Her lovsynges Gud i Hviterussland

Ungdommen i frimenigheten “Church4You i Brest i Hviterussland sangen “In my heart I live Savior” “Church4You er en del av “Church of the Christian Evangelical Faith” i Hviterussland. Menigheten er svært aktive og har to gudstjenester om søndagen og bønnekvelder både tirsdag og lørdager. I tillegg samles menigheten til regulær bønn to dager i uken på morgenen.