Innlegg: Norge støttet nye fordømmelser av Israel i FN

Jerusalem Foto: Free for commercial use No attribution required

Den årlige «solidaritetsdag for det palestinske folket» 29.november i FNs Hovedforsamling er over. Som i tidligere år, kom det også i år mange harde utfall mot Israel, især fra islamske stater, om «ulovlig okkupasjon» og «blokade av Gaza med kollektiv avstraffelse av befolkningen der», osv. Ikke uventet stilte Norge seg sammen med de mørke krefter som fordømmer Israel

Innlegg: Seks resolusjonsforslag med fordømmelser av Israel ble lagt fram og debattert. De ble så vedtatt neste dag.

FNs generalsekretær Guterres hilste med: «70 år etter at Hovedforsamlingen vedtok Resolusjon 181 (Delingsresolusjonen), har ennå ikke en suveren og uavhengig palestinsk stat blitt opprettet ved siden av staten Israel». Visegeneralsekretær Mohammed fulgte opp med at FN i 70 år har markert dagen og at det var nødvendig «å få slutt på den ulovlige israelske bosettingen og ødeleggelsene på den okkuperte Vestbredden».

Jødene aksepterte Delingsresolusjonen i 1947 som et smertefullt kompromissforslag, hvis araberne gjorde det samme. Generalsekretærene var imidlertid helt tause om at araberne, både innenfor og utenfor mandatområdet Palestina, avviste den. I realiteten avviste araberne enhver deling. FN-ledernes taushet representerer tildekking og forvrengning av historiske fakta.

På nettsiden http://www.un.org/en/events/palestinianday/index.shtml gjengir FN det kartet som var knyttet til delingsplanen i 1947. Kartet som araberne da forkastet, tas nå fram igjen, tydeligvis som et pressmiddel.

FNs vedtak i 1977 om å bruke 29.november som «solidaritetsdag» medførte at de statene som i 1947 forkastet resolusjonen, nå styrer agendaen for dagen.

UN Watch påpeker at FNs årlige markering gjør vold mot den ånd av samarbeid som Delingsresolusjonen oppfordret til. De fleste talerne kommer med en rekke anklager mot Israel, uten å nevne palestina-arabisk terror.

Norge støttet nye fordømmelser av Israel

Som forventet, stemte Norge ja til tre av de seks resolusjonene. To av resolusjonene bruker kun det islamske navnet “Haram al-Sharif” på Tempelhøyden. Når en tar med en av de 11 tidligere norsk-støttede resolusjonene mot Israel, har Norge dermed tre ganger i høst stemt for at det mest betydningsfulle stedet for det jødiske folket skal gis et islamsk navn. Det viser både forakt for og ignorering av jødisk historie knyttet til Tempelhøyden.

Resolusjon A/RES/72/14 (utkast A/72/L.16) har tittelen «Fredelig løsning av Palestina-spørsmålet». Her anklages Israel for å være skyldig i at 70 år har gått siden Delingsresolusjonen, uten at fred er oppnådd. Resolusjonen har mange påstander om israelsk vold, men fortier arabisk terror. Beskyldningene mot Israel inkluderer ansvar for vold og provokasjoner på Tempelhøyden. Resolusjonsteksten snakker om en «to-statsløsning basert på grensene før 1967». Ved å støtte dette, deltar Norge i forvrengning av fakta ettersom ingen grenser eksisterte før 1967, men bare våpenhvilelinjer.

A/RES/72/15 (utkast A/72/L.11) med tittelen «Jerusalem» er også en norsk-støttet gjenganger. Resolusjonen sier «at det internasjonale samfunnet, gjennom FN, har en legitim interesse i spørsmålet om byen Jerusalem og i beskyttelsen av byens unike åndelige, religiøse, og kulturelle dimensjoner». Men samtidig som Israel anklages for manglende respekt for de hellige stedene, er resolusjonen fullstendig taus om tilstanden da Jordan ulovlig okkuperte Øst-Jerusalem fram til 1967. Og islamske angrep mot jøder og kristne på Tempelhøyden, også i år, forties helt. Fakta underslås bevisst.

Resolusjonene gjengis på https://www.unwatch.org/2017-unga-resolutions-singling-israel/.

Skrevet av Bjørn Hildrum

5 tanker om “Innlegg: Norge støttet nye fordømmelser av Israel i FN

 1. Globalsosialistene – arvtagerne til nasjonalsosialistene – ønsker som sin far Djevelen å fjerne nasjonalstatene. De har begynt med den viktigste bøygen – vesten. First we take the West, then we take the rest.

  ”Gud satt grenser for nasjonene”, sier Skriften flere steder. Djevelen og hans drabanter skjønner derfor at slaget står om nasjonalstatene dersom han skal generere One World Government. Kristenheten og dens ”Gud, Konge og Fedreland” må derfor knuses. Globalarkitektene er i bunn og grunn kulturmarxister og mener at ”religion er dårlig opium for folkene”, slik Marx postulerte det.

