Historien om tro, mot, håp og Guds nåde -en gutt`s vei til troen og det å bli en dåre for Kristus

Gabriel Urgebadze, senere kalt Saint Gabriel levde fra 1929 til 1995. Han ble en troende allerede som guttunge og fikk en oppvekst som få har hatt. Han ble født i Georgia i det gamle Sovjet og levde hele sitt liv i sitt fødeland -som prest og munk. “Han er blitt kalt en dåre for Kristus” -en såkalt “koko-kristen” som vil møte latter og hån fra de som ikke kjenner Gud og den åndelige verden. Men det som vi mennesker ikke forstår, det forstår Gud, fordi det ofte er slik at det vi mennesker kaller dårskap ikke nødvendigvis er dårskap for Gud. Paulus skrev at ordet om korset er dårskap for mennesker, med litt andre ord er ordet om korset “koko” for dem som ikke kjenner Gud.

Etter å ha sett videoen “Cloaked in Faith and Humility,” The Life of St. Gabriel, the Fool for Christ” må jeg bare erkjenne at dette gjorde inntrykk. Kanskje jeg også hadde tatt anstøt av noe av oppførselen som denne munken viste. Han var en “fool for Christ” og la oss si det slik: Gud kan bruke hvem Han vil og hva Han vil. En gang talte Han gjennom et esel og dette viser at Gud kan tale selv gjennom det som kalles “dårskap” eller “koko-kristne”. Det er mangt og meget vi ikke forstår..God påske