Idag planlegger SIAN og prest Ludvig Nessa å brenne koranen i Kristiansand klokken 13

Vil brenne omstridt bok

Den islamkritiske organisasjonen SIAN og prest Ludvig Nessa planlegger idag å brenne koranen i sentrum av Kristiansand. Som tidligere omtalt har inngående ordfører Jan Oddvar Skisland og utgående ordfører Harald Furre sagt nei til SIANs demonstrasjon. Imidlertid er dette overprøvd av polititet som har gitt grønt lys til arrangementet som ventelig vil samle hundrevis av sinte motdemonstranter. Flere ledende politikere i byen tok til orde for å trekke tilbake tillatelsen til arrangementet, da SIAN annonserte at koranbrenning ville finne sted. Men politiet i byen bestemte at hensynet til ytringsfriheten kom først og har gitt sin tillatelse. De påpekte også at det er politiets oppgave, og ikke politikernes, å fortolke hva som er en hatytring og ikke.

Ludvig Nessa er blant dem som planlegger å delta i arrangementet som vil innebære at SIAN vil brenne en utgave av Koranen som skal være Guds ord til dem som velger å underordne seg Allahs vilje. På Facebook har Nessas post om dagens koran-brenning utløst debatt og på Facebook skriver Nessa dette: ” I RELIGIONSFRIHETENS NAVN: FORBY ISLAM! «Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes!» Dette er velkjente ord fra en av Norges eldste lover, nemlig Frostatingsloven fra 1000 tallet. Denne loven har en viktig tilføyelse som ikke er så godt kjent. Den lyder slik: «Men den som ikke vil unne andre lov, han skal heller ikke selv nyte lov.»
Dette betyr at den som ikke unner andre den beskyttelsen som disse lovene gir, han må settes utenfor lovens beskyttelse. For her gjelder: Likhet for loven for alle!
Nekter jeg andre et gode, fortjener jeg selvsagt å ikke få nyte godt av det, selv. Unner jeg ikke andre ytringsfrihet, bør jeg selv ikke få benytte meg av den. Og nekter jeg alle andre enn min egen religion religionsfrihet, må jeg ikke tro at jeg selv skal kunne påberope med denne friheten.
Allerede 1000 år før Frostatingsloven og 500 år før Muhammed ble født, slo Hvitekrist samme prinsipp fast med disse ordene: Den som ikke tilgir, skal selv ikke bli tilgitt! Matt.6,15
Steng derfor alle troende muslimer ute fra kongeriket Norge i religionsfrihetens- og Hvitekrists navn! De sier jo klart og tydelig at de tror på Koranen og har denne såkalte profeten som sitt store forbilde. Hvorfor skal vi da ikke tro på dem, og ta dem på alvor?
Muslimen, juristen, den tidligere moskétalsmannen og nå også visepresident på Stortinget, Abid Raja, skrev i en kronikk i Aftenposten 30. september 2012: «Som barn får vi gutter innprentet at om noen krenker din profet, så er den personen fritt vilt. Han skal kunne tas, slås, skytes og drepes.»
Er det dette som kalles fredelig barneoppdragelse i samsvar med «fredens» religion?
Ja, det er visst det. Alle som ikke underkaster seg islam, er fredløse. Dvs. fritt vilt! Koranen 9,11. Hvem som helst kan da uten straff drepe den som er fredløs! Stadig flere av oss urinnvånere begynner å føle oss som fredløse i eget land.
Pengene eller livet! Krig eller underkastelse! Det er valget «fredens religion» stiller oss alle på …når den blir sterk nok. Dette gjelder for alle religioner. For jøder, kristne og hedninger. Selvsagt også for ateister og agnostikere. Det forventes at alle underkaster seg denne nazi-ideologien.
Kun blind underkastelse er godt nok. Religionskritikk (av islam) tåles ikke! Ytringsfrihet kan du se langt etter. Den som ikke underkaster seg, må betale dyrt. Enten med sitt liv eller med sin dyd som sexslave. I beste fall kan du slippe fra det med en ydmykende ekstraskatt til «herrefolket». Muhammedanismen er gjennomført ond og totalitær.
Heller ikke for muslimer er det noen frihet og fred. Ønsker f.eks. en muslim å bli kristen, risikerer han livet. Konvertering er forbudt. Islam er fiende av absolutt all religionsfrihet.
Foreløpig logrer de aller fleste muslimer til oss som snille hunder. Og vi lar oss bedåre. Få vil høre på Winston S. Churchills vise og sanne advarsel: «Islam gjør med folk, det samme som rabies gjør med hunder!»
Ingen hund slipper inn i noe land om det er mistanke om hundegalskap (rabies). Like lite bør troende muslimer slippes inn. For de er en fare for rikets sikkerhet!
Men vil ikke dette være i strid med religionsfriheten? Nei, absolutt ikke! Så langt jeg vet, er islam den eneste av verdens mange religioner som er prinsipielt imot alle våre friheter. Muhammedanismen er alle friheters fiende.
Når det er krig, slipper man selvsagt ikke fienden fritt inn i landet. Det er det bare landssvikere som gjør. Våre politiske myndigheter er satt til å verge land og folk. Men i mange tiår har de nå i stedet ført krig mot landets egen befolkning i mors liv. Og slik alvorlig svekket folk og land. Samtidig importerer de en hel hær med femtekolonister fra muslimske land for å erstatte tomrommet etter alle barn de har myrdet, for slik å kunne holde hjulene igang. Hva er dette for en galskap? Er vi alle besatt og blendet av Den store Satan, landeveisrøveren, som kun er kommet for «å stjele og myrde og ødelegge»? Joh.10,10
Når er muslimene sterke nok til å ta makten? Foreløpig ingen fare! De fleste liker å tro det. I hvert fall ingen reell fare før muslimene er over 50 prosent av befolkningen, tenker de fleste.
Jeg er nokså sikker på at det er galt. Mest sannsynlig er løpet kjørt allerede når de har passert 10 prosent av befolkningen. Når jeg ser hvor stor makt og innflytelse de allerede har fått i landet vårt, er jeg ikke i det minste tvil om at muslimene har truet til seg makten med list, løgn og terror lenge før de er blitt flertall i landet.
Jeg gjentar, som jeg har sagt så mang en gang før: Vi sager av den grenen vi selv sitter på, og er i fritt fall ned i muslimenes lommer og hedenskapets mørke!” skriver Nessa i et svar til noen som kritiserer dagens arrangement.

På Facebook er reaksjonene på koran-brenningen delte og debatten pågår