Innlegg: “New Age bevegelsens planer og skjulte farer”

borgvald_90x120Innlegg: New Age bevegelsen er et tema som har blitt berørt av en rekke kristne forfattere og personligheter både på 1980 og 1990 tallet. Både teologer, apologeter og eksperter på ny-religiøsitet har omtalt og advart mot New Age bevegelsen farer. I 1983 utkom Constance Cumbey’s klassiker   “Regnbuens skjulte farer” og  i 1982 skrev Johanna Michaelsen boken “Det okkultes magiske skjønnhet”. Kjell Sjøberg fulgte opp med boken “Advarsel sammensvergelse pågår” og Warren B. Smith skrev boken “A “Wonderful” Deception: The Further New Age”. I tillegg skrev Texe Marrs boken “New Age bevegelsens hemmeligheter” som en av våre faste lesere, Borgvald Birkeland (bildet) i denne artikkelen gir oss en gjennomgang av.

New Age arbeider for en verdensplan som omfatter: En Verdensorganisasjon, en Verdensøkonomi, en Verdensreligion. New Age har Planen som de kaller det ferdig, Noen av deres planer for å overta verdensherredømme kan inndeles i flere punkter som er hentet fra boken: New Age bevegelsens hemmeligheter, av Texe Marrs.                     texe-marrs-bok-new-agePunkt 1. Planens viktigste mål er å opprette og innføre en verdensomspennende ny politisk og sosial ordning, og med religionen til New Age.
Punkt 2. Den verdensomspennende New Age-religion skal vekke til live den mystiske avgudsreligionen som fantes i Babylon.                                                                  Punkt 3. Planen skal fullbyrdes når deres “Messias” Lord Maitreja (Antikrist), kommer og overtar nummeret 666 og gir seg til kjenne for å styre det nye verdenssystemet. Tallet 666 er et av deres kjennemerker som i endetiden vil komme inn i et økonomisk system.
Punkt 4. Åndelige veiledere kommer til å hjelpe menneskene med å innføre den nye tidsalderen. De skal også rydde veien for Lord Maitreya den nye freds-aktive ”menneskeguden” for at han skal bli innsatt som nasjonenes læremester.

Punkt 5. “Verdensfred”, “Kjærlighet,” “Samhold” og “Enhet”, skal være hoved parolene når texe-marrsMaitreya kommer. Dette er noe som mange mennesker lengter etter.
Punkt 6. New Age-lære skal undervises og utbres i alle samfunnsområder og i alle land under Maitreyas herredømme. Bevegelsen utgir i dag en mengde bøker og skrifter på norsk og engelsk. I Norge selger de bladet Magasinet Visjon og Yoga Magasinet.
Punkt 7. New Age-ledere og tilhengere skal spre frafallstanken om at Jesus er verken Gud eller Kristus.
Punkt 8. Både kristendommen og alle andre religioner skal bli en integrert del av New Age-religionen som alle må respektere.
Punkt 9. Kristne prinsipper må bringes i vanry og forlates, og byggingen av Riket “den gylne tidsalder” på jorden settes i gang.

Det er større fellestrekk av den ventende «Messias» i New Age-bevegelsen som er Lord Maitreya, en den ventende herskeren Mahadi, som muslimene venter på. Den siste er det skrevet bok om som er annonsert i de kristne avisene. New Age er en Ny nazistisk og en fascistisk bevegelse. Det kan bli vanskelig for Israel å opprette en pakt med en muslim på 7 år som Bibelen viser til. Vi tror israelerne har fått nokk av den islamske religion og det åket den har ført med seg. Vi hører stadig om terrorhandlinger og ropet: død over jødene! Derfor blir det et spørsmål. Kan Antikrist fremstår av New Age-bevegelsen? Det mener to kristne forfattere i USA. (Del 2 av artikkelen kommer under videoen)

Kan de kristne avsløre New Age-bevegelsen hemmelige planer? Del 2

Barn og ungdom vil bli indoktrinert, for New Age-dogmer skal en gang forkynnes i alle skoler og klasserom. Smiger vil bli tatt i bruk for å forsøke å få menneskene til å tro at hvert menneske er en gud. Vi er alle guder, sier de. Vitenskapen og New Age-religionen skal bli ett. Kristne, jøder, muslimer og andre som står imot deres planer, kommer til å bli straffet og verden vil bli “renset”. Dette er noe hva New Age-ledere skriver og forkynner.

