Husker du WWJD? Her spørres det WWYD? Og hvordan reagerere på diskriminering?

WWJD Foto: CrazyLegsKC (lisens)

Husker du “WWJD” eller “What Will Jesus Do? som var en frase som ble mye brukt blant kristne i USA på 1990-tallet. Det er var eller er et motto som minnet mange tusen kristne på deres tro og på at Jesus er et eksempel man kan følge i dagliglivet, prøve å se ting og gjøre slik Jesus hadde sett ting og gjort. Uttrykket kom fra boka I hans fotspor av Charles M. Sheldon. “På norsk kan vi oversette uttrykket til Hva ville Jesus gjort? eller Hva hadde Jesus gjort?”, skriver Wikipedia men i dette klippet som er hentet fra ABC News stilles heller spørsmålet “WWYD?” som er en forkortelse for “What Will You Do?” 

Spisegjestene til venstre i bildet slo seg sammen med den troende familien i bønn for maten. (Foto You Tube -WWYD)

“Hva vil du gjøre?” er spørsmålet som stilles i videoen fra You Tube kanalen ”
What Would You Do?” hvor rapporter John Quinones fra ABC News regisserer en rekke situasjoner som utfordrer tilfeldige og uvitende til å ta stilling. I klippet under dukker en kristen familie opp på en restaurant for å spise, og som skikk og bruk er blant mange, er bønn for maten en dyp og viktig tradisjon. Ved bordet ved siden av sitter en kvinnelig ateist -som i likhet med den kristne familien er skuespillere -som hisser seg opp over den kristne bønnen og bryter litt bryskt inn å ber dem slutte å be siden hun er ateist. Hvordan reagerer andre i restauranten på det som skjer er spørsmålet man har stilt. Vil folk rundt sympatisere med familien som ber for maten eller med ateisten som syntes å reagere negativt på den kristne bønnen. Se klippet og si din mening og la oss også spørre: Tør du å be offentlig for maten dersom du er ute og spiser eller bør det av hensyn til andre gjøres i stillhet? Hva mener du?

Facebook Comments

25 tanker om “Husker du WWJD? Her spørres det WWYD? Og hvordan reagerere på diskriminering?

 1. Her var det mye avsporing fra sakens tema som er “What will You do” så derfor stenges tråden for videre kommentering.

 2. Hr. Langesæter er på feil jorde. Det er blod som gjør soning for utøst blod i det gamle testamentet. Den mosaiske grunnloven han mener seg å følge sier: Øye for øye, tann for tann, like for like, liv for liv. (5. Mosebok 19:21)

  Har du stjålet noe måtte du betale nøyaktig likt tilbake pluss tort og svie. Da hadde du gjort soning for din brøde. Drepte du noen måtte du ofre retten til ditt eget liv. Først da hadde du ofret ditt eget liv og gjort soning for drapet. Like for like, liv for liv var oppfylt.

  JHVH’s lov var altså rettferdig. Det hebraiske ordet er “kafar” som betyr å dekke over eller å viske ut. I denne sammenheng for synder og begrepet er omtalt mange steder i 3. og 4. Mosebok.

  Problemet med Adam berørte imidlertid ikke bare hans og Evas egne liv. Før de døde ga de liv til den videre menneskeheten som ble rammet av foreldrenes forbannelse. Adam ble nemlig å regne som ufullkommen før han døde 930 år gammel. Og da tilsvarte ikke hans død tapet av ham som fullkommen. Slik fortsatte derfor døden og ufullkommenheten å ri etterkommerne.

  DERFOR måtte det tilveiebringes et nytt fullkomment menneske som måtte dø for å oppfylle loven om like for like for å redde menneskeheten fra døden. Men det måtte finnes en fullkommen jordisk skapning som frivillig tok på seg oppgaven med å dø og for alltid avstå fra jordisk liv som menneske. Lik Adam. Det ble JHVH’s sønn som påtok seg dette privilegiet for å berge JHVH’s skaperverk. FRIVILLIG!

  Vi ser derfor at hele Moselovens prinsipper om soning peker frem til Jesus. Han oppfylte loven om like for like, liv for liv slik at lovgiveren – JHVH – kunne oppheve den. At noen fortsatt ønsker å trelle under Moseloven som ikke kunne gi et eneste ufullkomment menneske det evige livet tilbake, i stedet for å ta i mot nåden viser hvor forvirrede og i uløkka enkelte er narret.

  Tenk hvor skuffet de blir når de oppdager at Satan har narret dem! Stakkars, stakkars dem. Håper de vender om før det er definitivt for sent.

  2
  1
  • Et problem er at “Han har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet”. For at de skal se lyset må dette “dekket tas bort”, “Gud må åpne hjertene” og “Han må dra dem til seg”. Men det er en frivillig øvelse for den enkelte å legge tilstrekkelig ydmykhet for dagen slik at snuoperasjonen kan begynne. Gud står de stolte imot som ikke lik barn kan se ting med ferske øyne.

   Den ånd som nå er virksom i vantroens barn – Han som forfører hele verden, Satan, ble selv narret trill rundt da han trodde seg smart og inspirerte jødene til å drepe Jesus. Tenk hvilket raseri han genererte når han forstod at han i virkeligheten hadde støttet gjenløsningen av den menneskeheten han hadde bidratt til å avlive. Å “spille sjakk” med JHVH gjør enhver motspiller dømt til å tape. I

  • Josef: At noen fortsatt ønsker å trelle under Moseloven
   —————————————-
   Meiner du jødane skal slutta å fylgja dei lovene Gud har gitt dei?

   5 Mosebok 28 tek opp akkurat dette temaet.
   Velsigning eller forbanning er avhengig av kva jødane gjer.

   “Hvis du nå vil adlyde Herren din Guds røst og trofast følge alle hans bud som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud sette deg høyt over alle folkeslag på jorden, 2 og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, så sant du er lydig mot Herren din Gud”

   “Dersom du holder budene fra Herren din Gud og går på hans veier, vil Herren gjøre deg til sitt hellige folk, slik han med ed har lovet deg. 10 Da skal alle folk på jorden få se at Herrens navn er ropt ut over deg, og de skal frykte deg.”

   Ulydighet derimot:

   “Men hvis du ikke adlyder Herren din Guds røst, ikke holder alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, og ikke gjør etter dem, da skal alle disse forbannelsene komme over deg og nå deg”

   Salme 119 seier det same.

   “Salige er de som er hele i sin ferd,
   de som følger Herrens lov.

   2 Salige er de som tar vare på hans lovbud,
   som søker ham av hele sitt hjerte.

   3 De gjør ikke urett,
   men går på hans veier.

   4 Du har gitt dine påbud
   for at de skal holdes nøye. ”

   Har Gud gitt lova til jødane og sagt at det er trelldom å fylgja dei?
   Eller har Han gitt lova, men samtidig sagt at det ikkje går an å halda den?

   I Esaias 66 står det med tydelege ord at sabbaten og høgtidene skal haldast på den nye jord.

   “For slik den nye himmel
   og den nye jord som jeg skaper,
   alltid skal bestå for mitt ansikt, sier Herren,
   slik skal deres ætt og navn bestå.

   23 Og det skal skje:
   Fra nymånedag til nymånedag,
   fra sabbat til sabbat,
   skal alle mennesker komme
   og tilbe for mitt ansikt,
   sier Herren.”

   Sakarja 14 fortel at det ikkje vil koma regn over nasjonane om dei ikkje er lydige og held lauvhyttefesten.

 3. Josef:Dødsstraffen i det gamle Israel innebar at tok du liv måtte du gi ditt liv. Morderens liv sonet for offerets liv. Like for like, liv for liv. Punktum.
  ——————————
  Det har ikkje noko med forsoning å gjera.

  Om du tek livet av ein person må du stå til ansvar sjølv.

  https://www.youtube.com/watch?v=jB7EZ5fgr4I&t=1849s
  Gud seier at den enkelte må stå til ansvar sjølv i dommen.

  Esekiel 18 fortel enkelt og tydeleg at me må sjølve stå til ansvar.

  “Så sant jeg lever, sier Herren Gud: Dere får ikke bruke dette ordtaket mer i Israel. 4 Se, alt liv tilhører meg, både farens liv og sønnens liv. Den som synder, skal selv dø.
  5 En mann som er rettferdig og gjør det som er rett og riktig, 6 han spiser ikke offerkjøtt på haugene og løfter ikke øynene til avgudene som dyrkes i Israels hus. Han krenker ikke sin nestes kone og kommer ikke nær en kvinne når hun er uren. 7 Han er ikke hard mot noen, men lar skyldneren få pantet sitt tilbake. Han driver ikke med ran og rov, men gir brød til den sultne og klær til den nakne. 8 Han låner ikke ut mot renter og krever ikke avgift. Han holder sin hånd borte fra urett og dømmer rett i strid mellom mennesker. 9 Han følger mine forskrifter og holder mine lover i troskap. Han er rettferdig, han skal få leve, sier Herren Gud.”

  Ein rettferdig person er ein som prøver å leva riktig.

  Vidare ser du at sonen ikkje skal stå til rettes for det faren har gjort.

  “Han legger ikke hånd på en hjelpeløs, krever ikke rente og avgift, men lever etter lovene mine og følger forskriftene mine. Han skal ikke dø fordi hans far har syndet. Nei, han skal leve. 18 Men hans far, som undertrykte, ranet og røvet fra sin bror og gjorde det som ikke er godt blant folket sitt, se, han må selv dø for sin synd.” Esekiel 18

  Det er dette kristendommen prøver å fortelja at SONEN skal sona for andre sine synder.

  “Den som synder, skal selv dø. En sønn skal ikke bære farens skyld, og en far skal ikke bære sønnens skyld. Den rettferdige skal få igjen for sin rettferd, og den urettferdige skal rammes av sin egen urett.
  21 Men når en urettferdig vender om fra all sin synd, når han holder alle forskriftene mine og gjør det som er rett og rettferdig, da skal han leve og ikke dø”

 4. Eg trur på at Yeshua er Guds son ; og at ein kan stola på HAN som vår Frelsar.
  Vidare trur eg på at Jahve er ein streng Gud – og at det finst ei evig fortaping med evig pine.
  Etterkvart så ser eg kor streng Gud me har – og kan nemna mange døme på det.
  Men her skal eg berre skriva om Lærdal kommune ( har skrive litt om det før på denne nettsida ).
  Først : Eg har ingen spesiell kjennskap til denne Sogne-kommunen : Har køyrd gjennom delar av han på veg til / frå Austlandet , samt overnatta ei natt på hotell på Lærdalsøyri.

  – Lærdalselvi var ei kjend lakse-elv. Kong Harald fiska laks der kvart år. Så vart elva smitta av såkalla ” gyro ” og ein måtte bruka gift for å drepa alt liv i elva.

  – Så kom stor-brannen på Lærdalsøyri der store delar av denne tettstaden gjekk opp i røyk i sterk vind. Då gjekk eg inn på nettsida til Lærdal kommune ; og der lyste det mot meg at denne kommunen var vennskapskommune med byen Jeriko ( som ligg i ” Arafat-land ” ) og at kommunen stadig sender delegasjonar
  ned på vitjing der.

  – for første gong i Noreg dukka det opp ein ny sjukdom på rein i Nordfjella. Eg trudde at det var austlendingane som hausta av denne reinstamma. Nei , dette var matfatet til Lærdalsfolket – dei var oppe der kvart år og skaut rein. No har våre styresmakter fått skóte ned all reinen der. Eg ser at media skriv om denne sjukdomen – og spekulerer på om han kan smitta over på menneske også.

  – kring eitt år sidan dukka det opp ei ny sak om Lærdalselvi : Eit kraftselskap regulerer vasstilførselen i denne elva og operatøren hadde gjort ein stor feil og stengde av alt vatnet til elva. Det førte til at fiske-yngelen låg og sprella på tørt land og døydde.
  – det siste eg har registrert frå Lærdal er at kommunen sjølv har nytta gravemaskin og utført store inngrep i eit område som er FREDA. Difor har overordna styresmakt gått til politiet med saka.
  Då står det berre att å sitera : – den som velsignar Israel vil sjølv bli velsigna , den som forbannar Israel vil sjølv bli forbanna .

  1
  2
  • Jeshua er kortversjonen benyttet på arameisk for Jesu hebraiske egennavn Jehoshua. Navnet betyr “Jehovah er frelse”, i det de to første bokstavene – prefixet – JE viser til Den Allmektiges egennavn.
   Dersom man uttaler Guds navn JAhveh, må man således være konsekvent og si JAshua, JAsus eller JAhoshua. Annet er ulogisk, inkonsekvent og rent følelsesbasert uten rot i sannferdig gramatikk.

 5. Torstein Langesæter: “For jødane er dette at Gud skulle skaffa eit menneskeoffer for å sona for våre synder, heilt forkasteleg.”

  Dette viser uvitenhet om JHVH’s mosaiske lov.En drapsmanns liv måtte i Israel ofres for å sone for offerets død. Et menneskeoffer.

  I 3. Mosebok 17:11 heter det:
  “Jeg har gitt dere blodet på alteret til å gjøre soning for deres sjeler. For blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er i det.”

  Dette dyreblodet symboliserte soning for alle vanlige synder en israelitt begikk. MEN en morder og drapsmann måtte dessuten i henhold til Moseloven i tillegg selv bøte med livet for at synden – drapet – skulle sones. Blod for blod.

  Dette samsvarer helt med JHVH’s grunnlov som krever “øye for øye, tann for tann,like for like og LIV FOR LIV”.

  Eneste unntak var dersom man av vanvare tok livet av en mann uaktsomt. Da sa Moseloven at drapsmannan straks måtte flykte til en av tilfluktsbyene i Israel og bli der resten av livet. Satte han sin fot utenfor tilfluktsbyen kunne drapsofferets nærmeste kreve hans liv.

  Det er dette prinsippet som er selve grunnlaget for vår tro, grunnlaget for vårt håp, og som er samlet i ordet i Hebreerbrevet Kap.9,22: Uten at blod blir utgytt, skjer det ikke forlatelse, som det stod i de gamle oversetteisene.

  Men i Adams tillfelle dreide det seg om et FULLKOMMENT menneske. Og ettersom alle Adams etterkommere ble ufullkomne, ville ikke noen av deres død kunne oppfylle den mosaiske loven om “like for like, liv for liv”. Det måtte et nytt fullkomment offer til for å oppfylle Moseloven.

  Derfor måtte JHVH inseminere Maria med en fullkommen, dominant sædcelle som overskygget Marias ressesive, ufullkomne eggcelle slik at barnet ble fullkomment. Når Jesus så døde FRIVILLIG, ble Moselovens krav oppfylt, og det falne mennesket kunne få en ny, fremtidig sjanse til å reise seg til fullkommenhet.

  • Den kristne tankegangen er at Jesus var lammet – offeret og at hans blod er til soning for syndene.
   Vidare vert det påstått at då Jesus ofra seg skulle ofringane opphøyra fordi dei viste fram til Jesus.
   I Esekiel 46 vert det beskrive at ofringane vil halda fram etter Herrens kome.

   “Så sier Herren Gud: Porten til den indre forgården, den som vender mot øst, skal være lukket på de seks arbeidsdagene. Men på sabbatsdagen og nymånedagen skal den åpnes. 2 Når fyrsten kommer utenfra gjennom forhallen i porten, skal han stille seg ved en av portstolpene. Mens prestene bærer fram hans brennoffer og fredsoffer, skal han bøye seg og tilbe på terskelen i porten og så gå ut. Porten skal ikke lukkes før om kvelden. 3 Folket i landet skal tilbe Herren ved inngangen til denne porten på sabbatene og nymånedagene……
   Han førte meg gjennom inngangen ved siden av porten til prestenes rom i helligdommen, de som vender mot nord. Og se, der var det et sted lengst mot vest. 20 Han sa til meg: «Dette er stedet hvor prestene skal koke skyldofferet og syndofferet og bake grødeofferet. De må ikke bære det ut i den ytre forgården så de gjør folket hellig.»

   Ofringane er på ingen måte slutt.
   Jødane arbeider for å få tempelet på plass og ofringane vil halda fram slik Herren Gud har sagt.

   Hosea 3 fortel at jødane skal lenge vera utan offersystem, men i endetida skal det gjenopprettast.

   “For i mange dager skal israelittene bo uten konge og høvding, uten offer og uten steinstøtte, uten efod og terafer. 5 Siden skal israelittene vende om og søke Herren, sin Gud, og David, sin konge. Skjelvende skal de komme til Herren og hans gode gaver i dager som kommer.”

   Dette med menneskeoffer for å tilfredstilla Gud er like motbydeleg no som det var på Moses si tid.
   Herren Gud advarar mot det fleire stader.

   “Du skal ikke overlate noen av barna dine til Molok; du skal ikke vanhellige din Guds navn. Jeg er Herren. 22 Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne.” 3 Mos 18

   Molokdyrkarane ofra ungar og vaksne for å tilfredstilla guden sin.
   Det same eri kristendomen.
   Eit menneskeoffer må til for at Gud skal verta fornøygd.

   Dette reagerar jødane sterkt på.

   Det har ingen ting med at ein drapsmann måtte sjølv bøta livet når han med overlegg hadde drepe ein person.
   Det har me td i USA .

  • Dødsstraffen i det gamle Israel innebar at tok du liv måtte du gi ditt liv. Morderens liv sonet for offerets liv. Like for like, liv for liv. Punktum.

 6. Ture!
  Det skansinaviske helviti har norrøn opprinnelse i Åsatroen. Tor og Odins dødsgudinne Hel administrerte “viti” – straff. Det var opportunt for de vikingene som skulle “kristne” landet å la folk få beholde litt av sine gamle myter. Slik ble det lettere for dem å anta Kvitekrist. Dessuten fikk kongen beholde riset bak speilet – evig tortur.

  I Bibelens opprinnelige tekster derimot står ordet “gehenna”. Ikke Helvete. Gehenna var søppelplassen nedenfor Jerusalems høyder der man holdt ild ved like ved hjelp av svovel og kastet sin søppel. Men også likene av grove forbrytere ble kastet hit i stedet for at de fikk en begravelse.

  Jesus sa at fariseerne var edslet for Gehenna. Med det mente han evig utryddelse og avskjærelse fra livet. Ikke-eksistens.

  Kristenhetens helvete oppstod trolig som en følge av at kristenheten lenge etter apostlenes død så hen til Platons tidligere lære om en udødelig sjel for alle mennesker. (Platon levde ca. 350 år før Jesus, men fant inspirasjon blant annet fra faraoenes myter.) De første kristne hadde ingen slike tanker. Heller ikke de tidligere jødiske bøkene viser noe slikt.

  Problemet med en udødelig sjel var og er jo at de onde heller ikke dør. Derfor måtte man konstruere et helvete der de onde skulle brenne og pines i all evighet. Gjennom denne absurde og sadistiske feiltanken har kristenheten svertet JHVH’s og Kristi navn opp i gjennom, og slik ondskap sier ikke lite om de som kan få seg til å tro på slikt.

  Tenk deg en kjærlig far se sine barn gjøre feil, hvorpå han holder barnets hånd mot en brennhet kokeplate. Dette er tortur og psykiatrisk sadisme på sitt verste, og er selvsagt ikke i samsvar med Guds opprinnelige ord.

  Bibelen er klar:

  “Se Jeg legger fremfor dere livet eller døden, så velg da livet, sier JHVH Gud”.

  • Du kjenner Bibelen , Josef : Yeshua snakker jo om evig fortapelse og pine. Tar HAN også feil ?

  • Alle med normalt følelsesliv forstår at dette med evig helvete utan stans der Jesus vil pina folk er heilt urimeleg og sadistisk.
   Herren Gud i Tanakh lærer ikkje slik styggedom.
   Som medlem av adventistsamfunnet prøvde ein å finna ei meir human forståing av dette med helvete.
   Jehovas Vitne har noko liknande i si lære.

   https://www.youtube.com/watch?v=xwRR8hBuPbg&t=82s
   Jews don’t believe in Heaven & Hell: Rabbi Yaakov Cohen

   Fleire kristne eg kjenner likar å ta opp dette med helvete, gjerne i i i ei minnestund i ei gravferd. Det er så usmakeleg og stygt.

  • Evig fortapelse betyr evig tap av livet. Evig pine er en feiloversettelse av det greske ordet “kolasis” som på engelsk interlinjært skal oversettes “everlasting cutting off”, hvilket innebærer “evig avskjærelse” fra livet.

   Døden for mennesker innebærer ikke-eksistens frem til en eventuell oppstandelse til nytt liv som menneske i tusenårsriket etter det globale Harmageddon-slaget.

   Når Job led som verst ba han JHVH om å skjule ham i dødsriket til vreden gikk over. Gud kjente alle Jobs mentale og fysiske karakteristika, så om Gud ville skjult Job i døden, hadde Job bare opplevd det som en søvn. Nå gikk det jo ikke slik. Men i døden er det hverken tanke eller gjerning. Kun ikke-eksistens.

   Gehenna symboliserer en død det ikke lenger finnes oppstandelseshåp i fra. Minnet om den avdøde vil da bli glemt.

 7. Då har eg to nye spørsmål til Torstein
  1. Har Yeshua vore på denne jord i det heile ?
  2. Om han har vore her for kring 2000 år sidan – då må han jo vera ein rein bløffmakar / svindlar utifrå dine teoriar ?

  • Sjølvsagt har han vore her.
   https://www.youtube.com/watch?v=lvV2_9i383U&t=119s
   Det er fleire historiske kilder som skriv om dette.

   Grunnen til at veldig mange vender tilbake til jødane sin Gud, er nettopp alle desse løgnene som me får presentert i NT.

   https://www.youtube.com/watch?v=8fZ1Pedz19g&t=2221s
   https://www.youtube.com/watch?v=vVGA-ifaaxs&t=345s
   https://www.youtube.com/watch?v=H5C38NwzM_A

   Tanakh fortel korleis Gud vil gripa inn.
   Livet vil halda fram her på kloden.
   Jerusalem skal verta senteret på kloden der nasjonane vil reisa til for å læra om Herren Gud.

   ” I de siste dager skal det skje
   at Herrens tempelberg skal stå urokkelig
   som det høyeste av fjellene
   og rage over høydene.
   Dit skal alle folkeslag strømme.

   3 Mange folk skal dra av sted og si:
   «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell,
   til Jakobs Guds hus,
   så han kan lære oss sine veier
   og vi kan ferdes på hans stier.
   For lov (Torah) skal gå ut fra Sion,
   Herrens ord fra Jerusalem.» Esaias 2

   For jødane er dette at Gud skulle skaffa eit menneskeoffer for å sona for våre synder, heilt forkasteleg.

   Gud tilgjev om ein angrar og vender seg vekk frå synda.
   Han forlangar ikkje at nokon skal straffast for det du har gjort.

  • Sitat: “Det er fleire historiske kilder som skriv om dette.”

   Josefus eller Flavius Josephus (hebraisk: יוֹסֵף בֶּן מַתִּתְיָֽהוּ, Yosef ben Matitjahu), født i 37 e.v.t. eller 38 e.vt. i Judea, kanskje død kort etter 100 e.v.t., var en jødisk historiker. Han er den første ikke-kristne forfatteren som nevner Jesus, hovedpersonen i kristendommen.

   https://no.wikipedia.org/wiki/Josefus

 8. Torstein

  Mykje av det Yeshua føretok seg dei åra han var på jord ; står skildra i Det gamle testamente – og var skrive lang tid føreåt.
  Korleis forklarar du det ; Torstein

  • Det trudde eg og tidlegare, men diverre er skriftstedene tek ut av sin samanheng.
   For å ta eit enkelt eksempel.

   “Der ble han til Herodes var død. Slik skulle det ordet oppfylles som Herren har talt gjennom profeten:
   Fra Egypt kalte jeg min sønn.” Matteus 2

   Kor er dette teke frå?
   Jau, frå Hosea 11.

   “Da Israel var ung,
   fikk jeg ham kjær,
   fra Egypt kalte jeg min sønn. ”

   Gud kallar Israel for sin fyrstefødde son.

   “Du skal si til farao: Så sier Herren: Israel er m
   in førstefødte sønn. 23 Jeg sier til deg: La min sønn dra, så han kan tilbe meg! Men nekter du ham å dra, se, da vil jeg drepe din førstefødte sønn.» 2 Mosebok 4

   Matteus misbrukar teksten i Hosea.
   Den handlar ikkje om Jesus, men om Israel.

   Slik kan du ta for deg alle “profetiane”.

   Esaias 53 handlar ikkje om Jesus, men om Israel.
   https://www.youtube.com/watch?v=_TeOtzTaAco&t=735s

 9. Det viktige spørsmålet er om Jesus er GUD?
  Nei, seier Tanakh.

  Det er berre EIN Herren Gud.
  I nettbibelen får du 1227 treff på “Herren Gud”.

  Ved å gjera Jesus til Gud, så vert me avgudsdyrkarar.
  Me tilber “eit bilete av Gud” eller ei etterlikning.
  Det er dette 2 Mosebok 20 advarar mot.

  “Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset.
  3 Du skal ikke ha andre guder enn meg.
  4 Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. 5 Du skal ikke tilbe dem og ikke la deg lokke til å dyrke dem”

  Var det Jesus som leia Israel ut av Egypt?
  Var det Jesus som skapte i begynnelsen?

  Nei, seier Tanakh.

  “Før meg er ingen gud blitt formet,
  og etter meg skal ingen komme.

  11 Jeg, jeg er Herren,
  det finnes ingen annen frelser enn jeg.”Esaias 43

  “Så sier Herren,
  kongen som løser ut Israel,
  Herren over hærskarene:
  Jeg er den første, og jeg er den siste,
  det finnes ingen annen gud enn jeg.” saias 44

  Er det Herren Gud som er Alfa og Omega eller er det Jesus som er den fyrste og den siste?

  Johannes Åp skriv om Jesus:
  “Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, Den allmektige.”

  I Esaias 44 seier den sanne Herren Gud:

  “Jeg er Herren, som har skapt alt,
  ALENE har jeg spent ut himmelen,
  UTEN HJELP har jeg bredt jorden ut.”

  Teksten er tydeleg.
  Herren Gud skapte himmel og jord heilt åleine.

  Jeremias 16, 19 fortel om framtida når heidningane snakkar med jødane.

  “Til deg skal folkeslag komme
  fra jordens ender og si:
  «Fedrene våre arvet bare LØGN,
  falske guder som ikke kan hjelpe.”

  Som kristne har me tilbedd ei Baal-utgåve av Gud slik mange israelittar gjorde.

  “De fulgte andre guder, guder fra folkene som bodde omkring, og tilba dem. Slik gjorde de Herren rasende. 13 De forlot Herren og dyrket Baal og Astarte-bildene.” Dom

  “Vend hjertet til Herren, og tjen ham og ingen annen! …… Da fjernet israelittene Baal-gudene og Astarte-bildene og tjente bare Herren”

  Kva er Astarte og dette motivet som heng over alt?
  http://archive.is/VcIj7

  https://www.youtube.com/watch?v=UInLPqEQFK4

  Astarte/Tammuz har teke plassen til Herren Gud.

 10. Det er snodig med Søkelys. Når det er noe som genererer massevis av innlegg og glødende interesse så fjernes det og legges nesten på bunnen av siden. Og opp kommer temaer som påkaller NULL interesse. Hva var det det het i ukebladene i gamle dager? Finn fem feil…

  • Ja , her må eg vera heilt samd med Josef. Me var inne i interessante
   diskusjonar – og så var alt ” vekke ” og plassert heilt nede på denne nettsida.
   Både Torstein og Josef har jo ei bibelsk forståing som går rett mot det dei fleste kristne trur på. Mange vil kalla dette for vranglære. Torstein og Josef har degradert Yeshua . Vidare hevdar Josef at det ikkje finst noko helvete. Det er stikk i strid med uttalar Frelsaren kom med.
   Det er heva over min tvil at dekknamnet Josef har ei bibelsk innsikt som er heilt ” unormal “. Slikt kan ingen taka frå han.
   Underskrivne har hatt som mi særinteresse å ” dekoda ” profeten Daniel – og dette har eg arbeidd med kring 30 år. Josef har lese kva eg har skrive mange gongar om : At Yeshua kjem attende til Oljeberget i Jerusalem på vårparten 2027. Men han har ALDRI kommentert dette. Ja , Josef – med di Bibel-innsikt : Kva meiner du om dette ? Torstein har gått ” andre vegar ” og kome fram til 2028. Underleg nære.

  • Guds ord er tydeleg på at Herren Gud snart skal gripa inn og menneska skal læra seg å leva i fred . Våpena skal vekk.
   Sakarja 14 skriv at nasjonane må halda lauvhyttefesten, elles kjem det ikkje regn over dei.

   “Da skal de som er igjen av alle folkeslagene som kom mot Jerusalem, år etter år dra opp for å tilbe kongen, Herren over hærskarene, og for å feire løvhyttefesten. 17 Hvis noen av slektene på jorden ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen, Herren over hærskarene, skal regnet ikke falle over dem. ”

   Korleis samsvarar dette med td Paulus sine ord?
   Dårleg.
   Han skriv at ved Jesu some skal dei kristne rykkjast opp i lufta og forsvinna ut i atmosfæren.

   http://www.bibleinfo.com/en/questions/what-does-bible-teach-about-secret-rapture

   Det er alle desse motsetningane mellom Tanakh og NT som vert uoverkommelege til slutt.
   Då må ein ta eit val.
   Kven skal me stola på?

  • Jeg bruker da alltid å nedprioritere en sak når det legges ut en ny. Det betyr at saken blir lagt litt lengre ned på siden. Hvilken eller hvilke saker som blir flyttet ned slik, er litt tilfeldig, men normalt sett vil saker som er populære bli stående lengre høyt oppe.
   Nå er jeg litt usikker på hvilken artikkel dere sikter til, og det er ikke nødvendigvis noen årsak til at den saken ble flyttet ned. Mest sannsynlig er det bare en tilfeldighet som gjorde at jeg fjernet avhuket som gjorde at saken ble stående øverst på siden.”
   Dog er jo saken fremdeles på første siden og vil bli der til det er lagt ut tilstrekkelig med nye saker slik at saken ender på andre siden.

 11. Det norske, såvel som de vesteuropeiske folk har ved sin politiske stemmegiving invitert religion inn i det offentlige rom som aldri før. Jeg kan ikke skjønne annet enn at både nordmenn og de øvrige vesteuropeerne er blitt svært positive til offentlig religionsutøvelse.

  I Sverige, Tyskland og Frankrike ser vi stadig flere som praktiserer bønn midt i gatebildet og til og med stanser all trafikk. Så religiøs bønn må ha blitt svært populært og ønsket av ur-europeerne. :=)

Det er stengt for kommentarer.