Hvordan oppstod læren om bortrykkelse før trengselen?

Illustrasjonsfoto: You Tube

Debatten om hvorvidt bortrykkelsen kommer før eller midt i eller etter trengselen fortsetter Først om jesuittene. De benytter i dag navnet Opus Dei, og er en hemmelig militant og okkult organisasjon innen den romersk-katolske kirken. De har som hovedmål å utrydde all evangelisk kristendom (jfr. Jesuitteden), og ellers alt som hindrer den romersk-katolske kirkens verdensvide maktapparat, og legge til rette for Antikrists fremtreden. Jesuittene styrer i dag både Illuminatet og frimurerne,skriver Arne Øystein Lorentzen i et innlegg som bør utløse debatt

Det var ikke før på begynnelsen av 1800-tallet at det fantes en betydelig gruppe av troende rundt om i verden som ventet på en «bortrykkelse» av menigheten før Antikrists syvårige trengselspriode. «Den hemmelige bortrykkelsen» ble ikke undervist av den første menigheten, den ble ikke lært av menigheten i det første århundre, den ble ikke lært av reformatorene, den ble ikke lært av noen – bortsett fra noen romersk katolske teologer – før omkring 1830!

Den romersk-katolske kirke måtte finne på en profetisk tolkning som kunne bekjempe det bibelske og historiske synet på profetier, som reformatorene hadde brukt til å identifisere romerkirken som «det lille hornet» (Antikrist) og skjøgen i Åpenbaringen 17 med.

Det var en jesuitt-prest ved navn Francisco Ribera (1537-1591), som i reformasjonstiden først lærte at alle begivenhetene i Åpenbaringsboken bokstavelig skulle skje under de tre og et halvt årene av Antikrists regjering, helt på slutten av denne tidsalderen.

Senere bygget Emmanuel Lacunza (1731-1801), også en jesuittprest, på Riberas undervisning, og brukte mye av sitt liv på å skrive boken Messias komme i herlighet og majestet. (The Coming of Messiah in Glory and Majesty, 1812). Men Lacunza skrev under et pseudonym, «Rabbi Ben-Ezra». Det skulle virke som om at en lærd jøde hadde akseptert Kristus som frelser. Han gjorde dette for at intetanende protestanter skulle akseptere boken hans, for i den protestantiske verden ville de ikke ha noe som helst fra en jesuitt. På den måten kunne læren om bortrykkelse før trengselen lures inn. Han skrev også at bare de troende som deltok i eukarist-sakramentet (den katolske nattverden der de blasfemisk bokstavelig talt spiser Jesu legeme og drikker hans blod!) vil bli rykket bort.

Etter at Luther spikret de 95 teser på kirkedøren i Wittenberg i 1517, autoriserte pave Leo X (1475-1521) tre jesuitt-prester til å omtolke Daniel, Esekiel og Åpenbaringsboken. Målet var å fjerne reformasjonens «ild» som brant under føttene på paveveldet.

De tre jesuittene var: 1. Francisco Ribera (1536-1591) av Salamanca. 2. Luis de Alcazar (1554-1621) av Seville. 3. Kardinal Roberto Bellarmine (1542-1621).

Bortrykkelse før trengselen-læren begynte med, og var underlagt, Ribera i 1585. I hans Apokalyptiske kommentar skriver han om Babylon og Antikrist og det som vi kaller bortrykkelsen før trengselen-læren. Han utgav et verk som heter In Sacram Beatei Ionis Apostoli Evangilistate Apocoalypsin Comentari (Lugduni 1593). Riberas tolkning – at vi skulle bli rykket opp før Antikrist og trengsel – ikke bare rystet den protestantiske kirken, men også den romersk-katolske kirken, så paven beordret at den skulle gjemmes bort i arkivene, og ute av syne!

Uheldigvis ble erkebiskopen av Canterbury, S.R. Maitlend (1792-1866), utnevnt til vokter av disse manuskriptene, 200 år etterpå i Lambeth Palace i London. Han fikk trykket opp Francisco Riberas læresetninger, allerede i 1826, med oppfølgere i 1829 og 1830.

Oxford-traktatene som ble utgitt i 1833, hadde som mål å fjerne protestantismen i Den engelske kirken og fremmet denne jesuittlæren.

Edward Irving (1792-1834) grunnla sekten Den katolsk-apostoliske kirke. Han kom over Emmanuel Lacunzas bok, og oversatte den til engelsk og utgav den i 1827. Så begynte Irving å holde bibelkonferanser utover i Skottland, og vektla Jesu gjenkomst for å bortrykke menigheten før trengselen.

Senere ble John Nelson Darby (1800-1882), lederen for Plymoyth- brødrene, introdusert for «den hemmelige bortrykkelsen» av irvingittene og boken til den påståtte Ben-Ezra (jesuitten Lacunza) og ikke minst den 15 år gamle jenten Margaret McDonalds visjoner. Darby var en produktiv forfatter som skrev 30 bøker om bibelske emner. Han utviklet og organiserte opprykkelse før trengselen-læren i et system av profetisk undervisning kalt: «Dispensasjonalismen». Læren om en hemmelig bortrykkelse før trengselen ble undervist i USA og Canada mellom 1840 og 1870.

En kongregasjonalist-forkynner, Cyrus Ingerson Scofield (1843-1921) kom under innflytelse av Darby og Plymouth-brødrene. Han ble regnet for en grundig bibelstudent og gjorde denne læren til en del av sin berømte Scofields referansebibel (1909). (Han titulerte seg som doktor men det var en løgn, jfr. Joseph M. Canfields bok The incredible Scofield and his book.) Tre millioner kopier av denne referanse-bibelen ble utgitt i de første 50 årene. Ved denne bibelen lurte Scofield på en slu måte inn denne læren om en hemmelig bortrykkelse inn i selve hjertet av evangelisk kristendom. Ikke minst fordi Scofield og Darby influerte D.L. Moody, og Moody brakte det videre til den tidlige pinsebevegelsen. Assemblies of God er i dag det langt største pinsesamfunnet i verden. I 1914 bestilte de sitt søndagsskole- og studiemateriale fra Moody Press. Så Assemblies of God trodde på det Moody bibelinstitutt lærte, og det inkluderte «den hemmelige opprykkelsen før trengselen». Det gjør også mange av de norske pinsevennene!

I mars 1830, i Port Glasgow, Skottland, offentliggjorde Margaret McDonald sine visjoner, som det hevdes er grunnlaget for bortrykkelsen før trengselen-læren. Robert Norton utgav Margarets visjoner og profetier i en bok som het: Gjenopprettelsen av apostler og profeter i den katolske apostoliske kirke (The Restoration of Apostles and Prophets in the Catolic Apostolic Church, London 1861). Bare det er nok bevis for at disse åpenbaringene ikke er av Gud!

Denne falske og ubibelske læren om opprykkenes før trengselen dominerer fremdeles mange kristne menigheter over hele verden. Den klør i øret og er velbehagelig for kjøttet vårt!

Jeg vil påstå at Jesus er den største autoriteten på sin egen gjenkomst, selv om han ikke vet dagen og timen. Men det skal skje mye før den dagen og den timen!

Jesus sier helt klart og forståelig:

Men straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket og månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes.

Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Han skal sende ut sine engler med veldig basunklang og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen. Matt. 24:29-31.

Også Paulus sier det samme:

Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jeu Kristi komme og vår samling med ham: La dere ikke så

snart drive fra vett og sans! La dere ikke skremme, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her. La ingen bedra dere på noe vis! Først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsenes sønn. 2. Tess. 2:1-3.

Skrevet av Arne Øystein Lorentzen

46 tanker om “Hvordan oppstod læren om bortrykkelse før trengselen?

 1. Opprykkelsen kommer etter endetiden ; mener jeg. Dette har jeg skrevet om flere ganger her på Søkelys. Det er en enkel setning i Bibelen som overbeviser meg.
  Men mange kristne har lullet og dullet seg inn i forestillingen om at DE skal rykkes opp til herligheten – og således unnslippe trengselstiden og alle plagene i denne forferdelige tiden. Nei , de utvalgte som fremdeles lever ; må også gjennomgå disse grusomme prøvelsene – tror jeg.

  • Hva med 1930 utgaven av Guds Ord:
   Det står skrevet i Luk 21:36

   Men våk hver tid og stund, og bed så I kan være i stand til å undfly alt dette som skal komme, og bli stående for Menneskesønnen!

   Er ikke ordet “undfly” et nøkkelord her?

   Mvh RJ

  • I min menighet mener de fleste at opprykkelsen skjer før trengseltiden, men jeg synes det er vanskelig å finne Bibelord som sier klart når den finner sted. Hva er den enkle setningen i Bibelen, Ture Andersen, som overbeviser deg om at den finner sted etter endetiden? Personlig så synes jeg det kan være fint å inn i trengselen og kanskje måtte lide martyrdøden. Det må jo være mye finere å dø som martyr for Herren enn for eksempel av kreft, hjerneblødning eller annen sykdom.

   Men at det vil finne sted en opprykkelse hvor vi skal møte Herren i oppe i luften, synes jeg går klart frem av 1. Tess. 4, 17. Men jeg kan ikke se noe om at det står at den er hemmelig. Har aldri hørt at noen predikant eller forkynner – i hvert fall ikke på det Bedehuset hvor jeg går – som har forkynnt at opprykkelsen er hemmelig. Det er nytt for meg.

  • Det står at vi ikke er kalt til vrede, men til å vinne frelse ved Jesu Kristi åpenbarelse.

   Les også i Joel angående Herrens dag som den forferdelige. Les i Apg angående oppfyllelsen av Joel profetien og taler om Herrens dag som den herlige
   Som jeg ser det er det kun ett komme. Og Herrens dag er en forferdelig dag for dem som er fortapte og en herlig dag for dem som er frelst.
   Leser ingen steder at det er to gjenkomster. Ordet taler kun om gjenkomsten, Hans komme osv. Det beskrives som ėn bestemt dag. Og ordet taler også klart og tydelig at ingen vet dagen eller timen

 2. Uten en rett forståelse av Daniels profeti i kap 9:24-27 så er en i totalt mørke med tanke på å skulle forstå endetidsbegivenhetene.
  Se min enkle presentasjon av denne profetien her: https://bibeltroskap.no/bibeltroskap-youtube-kanal/

  Noe som også er viktig, er å skille mellom Israel og Guds menighet.
  “Du skal ikke stjele” sies det i ett av budene, og det er viktig for oss som tilhører menigheten at vi ikke “stjeler” tekster fra evangeliene som hovedsakelig tilhører og omhandler Israel og anvender dem på menigheten. Den Herre Jesus sier i Joh 10:16 “Jeg har også andre får, som ikke hører til i denne kveen.” Noen vil ha det til at Gud er ferdig med Israel som nasjon, og at menigheten har tatt dens plass, men Ordet sier noe annet: “Har da Gud forkastet sitt folk, som han forut kjente? Langt derifra!”

  5
  1
 3. Jeg mener bestemt at Bibelen er tydelig på at de troende ikke skal gjennom Guds vrede. Det er slik Bibelens Gud alltid handler:

  https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/26/de-troende-vil-unnslippe-guds-vrede-bibelske-framtidsbilder-pa-bortrykkelsen/

  https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/31/star-antikrist-fram-for-bortrykkelsen/

  https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/29/den-blodrode-manen-det-bibelske-tidspunktet-for-bortrykkelsen/

  På Bibelogtro.com har jeg mange flere artikler om temaet. Alle er skrevet med prinsippet om at Bibelen skal forklare Bibelen. Så alt er bibelsk begrunnet og ikke preget av forutinntatthet om temaet.

  Mvh Richard

 4. Richard fremstår stadig som HAN alene har full forståelse for alt som står i Bibelen. Kan hende fins det andre meninger som også som har sin berettigelse.
  Jeg mener fullt og fast at opprykkelsen skjer etter trengselstiden. Her viser jeg til :
  Matteus 24 : 14 : 22 ; “- og dersom ikke de dager ble forkortet , da ville intet kjød bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet “. Altså : De utvalgte blir på jorden når trengselstiden starter.

  :

  • Matteus 24:22
   “Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal disse dagene forkortes.”

   Ture, du må huske på at mennesker kan bli frelst under Den store trengsel også. Jeg tror at verden vil se en stor vekkelse ganske raskt (selv om den vil bli slått hardt ned av myndighetene) etter at Bruden er hentet hjem ved bortrykkelsen. Tenk på alle de som kjente kristne mennesker, navnekristne som ikke hadde olje på lampen og alle de som kjente til historien om Jesus som henter Bruden hjem. Alle disse vil selvsagt komme til Sannhetens erkjennelse.

   Og så må du tenke litt på hvem de utvalgte er. De utvalgte er jødene, Israel. De ikkekristne jødene skal leve gjennom Den store trengsel. Bare en liten rest av dem vil komme velberget gjennom og disse skal plutselig få sine øyne åpnet og se at Han de gjennombåret virkelig var den lovede Messias. Så når Jesus sier “Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal disse dagene forkortes.” så er det først og fremst jødene Han sikter til.

   Matteus 22:14 “Mange er kalt (hele menneskeslekten), men få er utvalgt (jødene, Israel).”

   Mvh Richard

   3
   1
 5. Jeg har forberedt meg og min familie på de harde tider som trolig kommer. Selv dyrker jeg poteter ( som gammel stril ) – da for å ha settepoteter når ” djevelskapen ” setter inn. Det usikre for meg er når GOG-krigen starter. GOG er Russland og Bibelen gir ingen pekepinn på – når denne krigen starter.

  Når Jesus taler om endetiden ; så ber HAN oss om å studere profeten Daniel – og skjønne det vi leser. Om jeg har tolket denne profeten rett ; så starter trengselstiden ved årsskiftet 2020 / 2021.

  Du bør også være forberedt på et liv uten elektrisk strøm. Da virker ikke betalings-automatene ; slik at du bør ha kontanter i reserve. Videre bør du ha hermetikk og vann i reserve.

  Jeg har gjennom flere år gjort mange forberedelser ; slik at kona og jeg kan overleve minst et halvt år uten tilførsel av noe som helst.

  Som Krigsskole-utdannet offiser har jeg selvsagt kjennskap til A-bomber og dens virkninger. Med mindre du får en slik bombe rett i hodet ; så fins det gode muligheter for deg å overleve. Skulle det bli A-krig i verden ; så vil jeg prøve å komme med forslag til tiltak – om jeg da har tilgang på internett og denne nettsiden.

  Men husk hva Jesus stadig sa : FRYKT IKKE !

  • https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/14/de-to-gog-magog-krigene-esekiel-38-og-39-forklares/

   Og nei, kjære Ture, jeg hevder absolutt ikke at jeg alene har den hele og fulle forståelse, men jeg liker å dele det som jeg ser Bibelen viser om temaet. Det nytter lite å ta ut løsrevne vers uten å se om Bibelen kan forklare verset. Jeg prøver så godt jeg kan med ydmykhet å forstå særlig det Bibelen sier om endetiden. Jeg tror og mener at den beste måten å nærme seg svaret er å la Skriften tolke Skriften. Dessuten Ture så er jeg langt fra alene om å ha den forståelsen jeg har om endetiden.

   Mvh Richard

   2
   1
  • Hei Ture, du tenker mange kloke tanker og forbereder deg godt, på mange ting som også jeg gjør.

   «Vann er vårt viktigste næringsmiddel», står det på min kommunes vannvogner. Når strøm og vann forsvinner så, blir toalettet et problem, spesielt på vinters tid.

   Hva tenker du om det, og har du sett noen løsning på det problemet?

   Mvh RJ

 6. Godeste Richard :
  Du husker vel hva Yeshua lovet oss som tror på ham. Det var ingen opprykkelse til herligheten FØR de store vanskelighetene starter. Men vansker og strid fordi vi tror på hans navn. Ja , vi får mot oss de fleste – tilmed vår egen familie ; skal vi tro Frelseren.

  Jeg er klar over at de fleste kristne støtter ditt syn om opprykkelsen FØR trengselstiden. Men dette er ikke avgjørende om hva som er sant !
  For øvrig er det en mann som har skrevet mye og grundig om opprykkelsen i avisen Norge I dag ( så vidt jeg husker med etternavn Adams ). Han har samme syn som meg.

  • Hei Ture!

   Denne artikkelen er relatert til det du skriver her:

   https://bibelogtro.wordpress.com/2018/04/04/hvem-er-apokalypsens-fire-ryttere/

   Selv om vi to akkurat nå er uenige så er det jo lurt å tilegne seg mest mulig kunnskap om disse ting. Du som nå er pensjonist, etter at du trofast har tjent ditt fedreland, burde ha tid til å lese de artiklene jeg linker til.