Vi legger merke til grupper av New Age-tilhengere ikke bare er imot kristne og jøder, men new-ageKoranens lære om tilbedelse til deres gud Allah også. New Age-planen har slike enorme konsekvenser for menneskeheten og for kristenheten, at vi må prøve å få kunnskap om hva som foregår rett foran øyne våre. Yoga og Mindfulness med flere meditasjonsøvelser kommer fra Østens religioner og er en grein av New Ages filosofi som vil gi energi til å leve et mer avslappende sundt og rikere liv, noe også Bibelen kan lærer oss. Det mest farlige med New Age er de mange nynazistiske grupper som øker på ute i Europa, der deres lære er basert på okkult praksis. Bare i Tyskland er de flere titusener av fascister. De er motstandere av all kristen forkynnelse og gudsdyrkelse fra jøder, kristne og muslimer. Disse må renses bort når deres «Messias» Lord Maitreya (Antikrist) kommer, sier de.

New Age-bevegelsen er ikke organisert, de utgjør en mengde forskjellige grupper. Deres new-age (1)tilhengere har en sterk appell både til religiøse og okkulte mennesker. Som kristne er vi nødt til å se disse alvorlige realiteter i øynene: Den vestlige verden er blitt invadert av Østen. Enhver kristen må være forberedt på å møte angrepene fra Østens tankeverden gjennom New Age filosofien i tiden som kommer.
En gruppe innen New Age sier de kan komme i kontakt med de dødes ånder.
David Spangler, en av New Age-lederne, hevder at han har hatt en samtale flere ganger med deres New Age ”Messias”. I samtaler med Spangler har denne ånden kalt seg selv “John” eller “Grenseløs kjærlighet og sannhet”.

George Christie, en tidligere direktør for Det internasjonale senter for enhetlige studier, har røpet at enkelte sider ved deres Plan bør holdes skjult for allmennheten til deres åndelige leder og fredskjemper står fram som er Lord Maitreya.
Millioner av mennesker innen New Age bevegelsen venter på Maitreya og er villig til å tjene og underdane seg ham og hans merke 666 for kjøp og salg, som er New b USA vil forandre verden, og de venter på sin leder som muslimene venter på sin. Maitreja, (New Ages «Messias» skal en dag stå frem for å føre menneskene inn i den «gylne tidsalder», og store menneskemasser vil bli lurt. To kristne forfattere i USA mener Antikrist vil oppstå i Europa, og ikke som en muslimsk diktator fra Midt-Østen. Kilde. Boken: Regnbuens skjulte farer og New Age-bevegelsen Hemmeligheter.

Kommentar:
Forteller Bibelen og tiden oss noe om at verden vil bli bedratt, og vi går en okkult tid i møte? I Bibelen ser vi noe av djevelens forførelse og listige angrep i endens tid gjennom Antikrist for å forføre menneskene og de kristne som da lever. Åp. 13,7:10. Guds Ord sier: ”Men dere brødre er ikke i mørket, så denne dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. La oss derfor ikke sove, slik de andre gjør, men la oss våke og være edrue”. Og videre sier Bibelen: “Dere elskede tro ikke enhver ånd! men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter har gått ut i verden”.

Skrevet av Borgvald Birkeland

 

11 tanker om “Innlegg: “New Age bevegelsens planer og skjulte farer”

 1. ENDELIG kom dette på trykk i Norge. Verden og den kristne verden vil bedras… Sannheten setter fri! Takk for frimodig politisk ukorrekt innlegg, helt fantastisk!!

  • Jeg fikk akkurat dette innlegget fra Borgvald Birkeland og fant 4-5 bøker jeg har om temaet New Age og husker selv jeg har filmen “Gods of the New Age” på en video kassett i haugen av videokassetter. Dessverre har jeg ikke videospiller lenger, men videoen fant jeg på You Tube og jeg syntes det er relevant å ta frem som en aktuell teori om de siste tider. Det er viktig å advare mennesker om farene ved New Age og det okkulte.

  • Du finner mye om dette emnet hos følgende: http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog
   http://www.propheticresearchministry.com, som drives av pastor Mike Hoggard. Les om ex newager Warren Smith som blant annet har advart om newage doktrinene i den populære boken The shack – Skuret – og også advart mot Sarah Young sin bestselger på Hermon…Jesus is calling. Han har skrevet den interessante “Another Jesus is calling” den boken plukker fra hverandre Sarah Youngs “bestselger”. Se også: ex newager Caryl Matrisciana (www.caryl.tv) Finner wide is the gate av henne på youtube.

   Den som er sannhetssøkende og ikke svelger alt som blir servert, vil finne den!
   Ha en fortsatt strålende helg!

  • Sara Young’s bok heter på norsk: “Jesus kaller på deg”. Intetanende? kristne bruker den som “andaktsbok”. Boken er “kanalisert” som det heter i newage. Justin Peters som nylig var i Norge, anbefalte alle som måtte ha en kopi av “Skuret” å brenne denne, IKKE gi den til andre, – og med god grunn! Takk til “Torunn46” som har lagt ut disse informative linkene!

 2. En annen bok som også har vært utgitt i Norge, og er utgitt på nytt i Amerika er boka God Calling – på norsk “Når Gud taler”. Denne boka omhandler to damer som hver dag satte seg ned for å be og lytte til Guds svar….

  . From the Lighthouse BlogNEW BOOKLET TRACT: The New Age Implications of “Jesus Calling”
  … Examples 1) The New Age Book God Calling In an interview with the Christian … The New Age Implications of “Jesus Calling” December 22nd, 2014| Author …
  104k – URL: http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=16568

  Jeg søkte på magasinet Visjon og fant at new ageren Eckhart Tolle og Kim Eng skal ha en retreat i Oslo i september 2015. Så langt er det altså kommet i Norge. (Se et stykke ned på siden)

  http://www.magasinetvisjon.no/no/artikler/nyheter/Retreat+med+Eckhart+Tolle+i+Norge!.b7C_wlbIYS.ips

  Her er et intervju med Tolle: “Fremveksten av en ny bevissthet” – (et stykke ned på siden)

  http://www.magasinetvisjon.no/no/artikler/spiritualitet/Eckhart+Tolle%3A+Framveksten+av+en+ny+bevissthet.b7C_wlbS27.ips

  Det er skremmende at “Americas pastor” Rick Warren fra Saddleback church gir new agere tilgang til den kristne menighet…

  http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=5580

  Her en artikkel om Rick Warrens bruk av Dr. Oz, Dr.Hyman og dr. Amen, alle newagere….

  http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=6158

  I Norge er Warren kjent for bl.a.sine bøker “The purpose driven church” og “The purpose driven life”.

  I Norge er det blitt mer og mer populært med yoga, også innen medisinen hvor de bruker Medisinsk Yoga (Kundalini + noe fra Kina)

  Har også lest at yoga introduseres i skoler og også i barnehager.

  Et foreldrepar i USA gikk til rettsak fordi de ikke ønsket at barna skulle utsettes for dette. Dessverre tapte de. Dommerens begrunnelse var at dette bare dreide seg om øvelser, noe det absolutt ikke gjør. På Youtube finnes sikkert enda videoen om hinduen som forklarer at det er absolutt umulig å praktisere yogaøvelsene uten at religionpåvirkningen medfølger.

  Her mangler jeg dessverre noen linker, men søk på nettet, det ligger mye info der ute……

 3. EN sak er hva som arrangeres/ undervises i new-age-sammenhenger. Det er ikke SÅ mange år siden New-ager Neale Donald Walsch hadde store seminarer i Norge. I Bergen deltok visstnok mer enn 600 personer på seminaret. Media publiserte at prinsesse Martha Louise hadde møtt sin guru! Det som er mer skremmende er hvordan så mye av dette har fått innpass i kristenheten/ menighetssammenheng og ikke minst på de etter hvert mange norske retreatsentre. Man kan bare gå inn på hjemmesidene til de forskjellige og se på programmene deres. Ikke alle program er like åpenbart New-age inspirert/ infiltrert.
  For øvrig så ble Sara Young inspirert av “God calling” til å gjøre det samme, nemlig tømme hodet for egne tanker og “lytte til Gud”. Resultatet ble “Jesus calling” (norsk: “Jesus kaller på deg”. – Men, det er IKKE Bibelens Jesus, men en annen Jesus, som Warren Smith avslører.

 4. Mange takk til Borgvald Birkeland for å skrive om dette temaet New Age på en opplysende måte også takk til Søkelys.

  Denne New Age bevegelsen er nærmere vår hverdag i Norge enn vi nordmenn er klar over.
  Jeg merket meg noen stikkord i åpningen av Constance Cumbey`s foredrag om hva som alamerte henne i 1981:
  Sustainable Development (bærekraftig utvikling), global population reduction, New World order og kombinasjon av politikk og religion.

  “Vår Felles Framtid” er et FN dokument utgitt av Gro Harlem Brundtland.

  “Our Common Future, also known as the Brundtland Report, from the United Nations World Commission on Environment and Development (WCED) was published in 1987.”
  “The Brundtland Commission Report recognised that human resource development in the form of poverty reduction, gender equity, and wealth redistribution was crucial to formulating strategies for environmental conservation, and it also recognised that environmental-limits to economic growth in industrialised and industrialising societies existed.”

  Noen andre stikkord er : Agenda 21, kan leses om på regjeringen.no., tusenårsmålene, utdanning for alle osv
  http://en.wikipedia.org/wiki/Our_Common_Future

  I UN planen er utdanning og religion et sentralt emne. Hvilken Ånd er UN grunnlagt på? Den første generalsekretæren var arbeiderpartimannen Trygve lie. Constance Cumbey redegjør i videoen over, som må ses for å forstå sammenhengen.

  “The UN and the Occult Agenda”

  “Does the United Nations have only a political agenda or is there a spiritual or religious dimension to its activities? In this video, it is clearly exposed what the hidden agenda behind the scenes is all about. From its inception to its ultimate goal, the creation of a unitary political religious system is discussed which will have far-reaching consequences for every individual on earth and possible catastrophic consequences for those who trust in salvation in Christ alone. Includes a look at Robert Mueller’s school and philosophy, and how the cosmic christ and the United Nations go together.”

  http://amazingdiscoveries.tv/media/139/226-the-un-and-the-occult-agenda/

  Siste Nytt: Paven får en mer sentral rolle i globalt. Religion og politikk fra “høyeste” hold.

  “Central Planning Goes Global As UN Unveils Major Sustainable Development Agenda “For The Good Of The Planet””

  “Under this Pope, the Vatican has become much more political than it was before, and sustainable development has become the Vatican’s number one political issue.

  And did you notice the language about “the world’s religions acting in unison”? Clearly, the Vatican believes that it has the power to mobilize religious leaders all over the planet and have them work together to achieve the “UN’s sustainable development goals”.

  I can never remember a time when the United Nations and the largest religious institution on the planet, the Catholic Church, have worked together so closely.

  So what will the end result of all this be?”

  central-planning-goes-global-un-unveils-major-sustainable-development-agenda-good-pl

  Should we be concerned about this new sustainable development agenda?”

  http://www.zerohedge.com/news/2015-05-16/central-planning-goes-global-un-unveils-major-sustainable-development-agenda-good-pl

 5. Rick Warren’s P.E.A.C.E. Plan

  & the UN Millennium Goals

  These articles explain the rise of a global church, molded to fit UN goals:

  Warren’s P.E.A.C.E. Plan & UN Millennium Goals

  Part 1: The Emerging Global Church

  Part 2: Equipping Leaders to ‘Lead like Jesus’?

  UN’s Millennium Goal: Conforming Humanity to Socialist Solidarity

  Charts

  Index

  .

  The United Nations’ Millennium Development Goals

  1. Eradicate extreme poverty and hunger
  2. Achieve universal primary education
  3. Promote gender equality and empower women
  4. Reduce child mortality
  5. Improve maternal health
  6. Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases
  7. Ensure environmental sustainability

  8. Develop a global partnership for development

  “By the year 2015, all 191United Nations Member States have pledged to meet these goals. Keep the Promise – 2015”

  The UN Millennium Development Goals match the five points in Rick Warren’s P.E.A.C.E. Plan

  Pastor [Warren] lays out a global vision [registration required]: “In the 21st century we are going global and mobilizing the American church to help internationally. … President Kagame will welcome us to Rwanda for a joint project among the government, business and the church….

  Q: How will Saddleback tackle these huge problems? A: With our PEACE plan…. P is for plant a church or partner with an existing one in every village. We’ll work with everyone who wants to help. I’ll work with an atheist who wants to stop AIDS. E – equip local leaders. A – assist the poor. C – care for the sick. And E – educate the next generation. …

  Q: What is your greatest hope for all this? A: A second Reformation. The first one was about belief. This one will be about deeds. It is about what the church should be doing in the world….

  “…we will lay all this out for our people. Purpose. Community. World.”

  Warren’s PEACE Plan

  Millennium Development Goals:

  Plant churches #8. Develop a global partnership for development
  Equip servant leaders #8. Develop a global partnership for development. Actually “Lifelong Learning” has been the major UNESCO education goal since the UN agency was founded.
  Assist the poor #1. Eradicate extreme poverty and hunger
  Care for the sick #4. Reduce child mortality
  #5. Improve maternal health
  #6. Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases
  Educate the next generation #2. Achieve universal primary education
  #3. Promote gender equality and empower women
  #7. Ensure environmental sustainability

  Planting churches and Equipping leaders both require global partnerships that cooperate and conform to the new global leadership strategies, management systems, and human resource development programs.

  The implied aims of UN Millennium Goals #3 and #7 are certain to be included in each of Warren’s five programs – especially P, E, A and E.

  Consider Warren’s five main purposes from a Biblical perspective:

  Worship: (See Spirit-Led or Purpose-Driven)

  Fellowship: Purpose-driven “fellowship” tends to follow today’s dialectical guidelines. These push group members toward unbiblical tolerance, feeling-based rather than fact-based “sharing,” and silence with regard to Biblical absolutes. In contrast, Biblical fellowship happens when we come together with common delight in His Word, His will and His ways — loving and encouraging each other with His Word and by His Spirit.

  Discipleship: The new church management systems call for training in submission and loyalty to “the group” and the new social ethics — not to God and His Word. It requires participation in collective thinking and “service learning” and fun team building activities. It shuns God’s narrow ways and divisive truths, and twists God’s call for Biblical oneness into an invitation to join the world on its highway to corruption.

  Ministry: The shape and structure of purpose-driven ministries are increasingly defined by new management gurus, personality assessments, community surveys, and group appeal, not by Biblical teaching nor God’s actual purposes. But the Bible shows us that our main focus should be on building up believers by preaching and teaching His Word, and by exhorting and serving one another. We are called to live and work together by His Spirit — not by group thinking and politically correct tolerance. In the true Church, all the members know and follow Jesus Christ, the King of all! He is not a reinvented god acceptable to the world, but the holy, almighty God who revealed Himself through the Scriptures.

  Evangelism: Today’s soft, non-offensive gospel focuses on God’s supposed passionate love for people who are naturally lovable, not on His loving mercy for depraved sinners. (See Ephesians 2:1-4) When “Christian” change agents train the masses to “think outside the box” of God’s unchanging Word, they are spreading a false gospel and blinding people to the only truth that can set us free.

  P.E.A.C.E. Plan: A Worldwide Revolution, Warren Tells Angel Stadium Crowd:

  “‘Billions of people suffer each day from problems so big no government can solve them,’ said Warren, pastor of one of America’s largest congregations, Saddleback Valley Community Church in Lake Forest, Calif. ‘The only thing big enough to solve the problems of spiritual emptiness, selfish leadership, poverty, disease, and ignorance is the network of millions of churches all around the world.” …

  “Warren used the occasion to announce his dramatic vision of a spiritual awakening that would sweep the world as Christian churches tackle the problems that Jesus himself confronted during his ministry.
  “‘The Scripture shows us that Jesus shared the Good News, trained leaders, helped the poor, cared for the sick, and taught the children,” Warren said. ‘Our P.E.A.C.E. Plan will just do the five things Jesus did while he was here on earth.’
  “P.E.A.C.E. is an acronym that stands for ‘Plant churches, Equip servant leaders, Assist the poor, Care for the sick, and Educate the next generation,’ Warren said. The emphasis calls for church-based small groups to adopt villages where spiritual emptiness, selfish leadership, poverty, disease, and ignorance keep people from experiencing the kind of life God wants them to have, he said.
  “‘WHAT WOULD HAPPEN IF …?’
  “‘There are thousands of villages in the world that have no school, no clinic, no business, no government — but they have a church,’ Warren said. ‘What would happen if we could mobilize churches to address those five global giants?’
  “Warren’s ‘Purpose Driven’ movement is an ideal vehicle for launching such an effort. A combined 23 million copies of his books — The Purpose Driven Church and The Purpose Driven Life — have been sold, and more than 400,000 pastors in 162 countries have been trained in the ‘church health’ principles that took Saddleback from seven to more than 20,000 members in 25 years. His approach organizes congregations into small groups that focus on the five biblical purposes of the church: worship, fellowship, discipleship, ministry, and evangelism.”
  Interessant lesning i denne sammenheng. Hvem i Norges land har IKKE “studert” R. Warrens bøker?

  • R. Warrens PEACE-plan’s P = sies å ha blitt endret fra å stå for: “Planting churches” TIL: “Promoting Reconciliation”. Enda mer interessant!

  • Veldig interessant! I denne artikkelen får man innsikt hva skjer……UN…Agenda 21 og det gjelder oss alle.
   Jesus ble aldri nevnt.

   “A Visit to Rick Warren’s Health Seminar – The Unfolding of a Global New Age Plan”

   “The prescription goes by the name Agenda 21, a.k.a. “Sustainable Development” or “Smart Growth.” Agenda 21 is a published document put out by the United Nations with the intent to put limits on population and to restructure nation-states into a global society. [3] Rick Warren’s “new friends” had dubbed it, “The Daniel Plan – God’s Prescription For Your Health.” A more appropriate title would’ve been, “Sustainable Living – Destroying Inalienable Rights, One Community at a Time.””

   ” Anywhere you hear the terms, “Sustainable Development,” “sustainable living,” “smart growth,” “going green,” etc., rest assured you’ve just been exposed to the U.N.’s Agenda 21. [10]”

   “The tragic thing about this day at Saddleback is, Jesus was never mentioned … and I mean NEVER. ”

   http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=5636

Det er stengt for kommentarer.