Hezbollah avfyrte flere anti-tank raketter fra Libanon mot Israel -traff og ødela en israelsk jeep

En israelsk militær-jeep ble ødelagt etter at Hezbollah militsen i Libanon avfyrte flere anti-tank raketter mot Israel. Foto: You Tube/ ILTV ISRAEL DAILY

Siste: spenningen noe dempet etter at Hezbollah sier de har pauset angrepene Konflikten mellom Israel og den Iran støttede Hezbollah militsen i Libanon kan nå være i gang. I følge israelske medier er det nå bekreftet at en panserbrytende rakett ble avfyrt fra Libanon mot en israelsk militærbase. I følge israelske medier skal raketten ha truffet et israelsk militær jeep som ble ødelagt. I følge israelske medier skal Hezbollah ha avfyrt flere raketter mot Israel hvorav en av dem traff det militære kjøretøyet. I følge medier skal flere israelere være skadd. Det israelske forsvaret har etter angrepet beskutt områder i det sørlige Libanon med artilleri og det israelske flyvåpenet skal i følge libanesiske medier ha bombet mål i de libanesiske grensebyene  Yaroun og Maroun al-Ras.

Søndagens kamphandlinger kommer etter flere dager med økt spenning mellom den Iran-kontrollerte Hezbollah militsen og Israel. Det israelske forsvaret kan bekrefte at en IDF base er blitt truffet og at flere raketter er blitt avfyrt fra Libanon. Israel på sin side har besvart angrepene med å skyte tungt artilleri inn mot området man antar rakettene er kommet fra, og israelske kampfly skal ha angrepet flere mål langs den libanesiske grensen mot Israel. I følge de siste meldinger fra Israel skal alle tilfluktsrom innenfor en radius av 4 km fra grensen være åpnet, slik at sivilbefolkningen kan søke beskyttelse dersom angrepene fortsetter.  I en melding lagt ut på Twitter bekrefter IDF angrepet og overfor Debka.com bekrefter det israelske forsvaret at ingen israelske soldater eller sivile skal være drept eller skadd så langt i kamphandlingene.

En video lagt ut på You Tube av israelsk fjernsyn viser at det stiger opp røyk fra den israelske militærbasen som ble truffet av raketter fra Libanon. I følge israelske aviser skal den libanesiske statsministeren ha anmodet USA og Frankrike til å intervenere i konflikten for å forhindre videre opptrapping. Israel på sin side sier at landet vil ta i bruk alle virkemidler for å beskytte egne innbyggere. FNs fredsbevarende styrker i Sør-Libanon skal være i kontakt både med Israel og den libanesiske regjeringen i et forsøk på å avverge ytterligere opptrapping. Det israelske forsvaret bekrefter søndag at ingen personer skal være drept eller skadd i angrepet fra Hezbollah

13 tanker om “Hezbollah avfyrte flere anti-tank raketter fra Libanon mot Israel -traff og ødela en israelsk jeep

 1. Jesus Kristus:
  “Den som griper til sverd skal falle for sverd”.
  De første kristne lot seg drepe av romerne på romerske arenaer. Jeg må også dø for å komme hjem til himlene. Jo før jo heller. Min tro er 100 prosent og mitt kall er å komme hjem til Far, storebror Kristus, de andre brødrene og alle de øvrige åndeskapningene.

  Jeg sier som Paulus: “Hvem skal snart fri meg fra denne hytte (legemet som binder meg til materien)”. Tenk når religionene snart faller og væpnede mennesker kommer for å drepe meg. Lite vet de at de gjør Gud og meg en tjeneste.

  9
  3
 2. For meg er profetier kun gyldige dersom de tangerer Bibelen og ikke går ut over det som står skrevet. Guds ord er klar på at vi “ikke skal legge til eller trekke i fra”.

  Vi vet dessuten at den tidligere kjeruben Satan Djevelen og hans hær av falne demoner stadig forsøker å forføre menneskene bort fra Gud og Hans ord i Bibelen.

  Vil du finne sannheten må først Gud ved Kristus åpne våre hjerter. Tro er en av åndens frukter. Videre har Han valgt ut “de som regnes for intet” blant menneskene.

  Vi vet at vi lever i endetiden. Det viser alle profetiene og det faktum at menneskene skulle være i stand til å “ødelegge jorden”. Det kunne de ikke før første verdenskrig og bakover i historien med sverd og spyd. Det kan de nå.

  Men dagen og timen for religionenes fall og Harmageddon kjenner vi ikke – ikke engang Jesus visste det under sin jordiske opptreden. Men det er interessant at Noah fikk vite om datidens undergang syv dager før det hele startet.

  5
  2
  • Alt i Valdres profetien har skjedd til nå, det gjenstår bare Jesus gjenkomst og utbrudd av 3 Verdens krig.
   Den over 90 år gamle damen fra Valdres, som i sin tid fremla profetien , sa at alt dette har hun fått fra Gud og innhenting er i uoverstemelse med bibelen også ba hun oss lese Johanes åpenbaring fra kapitel 6 og utover.

  • :For meg er profetier kun gyldige dersom de tangerer Bibelen og ikke går ut over det som står skrevet. Guds ord er klar på at vi “ikke skal legge til eller trekke i fra”.”

   Og du gjør det samme med din erstatningsteologi som Jehovas Vitner og Den Katolske Kirke. Alt som kommer fra deg er PILL RÅTTENT.

   1
   4
  • Min kommentar var til JV som serverer PILL RÅTTEN erstatningsteologi.

 3. Hva er lagt til eller trukket fra i forhold til bibelen , når det gjelder Valdres profetien?

  Siden du tydeligvis vet det Birgit, så setter jeg stor pris på at du opplyser meg , for jeg bøyer meg for det som Gud har sagt igjen om Bibelen.

  • Skulle vært Birgir Hansen og ikke Birgit , dette spørsmålet er stilt til.

   Vær vennlig å svar ..på spørsmålet ovenfor .

  • Har alltid tenkt at Valdres profetien er den mest interessante.
   Det hun så, har for det meste skjedd.
   Bill Johnson prater på Visjon Norge akkurat nå, hva folk får ut av talen, skjønner jeg ikke. Husker valdresdama sa at lykkeforkynnelse skulle komme. (Og det har jo holdt på i mange år nå)

  • Den kommentaren var ikke til deg. Den var til JV-nissen. Jeg har gitt tillegssvar til kommentaren min lenger nede.

 4. Det er et viktig poeng for den kristne at han eller hun IKKE er varig frelst med rett til evig liv før en har holdt ut helt til enden. “Den som holder ut helt til enden skal bli frelst”, sier Bibelen. Kristenheten postulerer ofte at “engang frelst, alltid frelst”. Men slik er det ikke.

  Vi er “frelst i troen”, sier Bibelen, men den sier også at “en tro uten gjerninger er en død tro”. Selv Paulus uttrykte at – “jeg sier ikke om meg selv at jeg har grepet det, men jeg strekker meg ut etter det som ligger foran”. Helt på slutten av sitt liv skriver han imidlertid at han hadde oppnådd varig besegling.
  Han holdt med andre ord ut helt til enden.

  Jeg kan eksempelvis forkynne dere den rette troslære, men det hjelper ikke dersom jeg ikke lever etter det selv. Selvsagt synder vi alle, og det har Kristus dødd for, men samtidig MÅ vi gjøre noe selv og vise fremskritt. Ellers forkaster vi i praksis Jesu offer.

  Således kan ikke jeg si om meg selv at jeg har “grepet dette i endelig forstand”. Jeg kan fortsatt falle i fra troen og miste det evge livet. Derfor er det viktig å klamre seg til troen og holde ut så meget mere som vi ser den store dagen nærme seg og presset fra verden og falske kristne øker.

  Lykke til også med deres egne bestrebelser i så måte. Korriger dere selv kontinuerlig etter hvert som lyset blir klarere og klarere og gi ikke opp. Nå gjelder det som det aldri før har “gjullet”.

  9
  2
  • De som hevder at kristnes frelse er permanent, vil ofte vise til at Gud handler ulikt med sine tilbedere i forskjellige tidshusholdninger eller “administrasjoner”. Det betyr at om frelsen er permanent nå, i den kristne menighets tidsalder, var den ikke det i gammeltestamentlig tid, eller i den tiden Jesus levde på jorden (evangeliene), og heller ikke vil være det i løpet av den sjuårige store trengsel (åpenbaringen). (Vi vil regne den kristne menighets tidshusholdning fra pinsedagen i apg. 2 til opprykkelsen av menigheten til himmelen (1. Tess. 4:16-18)).

   Her er en kort oversikt over de ulike “administrasjonene” for oversikts skyld:
   a) Fra Adams skapelse fram til syndefallet.
   b) Fra syndefallet og til og med vannflommen på Noahs tid.
   c) Fra etter vannflommen til og med israelittenes opphold i Egypt.
   d) Fra utfrielsen fra Egypt og perioden israelittene var under Loven.
   e) Nådens (den kristne menighets) tidsalder. (Fra pinsedagen i apg. 2 til opprykkelsen).
   f) Vredens tidsalder (en trengselsperiode over jorden), etter opprykkelsen. Ender når Jesus Kristus kommer tilbake og utkjemper slaget ved Harmageddon, erobrer jorden, binder Satan og kaster ham i avgrunnen.
   g) Det tusenårige riket.
   h) Det evige riket.

   Ps. Dette er slik noen av oss forstår dette, og andre vil selvsagt ha andre synspunkter. Mvh.

 5. Det tør være udiskutabelt å kontstatere at vi lever i endens tid sett fra sanne kristnes synsvinkler. Alle tegnene formulert i Matteus 24, Lukas 21 og Markus 13 går i oppfyllelse samtidig med en rekke andre profetier fra både jødenes åpenbaringsbok Daniel og vår egen.

  Derfor er det høyst maktpåliggende å vende seg til Jehovah Gud Skaperen gjennom Hans enbårne sønn Kristus. Når den siste dag opprinner vil det være for sent, for ”på den dagen vil jeg ikke høre (nye) bønner”, sier skriftene.

  Men akkurat nå ”er han ikke langt borte fra en eneste en av oss”, heter det. Grip derfor muligheten NÅ mens den er der. For når Harmageddon er startet vil ikke all verdens anger hjelpe den uomvendte. Bare uendelig tristhet og desperasjon vil prege og fylle de ikketroendes tilværelse og sinn, før det hele ender i det uendelige, stummende mørket borte fra livet for all tid.

  Men slik behøver det altså ikke ende. Jehovah Gud ved Kristus tar imot enhver, hvilken rase, stamme eller tungemål han eller hun enn tilhører. Det er verdenshistoriens største tilbud, og gevinsten er et storslagent, evig liv på en ny, renset jord der rettferdighet bor og der alle de overlevende lever i fred med hverandre og alle tidligere våpen blir smidd om til jordbruksredskaper.

  På den nye jord vil Gud tørke bort hver tidligere tåre og fjerne alle tidligere lidelser fra menneskene. Fred og lykke vil etter hvert fylle skapningenes sinn og hele planeten vil restaureres tilbake til det paradiset som gikk tapt for 6000 år siden. Akkurat DU er spesielt invitert til den nye Edens (gledens) have der alderdom, død og sykdom blir borte til fordel for evig liv i ung kropp og alle som lever er venner og hjelper hverandre.

  Valget er DITT! Du er hjertelig velkommen.

  4
  1

Det er stengt for kommentarer.