   I troen på Jesus har vi begge to et himmelsk mål i sikte og vår forståelse av endetiden er ikke avgjørende for frelsen. Men, jeg skulle ønske du så de bibelske prinsippene om at Herren alltid utfrir sitt folk før en varslet dom. Dette går igjen i hele Skriften. Paulus sier at når vi taler om endetiden skal det være til oppmuntring. Herren utfrir oss!! Dette er virkelig noe å glede seg over!!!

   2
   1
 7. Ja , Richard
  Jeg skulle ønske du har rett i denne saken om opprykkelsen. Men da kommer automatisk spørsmål nr. 2 : Er jeg syndige mann verdig til å bli rykket opp til himmelen og herligheten ? Ingen av oss jordboere kan være sikre på dette FØR den Allmektige har tatt sin beslutning.
  Her jeg bor ” burer ” de selvdefinerte kristne seg selv inne i bedehusene. Når jeg en sjelden gang går dit ; får jeg stadig høre : – Jeg er så glad for at jeg er frelst. Da tenker jeg : Er du så sikker på det ? ” Mange er kalt , men få er utvalgt ; sier Skriften. Vi skal ALLE gjennom dommen først !

  • Jeg er mye enig i det du skriver her, jeg også er en svært så syndig mann, og har også lurt på om jeg er verdig himmelen, jeg tror at det ligger en form for stolthet i å skryte på seg frelsen, for det er det ingen som vet.

   Men så gir jo troen full visshet da.

   Så har vi da dette med frelsens hjelm, uten frelsesvishet så blir det ikke mye beskyttelse til hodet, der vår sjel har sitt sete.

   Så har vi også Jesus familiealbum, livets bok, som er skrevet før all skapelse, der er alle som er frelst skrevet inn evigheter før vi blir født.

   Nå er jo Jesus Konge over den boken, og kan skrive inn nye navn samt slette navn.

   Så hvor står vi da?

   Mvh RJ

  • Kjære Ture!

   Vet du ikke at i troen på Jesus er du ren og rettferdig og Himmeken verdig. I troen på Jesus er du døpt i ild og du har fått Den Hellige Ånd. Du et født på ny! I Jesus er du en ny skapning! At vi alle skal stå for dommen har ingenting med Den store trengsel å gjøre. Den endelige dommen skjer ved enden av Tusenårsriket. Da vil de troende i Kristus gå fri, da Jesus har sonet all vår skyld. Gud ser kun den rettferdige Jesus når du som en troende står for dommen!

   Jeg får vondt inni meg av å lese det du skriver! Jesus vil at vi skal ha full frelsesvisshet! Derfor har Han gitt oss Ordet til trøst og oppbyggelse! Jeg ber om at du får den tryggheten, for det fortjener du dersom du lever i troen på vår Herre og Mester, den oppstandne Jesus Kristus!

   5
   1
  • gled dere over at navnene deres er blitt innskrevet i himmelen!» I samme stund jublet han i Den hellige ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. (Lukas 10:20-21)

   Husk dette kjære Ture!

  • Du mistolker Matteus 22:24

   Matteus 22:14 «Mange er kalt (hele menneskeslekten), men få er utvalgt (jødene, Israel).»

  • Du er ikke verdig til å bli rykket opp Ture, og heller ikke jeg. Ja ingen av de snart 7,6 milliarder som lever er verdige – i oss selv. Men var det ikke slike som oss Jesus kom for da? Han sier jo at det er de syke som trenger lege, ikke de friske. Vi “skal få rettferdigheten tilregnet, vi som tror på ham som oppvakte Jesus vår Herre, fra de døde”, Rom 4:24.
   Når vi slik har fått regnet oss som døde med Kristus, og reist opp med Kristus til ett nytt liv, så kan og skal vi være 100% sikre på vår frelse: “Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal VITE at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn”, 1 Joh brev 5:12-13.

   Alle mennesker skal igjennom en dom, det er helt riktig, men det finnes flere forskjellige dommer. Den første dommen var på Golgata. Der tok Jesus våre synder på seg. Dette var så fullkomment i Guds øyne, at Gud kan si: “Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv. HAN KOMMER IKKE TIL DOM, men er (nåtid) gått over fra døden til livet” Joh 5:24.
   Når det sies her at den som tror skal slippe å komme for dommen, så gjelder det dommen for den Store Hvite Trone (Åp 20:11-15), altså en dom hvor resultatet blir en evig fortapelse borte fra Gud.

   Det finnes en dom også for oss som hører Jesus til. Men det er en belønnings domstol. I den dommen er det ikke snakk om å miste evig liv, men om å få eller miste nådelønnen. “Brenner hans (livs) verk opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild”, 1 Kor 3:15.

   Det er forskjell på en dom i norges høyesterett og en dom i Holmenkollen.

   Det finnes ett par dommer til. Dem finner vi i Matt 25. Det gjelder dom over gode og gode og late tjenere av Israel, (14-30) og dom over folkeslagene etter hvordan de har behandlet “mine minste brødre” jødene 31-46.

   En skal ikke tale hardt til en gammel mann, sier Skriften, og det vil jeg heller ikke gjøre. Men sannheten i kjærlighet er viktig. Jeg må være ærlig å si at det høres ikke særlig bra ut at du omtaler andre som “de Kristne.” Er du ikke en av oss? Det høres kanskje fromt ut å ikke vite om en har evig liv, men når noen sier det, så tyder det i mange tilfeller på at de heller ikke har evig liv. Frelsen har ikke noe med meg eller deg å gjøre. Frelsen hører Gud til. Det er Han som frelser og bevarer. Det eneste vi skal gjøre er å kapitulere og la oss frelse.
   Det normale for den som er frelst er å være GLAD for at en er frelst, og å VITE at en er frelst.

   Til slutt noen ord om trengselstiden. Det er mange kristne som opplever trengsel i dag, og vi har ingen garanti for at det ikke kan komme trengsel også i vårt land. Trolig vil det det. Men den type trengsel blir vi pådratt av mennesker. Trengselen DEN STORE, derimot, den er det Gud som påfører menneskene. Det er en hevn fra Gud over dem som ikke ville tro. “Hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde, sier Herren” Rom 12:20. “Derfor sender GUD dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten” 2 Tess 2:11-12.

   Når Skriften taler om de “Utvalgte” så gjelder det flere grupperinger av troende. Det gjelder både de utvalgte av Jesu Kristi menighet, og det gjelder de utvalgte av Israel. Menigheten hører til bruden, mens Israel er brudepikene. Johannes, som døde før Pinsedag kalte seg for brudgommens venn. Han var den største av alle profetene, men selv den minste av oss som tilhører menigheten er større enn Johannes.

   Når det i Matteus 24:27-30 sies at Jesus skal komme på himmelens skyer, “straks etter de dagers trengsel”, så betyr det at han da kommer tilbake til jorden, “på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen.” (Apg 1:11) Han dro opp fra Oljeberget, og han kommer tilbake til Oljeberget. Denne gjenkomsten er det profetert mye om i Det gamle testamentet, og var ingen hemmelighet. Vi finner det blant annet i Sakarias kap 14 vers 4.
   “På den dag skal hans føtter stå på oljeberget.”

   Men, når det gjelder hans komme ned i lufthimmelen, og hvor vi som tror på ham blir forvandlet og rykket dit opp for å møte ham, så kaller apostelen dette en hemmelighet. “Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, i ett nu, i ett øyeblikk, ved den siste basus. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet”, 1 kor 15:51-52.
   “Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi foralltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord”, 1 Tess 4:17-18.

   Som vi ser er det forskjell på å stå med føttene på oljeberget og det å møte sin menighet i lufthimmelen.
   Ifølge Daniel profeti så gjenstår det en periode på 7 år for Israel av en periode på totalt 490 år, og dette er den store trengsel som skal komme – Jakobs trengsel – ikke menighetens trengsel.
   I verden har dere trengsel, sa Jesus. Men vi finner intet sted i hele Skriften at Herren skal hevne seg på sin brud.
   Han vil la ISRAEL gå igjennom ilden, og på en slik måte føre dem til omvendelse. “I hele landet (Israel), sier Herren, skal to tredjedeler utryddes og omkomme, bare en tredjedel skal bli spart. Og denne tredjedelen vil jeg la gå gjennom ilden og rense den, som en prøver gull. De (Israel) skal påkalle mitt navn, og jeg vil bønnhøre dem. Jeg vil si: De er mitt folk! – og de skal si: Herren er vår Gud!

   Vi må ikke tro at Guds ord er bare for oss hedningekristne. Gud har en spesiell plan for Israel, og Bibelen inneholder diverse bibelvers, avsnitt og kapitler som gjelder først og fremst dem. Skal vi likevel lese dette? Ja, for “alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som Skriftene gir”, Rom 15:4.

   Guds fred,
   Øystein

   8
   2
 8. Da jeg hadde lest ” avhandlingen ” til herr Magerøy – fikk jeg en vond følelse inni meg. Han driver direkte mobbing mot meg idet han skriver : – En skal ikke tale hardt til en gammel mann…..
  Tydeligvis har jeg truffet noen ømme tær hos noen som mener å forstå alt som står i Bibelen – og benytter seg av hersketeknikker i sin selvrettferdige framferd.

  Etter hvert som jeg studerer Bibelen ; så blir jeg mer og mer klar over hvor streng GUD vi har. Tenk bare på de to personene i Edens hage : De tok et eple og spiste uten lov. Tenk videre på de forferdelige konsekvensene dette fikk for hele menneskeheten !

  I min verden er det en lakmus-test som viser om man som kristen er på rett vei :

  – hvordan er ditt forhold til Israel og jødene ?

  – hva mener du om boken ” 22. juli – profetien ?

  4
  3
  • Nå har je lest gjennom Magerøys kommentar lenger nede på siden. Jeg synes du overdriver hans mobbing. Ta det heller med litt humoristisk sans. Han skriver et langt, saklig og opplysende innlegg slik han forstår trengselen og endetiden. Han deler av sin visdom, noe som ikke du bør forakte, men heller være glad for. Jeg synes ditt svar til ham er nedlatende. Hvorfor all denne kranglingen? Dere er vel ikke så uenig som du vil ha det til. Forlik dere med hverandre. Dere er begge verdifulle i Guds menighet.

 9. Til : RJ

  Takk for dine kommentarer. Ja , selvsagt har jeg tenkt på vannforsyning i en krigs-eller krisesituasjon. Når el-strøm er borte ; så fungerer ikke pumpesystemene til kommunen over lang tid. Jeg er så heldig å bo på et nedlagt småbruk. Her er en gammel brønn som jeg har klargjort med ledning og det hele. Videre har jeg kjøpt en Porta Potti som står klar til å fylle vann på.
  Videre har jeg, som du vet, konstruert en innretning som gir meg samband om både fasttelefon og mobilnettet er nede.
  Jeg har aggregater som gir meg strøm når det trengs. Da strømmen var borte her for et par år siden over nesten to døgn ; fikk jeg testet noe av dette.
  Beboerne på sykehjemmet her hadde verken lys eller varme – men fikk til slutt låne flere aggregater fra brannstasjonen i Knarvik. Kommuneansatte måtte hentes med ordonnans siden alt samband forsvant etter et par timer pga dårlig batterikapasitet ved mobilsenderne.
  Svenskene har nå sendt ut 5 mill brosjyrer til alle husstander – der de ber folk forberede seg på krig-eller kriser. Det samme skal Norge gjøre til høsten.

  • Hei Ture.
   Ja da er du heldig som har egen brønn, og klar til bruk. Det er godt. Jeg har planlagt å rense vann, ved et 4m filter som jeg skal bygge, tenker da på regnvann og vann fra et kjern her i nærheten.

   Når det gjelder drivstoff til aggregatene, hvordan har du tenkt å oppbevare det? Bensin/diesel er jo egentlig ferskvare, jeg har også lite Honda aggregat stående, på 2kw, det hjelper jo litt men ikke så mye. Så jeg har lurt på hvordan oppbevare bensin trykt over lengre tid. Porta Potti har jeg ikke tenkt på, skal undersøke hvilke løsninger som finnes, takk for ideen.

   Nå har jeg bestilt meg en støpejerns brenner for matlaging type krabbekoker med 3 separate ringer med regulering, regner med å få den i morgen. Skal så kjøpe inn store gassflasker, når brenneren er i hus.

   Ja, jeg ser at svenskene har sendt ut brosjyrer, de har begynt å tenke litt der borte, for krig kommer.

   Mvh RJ

 10. Til : RJ
  Dette blir mye ” beredskapsprat “. Du spør om oppbevaring av bensin / diesel til eget aggregat. Man får jo kjøpt plastkanner for drivstoff hos Biltema som tar 20 liter.
  Men myndighetene har strenge regler for oppbevaring av drivstoff. Jeg har et helt nytt diesel-aggregat som skaffer 4,5 KW. Videre har jeg to båter med dieselmotor – og tankene her er alltid fulle og rommer over 500 liter. Så her lagrer jeg mitt drivstoff helt lovlig. Men det går an å legge denne problemstillingen frem for teknisk etat i den kommunen du bor i – de har gjerne en god løsning.

  1
  1
  • Jeg tror trengselen og med det sammenbrudd i alle samfunnsfunksjoner er rett rundt hjørnet. Jeg har gjort som deg Ture, og samlet et lite lager med vann, mat, ved og gassbrenner med flere gassflasker. David Wilkerson anbefalte også å ha et lager med mat, vann og andre nødvendigheter før han døde.

  • Uklokt svar Richard.

   Det som er klokt er å søke ly når du ser stormen komme.

   Og stormen kommer over Norge, et land som har vendt Jesus ryggen, hvorfor skal Jesus velsigne et slikt land.

   Bare se på været, klimaet og naturen, de gir tegn på fødselsveene.

   Mvh RJ

 11. Til : Richard

  Det er trolig morsomt å drive gjøn med oss som tar endetiden / trengselstiden alvorlig. Når du og dine står uten mat / drikke – så hjelper det ikke å skylde på oss andre.
  Det er ingen dans på roser å være en sann kristen. Du må selv tenke gjennom hva du skal prioritere. Tenk bare på apostlene som Yeshua selv utvalgte. De var enkle fiskere fra Gennesaretsjøen – han valgte ikke dem som var skriftlærde ; slik som du Richard forsøker å framstå – og belære oss andre. Man skal ta i mot Guds Rike som et lite barn – ellers kommer man ikke inn der. Skjønner du ?

  Hvordan gikk det med disse 12 som var utvalgt av Yeshua selv ? De ble alle myrdet for sin tro – men bare EN hersker det tvil om han virkelig overlevde.

  Det er en daglig kamp og mye smerte om man vil følge retningslinje fra Yeshua – og mye ensomhet. Les hva Israel-spesialisten Gro Bruno Wenske har skrevet om dette !

  • Ture, blir minnet nå om noe til deg. Gled dere i Herren, alltid, igjen sier jeg… Vet ikke om det er helt riktig skrevet, men tror det er filipperbrevet 4 .
   Og vær ikke bekymret for noe… og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deg…
   Det er fantastiske ord.

 12. Selv om jeg vet det er en spøk synes jeg det ser alt annet enn vakkert ut med sånne kommentarer fra en kristen bror til en kristen bror. “Har dere tenkt på å grave dere ned i tide?” Jeg skjønner det er fristende, for jeg faller dessverre selv mange ganger, så jeg mener ikke å ta andre, bare at vi må hjelpe hverandre å slutte med sånn. De ikke-kristne ser også hvordan vi behandler hverandre, og det er sorg for Gud.

  Selv tror jeg helst på bortrykkelse før trengselen. (men det er ikke så viktig NÅR. Viktigere er olje på lampen)

  Som dama fra Valdres sa; 3.verdenskrig starter og da kommer Jesus. Kan jo godt være det blir slik… men vi vet jo ikke. Gud har kontroll. Kanskje er akkurat Ture en som hjelper meg en dag, kanskje ikke… Enhver må kjenne hva Gud legger en på hjertet.

  Noen hører fra Gud, og handler.
  Noen TROR de hører fra Gud og handler.
  Og MANGE hører fra Gud og gjør INGENTING.

  Jeg håper heller å være en av de to første.

  • Helt sant, Hanna.
   Spørsmål, hvordan fyller du olje på lampa di?

   Jesus største anliggende er frelse for sjelene, også i Norge.

   Så hvordan tror du Jesus vil bringe denne nasjonen ned på kne for Ham?
   Tror du denne nasjonen som har vendt Jesus ryggen, gjøre det frivillig? Eller vil Han bruke en sterkere lut?

