Hvorfor Søkelys er skeptisk til Bill Johnson og Betel Church – video avslører Bethel Church pastor Beni Johnson i samrøre med New Age

Søkelys får meg jevne mellomrom spørsmål om hvorfor vi har uttrykt skepsis til IMI kirken imi_sektStavanger og den religiøse strømningen den karismatiske forsamlingen syntes å være en del av. Hovedårsaken til at mange bibeltroende kristne, både lutherske og frikirkelige -ser med uro på IMI-kirkens virksomhet, er deres tette religiøse bånd til pastor Bill Johnson og hans Bethel Chrurch i Redding.  Disse igjen er en del av det omstridte NAR, den nye apostoliske reformasjonen, som er mest kjent for sin ukritiske tilslutning til mannen bak den falske Lakeland vekkelsen, som falt sammen etter at det ble kjent at Todd Bentley revet beruset rundt på plattformen og sa “BAM BAM,BAM” hvorpå folk hevdet de ble helbredet eller opplevde indre kribling og styrtet i bakken i kjent stil.

Denne vekkelsen som i etterkant har fått stemplet “forførelse” eller villfarelse ble i starten henter-kraft-hos-de-dødehyllet av ulike pastorer, profeter og apostler i NAR, og selv etter sex-skandalen ble kjent var det flere av apostlene i denne bevegelsen som hyllet Todd Bentley. Mange kristne teologer og apologeter har store innvendinger mot den teologien som blir forfektet av Bill Johnson, mens andre påpeker slektskapet til “Kingdom Now” eller hersketeologien -mens andre igjen er skeptisk til likheten med herlighetsteologien.  Andre igjen, deriblant den forhenværende ekstrem-karismatikeren, Andrew Strom som har skrevet boken “The Kundalini Warning” er nå blitt ytterligere alarmert etter at det blitt kjent at Bill Johnsons kone, Beni er involvert i noe “weird New-Age Stuff” forklarer Strom i en av sine siste videoer. beni-johnson-soakerOppdagelsen av at Bill Johnsons medpastor, Beni er involvert i noe merkelig New Age greier, samtidig som både de to Bethel pastorene og medlemmene driver “soaking” over avdøde troendes graver. Hva slags bisarr søken inn i åndeverdenen er det Bethel Church og deres innflytelsesrike lederskap egentlig er involvert i? I hvert fall har de nye detaljene fått Andrew Strom til å komme med en oppdatert utgave av sin “Kundalini advarsel” -som tar opp den giftige kombinasjonen av karismatisk praksis og New Age. I bildet ser vi Bill Johnsons kone ligger å “soaker” over C.S Lewis grav, mens bildet over viser Bethel studenter ligger over graver til avdøde troende, angivelig for hente frem deres angivelige salvelse. Vi som kjenner Bibelen vil spørre: “Hvorfor søker dere den levende blant de døde? Både lederskapet i IMI kirken og ikke minst lederen for Normisjon, Anne Birgitta Langmoen Kvelland -bør seriøst stille spørsmålet om det lutherske Normisjon -gjennom IMI kirken -ønsker å bli assosiert med tvilsom kvasi-religiøs praksis som har mer slektskap til New Age og hinduismen, enn til sunn karismatisk og bibelsk kristendom. Her er Andrew Stroms advarsel

https://www.youtube.com/watch?v=S7XSWI6MHeI
6 tanker om “Hvorfor Søkelys er skeptisk til Bill Johnson og Betel Church – video avslører Bethel Church pastor Beni Johnson i samrøre med New Age

 1. Det som tydeligvis mangler i dag er at folk setter seg ned og leser i bibelen. Dersom de kjenner skriften vil de ikke la seg lure inn i denne soakingen. De må jo være uvitenhet som gjør at folk finner på noe så sprøtt?

  Vi kan ikke stole på pastorer som viste så lite dømmekraft når det gjaldt Todd Bentley’s virksomhet. At mennesker til og med ble “helbredet” av en beruset og sparkende Bentley forteller bare noe om hvor lett det er for ulvene å lure folk.

 2. “video avslører samrøre med New Age”

  Oy, oy, oy Kjell. Nå har du tråkka noen på tærne igjen.
  Godt du informer om slikt.

  • Jeg var ikke klar over denne siden med pastor Bill Johnson og hans kone. Andrew Strom som var en insider i den mer ekstreme karismatiske bevegelsen har her hentet frem svært oppsiktsvekkende opplysninger om personer som har betydelig påvirkningskraft overfor IMI-kirken og Normisjon. Jeg håper denne videoen blir spredd til mange. Jeg var før kjent med at studenter ved Bethel Supernatural senter drev slik “soaking” på gravsteder – men her forteller Strom at dette er “weird New Age stuff Bill Johnsons kone er involvert i. Jeg tråkker nok noen på tærne med denne artikkelen, selv om jeg rent personlig fant “tromme-seansene” i Bethel Church tvilsomme nok.

 3. Helt klart at slik praksis ikke har noe med Guds ord å gjøre, men opprinnelsen til slik praksis stammer fra den første menigheten, men da på et helt annet grunnlag. De første kristne pleide å samles på, eller ved, graver til bestemte datoer osv for å minnes den som hadde dødd, som oftest som martyr. De første kristne gjorde også dette for å utrykke sitt savn etter den avdøde martyr. Fra dette har tradisjonen utviklet seg, via den katolske kirke, til det vi ser i dag. Det er sterkt beklagelig at dette nå får plass i evangeliske miljøer.

  • Ja, vi har jo også Allehelgens-dag, hvor vi minnes de døde, men det vi ser her om/fra noen fra Bethel, er jo noe helt annet, i hvert fall slik det blir presentert.
   Det er jo åpenbart at mye kan manipuleres, Photoshop osv, men det har jo etter hvert kommet frem så mye omkring dette, at det er rimelig å anta at det er hold i det?

  • Det er nok det, flere kilder beretter om soaking på gravplasser av studenter i regi av Bethel, og jeg tror ikke en forfatter som Andrew Strom som har innflytelse på deler av den mer moderate karismatiske bevegelsen vil ty til triks.
   Strom er helt klart på at han tror på nådegaver, helbredelse ved bønn og at Gud kan, men han forkynner at Gud er suveren til å gjøre som han vil, ut fra mønsterbønnen i Matteus “La din vilje skje på jorden som i himmelen” og han går i rette med “åndsdåp” som praktiseres slik:
   2 eller 3 står rundt en ¨tungetalesøkende å sier “ratata-ba-ba-ba lato-sapi-shjothi” osv og skriker åpne munnen, holder man på slik en stund vil forbønnsofferet etterhvert kunne repetere et eller to ord av det de andre skriker -og vips “nå har du det” -og deretter er instruksen -nå har Gud gitt deg 2-3 ord av ditt nye bønnspråk. Husk at du er som et barn som må lære- bare hold på med disse 2-3 ord og etterhvert vil nye bli lagt til.

   Jeg har sett forkynner faktisk manipulere slik -og stakkaren som gjerne vil ha det sier gjerne to-tre ord av det han har hørt, for å tilfredsstille forbederne. I etterkant kan de fortelle at de følte seg fullstendig tomme. Min erfaring er at den ekte fylden av Ånden kommer spontant uten hjelp av teknikk eller å prøve.
   Her i sør finnes det en menighet som driver ekstrem manipulering av mennesker for å få dem til å tale i tunger, siden tungetale der er en nødvendighet for frelse.

Det er stengt for kommentarer.