Hizbollah: Obama kapitulerte overfor Khamenei

Inngåelsen av atomavtalen mellom USA og Iran innebærer at den amerikanske presidenten fullstendig kapitulerte overfor Irans mektige leder, Ayatolla Ali Hosseini Khamenei, skriver Hizbollah organet  “Al Akihbar” redaktør Ibrahim Al-Amin om inngåelsen khameneiav avtalen i Lausanne. “Vesten har kapitulert overfor Iran og i enhver konflikt er det vinner og tapere, og i dette tilfellet er det Vesten ledet av USA som er beseiret. “Irans fiender har nå hørt Obama si: “Jeg stiller meg til din disposisjon Ayatolla Khamenei”, og langt på vei har Hizbollah organets redaktør rett i sin vurdering. Iran får opphevet sanksjonene, får dermed fornyet økonomiske muskler til å sponse terror og fortsatt kunne føre sin proxy krig mot Israel og Sunni muslimske regimer som er kritiske til den inngåtte avtale. Det som mangler er at Obama kommer å bøyer seg for Irans Ayatolla slik han gjorde for den avdøde Saudi Arabiske monarken i 2008.