I USA ble det skapt 1,8 millioner nye arbeidsplasser i juni og juli mens nærmere 3,2 millioner måtte søke førstegangs-ledighetstrygd

Mange måtte søke førstegangs-ledighetstrygd i USA i juni og juli. Langt flere enn antallet arbeidsplasser som ble skapt. (illustrasjonsfoto)

3 170 000 amerikanere har måttet fremsette krav om førstegangs-ledighetstrygd i USA i juni og juli måned. I samme tidsrom ble det skapt 1 881 000 nye jobber samlet, og dette inkluderer midlertidige sommerjobber i servicenæringen og gjenåpning av bedrifter som har vært Corona-stengt eller har hatt restriksjoner. Samtidig med at det i de to sommer-månendene har blitt skapt 1,8 millioner arbeidsplasser, har 3,170 000 mistet jobben og satt fram krav om førstegangs-trygd. Alle som kan legge to og to sammen, skjønner at dette ikke er gode tall. Og hvor mange som har falt helt ut av arbeidsledighetskøen fordi de ikke lenger har krav på ledighetstrygd kommer heller ikke frem av de offisielle tallene.

Onsdag ble det fremlagt tall som viser at private bedrifter bare skapte 330 000 nye jobber i juli og tallet var langt dårligere enn forventet. Andelen amerikanere som deltar i arbeidslivet var i juli måned 61,7 prosent, en forsiktig oppgang, men deltakelsen i arbeidslivet har beveget seg mellom 61,4 og 61,7 prosent helt siden juni 2020 og er vesentlig under de tall Donald Trump kunne levere i årene frem mot lockdownen av samfunnet i mars og april 2020.