   Ture, og jeg mfl velger å forbrede oss på en sterkere behandling av Norge, for å bringe de som ikke tror Jesus enda ned på kne for Ham, så Han kan lege og frelse det Norske folk. Dette kalles for vekkelse.

   Vi som kristne må også leve med i denne tiden, før den store trengselen og opprykkelsen.

   Mvh RJ

  • RJ, jeg er usikker på hva Gud vil gjøre. Noen ganger tror jeg vi slipper unna alt det vonde som vil skje og blir rykket opp(vekkelsen kan skje ETTER det) mens andre ganger tror jeg vi skal være her under vekkelsen. Uansett så vil Gud ikke svikte.
   Jeg har også tidligere skrevet her at jeg tror ikke folk rundt meg vender om før det skjer alvorlig krise her på jord, at derfor må det kanskje til, og Gud vil trenge oss her. (Men tror mest det første)
   Det er som sagt ikke så viktig. Og jeg vil la det være med det og ikke finne fram alle bibelversene heller, alle klarer det selv. Du og Ture er veldig sikre på alt. Det er ikke alltid det lureste.
   We fly soon , tror jeg 🙂 Som YouTuber Mark Murchison har kalt en video. Anbefales alle 🙂

   Ble litt forbauset da du spurdte hvordan jeg fyller lampa mi. Holde meg så nær til Jesus jeg kan. Da burdte alt gå sånn Han ønsker det, men det gjør det ikke alltid for noen av oss. Men Han er nådig og gir oss aldri opp. Det er sikkert et annet mer “riktig” svar jeg burde skrevet.

   Har fulgt litt med på Z3News, men tror man skal være litt forsiktig.
   I USA “ser” de og drømmer noe helt enormt. Og hamstrer. Hvorfor så lite av dette i Norge… Tenker jeg. Men jeg sier ikke at det ikke er noe i det. Tror kanskje Gud ville ha vist det til oss også. Jeg stoler på at Gud vil lede meg.

  • Hm, jeg er ikke sikker på noe som helst egentlig, men jeg håper på det beste og forbereder meg på det verste.

   Årsaken til jeg spurte om hvordan du fyller lampa di, er som du vet lignelsen om de ti brudepikene. (Matt 25:1-13)

   Her ser vi oljekanner, olje og lamper, kjøpmannen som selger olje, og at det tok en vis tid for å kjøpe oljen.

   Da blir det interessant å vite hva de forskjellige tingene representerer? Hvorfor sovnet 100% av de kristne? Hva slags type søvn er dette egentlig? For 50% av de kristne ble søvnen livsfarlig.

   Hvorfor var 50% klar til å møte Brudgommen når de også sov?
   For alle våknet av ropet. Det går også frem at det går an å dele på oljen.
   Så alt dette kan sammenfattes i det enkle spørsmålet.

   Hvordan fyller du olje på lampa di?

   Mvh RJ

  • Jeg skrev i stad at det sikkert fantes et mer “riktig” svar enn det jeg kom med. Er ikke så viktig for meg om jeg ikke virker så smart 🙂

   Du nevner oljekannen, jeg skrev kanskje feil når jeg sa olje på LAMPEN. Før, da keramikk-oljelampen min var i bruk, var det alltid olje BEGGE steder. Oljekanna alltid i nærheten 🙂

   Du må bare føle deg fri til å komme med svar på alle spørsmålene du stilte meg 🙂 Jeg er ingen pastor. Jeg sa i grunnen ifra i stad, at jeg lar det bli med det.

  • Å ha olje på lampen kan kanskje defineres som at man ikke har utslukket Ånden. Det står « utslukk ikke Ånden «. Da er livet med Jesus i ordet og bønnen blitt erstattet av andre ting som kveler ordet så det blir uten frukt. Det advares i Guds ord om at man ikke må bli liggende etter på veien.

   Det er så mange måter å gjøre det på, som å bli opptatt de verdslige sysler og begjæringer som tar så mye av vår tid på jorden. Når jeg skriver dette, blir jeg minnet om min egen svakhet og også hvor lett det er å flytte fokus fra Jesus og til andre uvesentlige ting i livet. Som kristne trenger vi virkelig å oppmuntre hverandre og hjelpe hverandre mot samme mål. Måtte Gud hjelpe oss og gi oss opplyste øyne så vi forstår hvilket håp Han har kalt oss til.

  • Takk Betina.
   Så sant så sant.
   Jørn Strand minner oss også ofte om “Utslokk ikke Ånden”

 13. Til : Hannah
  Takk for kloke ord !
  Som RJ tidligere har nevnt ; så er det noe galt fatt med været nå i Norge. Her jeg bor ( 15 km i luftlinje fra Bergen sentrum ) har det ikke kommet en dråpe regn siden 10. mai. Kona og jeg har to potetåkrer – men det er vanningsforbud fra kommunen. Heldigvis kjøpte jeg en kraftig pumpe for et par år siden. Ved hjelp av bekken gjennom tunet og pumpen samt 60 meter slange driver vi vanning hver dag. Jeg tenker på bøndene som skal dyrke frem mat til oss. Og jeg tenker på Israel og tørkeperioden som er beskrevet i Bibelen – og enken i Sarepta. Jeg kan huske 70 år tilbake i tid – men en slik tørkeperiode har ikke vært i denne tiden. Min avdøde mor snakket ofte om sommeren 1933. Den var også uvanlig tørr.
  Ja , Hannah, hvis jeg kan hjelpe ; så gjør jeg gjerne det. Om det blir krig eller krise , så har jeg jo en smule forutsetninger til å komme med råd hvordan man skal håndtere slikt. Jeg har jo vært yrkesoffiser i Hæren i unge år. Spesielt gjelder dette hvordan man kan verne seg mot de ulike virkningene av en A-bombe. Men det krever at internettet er oppe og går.

