Galt å høre kristen radio?

Tekst og foto: Arne Danielsen

Bussfører Jan Kåre Christensen fikk tjenestepåtale av Unibuss for å ha hørt på høylytte kristne radiosendinger på jobben. Med hjelp fra YTFs advokat har Christensen klaget saken inn for Diskrimineringsnemnda med påstand om religiøs diskriminering. Christensen har kjørt buss for Unibuss i Oslo siden 2005. Før dette var han ansatt ti år som fagoperatør i elektrolysen ved aluminiumsverket på Hydro Karmøy og har ellers kjørt bud- og lastebil før han begynte å kjøre buss. Jan Kåre Christensen er en vanlig arbeidsmann.

Tekst og foto: Arne Danielsen

Som mange av sine kolleger hører han på tilgjengelige programmer på bussens DAB-radio mens han kjører, på nyheter, debatter og annet. At bussførerne hører på radio på jobben er allment tillatt og akseptert. Siden Christensen er kristen, hører han også på religiøse og kristne programmer.

Skriftlig advarsel

I november ble Jan Kåre Christensen kalt inn til sin gruppeleder hos Unibuss og tildelt en skriftlig tjenestepåtale. Begrunnelsen var flere kundeklager om høylytte religiøse prekener.

Kundeklager blir vanligvis rettet til Ruters kundesenter, som sender disse videre til operatørselskapet. I dette tilfellet ble det vist til fem klager med ensartet innhold:

«Sjåføren kjører kristen forkynnelse på maks.» «Spiller solid kristenradio høyt på bussen. Med full preken.» «Hører veldig høylytt på gudstjeneste. (…) Det kan da virkelig ikke være passende med religiøse prekener på offentlig transport?» «Spilte VELDIG høy kristen musikk fra en kristen radiokanal.» «Sjåføren hørte på høylytt religionspropaganda».

Klagernes begrunnelser inneholder altså en kombinasjon av volum og religiøst innhold. Jan Kåre Christensen nekter selv for å ha spilt høy musikk. Han understreker også at han kun har lyttet på ordinære norske radiokanaler. Derfor er han sikker på at den egentlige grunnen til klagene er det kristne ptogramvalget.

Hvilke regler gjelder?

Som YTF-medlem tok han kontakt med sin lokale tillitsvalgte Leif Arne Myhre, som bekreftet at han som alle andre bussførere måtte få lov til å lytte til de radiokanalene han selv ønsket. Bussføreren henvendte seg da til Unibuss for å klargjøre hvilke regler som gjaldt.

Har vi som bussjåfører lov å velge selv de kanalene vi ønsker å spille? Er det noen restriksjoner hvis for eksempel en passasjer oppsøker bussjåføren og ber ham skifte kanal?

Unibuss svarte med å henvise til følgende tekst fra førerhåndboka: «Den vanlige FM-radioen kan også gi nødvendig informasjon om trafikkforhold. Bruk gjerne denne informasjonen til å informere kundene dersom det er naturlig. Vær nøye med å ha volumet på et slikt nivå at det ikke forstyrrer kundene.»
– Dette ga ikke noe svar med mening angående meg, kommenterer Jan Kåre Christensen, som siden forgjeves har etterlyst en nærmere presisering av hva som kan regnes som akseptabelt lydnivå.
Siden bussføreren ikke kan se å ha brutt noen regler, krevde han at tjenestepåtalen annulleres. Men Unibuss var ikke villig til dette.

Redd for oppsigelse
– Hvis jeg nå for eksempel får nok en kundeklage med påfølgende tjenestepåtale, så ligger oppsigelsen og venter. Det er veldig stressende å ha en slik arbeidsgiver som oppfører seg på denne måten, understreker Jan Kåre Christensen, som derfor med hjelp fra YTF-advokat Josefine Wærstad valgte å klage saken inn for Diskrimineringsnemnda.

Advokaten begrunner klagen blant annet slik:
– Advarselen må for Christensen sin del bedømmes som et forbud mot å høre på radio med religiøst innhold. Advarselen er etter vår oppfatning gitt med kombinasjonsbegrunnelse – dels høyt volum og dels innholdet. Det er ikke diskriminerende å gi en advarsel for at man har spilt for høy radio, så det er det siste som er gjenstand for nemdas behandling, sier Wærstad.

Diskriminering på grunn av religion er forbudt i henhold til likestillings- og tilgjengelighetsloven. Med diskriminering menes direkte eller indirekte forskjellsbehandling som ikke er lovlig.

Unibuss: Volumet kjernen

Unibuss er ikke enig i påstanden om diskriminering.

Personalsjef Per Christian Bing hos Unibuss understreker overfor Yrkestrafikk at kjernen i saken er lydnivået, ikke innholdet. Han understreker at hva førere velger å lytte til på radio er underordnet og at opplevelsen av «religionspropaganda» hos klagerne nok må skyldes at volumet har vært veldig høyt.

– Tjenestepåtalen kommer som en følge av gjentagende klager grunnet høylytt radiobruk. Som arbeidsgiver er vi pliktig til å ta opp gjentatte klager på en av våre ansatte, for å se om vi kan finne en løsning sammen, poengterer Bing.

Ikke Ruters sak

Bing mener også at i den grad klager kan regnes som diskriminerende, burde dette tas opp med Ruter som mottar og håndterer klagene i første omgang. Dette avviser Christensen og hans advokat Josefine Wærstad.

– Det er riktig at det er Ruter som i første omgang mottar klager fra passasjerene, men det er tross alt Unibuss som avgjør om klagene skal få noen konsekvens for sjåføren, presiserer advokat Wærstad.

Fagorganisering avgjørende

Saken er altså i skrivende stund under behandling i Diskrimineringsnemnda. Jan Kåre Christensen skryter roser YTF for hjelpen han har fått.

– Gjennom fagforeningen står du mye sterkere, og får profesjonell hjelp. Jeg er overbevist om at Unibuss hadde sagt meg opp for lenge siden om jeg ikke hadde vært fagorganisert. I YTF får jeg hjelp, og Unibuss moderer seg veldig når de vet at de ikke bare møter meg, men en hel fagforening. Står du alene, så har de ingen hemninger, da er det bare å kjøre på.

Facebook Comments

2 tanker om “Galt å høre kristen radio?

 1. Ja, 50.000 har jeg søkt om kompensasjon for tort og svie.
  Dette er Åndskamp og forskjellsbehandling.
  Muslimer og andre spiller dobbelt så høyt son meg, og dårlig musikk.
  Jeg spiller bare herlig og melodiøs musikk.
  Be at jeg får medhold hos Diskrimineringsnemda og arbeidstilsynet.
  Og får 50.000 for tort og svie.

 2. Skjønner i grunnen ikke problemet. De unge sitter ofte med ørepropper og har hodet i telefonen, mange eldre hører dårligere enn yngre. Da må han jo virkelig guffe opp anlegget på bussen, noe jeg har hørt ikke skal være mulig da det er satt begrensinger i anlegget på busser for at lyden ikke skal bli for høy. Sjåføren skal heller ikke ha muligheter til å distraheres av for høy lyd, da han har ansvar for passasjerenes liv under kjøreturene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *