Intoleransens flagg -et flagg som hyller synd og opprør og som splitter

I de siste dagene har det vært endel kontroverser i media over at enkelte ordførere fra KrF har nektet å heise det seks-fargede regnbueflagget på kommunale flaggstenger i forbindelse med de såkalte “skeive dager” der homobevegelsen stolt promoterer sin synd og opprør mot Gud. KrF ordførernes “nei” til å heise dette styggdommens flagg har skapt sterke reaksjoner. Blant annet har avisen Fædrelandsvennen som gjennom de siste årene har markert seg tydelig som motstandere av bibelsk kristendom, kjørt massive oppslag for å hisse opp leserne mot de modige modige ordførere som har sagt nei til å flagge for “skeive dager” og organisasjonen FRI. Spesielt har Venneslaordfører Torhild Bransdal fått gjennomgå fordi hun var modig nok til å si nei til å heise homobevegelsens regnbueflagg

Sier man ja til å heise homobevegelsens regnbueflagg i ytringsfrihetens og toleransens navn, vil man også måtte si ja til å heise symbolene til SIAN og Nordisk Motstandsfront i ytringsfriheten og toleransens navn

Homobevegelsen fikk det ikke helt som de forlangte da flere ordfører her på Sørlandet sa nei til å heise det kontroversielle flagget som representerer fri sex og opprør mot Gud.  De som sier nei er KrF-ordførerne i Vennesla, Kvinesdal, Audnedal, Froland, Evje og Hornnes. De får også støtte fra ordfører Jan Dukene fra Tverrpolitisk liste i Tvedestrand og Arbeiderparti-ordfører Jan Kyrvestad i Valle og Sp-ordfører Oddmund Ljosland i Åseral. Også ordføreren i Grimstad sa i første omgang nei til å heise flagget, men etter massivt press valgte også  Kjetil Glimsdal å bøye seg og heise flagget som symboliserer en livsstil i strid med Guds hellige lov. Partileder Knut Arild Hareide som selv deltok i Pride marsjen i fjor for å vise støtte til homser, lesber og transpersoner.

Flere meldte seg ut og KrF i ferd med å synke under sperregrensa

KrF lederens deltakelse under fjorårest homoparade fikk flere til å melde seg ut av partiet, og stadig flere forstod at dagens KrF knapt har noen likhetspunkter med det partiet Dagfinn Høybråten ledet fra 2004 til 2011 da Hareide overtok. Under årene med Hareide har partiet måttet kjempe med en oppslutning på mellom 6,8 prosent og sperregrensa. Det partiet som i 1997 hadde hele 13,7% og i 2001 rundt12,4 prosent er nå mer enn halvvert og kjemper nå rundt sperregrensa på flere meningsmålinger. En rekke kontroversielle utspill som kondomutdelig på Karl Johan og lebeshow med  komikeren Christine Koth under landsmøtet i 2013 har gjort at selv grunnfjellet i KrF forvitrer og snart vil være en saga blott dersom partiet ikke tar nødvendige grep. Nettopp derfor er det prisverdig at enkelte KrF ordførere lokalt i hvert fall har mot nok til å si nei til homobevegelsens utidige krav om å flagge på deres vegne.

Vi vil ikke bøye oss for sodomittene og politisk korrektes krav

Homofile og lesbiske er tallmessig ingen stor gruppe i Norge. Likevel, når man leser den pressedekning og oppmerksomhet disse får, skulle man tro at det dreide seg om 30-40 prosent av befolkningen. I følge ulike undersøkelser antas det at rundt 3 prosent av befolkningen er homofile, så det er ingen stor gruppe som her krever at vi skal bøye oss og akseptere deres syndige livsstil. Det seks-fargede regnbueflagget symboliserer et opprør mot Gud og hans hellige lov, -og den livsstil praktiserende homofile forlanger at vi skal akseptere og si ja til, er og forblir en vederstyggelighet eller styggedom i Guds øyne. En sann kristen kan på ingen måte velsigne eller være delaktig i opphøyelse av noe Gud selv kaller en styggedom og vederstyggelighet. Derfor må enhver sann kristen også si nei til å heise flagget som symboliserer en levemåte i opprør mot Gud.

