Hevder menigheten skal gå gjennom den store trengsel -andre spekulerer på om trengselstiden begynner 21.12-21

Den siste store trengsel som bibelen beskriver som en sjuår lang forfølgelsesperiode for Guds folk på jorden har ennå ikke begynt. Men vi er inne i det året da trengselstiden skal begynne, i hvertfall dersom vi skal tro budskapet til pastor Aubrey Kipp i menigheten Outreach Church of Jesus i Kissimmee, Florida. Menigheten som driver et svært aktivt evangeliseringsarbeid proklamerer frimodig at menigheten skal være på jorden under den store trengsel. Dette er et spørsmål hvor kristne har ulikt syn -og det er slett ikke populært å forkynne dette budskapet som mange ikke ønsker å høre.

Opp gjennom de siste årene har det vært en voksende interesse for bortrykkelsen og det har versert en rekke datoer og årstall for når denne begivenheten skulle ha funnet sted. En av de mest aktive røster for en før-trengselsbortrykkelse har vært YouTube profeten Reene Moses som har fremsatt en rekke datoer på når bortrykkelsen vil finne sted. Hennes siste dato på bortrykkelsen er nå 25 juli 2021, men etter å ha bommet med et tjuetalls datoer er hun ikke lenger full så skråsikker. Men det finnes også mennesker i post-tribulation leiren som spekulerer i datoer og årstall. I følge noen av disse vil startskuddet for “den store trengsel” være datoen 21.12-21. Denne teorien viser til at Guds frelse og Guds dom ofte går side om side og man bygger på ideen om at tall i Bibelen har symbolsk betydning. “The seven years of tribulation will begin tuesday 21.12-21. Tallet 21 symboliserer i følge bibelske nummer “the great wickedness of rebellion and sin” mens t”he number 12 symbolizes God’s power and authority,” Vi har gjennom de siste årene sett hvordan synd og lovløshet fullstendig har tatt overhånd og gjennom datoen 21-12-21 ser vi hvordan synd og opprør nå har blitt så sterk at den utforderer Guds makt og autoritet,” sier Miguel Soto som er blant dem som fremmer denne tesen. Tanken er at tallrekken 21.12.-21 indikerer at ondskapen, opprøreret og synden nå er blitt så stor at det utfordrer Guds autoritet og makt -og at datoen dermed er startskudd for den store trengsel -som vil bety vrede og dom over verden, men renselse, lutring og tilsist utfrielse for menigheten. 21.12.-21 er for dem som tror dette selve triggerdatoen for den sjuår lange nedtellingen.

Det som holder igjen er i ferd med å bli fjernet

“Vi har de siste årene sett at de åndelige sperrene som holder tilbake Guds rettferdige dom, en etter en blir tatt bort. En del kristne protesterer, men flertallet ser ut til å stilletiende la det skje. Først fjernet de livsvernet for det ufødte liv, og etter en kort tids protester, har Guds folk akseptert at dette får skje. Så fjernet de kristendommen fra skole og undervisning, noen få protesterte, men de fleste av oss lot det skje. Så fjernet de Guds ord og den naturlige rammen rundt ekteskapet, og etter litt protester har vi nå akseptert at det bare er slik. Så fjernet de retten til å holde gudstjenester i navnet av folkehelse og smittevern, -og få protesterer. Sannheten er at denne verdens myndigheter faktisk har stengt ned nærmest all organisert kristen virksomhet i store deler av verden. Pastorer som insisterer på å holde fast på organisert kristen virksomhet i kirker og forsamlinger blir bøtelagt, pågrepet og endog buret inne, mens flertallet av oss stilletiende ser på.. Det som har holdt igjen for lovløshet og fremtredelsen av antikrist-systemet -ser ut til å gradvis bli fjernet fra jorden. “Den trengsel den kristne kirke vil måtte gå gjennom under den store trengsel er forfølgelse for Jesu navns skyld,” er budskapet til pastor Aubrey Kipp i talen under. Ordet trengsel betyr en ting for verden og noe annet for Guds barn. Mens trengselen betyr Guds vrede og straffedom over verdens mennesker, betyr trengsel forfølgelse for Guds menighet og Guds folk vil være tilstede under trengselstiden for å rettferdiggjøre Guds rettferdige dom over verden.

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

23 tanker om “Hevder menigheten skal gå gjennom den store trengsel -andre spekulerer på om trengselstiden begynner 21.12-21

 1. 09/03/2021, kl. 08:41 sa Hannah:

  “Dr.d, da lurer jeg på hvem du har lyttet på… eller lest. Ingen problem å finne noen. Si fra hvis du trenger hjelp.”

  Svar:
  Jeg har lyttet på mange som sier forskjellige ting. Hvor mange bøker jeg har lest vet jeg ikke men det er mange, og flere av dem gjør krav på å vite noe om endetiden. Jeg har lest gjennom en del forskjellige Bibeler noen ganger også. Jeg har hørt på utallige foredrag, hørt på hundrevis av sermons som kan lastes ned fra nettet. Jeg har også lest litt om religionspsykologi og litt om kristendommens historie. Og for så vidt litt om vanlig skolepsykologi også.

  Noen ganger “har jeg bedt om hjelp” i den forstand at jeg har spurt hva folk bygger sine meninger på. Men ingen som venter på en snarlig opprykkelse har kunnet gi meg noe godt svar. De bare krever at jeg skal kunne se ting i Bibelen som ikke står der. Men det viktigste for meg er at mange faktisk benekter gyligheten av det som står skrevet i klartekst. Og da gjør jeg meg noen tanker om hvem som har “informert dem”. For hvor “sterk tro” folk har sier nemlig ingen ting om det de tror på. Det erfarer man når man snakker med jehovahs vitner.

  Men siden du tilbyr hjelp. Jeg har fem spørsmål:
  1. Vil det som Paulus sier bli en oppstandelse fra de døde før opprykkelsen?
  2. Når vil den første oppstandelsen fra de døde finne sted og hvem blir med i den?
  3. Eventuellt, er det rimelig å tro at de kristne skal tas bort fra jorden når tusenårsriket starter?
  4. Står det noe i Bibelen som indikerer en “hemmelig opprykkelse” som ikke er beskrevet noe sted?
  5. Eventuellt, står det noe i Bibelen om at det skal bli flere opprykkelser?

  Dette er slike spørmål som mange nekter å svare på. De bare henviser til andre som tror at store mengder ren synsing skal kunne skape absolutte “sannheter”. Og all denne synsingen brukes av de som ikke leser så mye i Bibelen selv for å legitimere sin egen ønsketenkning. Fremsynsede sannheter finnes for en hver smak. Det er bare å velge og vrake. Noen bruker også slike “fremsynsede sannheter” for å fremheve sin egen status som “rettroende”. Her stiller jehovahs viter i særklasse.

  2
  2
  • jeg tilbød deg ikke svare på spørsmål, (jeg skrev: ingen problem å finne noen, si fra hvis du trenger hjelp)

   Du antyder meg allerede som en ønsketenker og prater om synsing og annet. Jeg ser sjansen som liten til at du vil bruke tid på å lytte til de jeg lytter på, det er bare å spørre om hvem jeg anbefaler.

   Jeg fikk ikke ETT navn på hvem du har lyttet til, ( men nå fikk du jo fortalt alle her hvor belest du er 😉 )

   Jeg har aldri pratet om flere opprykkelser. Kun om den ene jeg skal i, og en helt annen hendelse. Men da kommer Han NED, og jeg er med. Jeg har nevnt så mye bibelvers her inne uten at det hjelper, vet ikke om du er ny på siden her. Men gjentagelser orker jeg ikke nå.

   Andre har brukt livet sitt på å bli en god bibellærer og kan hjelpe deg mye bedre enn meg.

  • Hei. Jeg vil prøve å svare i korte trekk, uten at jeg tror vi blir enige.
   1. Vil det som Paulus sier bli en oppstandelse fra de døde før opprykkelsen? Svar: Ja, “de døde i Kristus skal først oppstå”, 1. Tess. 4: 16c. Dette gjelder følgelig kun avdøde kristne, ikke rettferdige troende fra førkristen tid som f.eks Abraham eller Moses.

   2. Når vil den første oppstandelse fra de døde finne sted og hvem blir med i den? Svar: Uttrykket “den første oppstandelse” (Åp. 20: 5,6) er synonymt med “de rettferdiges oppstandelse” (Luk. 14:14) og “en bedre oppstandelse” (Heb. 11:35c). Denne oppstandelsen vil skje ved begynnelsen av tusenårsriket, og her vil en finne mennesker fra førkristen tid og troende som har dødd under den store trengsel. (Som ble troende etter at opprykkelsen har funnet sted).

   3. Eventuellt, er det rimelig å tro at de kristne skal tas bort fra jorden når tusenårsriket starter? Svar: Nei, da kommer de kristne tilbake til jorden sammen med Jesus Kristus. Husk at vi skal for alltid være sammen med Herren (1.Tess. 4:17). Da kan vi ikke være igjen i himmelen når Jesus skal være Konge på jorden.

   4. Står det noe i Bibelen som indikerer en “hemmelig opprykkelse” som ikke er beskrevet noe sted? Svar: Uttrykket “hemmelig opprykkelse” finnes ikke i Bibelen, men opprykkelsen som fenomen var en godt bevart hemmelighet inntil Paulus fikk åpenbaring om det fra Jesus Kristus. Troende i det gamle testamente og i den tiden Jesus var på jorden, trodde på en jordisk oppstandelse i tusenårsriket, som de også vil få.

   5. Eventuellt, står det noe i Bibelen om at det skal bli flere opprykkelser? Svar: Nei, det vil kun bli èn opprykkelse av de kristne som lever på jorden. Rett forut vil de døde i Kristus bli oppreist til liv fra dødens søvn. Sammen vil de komme tilbake til jorden etter den sjuårige store trengsel sammen med Kristus og utkjempe Harmageddon-slaget (Åp. 19:14).

   2
   2
  • Hannah:
   Uansett hva du lurer på så kan du finne akkurat de svarene du ønsker. Spørsmålet er hvem som gir de riktige svarene. Hvis du ikke kan svare på sprørsmålene selv så kan du heller ikke vite hvem som gir de riktige svarene. Det er mange som har studert Bibelen hele livet men likevel har forskjellige meninger. Og det er to ting som går igjen. De vil forstå ting som Bibelen faktisk ikke informerer om. De vil for en hver pris lage sammenhengende forklaringer på alt. Og så er det veldig mange som blir fanget i læretradisjoner før de har lest noe særlig i Bibelen selv. Og da ender det med at de bruker fryktelig mye tid på å få Bibelen til å stemme med den tradisjonelle læren.

   Jephtah:
   Takk for interessante svar! Du gir inntrykk av å kjenne Bibelen så godt at jeg regner med at du kan tenke hvilke skriftstedene jeg har i tankene.
   1. Jeg har aldri tenkt meg muligheten for at Abraham og Moses ikke trodde på Jesus. Hvem var f. eks den gudommelige personen som Abraham diskuterte med ang. antall rettferdige i Sodoma og Gomorra? Da Jesus slo følge med emausvandrerne snakket han om alt som stod om ham i GT. Og var det ikke Job som sa at “jeg vet at min gjenløser lever” tro?

   2. Litt usikker på hva du tenker her. Oppstandelsen i Joh åp. 20 må vel være den første i tid? I vers 4 står det at martyrene i flertall ubestemt form og de som ikke hadde tilbedt dyret eller tatt merket skulle være med i denne. Så hvis disse skal oppstå før opprykkelsen så kan det jo ikke være lenge igjen til tusenårsriket? Slik jeg forstår det så finner denne oppstandelsen sted når tusenårsriket starter.

   3. Jeg har alltid lurt på hvordan de som skal styre jorden i tusenårsriket skal være fysiske til stede som personer eller om de skal virke gjennom profeter og dommere ol. Jeg har ikke funnet noe svar på dette. Men det blir litt spesiellt med tanke på at satan skal komme opp fra avgrunnen og bedra menneskene hvis Jesus selv har vært på jorden og styrt sammen med de som var med i den første oppstandelse som en fysiske personer i tusen år. Litt vanskelig å være ateist da, for å si det slik. Men her funderer jeg bare.

   4. Her tenker jeg som deg. Og når Paulus røpet hemmeligheten så var det jo ikke noen hemmelighet lenger.

   5. Jeg har nok tenkt at “Himmelens herskarer” er engler. Andre steder brukes dette ordet. Han skal bla. komme med sine engler når han skal samle sine utvalgte.

