Innlegg i avisen Dagen: Tid for oppgjør med Bill Johnson

Arne Helge Teigen, førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole i innlegg i avisen Dagen.

billjohnson_bethelchurchSøkelys har i mer enn ett år reist kritiske spørsmål omkring pastor Bill Johnson og det kontroversielle Bethel Church i Redding. Nå følger Arne Helge Teigen, førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole opp med et utfordrende innlegg som ble publisert i den kristne avisen Dagen torsdag formiddag. I sitt innlegg etterlyser Teigen ett tydeligere oppgjør med den teologien som ligger bak pastor Johnson og den omstridte menigheten. 

cavePastor Bill Johnson, Bethel Church Redding, er en betydelig premissleverandør for ytterliggående karismatikk. Han har besøkt Norge flere ganger. Særlig har Oase,Kristkirken i Bergen, Filadelfiakirken i Oslo  og ikke minst IMI kirken og pastor Martin Cave har åpnet dørene for ham.  “I Norge har det vært lite fokus på den teologien Johnson er representativ for. Forholdet er annerledes i USA. Der er særlig Bill Johnsons lære om Jesus Kristus (kristologi) kontroversiell. Bibelskolelærer Jan Helge Aarseth har skrevet lesverdig om dette på NLM Sørvests hjemmeside. Johnsons kristologi er tema også i denne artikkelen,” skriver Teigen som er førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole i sitt innlegg som kan leses fra avisen Dagen her (Link til dagen.no)