……………………………………………………………………………………………………………………

Øyvind Benestad: Regnbueflagget – et flagg som splitter

Flagging med regnbueflagget fra offentlige flaggstenger kan oppleves som propaganda for Foreningen Fri og deres agenda. Blant mange skaper derfor flagging med regnbueflagget en opplevelse av fremmedgjøring. Med god grunn er nemlig store deler av befolkningen skeptiske til den radikale kjønnsideologien som Foreningen Fri fronter.  I løpet av sommeren har Skeive dager og Pride-parader gått av stabelen i flere norske byer. Nå i slutten av august står Kristiansand for tur med Skeive Sørlandsdager. Arrangøren er «FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold» – tidligere kjent som LLH. Foreningen har i overkant av 2.000 medlemmer i Norge. Rundt 1.400 av dem bor i Oslo. På tross av hvor liten organisasjonen er, får de usedvanlig mye oppmerksomhet. Det skyldes både at de er dyktige strateger, og at de er en av medias yndlinger.

Flagg til 30 Agder-kommuner

For noen dager siden delte Foreningen Fri ut det såkalte regnbueflagget til ordførerne i Kristiansand og Arendal. Overrekkelsen av flagget ble dekket både på NRK Sørlandet og i Dagsrevyen. Ordførerne uttrykte begeistring for flagget, og Arendals ordfører oppmuntret alle Agder-kommunene til å bruke det. Flagget er nemlig blitt sendt til samtlige 30 kommuner på Agder. Det ser ut til at 21 av kommunene vil heise flagget, enda det bryter med norsk lov. . Agders ordførere bør lese «Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger» hvis de vurderer å bruke flagget. Hovedregelen er nemlig at det på kommunenes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner kun er tillatt å bruke det norske og det samiske flagget, eller «by-, kommune- eller fylkesflagg som er godkjent av Kongen». Det finnes noen unntak, og disse bør kommunepolitikerne sette seg godt inn i, dersom de ønsker å følge loven. Den avsluttes slik: «Overtredelse av denne lov straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder.»

Fremmedgjøring Regnbueflagg på kommunale flaggstenger er i liten grad noe som samler og forener befolkningen. Tvert imot. I mange sammenhenger vil slik flagging oppleves som propaganda for Foreningen Fri og deres agenda, ettersom de har tatt eierskap på flagget. Blant mange skaper derfor flagging med regnbueflagget en opplevelse av fremmedgjøring. Hva er årsaken til det? Jeg vil nevne noen momenter. Den viktigste grunnen til at mange ikke kan støtte Foreningen Fri, er den radikale kjønnsideologien som foreningen fronter. Ved å lese foreningens Prinsipprogram oppdager man fort at de står for en tilnærmet grenseløs seksuell utfoldelse, og en radikal etisk relativisme der hetero-normen bekjempes på alle plan. Resultatet er et samlivsanarki med voksnes selvrealisering som ideal og mål. De store taperne i dette prosjektet er barn og ungdom.

Grenseløs etikk Foreningen FRIs ideologi kommer tydelig fram i det nye navnet deres – «Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold». I foreningens Prinsipprogram leser vi: «FRI mener at alle former for seksuelle relasjoner eller handlinger som er basert på respekt, likeverd og reelt samtykke er positivt.» (Min uthevning.) Budskapet fra FRI er at det finnes dusinvis av kjønnsuttrykk og kjønn, kjønnsidentiteter og samlivsvarianter. Alt framstilles som like naturlig, sunt og positivt – enten det er homo, bi eller poly, sadomasochisme eller gruppesex, kjønnsskifte for barn eller planlagt farløshet, osv., osv. Forskjellen på norm og unntak er avskaffet.

Velbegrunnet skepsis Mange nordmenn er skeptiske til Foreningen Fri og dens agenda – ikke fordi vi forakter seksuelle minoriteter, vil hindre dem i å leve som de ønsker, eller har noe imot dem som enkeltpersoner. Vår skepsis bunner derimot i en dyp uenighet med foreningens radikale kjønnsideologi. Vi er overbevist om at denne ideologien ikke vil føre til et bedre og mer stabilt samfunn på sikt. Tvert imot.

Konsekvenser for barn og unge Tragisk nok får denne ideologien stadig større plass i norske barnehager og skoler. Det er derfor god grunn til å frykte at flere og flere barn og unge vil ende opp med kjønnsforvirring og usikkerhet, et utagerende seksualliv og store utfordringer i utviklingen av identitet, selvbilde og sunne relasjoner.

Skrevet av Øyvind Benestad

 

 

16 tanker om “Intoleransens flagg -et flagg som hyller synd og opprør og som splitter

 1. De promoterer ikke synd eller opprør mot Gud. Hvorfor fortsetter du å lyve? Det er jo synd du driver med.

  Syndig livsstil? Vel, største delen av de som bedriver en syndig livsstil er heterofile. Hvor mange er ikke de? Langt flere enn 3 prosent. Hvorfor ikke skrive om den syndingen som heterofile bedriver daglig, og i full offentlighet. Sex utenfor ekteskapet, utroskap, barn med flere partnere, skilsmisse og ikke minst gjengifte (noe jeg har inntrykk av at støttes av denne bloggen her (?) ). Man tropper opp i kirken, lover ovenfor Gud å holde sammen, samtidig som man synder stort. Bryter ekteskap og bedriver skitne seksualakter med partner og tilfeldige seksuelle forbindelser. Syndig livsstil bedriver også heterofile med.

  • Det var da veldig så sex-fiksert du er, Vista Bella.
   Du lager en sammenblanding av ond og skrøpelig synd.
   En som er gift, er utro, lyver, stjeler, misbruker Guds navn osv har falt i synd(skrøpelig synd)
   Dersom man velger å livnære seg som tyv, prostituert, seksuelt samliv utenom ekteskapet osv, så er det ond synd.
   De to er det svært viktig å forstå forskjellen på.
   Førstnevnte er vi alle skyldig i, i større eller mindre grad, og får det tilgitt. Men, å velge å leve i synd er å velge et liv borte fra Gud, uten frelse, og uten Guds velsignelse og beskyttelse!

  • Sexfiksert fordi man påpeker hvordan heterofile holder på? Bryter ekteskap, har seg med flere partnere uten å være gift, er utro osv, og jeg er den som er sexfisert? Nuvel, da får jeg vel betegnes som det da. Innlegget ditt er forøvrig bare svada. Synd er synd. Søkelys synder ved å tale usant om nesten sin.

  • Den 6-fargede regnbuen og organisasjonen FRI symboliserer opphøyelse av synd og en uren livsstil.

  • Savner noe mer svar fra deg søkelys/Kjell(?).

   Er Fri en kristen organisasjon som tror på Bibelen og forståelsen av såkalt synd? Og hva er en uren livsstil?

 2. Alt du nevner er like mye synd som homofil praksis, Vista Bella. Færre kristne som nekter for det enn det er kristne som er pro-homofile forhold. Problemet er at synderegisteret du ramser opp har pågått siden tidenes morgen i stor skala, og kristnes påpeking av disse syndene drukner i det store bildet. Homofil livsstil er tross alt et relativt nytt kulturelt fenomen. I hvert fall den synlige biten. Og får derfor mye større oppmerksomhet. Det gjelder både den positive og negative.

  • Hva er homofil livsstil?

   Synd er synd. Hvorfor da dette store fokuset på den lille gruppen på bare 3 prosent som synder? Hva så med det store flertallet, som da må bli på hele 97 % som synder? Hvor ligger problemet? Hos mindretallet eller hos flertallet?

  • Hva er en homofil livsstil? Må du virkelig ha det forklart? Homofili er et uttrykk som definerer seksuell samkvem mellom to menn. For kvinner blir det definert som å være lesbisk. En kultur, med alt som favner inn under det begrepet, og som definerer denne type samliv som naturlig og aktivt støtter opp under dette synet, er en homofil livsstil. En trenger altså ikke nødvendigvis å være seksuell aktiv i et homofilt/lesbisk forhold for å leve ut en homofil livsstil.

 3. Vista Bella; kan du ikke være så vennlig å tilstrebe deg på å tilegne deg kunnskap, når det serveres deg klart og tydelig?
  Nøyaktig HVA av det jeg skrev var “svada”, mener du?

  • Du kan vel ALDRI få en sexuelt avvikende (som vista bella) til å innrømme sin synd.

  • Hvilken kunnskap er det forøvrig jeg må tilegne meg? Og hva slags synd skal jeg innrømme?

   Svada er dette: “Det var da veldig så sex-fiksert du er, Vista Bella.
   Du lager en sammenblanding av ond og skrøpelig synd.
   En som er gift, er utro, lyver, stjeler, misbruker Guds navn osv har falt i synd(skrøpelig synd)
   Dersom man velger å livnære seg som tyv, prostituert, seksuelt samliv utenom ekteskapet osv, så er det ond synd.
   De to er det svært viktig å forstå forskjellen på.
   Førstnevnte er vi alle skyldig i, i større eller mindre grad, og får det tilgitt. Men, å velge å leve i synd er å velge et liv borte fra Gud, uten frelse, og uten Guds velsignelse og beskyttelse!”

 4. Den norske loven brytes. Man kan se hvor langt agendaen har kommet.

  “The Transgender Endgame is Transhumanism”

  “‘Gay’ Agenda is Not Finished 

  The goal of transhumanism is to 
  use technology to release mankind 
  from the “confines” of nature. It sounds
  good but, really, it is re-engineering humanity
  to be slaves. 
  Scott Lively relates the history of 
  the homosexual agenda and explains that 
  the goal of transgenderism is 
  to break the natural mold. ”

  https://www.henrymakow.com/2017/08/transgender-endgame-transhumanism.html

 5. Vil gjerne framstå som anonym pga det er litt skam å fortelle om det livet jeg var bundet i før.
  Kan begynne med å si at homofili er synd og direkte opprør mot Gud. Det er også en avskyelighet og unaturlig. Og dem som driver med den slags skal ikke arve Guds rike.

  Jeg var selv bundet av de urene lystene tidligere. Det er sterke krefter i det. Og en kan ikke lege seg selv. Man må bli fridd ut av det. Og det skjedde med meg den dagen evangeliets lys gikk opp for mitt hjerte. Den sønnen får satt fri, blir virkelig fri. Derfor så viktig at man lever i evangeliet og blir i Ordet.

  Jeg var selv på de festene tidligere og er avskyelighet det som mange driver med. Det er øynenes lyst som er i sentrum. Kjødets lyster får sin utfoldelse. Og har aldri møtt mer Gudsfiendlighet innenfor de kretsene noen annet sted.
  Mange sliter psykisk blant de homofile. Og misbruk av alkohol og rusmidler er også stor blant veldig mange. Det er mørke krefter. Det er mørket. Det er åndskrefter i det.
  Var som sagt selv inne i det, Jeg var dypt deprimert og levde virkelig i mørket. Jeg hadde det virkelig vondt på innsiden og det livet jeg levde var nedbrytende og plagde min samvittighet. Djevelen hadde meg virkelig i sitt garn.

  Jeg prøvde mange ganger å bli kristen før. Prøvde å omvende meg og slutte med disse tingene. Men det er umulig. Det er Gud som gjør en til kristen. Man må bli født på ny. Og kan vitne om at ingenting er umulig for Gud. Men spørsmålet er om en vil slippe lyset til. Mange foretrekker å leve i mørket med sitt liv fordi man ikke vil under Guds dom med sitt liv, altså man foretrekker å skjule sin synd.

  Er helt forferdelig at kirken støtter homofili. Djevelen råder der. Han har forført disse menneskene og det ender med den evige fortapelse og gru.

  Vi har med en hellig treenige Gud å gjøre. Han hater synden! Dette hører vi sjeldent om i dag.
  Evangeliet er gitt oss til frelse. Er kun det Jesus Kristus har gjort for oss som holder for Gud. Vi har fått syndenes forlatelse, ikke syndenes tillatelse. Evangeliet er ikke gitt for å glatte over synde, men til oppreisning.
  Står klart og tydelig i Guds Ord om hva som er synd og at dem som lever i synd ikke skal arve Guds rike.
  Guds Ord står fast. Og evangeliet er gitt oss til frelse. Er der Guds kjærlighet åpenbares, ved Jesu Kristi offer på Golgata. Der møter vi Guds kjærlighet. Og dem som ikke lar seg omvende ved evangeliet skal en dag smake Guds dom og vrede.

Det er stengt for kommentarer.