Hva enkelte hevder kristentroen virkelig dreier seg om

Den kristne kirkes hovedbudskap har i følge tradisjonell kristen teologi vært beretningen om at Jesus Kristus kom til jorden, ble født av en jomfru, levde sitt liv som 100 prosent Gud og 100 prosent menneske samtidig, ble hengt på et kors for våre synders skyld, døde og ble oppreist fra graven tredje dag for våre synders skyld. I vår tid er ikke dette nødvendigvis den type budskap vi hører fra de religiøse predikantene som er populære blant mange troende i vår tid. Sjekk ut hva enkelte forkynnere mener kristendommen egentlig dreier seg om

https://www.youtube.com/watch?v=IsxcaG4Myyk

6 tanker om “Hva enkelte hevder kristentroen virkelig dreier seg om

 1. Skal virkelig si at det finnes mange dumme kristne. Gir penger til slike grådige slusker som har banet seg frem innenfor kristendommen. Flere av disse grådige religiøse blodiglene er å se på kristne tv kanaler her i Norge. Når vi ser den virksomhet disse driver samtidig som de velter seg i luksus og private jet-fly kan man ikke bli annet enn kvalm. Fysisk kvalm, for disse grådige ulver har helt åpenbart ikke lest hva Paulus sier om nøysomhet. Evangeliet er Guds kraft til frelse, ikke Guds kraft til rikdom og materiell velstand. Desverre har også slikt fått innpass blant norske kristne, gjennom Jan Hanvold og tv visjon Norge som presenterer noe av samme søpla til godtroende kristne fjols som elsker å la seg bløffe. Trist

 2. Det er utrolig at mennesker kan la seg lure av disse svindlere. Det er tydelig at de pengegriske pastorene ikke tror på Bibelens budskap. De skal en gang svare for sine gjerninger innfor den evige Gud, som i Bibelen også betegnes som en fortærende ild.

 3. Det som er enda mer essensiellt og upopulært enn historien om Jeusus som gav seg selv som et offer for menneskenes synder er Bibelens lære om synd, syndens makt og det å bli satt fri fra denne gjennom frelse og omvendelse. I dag er det mest populært å betrakte kristendommen som mer eller mindre “syndenes tilatelse”.

  I Bibelen står det om en Gud som har all visdom og makt. I GT står det hele tiden om hvordan Gud styrer historiens gang. Han avsetter konger og innsetter konger. Han kaller folkeslag til å gå i krig. Han kan gi de svake seier og de sterke tap. Han kaller folk til tjeneste for seg og stadfester det de gjør. Gud styrer alt bortsett fra enkeltindividenes frie vilje til velge mellom godt og ondt, løgn og sannhet, rett og galt.

  Siden kristendommen oppstod for et par tusen år siden har alle onde maktmennseker fryktet den. Både Stalin, Hitler, de katolske pavene i middelalderen, islamister osv. ser på kristendommen som en fiende. Årsaken har nok i all hovedsak vært at det er vanskelig og tildels umulig og manipulere tankelivet til levende troende. De frykter dem fordi den levende kristne troen avslører deres egen ondskap. Alle psykopatiske ledere og psykopatiske statssystemer er besatt av behovet for å kontrollere menneskers tanker og vilje.

  Jeg tror, ja, jeg er 100% overbevist om at det er en åndelig lov at falske representanter for Gud på en eller annen måte MÅ avsløre seg. På en eller annen måte må de stå i et motsettningsforhold til det som står i Bibelen. Dette motsettningsforholdet kan være skjult, og da vil bedragerne gå til grunne av seg selv. Hvis motsettningsforholdet er åpenlyst vil bedragerne enten bli ganske isolert, eller så vil deres virksomhet bestå så lenge andre følger dem. Enten fordi etterfølgerne velger det bevisst, eller fordi de bare er likegyldige eller liberale i forhold til sannheten.

  Det sikreste tegnet på at Gud er med folk eller grupper av mennesker er at syndens virkelige vesen blir åpenbart. Da blir de enten hatet av de som elsker synden eller så vil mennesker omvende seg fra den.

  Et kjent eksempel på vekkesle fra Gud er den som kom gjennom Evan Roberts. En ubetydelig person som mange mener har hatt svært stor betydning. Grunnen til at denne vekkelsen er så kjent er nok bare at den fant sted på sentralt sted i nyere tid.

  Alle de som holder seg til den gammeltestamentelige loven burde spørre seg hva verden hadde vært i dag uten den evangeliske kristendommen. Trusselen om straff kan aldri forandre mennesket på dypet. Det kan bare Jesus.

  Tror ikke Gud ville kastet bort flere tusen år av verdenshistorien med å vente på at noen skal få muligheten til å bygge et nytt tempel.

 4. Jeg vemmes også, slike falske profeter er til å spy av. Det trengs virkelige tydelige oppgjør med denne slags religion som ikke er kristendom slik vi møter den i Guds ord. Blant disse ulvene er det ikke snakk om kors, hellighet, oppofrelse.. Nei, her skal det nytes på første klasse. Jeg tror djevelen ler rått når han ser slike religiøse klovner utfolde seg foran naive kristne som er bitt av denne demoniske forførelse. Dette er å regne som Babylon den store skjøges inntog i kristenheten. Hvis vi leser tekstene i Johannes Åpenbaring om Babylon den store i endetiden, er det snakk om kremmerånden, -og det er denne kremmerånd som har inntatt disse kristuskremmere, både Hanvold og det aller meste som presenteres i dagens karismatiske forsamlinger er inntatt av denne grådige demoniske makt som brer om seg. Selv denne tullingen Jan Kåre Christensen sier jo rett ut at han ønsker mange penger inn til seg, så grådighetsdemonen er der også.

 5. Dette er nøyaktig det bibelen lover, forførelse og falsk kristendom. Visjon Norge, TBN, God tv og Gospel channel er bare noen få eksempler på tv stasjoner som når ut til millioner av mennesker med sine falske lærere. Dette vil det bli mer og mer av frem til Herren Jesus kommer.

  Matteus 24:4-5 og 24

  “Jesus svarte og sa til dem: Se til at ingen fører dere vill! For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias! Og de skal føre mange vill.”

  “For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.”

  2 Tessaloniker 2:11-12

  “Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten.”

  Apostlenes gjerninger 20:29-30

  “Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg.”

  Matteus 7:15 og 21-23

  “Vokt dere for de falske profetene! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver.”

  “Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven!”

  2 Peter 2:1-3

  “Men det sto også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet, og i sin griskhet vil de utnytte dere til sin egen vinning med oppdiktede ord. Men fra gammel tid er ikke dommen over dem uvirksom, og deres fortapelse sover ikke.”

 6. Jan Kåre Christensen er en slik ulv ja, med falsk lære, onde og dårlige frukter som bevis, og ssamtidig en pengekjær klovn. Men forskjellen er at Christensen har ingen autoritet, ingen tillit, og han når ikke ut til noen. Han er en falsk lærer men ingen trussel, selv er lite barn både ser og forstår at den mannen er en ulv. (Men en ulv uten tenner) 🙂

Det er stengt for kommentarer.