   Men en ting som er litt på siden av dette. Jeg holder mulgheten åpen for at Bibelen beskriver tre forskjellige andledninger hvor Jesus kommer. Første gang for to tusen år siden. Så kommer han for å utrydde antikrist. Og til sist kommer han ved avsluttningen av tusenårsriket. Da de døde skal oppstå og de troende skal rykkes opp i himmelen. Det virker rart om de kristne skal være på jorden helt til den blir oppslukt av ild, som Peter beskriver.

   Og hvis Guds Ord skal være gylig for de som lever i tusenårsriket så må faktisk opprykkelsen skje etter den siste oppstandelsen fra de døde.

   1
   3
  • Takk for ditt svar dr.d, og så vil jeg svare litt på det slik jeg forstår det.

   Israelittene visste at Messias skulle komme, men de var likevel ikke kristne. Mange regner at den kristne menighets tidsalder begynte på pinsedagen i apg. 2 og vil vare fram til opprykkelsen.
   Den guddommelige personen som Abraham bønnfalte om redde eventuelle rettferdige i Sodoma mener jeg var Gud selv ikledd menneskelig skikkelse. Han valgte å gjøre det ved enkelte anledninger, se f.eks 2. Mos. 24: 9-11. Jesus var vel bevandret i Skriftene og kunne utlegge profetiene om seg selv for Emmaus- vandrerne like fra den første profetien i 1. Mos. 3:15. Job var så sikker på at Gud ville tilveiebringe en mellommann at han kunne utbryte at han vet hans gjenløser lever.

   Dette med opprykkelse først, og så den første oppstandelse etterpå kan nok virke forvirrende, men må forstås utfra at Israel og den kristne menighet er to forskjellige enheter, og menigheten har ikke erstattet Israel.

   Det står at Satan blir løst fra avgrunnen ved slutten av de tusen år, (Åp. 20: 7-9), for å prøve å forføre folkene. Det er ikke unaturlig at mange vil bli forført, også i dag er det mange som ikke vil la seg innordne under Jesu myndighet.

   Himmelens hærer eller hærskarer (Åp. 19: 15), står i flertall og kan bety både engler og mennesker sammen. Og det er riktig som du sier at jorden blir oppslukt av ild ved slutten av tusenårsriket, men til gjengjeld blir det skapt en ny himmel og en ny jord, og byen det nye Jerusalem skal stige ned fra himmelen (Åp. 21: 1,2). Og da skal Gud igjen bo sammen med menneskene, som planen opprinnelig var i Edens hage (1. Mos. 3: 8).

   2
   1
  • Jephtah:
   Det hadde vært veldig interessant å diskutere forskjellige ting med deg. Tror du har tenkt mer gjennom ting enn de fleste. Har inntrykk av at veldig få gidder å lese noe særlig i Bibelen.

   Jeg har fundert mye over hvordan forskjellige grupper av mennsker kategoriseres i Bibelen. Ordet “kristen” var vel en litt nedlatende betegnelse på noen av de første kristne. Noen har oversatt ordet til norsk som “småkristuser”. Men født på ny, frelst, omvendt, døpt i Den Hellige Ånd osv handler ellers om forskjellige ting. Og det er forskjell på jordelivet i den gamle og nye pakt. Og selvsagt på jøder og hedninger, kristne og ikke-kristne. Men hva som skjer med de forskjellige menneskene etter døden er jeg usikker på.

   Da Moses og Elia kom for å snakket med Jesus på fjellet (matt 17) hvor kom de fra da? Eller hvor havnet Enok? Noen insisterer på at dette er “unntak” men det har jeg ikke funnet noe om. Jeg har lurt på om det faktum at Gud ikke gjør forskjell på folk stikker langt dypere enn det vi forstår. Mye i Bibelen viser hva Gud legger mest vekt på, men det er det ikke alle som vil høre om.

   Men kanskje kan vi konkludere med at jeg tror at de som ble myrdet av antikrist blir med på “den første oppstandelse fra de døde” i betydningen av tid. Den andre kommer etter tusen år. Og siden det uansett skal være en oppstandelse fra de døde før opprykkelsen så må den finne sted etter dette. Alternativt må det komme en tredje oppstandelse fra de døde etterfulgt av en opprykkelse før trengslen.

   Men da må slik jeg forstår det skrives en ny Bibel for de som lever i tusenårsriket. Hele logikken faller på en måte fra hverandre.

 2. Trengselstiden og tilbakekomsten har hatt startproblemer i to tusen år. Skråsikre profetier har bommet omatt att og omatt att like lenge. Uten unntak.

  Forstår ikke at opplyste mennesker fortsatt lar seg lure av eldgamle ørkenfantasier. Hele religionen bygger på maktbegjær, fortvilelse og ren og skjær uvitenhet.

  Men egentlig er det ikke så merkelig. Det er lett å innpode en barnetro i unge viljer. Og det er lett å forhekse voksne selvbedragere med magiske bibelformler. Slik har vår kreative hjerne utviklet seg. Vi dikte opp falske forklaringer og trøstende mening for å overleve. Og vi vil la oss lure. Når virkeligheten er så ubarmhjertig urettferdig og krevende, er det godt å ha håp om noe mer. Svake mennesker trenger å tilhøre herskergudens utvalgte elite når dommens dag kommer. Og nå er straffen bare en måned unna, slik den angivelig har vært i to tusen år.

  Jo, overtro er komisk.

  Samtidig er fantasier en nødvendig drivkraft i tilværelsen. Bare tenk på hva alle religiøse vrangforestillinger har ført til av katedraler og kriger og konemishandling og kjærlighet.

  🤣😂😊😄🤣😂😊

  10
  4
  • Skillet går ikke mellom overtroiske eller ateistiske mennesker men mellom de pøblete og de som respekterer andre. Man finner begge variantene i alle sammenhenger. Men i praksis ekskluderer de som viser forakt for andre seg selv fra å kunne bli kategorisert som kristene. Blandt ateistene derimot, som “bestemmer alt selv”, finner man folk som Stalin, Hitler, Mao osv. De var langt fra superintelligente men det ser ut som om ateistiske mennesker ganske lett kan få seg til å tro at de er det. De tror at det de ikke vet eller forstår selv kan ingen andre forstå eller vite heller. Og da tror de automatisk at de har rett til å dømme og nedvurdere alle som tror noe annet enn dem selv.

   Men faktum er at nesten allt vi tror vi vet i dag er basert på ganske mye tro. Alt fra astronomi til partikkelfysikk og biologi viser dette stadig tydligere.

   2
   1
 3. Det er når Antikrist stiger frem at trengselen begynner. Men Antikrist kan ikke stige frem før de troende kristne er rykket opp av Jesus til himmelen. Guds Ånd blir også da tatt bort fra jorden. Når de kristne på overnaturligvis blir tatt bort på et øyeblikk, vil verden gå inn i en ny tidsalder. Da vil Gud tillate Satan å regjere bokstavelig på jorden. Dyret, Antikrist og den falske profet vil få demoniske krefter som kan utøves i den fysiske verden, slik man ser på science fiction filmer. De vil kunne sende ut demoner som fysisk vil plage folk. Verden vil bli et mørkt helvete som ikke har vært tidligere, og aldri mer vil bli i fremtiden. Disse lidelsene verden har levd under i 1000vis av år, blir små i forhold. Vi snakker global trengsel der ingen slipper unna. Man kan forsatt bli en troende kristen, men da blir du drept. Alle de som blir troende under trengselen, vil bli drept. Enten man bor i Norge, USA eller Kina. Det blir 7 år med bokstavelig helvete på jord. Spesielt de siste 3,5 årene blir blodig slakt. Milliarder av mennesker vil drepes. Det vi ser av trengsel i enkelte verdensdeler idag er ingenting å regne for det som da vil skje. Blodet vil flyte opp til “bislene på hestene”.

  5
  8
  • Ja. For det jeg vet kan du ha rett. Men jeg har lest mange slike fremstillinger og de fleste bygger på tradisjonelle forklaringer som har blitt til litt etter litt. Skjelden har jeg sett at de blir forsøkt forklart ut fra Bibelen på en rasjonell måte.

   4
   5
  • Dr.d, da lurer jeg på hvem du har lyttet på… eller lest. Ingen problem å finne noen. Si fra hvis du trenger hjelp.

 4. Jesus lover oss i misjonsbefalingen at han vil være med oss alle dager inntil verdens ende i Matt 28. I Matt 24.13-14 sier Jesus : Den som holder ut til enden, han skal bli frelst./ …Så skal enden komme. Matt 25, dommen over alle folkeslag der vi da skilles som sauene fra geitene. Vi går mot en avslutning på denne jord. Jeg har selv vært innom før trengselstids opprykkelse og så midt i. Vi blir så fort farget av omgivelsene og de tanker som også vil passe vårt kjød gått. Mange ting jeg fortsatt ikke forstår og har lys over ihht endetiden, men at vi går mot en avslutning på denne jorden, vi deles i to grupper der de som har vasket sine kjortler i Lammets blod blir med sin frelser til den nye jord som opprettes. De andre går i fortapelsen. Vi går en vanskelig tid i møte. Åpenbaringsboken er klinkene klar på det, men like klart er det at de kristne som lever i avslutningen merkes med Guds merke i våres panner som tydelig er en utrusning for tiden vi går inn i. Åpenbaringsboken er en trøstebok midt i ubehagelig lesning. Glem ikke korsteologien når du tenker endetidssyn og ha gjerne 1Kor 6.20 “Dere er dyrt kjøpt” over hver side du leser i Åpenbaringsboken. Vi er hans eiendom, dyrt kjøpt om vi lever eller dør så hører vi Herren til og om vi ikke klarer endetiden så bærer vår frelser oss. Vi trenger ikke mye tro for det. Sennepskorn tro.

  6
  6
  • Jeg ble ledet til en undervisningsserie, som går på en svensk kristen TV kanal. KG Larson, håper jeg husker rett navn, underviser om Åpenbaringsboken. Fant 2 første undervisninger på Youtube. Jeg har hørt mye på ham før. En av de jeg har tiltro til. Veldig klar undervisning. Vet ikke om flere er spilt inn. Jeg skal lete. Ikke tvil om at vi skal gjennom trengseltiden. Men vredesdommen slipper vi selvfølgelig unna.

   2
   1
 5. Jeg er vokst opp i en pinsemenighet hvor alle predikantene som talte om endetiden fortalte oss at vi skulle bli bortrykket før trengselen.
  Det tok noen år med bibelstudier før jeg forstod at dette var direkte ubibelsk og også en lære som den første kristne kirke ikke trodde på.
  De troende som under Åndens ledelse skrev Bibelen levde jo selv i trengsel og forfølgelse og viste at de som kristne faktisk var kalt til å lide for Navnet de elsket.
  Det var først på 1800 tallet av læren om før-trengselsbortrykkelse fikk innpass i den kristne kirke. Å fortelle forsamlingen at de skal bli bortrykket før den store trengsel er å gjøre dem en bjørnetjeneste. Pastorer og forkynnere bør heller bruke talerstolen til å forberede de troende på forfølgelse, lidelse, kors og trengselstider.
  Jeg håper ikke at Guds menighet når trengselen kommer setter sin lit og tillit til hva disse soveputepredikantene har fortalt dem.
  Gå til Guds ord og les som det står og tro som det står.

  6
  6
  • Du tror du overlever trengselen?

   Må minne deg om at menigheter som den du tidligere ble opplært i skriften virker ganske døde alle sammen. De har heller ikke undervist i åpenbaringen. Noen enstøinger har overlevd fra da, og de leser gjerne joh . Åp daglig , for nå er det enda mer aktuelt. Felles for dem er freden og gleden.

   Det at de første troende du skriver om som led og var i trengsler og nød er ingen grunn til at vi skal i TRENGSELEN, vi har alle trengsler. I andre land har kristne blitt torturert, og du går og venter på din tur? Hva skulle du være brukendes til i trengselen tror du? Mener du at du skal starte å misjonere da?

   Fortell gjerne hvordan det går med denne og disse menighetene du vokste opp i.

   2
   6
 6. Jeg har lurt en del på hvordan en trengsel kan oppleves. Noe som vil forsterke den er selvsagt å for en hver pris prøve og holde seg i live så lenge som mulig. For en kristen vil jo livet handle om tilværelsen etter den fysiske koppens død og sannsynligvis skal alle som lever i dag dø uansett. Så hvor mye betyr egentlig noen år fra eller til?

  Mange nordmenn kunne fortelle om en trengsel for ca 80 år siden. Fra folk ante fred og ingen fare til de ble stuet inn i et gasskammer kunne det gå ganske kort tid. Mange av dem ble tatt til fange av norsk politi og enda flere ble angitt av nordmenn. Veldig mye tydet på at Nygårsvoldregjeringen også kunne være landsforædre. Men mediene og offentlige ledere dekket over det som skjedde. Hvem vet om ondskapens potensiale hos folk flest har forandret seg så mye siden den gang?

  Hvis det skulle kreves loyalitet til et antikristelig system for å kunne kjøpe dageligvarer ser jeg for meg at man kan sulte i hel. Jeg har gått i fem dager uten mat og tenker at dette er ganske uproblematisk. Hvis man ikke spiser overhodet går hele fordøyelsessytemet i dvale. Man blir trøtt og slapp men tankene er klare. Og etter noen uker sovner man bare inn. De fleste som dør i trengselstider blir vel henrettet eller myrdet. Som regel er dette en lett måte å forlate dette livet på. Det vanskeligste vil alltid være tortur eller andre former for misshandling. De som får oppleve dette for sin tros skyld vil være blandt martyrene og få en helt spesiell status. Grunnen til dette tror jeg kan være den åndelige påvirkningen de hadde på omgivelsene i tiden før de ble tatt. Det å være “salt” tror jeg er synonymt med å ha et nært forhold til Gud. De fleste vet antagelig ikke selv at de representerer den åndskraften på jorden som holder igjen antikrist eller andre onde politiske krefter. Paulus gjennomlevde ganske mye vondt men var antagelig en av de mest betydningsfulle menneskene i hele verdenshistorien. Muligens visste han dette selv. Gud gav han en torn i kjødet for at han ikke skulle bli hovmodig. Det er verdt å merke seg. Stolthet og selvhevdelse er de syndene som har ødelagt mest på jorden og gir seg utrykk i alt fra overlegenhet til stahet og ønske om å bli Gud lik.

  Jeg tenker at det viktigste man kan gjøre for å forberede seg på “en stor trengsel” er å være litt ydmyk og beskjeden. Man skal spørre seg hvor mye noen år fra eller til egentlig betyr og ikke gjøre hva som helst for å holde den forgjengelige kroppen i live så lenge som mulig. I tillegg bør man fri seg fra alle bindinger til det jordiske. Hvis ett eller annet jordisk betyr så mye at det i seg selv motiverer en til å holde seg i live så kan det være en avgud. Eller som noen sa til meg en gang, han visste at VG var fullt avsynd, løgn, bedrag og politisk manipulasjon men “det var så underholdende” så han var inne på nettsien stadig vekk. Et ganske avslørende symptom.

  Men viktigst av alt er antagelig forholdet til Jesus i tiden før trengselen. Hvis man har et nært forhold til ham vil det meste oppleves helt andeledes. Hvis man er i tvil om sitt forhold til Jesus kan alt bli fryktelig og motivasjonen til å ta dyrets merke kan bli stor.

  6
  5
  • Dette med trengsel er et budskap mange ikke liker å høre, og velger enten å hoppe over ubehagelighetene eller fornekte.
   Hele kirkehistorien er en historie om trengsel og lidelse.
   Kristne ble brent levende, kastet til løvene, halshugd, korsfestet, led mangler opplevde å se sine kjære ført bort til bødlene.
   Vi har mye å lære fra fortiden. Mennesker stuet sammen som kveg, sendt i dødsleirer og gasskamre -selv ved hjelp av norsk politi.
   Og det kan skje fort. Et stemningsskifte skjer gjerne hastig og åndsmaktene hisser opp siviliserte mennesker til usiviliserte handlinger. Vi har gjennom dette året sett hvordan myndigheter og massemedia har hauset opp frykt for et virus folk ikke aner de har.
   Vi så på 1930 tallet hvordan politikere og massemedia hisset opp jødehatet -slik at jødene blir syndebukkene fordi de var annerledes.
   Nå er det kristenfolkets tur.Vi er annerledes enn verdens barn, tenker annerledes, har andre verdier og annen moral -og vi er lette ofre fordi vi bøyer oss lett for tidens krav.
   Det vil bli naturlig at kristne blir syndebukker under trengselstiden -og media har nå så mye makt at de faktisk klarer å virre opp kristenhat også blant folk vi trodde var siviliserte og anstendige mennesker. Det er intet nytt under solen. Har de forfulgt Kristus og hans disipler og kristne i fortiden -er også vi undt å lide forfølgelse.

   4
   4
  • Steffen selvfølgelig kommer det til å skje ille ting med jødene atter en gang.
   Kun 1/3 av dem som er her etter bortrykkelsen kommer til å overleve,
   Denne tiden er ikke for deg.

   Hvis du tror vi er i trengselen nå så må du lese joh.Åp på nytt.

   Hvis jeg er modig og stiller meg på torget og forkynner om Jesus, at folk må omvende seg fra synd , så vil jeg nok få det tøft . Men det vil allikevel ikke være noe imot hva det dem som nekter ta imot merket skal oppleve. Vi har alle trengsler. Men det er noen i Norge som har kjent det mye verre enn oss. Det er de som har turdt å stå opp for Guds sannheter alene og følt seg satt i gapestokk, når vii andre har sviktet. Du bør starte med slike øvelser nå hvis du mener du skal i trengselen . Jacobs trouble… Du er ikke jøde du tror jeg.

   2
   5
 7. Stort sett har jeg studert meg frem til det jeg mener idag på egenhånd. Spekulative bøker og nettsteder som f. eks raptureready.com og pre-trib.org av Tim LaHaye er noe av det som har gjort meg veldig skeptisk til etablerte meninger. Dels har mange slike teorier blitt big business og dels mener jeg at hvis man må produsere veldig mye tekst for å vise noe som Bibelen sier, så betyr det som oftest at noe ikke stemmer.

  Jeg tror at Bibelen taler om tre store trengsler. Den som fant sted i Israel for snart to tusen år siden, den under antikrist og den siste, like før jordens undergang. Men varigheten på de to siste trengslene og i hvilken grad de skal være verdensomfattende har jeg ikke funnet ut noe om.

  I Joh åp står det helt klart at det skal være to oppstandelser fra de døde. Den “almenne” skal finne sted etter tusenårsriket. Den første skal skje etter antikrist. De som blir med på denne er bla martyrene som blir myrdet under antikrist’s tid. Og de skal herske med Jesus i tusenårsriket.

  Det eneste tidspunktet for opprykkelsen jeg har funnet, som ikke kommer i konflikt med andre bibelvers, er i øyeblikket etter den siste oppstandelsen fra de døde som finner sted etter tusenårsriket.

  Jeg er veldig interessert hvis noen kan vise klart ut fra Bibelen at jeg tar feil.

  Noe jeg har lurt mye på er dyrene i Joh åp. De har ganske stor betydning for å forstå rekkefølgen på ting som skal skje. Men de er ikke så enkle å forstå som man skulle tro. Jeg har lurt på om språkelige problemer kan ha utydeliggjort forskjellen på det som skal skje like før tusenårsriket og det som skal skje når satan slippes løs for å forføre folk for siste gang. Kan denne siste mobiliseringen handle om dyret som kommer opp fra avgrunnen? Kan dette være dyret som hadde fått banesår og blitt levende igjen? Jeg vet ikke. Jeg mener det er svært viktig å skille mellom det å prøve å forstå noe og det å konkludere ut fra spekulasjoner.

  3
  4
 8. Hva sier bibelen ?

  Matteus 24 vers 4 til 14

  Jesus tok til orde og sa :
  Pass på att ikke noen fører dere vill ! For mange skal komme i mitt navn og si ” Jeg er Messias ” Og de skal villede mange . dere skal høre om krig , og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme ! For dette må skje og enda er ikke enden kommet. Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder . Men alt dette er bare begynnelsen på fødsels veene.
  Da skal dere bli utlevert , lide trengsel og bli drept ; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld , På den tiden skal mange falle fra , og de skal angi hverandre og hate hverandre . Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill . Og fordi lovløsheten tar overhånd , skal kjærligheten bli kald hos de fleste . Men den som holder ut helt til slutt , han skal bli frelst . Og evangeliet om riket skal forkynnes verden til vitnesbyrd for alle folkeslag og så skal enden komme.

  Rytterne i Johannes åpenbaring er begynnelsen på fødsels veene eller om du vil starten på den store trengsel . Jeg tror personlig at opprykkelsen vil komme når rytteren på den røde hesten rir ut ( dette fordi det passer med Valdres profetien og Vilna Gaon profetien ) Etter opprykkelsen tror jeg sløret vil bli tatt bort fra Guds utvalgte folk , Israels rest .

  Dette er noe jeg ikke kan si med sikkerhet , men jeg ber Gud om å slippe trengsels tidene og at han må ta meg bort fra det verste , for jeg har liten styrke og kjenner meg uendelig svak og maktesløs .

  3
  5

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *