Holder kirken oppe i strid med lokale myndigheter -Fikk telefonstøtte fra president Trump

John MacArthur som velger å holde kirken åpen for gudstjenester i strid med lokale myndigheters Corona-restriksjoner fikk i en telfonsamtale støtte fra president Trump som i likhet med pastoren mener at kirkens gudstjenester er essensielle. MacArthur forteller at han under samtalen med presidenten drøftet hvorfor kristne ikke kan stemme på demokratene på grunn av demokratenes støtte til å drepe babyer i mors liv. “Kristne kan ikke på noe måte stille seg bak slaktet av babyer i mors liv eller gi sin tilslutning til homoseksuelle og homoseksuelles ekteskap. Ei heller kan en kristen støtte opp om en kandidat som fremmer transkjønnet oppførsel som i realiteten er å ha et “overgitt sinn”.  “Alle sanne troende kristne er på din side i dette valget fordi det ikke dreier seg om det indivuduelle, men om den totale policyen,” sa MacArthur i sin samtale med presidenten

Høstens valg er for det kristne Amerika det viktigste valg noensinne, og et stadig større antall evangeliske ledere og konservative kristne fronter nå sin støtte til Trump. På den andre siden ser vi at liberale religiøse og prestinner fra regnbuekirker og pastorer fra radikale og progressive kirker uttrykker støtte til Joe Biden. I sin samtale slår MacArthur fast at “kristne ikke kan stemme på demokratene,” fordi enhver ekte og sann troende vil være på Trumps side i dette valget.

En gjennomgang av saken