  • Jeg tenker også på bøndene….
   Og det var fint da Arne Pedersen på Visjon Norge i går ba for bøndene og regn.

   Og godt å høre at du får vannet åkeren.

   Vi må fortsette å be.

 14. I Bergens Tidende kan man i dag lørdag lese at det skal være Pride-parade i Bergen denne dagen. Der skal 5 – fem – kristne organisasjoner delta.

  Ja , jeg skal nå ut og fortsette vanningen av potetåkrene mine. Men bekken som jeg pumper ut vannet fra ; er i ferd med å tørke inn. Det er ulovlig å nytte det kommunale nettet til slik vanning. Tja , hva gjør jeg når bekken er tørr…. ?

  Selvsagt ber jeg til Vårherre om regn hver eneste dag. At Jahve nytter vann som straffedom ; er godt dokumentert i Skriften. Men han lovet , da Han satte regnbuen på himmelen , at det aldri mer skulle komme en vannflom som på Noas tid. I dag vaier regnbue-flagget i Bergen.

 15. Hvis opprykkelsen skjer før den store trengsel: blir det da ikke veldig merkelig at en haug med mennesker, pluss alle barn plutselig blir borte? Livet går sin gang, og så poff, plutselig er hundrevis av millioner av menneske borte?
  Svaret på det er som det blir referert til i et innlegg i denne tråden om profetien til Valdresdama og den tredje verdenskrig: Opprykkelsen skjer i det tredje verdenskrig bryter ut, ytterligere hundrevis av millioner blir drept, og da får menneskene andre ting å tenke på og legge merke til. Og etter at den tredje verdenskrig er slutt, blir det knapt et opphold i krigshandlinger før Armageddonslaget starter, og som ender med Jesu fysiske gjenkomst på jorden. Så opprykkelsen før trengselen er ikke noe som vil undre menneskeheten, og den er også godt teologisk fundamentert.

 16. Det å lese hva folk skriver om opprykkelsen gir innblikk i hvor utrolig forskjellige meninger folk kan trekke ut av Bibelen.

  Jesus sa at når han kom skulle det være som i Noas dager. Noen skulle tas med og alle andre skulle dø. Altså må det være like før verdens undergang som Jesaja skriver om i kap 24. Da Jorden faller og ikke reiser seg mer. For jorden skal vel ikke være folketom i tusen år? Paulus sier at de dødes oppstandelse skal komme før opprykkelsen. Og hvis dette ikke skulle gjelde for de som skal leve i tusenårsrike så vil ikke Bibelen være gyldig for dem. Johannes sier jo at de som ble drept av antikrist skal være med i den første oppstandelse fra de døde. De skal herske med Jesus i tusen år. Og etter tusen år skal de ANDRE døde stå opp. Igjen, hvis Bibelen skal være gyldig i tusenårsrike må opprykkelsen komme på slutten av tusenårsriket, da det store flertallet av døde skal stå opp. Man kunne i det hele tatt trekke frem en rekke utvedtydige vers som helt klart viser at opprykkelsen vil finne sted ved avsluttningen av den jordiske jordens eksistens. Peter sier det faktisk rett ut i 2 Pet. 3. 10, at vi skal vente til tiden da ilden skal sluke jorden.

  Noen tror til og med at Johannes døperen og de 12 disippler ikke kan kalles “fullgode” kristne fordi Bibelen identifiserer dem som ” bare brylluppsgjester” i Lammets bryllup. Selv krever de å være “bruden” høyt hevet over “de salige som er innbudt til lammets Bryllupsmåltid. Joh åp. 19.9

  For mange handler det ikke om å lese hva Bibelen sier, men “om å ha rett”.

  1
  1
 17. Det er bare å lese hva Jesus sier i Matt 24 om bortrykkelsen. Der ser vi svært tydelig at alt som skal skje i verden før bortrykkelsen enten har skjedd eller er i ferd med å skje.
  Bortrykkelsen kan egentlig skje når som helst. Nå gjelder det bare å være rede.

  4
  1
 18. Matt 24 viser veldig klart at hvis bortrykkelsen “kan skje når som helst”, så vil det si at alt som er skrevet om tusenårsriket og det som skal skje etter tusenårsriket er feil.

  I Matt 24. 37 og videre står det: Som det var i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, like til den dag da Noah gikk inn i arken, og de skjønte ingen ting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det også være når Menneskesønnen kommer.

  Mao beskriver dette det som skal skje i forbindelse med denne verdens endelige undergang. Det Peter skriver om i 2. Pet, 6: Og ved vann gikk den første verden under da den ble oversvømt av vann. Men de himler og den jord som nå er, har dette Guds ord spart til ilden; de holdes oppe inntil dommens dag da de ugudelige skal gå fortapt.

  Det samme kan man lese om i Matt 25. I vers 31 står det om når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham. Da skal alle folkelslag samles foran ham og dømmes til evig straff eller evig liv.

  Til alle tider har folk laget sin egen lære og satt denne høyere enn det som egentlig står i Bibelen. De isolerer skriftstedene fra hverandre og tillegger dem sine egne betydninger. Slik har kristendommen blitt splittet opp og blitt til en samlebetegneles for en mengde forskjellige trosrettninger.

 19. Venner; Gordon Tobiassen på Visjon Norge nå.
  Om bortrykkelsen. “In Atomo”. I ett nu! Det blir fantastisk!

  Reprise kl. 08:10 i morgen tidlig. (el. når de snart legger det ut)

  Ture, anbefaler deg varmt Gordon på YouTube.

  1
  1

Det er stengt for kommentarer.