

   Esaias 43 er ikkje til å ta feil av.

   “Før meg har ingen gud vorte forma,
   og etter meg skal ingen koma.

   11 Eg, eg er Herren,
   det FINST INGEN ANNAN FRELSAR enn eg.”

   Kven er frelsaren?
   Herren Gud sjølv.

   Salme 62 seier det slik.

   ” Berre hos Gud er eg stille,
   FRÅ HAN KJEM MI FRELSE.
   Berre han er mitt berg og mi frelse
   og mitt vern, eg skal ikkje vakla.”

   Jesus (Tammus)frelser ingen.
   Han er død.

   “Syng for Herren, velsign hans namn.
   Forkynn HANS FRELSE frå dag til dag!

   3 Fortel mellom folkeslag om HANS herlegdom,
   mellom alle folk om hans under!

   4 For Herren er stor og verdig lov og pris,
   verd å frykta meir enn alle gudar.

   5 ALLE GUDANE TIL FOLKA ER AVGUDAR.

   Det var Herren som skapte himmelen.”

   Forstå dette enkle. Jesus skapte ikkje himmelen og jorda.
   Det gjorde Herren GUD.

   NT er ikkje Guds ord, men det er Tanakh.

   Til slutt:
   “Herren er mitt lys og mi frelse,
   KVEN SKULLE EG OTTAST?
   Herren er eit vern for mitt liv,
   kven skulle eg frykta?
   Når valdsmenn og fiendar nærmar seg for å sluka meg, då snublar og fell dei sjølve.”

 6. http://www.breakingisraelnews.com/58217/800-year-old-prophecy-declares-when-king-persia-will-provoke-king-arabia-redemption-around-corner-middle-east/#9xjCOu0wLJBzxuLr.97

  “What was the prophecy of the Yalkut Shimoni that the Klausenberger Rebbe knew would bring comfort and strength to the Jewish people at a future date? The Yalkut Shimoni predicted that the year the Messiah would appear, the “King of Persia [Iran] will provoke the King of Arabia [Saudi Arabia].”

  Om dette er riktig vil jødane sin Messias stå fram i året me har gått inn i med forbehold om at striden mellom Iran og SaudiArabia eksploderer.

  “Rabbi Yizchok said: ‘The year that Melech HaMoshiach [Messiah the King] will be revealed, all the nations of the world will be provoking each other. The King of Persia (Iran) will provoke the King of Arabia”

  …”then the Moshiach [messiah] – the descendant of Yishai [father of King David], who is himself a descendant of Yitzchak [Issac], will come..”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *