Ingen tvangstrekking av tvangsmulkter for Christensen før fylkesmannen har avgjort klagen

Kan kose seg med mur, bod og trapp også i sommer etter at fylkesmannen ikke har fått behandlet hans klage innen fristen

Namsfogden i Oslo og Oslo kemnerkontor har satt inndrivnings-prosessen mot blogger Christensen på vent inntil fylkesmannen har avgjort Christensen klage på behandlingen han har fått i plan og bygningsetaten. Fylkesmannen skulle opprinnelig ha ferdigbehandlet saken innen 6 april, men er blitt utsatt inntil videre. Dermed kan Christensen og hans familie kose seg med sin bod, mur og trapp inntil videre. Siden Norge nå går inn i feriemodus er det lite som tyder på at fylkesmannen får avgjort saken før til høsten. Christensen selv opplever dette som en liten seier der den lille mannen står opp mot den mektige staten. I mellomtiden gremmes Christensens naboer over at intet syntes å skje i saken, selv om Plan og bygningsetaten har hatt saken til behandling siden 2015