  De har derfor jobbet intenst i flere tiår for å bekjempe kristenheten innenifra. Men jobben var så vanskelig at de importerte islam for å desavuere dens monopol og få folk til å ta avstand fra all religion. De trodde muslimene skulle forlate Allah når de ble opplyste i vesten. Dette har vist seg enda verre enn med kristenheten.

  Derfor er globalistenes neste sjakktrekk å ødelegge nasjonen Israel. Faller Jerusalem uten at noen gud dukker reddende opp tror de at folk lettere forlater de tre store verdensreligionene som er lokalisert der. Derfor forsyner de nabostatene med penger, våpen og støtte. Barack Hussein (Obama) godtok Irans uransentrifuger. Men disse kan også produsere plutonium og danne grunnlaget for skitne bomber som kan umuliggjøre liv i det bittelille området Israel på størrelse med Hedmark fylke.

  Denne planen går nå for fullt – inspirert av Djevelens intense forsøk på å oppnå verdensherredømme – åndelig og fysisk. Da har Gud tapt. Samtidig har globalkapitalistene sett hvilken vei vinden blåste – før Trump og Brexit. Disse – Soros, Rotschild, Rockefeller, Bilderbergerne, Clintons,Davosgjengen og folk som Solberg, Støre, Brende, Merkel, Macron m.fl. – har all mulig grunn for å ønske vekk landegrenser, handelshindringer og tollmurer. Alle vil de ha New World Order med EN verdensregjering. Dette er deres far Satans plan.

  Uansett hva Israel nå gjør – ja ”om de gir sitt legeme til å brennes” for fred, så må de vekk fra kartet for enhver pris. Ateister forstår seg imidlertid ikke på religiøse følelser og islam har vist seg å bli en skikkelig hump i veibanen. Flere større terrorhandlinger nå risikerer å velte hele spillet. Dette observerer Jehova Gud og Kristus.

  De vil derfor om kort tid ”legge nasjonenes eliter i hjertet å brenne denne religiøse skjøgen opp med ild” – ja forby all offentlig religionsutøvelse world wide. vil globalistene redde ansikt og snarere fremstå som sterke, reddende engler. Når dette skjer vil de egentlig fullføre Guds plan for hevn over falsk religion som har vanæret Hans navn. Dette skjønner de selvsagt ikke, og over hele jorden vil ”folkene stå med blussende ansikter av forbløffelse” og utrope et høyt og samstemt ”FRED OG SIKKERHET!”Men som bibellesere vet så ”kommer en brå undergang over dem når de sier fred og sikkerhet!” HARMAGEDDON!

 2. Norges syndebeger er snart fullt , tror jeg. Vår nye utenriksminister var negativ til at president Trump og USA har anerkjent Jerusalem som Israels hovedstad.
  Som gammel K-offiser , vurderer jeg alltid hendelser jeg opplever med min bakgrunn fra Forsvaret.
  Lederne i Russland er ( for å si det brutalt ) rene banditter. De har en annen tankegang enn oss fra Vesten. Bare tenk på de nye dopingavsløringene blant russiske utøvere. Putin og Medvedjev bare løftet litt på øyenbrynene – så var saken ferdig debattert fra deres side.
  Så til saken i korte trekk :
  Jeg tror at russerne bare venter på at USA roter seg inn i en krig med Nord-Korea. Da angriper de Norge og regner med at USA ikke vil blande seg inn – men har mer enn nok med en pågående atomkrig der borte.
  Jeg får info fra Forsvaret vårt en gang i måneden. Der leste jeg at norske militær-analytikere har samenfallende vurdering som undertegnede i denne saken.

  • Jeg tror du er inne på noe her Ture. Dersom vi ser litt på virkeligheten. Guds folk i Norge (uavhengig av synspunkt de måtte ha på Donald Trump) gleder seg over at president Trump anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad. Men det politisk korrekte Norge er negative.
   Når det gjelder tankene dine om et eventuelt russisk angrep på Norge, så vil enhver konflikt USA er innvolvert i ha det potensiale at Russland utnytter alle muligheter.
   Jeg tror det er veldig lite klokt når Vesten stadig opprettholder sitt fiendebilde av Russland.
   Vi må regne med at Putin forblir russisk president i hvert fall de neste 8-10 år og vi bør ikke tirre den russiske bjørn.
   Det norske forsvaret er på ingen måte i stand til holde Russland tilbake mange timer.

  • Nå er det jo dessuten sterke krefter – også i AP – som vil melde Norge ut av NATO:

   https://www.document.no/2017/12/07/stortingsflertallet-slar-inn-pa-kurs-som-vil-melde-norge-ut-av-nato/

   Som kristen ambassadør i Norge er det interessant å observere spesielt kvinners desavuering av krigsberedskapen. Jeg er sikker på at global-politikernes nedbygging av ikke minst Heimevernet bunner i frykt for en kombinert folkelig/militær oppstand når tilstrekkelig mange i folket bli oppmerksomme på at hele velferdsstaten deres er gitt bort til fremmede.

  • I dag har Putin beordret tilbaketrekking fra Syria. Et eller annet er vel på gang en annen plass?

Det er stengt for kommentarer.