Henry Østhassel startet feiringen i går: «Står opp for Israel»

Henry Østhassel som er kjent fra debatt-spaltene i den kristne dagspressen begynte feiringen av Israels 70 års dag og USAs åpning av sin ambassade i Jerusalem allerede i går. Østhassel som blant annet har vært engasjert i Partiet De Kristne har markert seg som en sann venn av Israel. Sjekk ut videoen som viser hvordan Henry Østhassel offentlig viser at han står sammen med Israel og det jødiske folk.

Facebook Comments

12 tanker om “Henry Østhassel startet feiringen i går: «Står opp for Israel»

 1. Å alliere seg med «Dyret» medfører til sist undergang. Vennskap med verden er fiendskap med Gud, sier bokji.

  5
  3
 2. Det er veldig bra at Henrik Østhassel forsvarer det eneste landet i MidtØsten der homofili er lovlig og der alle tar i mot homofile med åpne armer.

  Homofile fra hele verden er den største turistgruppen som besøker Israel da landet tar veldig godt i mot homofile og legger alt til rette for homofile og en homofile ferier på strendene og i saunaer.

  Jeg vil anbefale alle homser om å ta sine ferier i Israel. Og takk til alle som forsvarer Israel mot all den religiøse undertrykkelsen og hatet mot homofile i resten av MidtØsten.

  1
  6
  • Ser man det ja. Her snakker vi Søkelys’ og Langesæters gudgitte folk. Spørsmålet er hvilken gud. Vanskelig å vite om en skal le eller gråte over den åndelige uforstanden som får såkalte kristne til å dyrke denne verden.

   5
   3
 3. Josef sitat: «Ser man det ja. Her snakker vi Søkelys’ og Langesæters gudgitte folk.» —————————–
  Dersom ein les kva Herren Gud skriv i 5 Mosebok 28 så forstår ein at alt er ikkje slik det burde vera.

  «Alle disse forbannelsene skal komme over deg. De skal forfølge deg og nå deg igjen til du blir utryddet, fordi du ikke adlød Herren din Gud og ikke holdt de budene og forskriftene som han har gitt deg. 46 De skal være tegn og varsel for deg og etterkommerne dine til ALLE TIDER».

  «Bare en liten flokk skal bli igjen av dere som før var tallrike som stjernene på himmelen. For du adlød ikke Herren din Gud.

  Om Israel var heilt trufaste ville dette skje:

  «Dersom du holder budene fra Herren din Gud og går på hans veier, vil Herren gjøre deg til sitt hellige folk, slik han med ed har lovet deg. 10 Da skal alle folk på jorden få se at Herrens navn er ropt ut over deg, og de skal frykte deg.
  11 Herren skal gi deg rikelig av det som godt er, både frukt av ditt morsliv og frukt av din buskap og frukt av din åkerjord, på den jorden Herren med ed lovet dine fedre at han ville gi deg. 12 Herren skal åpne sitt velfylte forrådskammer, himmelen, for deg. Han skal gi landet regn i rett tid og velsigne alt dine hender gjør. Du skal låne ut til mange folkeslag, men selv trenger du ikke å låne. 13 Herren vil gjøre deg til hode og ikke til hale. Du skal alltid komme høyere, aldri lavere, så sant du lyder budene fra Herren din Gud som jeg gir deg i dag, så du holder dem og gjør etter dem. 14 Du skal ikke vike av fra noen av de budene jeg gir deg i dag, verken til høyre eller venstre, ikke følge andre guder og ikke dyrke dem.»

  • Dream on mr. Langesæter. Det er Satan som har narret deg og de navnkristne til å tro at ondt er godt, hat er kjærlighet og krig er fred.

   Når Kristus om litt på vegne av sin Far Jehova knuser alle som setter sin lit til sin arm og sine våpen, vil søppelnasjoner som tillater grove brudd på Hans lov knuses først. Inklusive den kjødelige nasjonen Israel som offentlig praktiserer seksuell umoral uten å blunke.

   Du vil bli dypt skuffet Torstein når du til sist må innse at du er grundig narret av selveste Satan Djevelen. Vend om Torstein, så slipper du å erfare dommen i Sakarja 14.

   4
   2
 4. Veldig bra Henry Osthassel!
  Det er Guds løfter som åpenbares,og det er det ingen som får gjort noe med.
  Er man imot Israel er man imot Gud,det er Gud som reiser opp Israel.
  Dette hadde jødene alldri klart uten Gud!!
  Alle som er født på ny bør støtte Israel,og elske jødene.

  3
  1
 5. «Josef sitat : …vil søppelnasjoner som tillater grove brudd på Hans lov knuses først. Inklusive den kjødelige nasjonen Israel som offentlig praktiserer seksuell umoral uten å blunke.»
  ————————-
  Her demonstrerer Josef denne sjølvgode erstatningsteologien som mange kristne trur på.
  Det er ikkje nokon religion som har påført jødane så mykje liding som nettopp dei kristne.
  Martin Luther var ein direkte djevel i så måte.
  Hitler brukte Luther i sin hatpropaganda mot Guds Folk.

  https://www.miff.no/nyheter/2008/08/19MartinLuthersAntisemittisme.htm

  «De fleste Luther-forskere tror det har med hvor få jøder han faktisk førte til tro. Han ble bare mer og mer bitter etter som årene gikk, og trodde på slutten av sitt liv at det ikke lenger var håp for deres omvendelse. Få dager før sin død skriver han; «Jeg kan ikke omvende jødene. Ikke engang Vår Herre Jesus Kristus greide det. Men jeg kan stoppe kjeften på dem så de ikke har noe annet å gjøre enn å ligge utstrakt på bakken.» Det var en negativ modningsprosess som vokste frem over lang tid, og som startet senest ved hans grufulle erklæring fra 1532: «Om jeg finner en jøde jeg kan døpe, skal jeg føre ham til broen over Elben, henge en kvernstein om halsen på ham og kaste ham i vannet mens jeg døper ham i Abrahams navn»

  Josef har litt av same ånda.
  Kvifor skulle jødane la seg omvenda til avguden Jesus?
  Jødane tilber Herren Gud – den eine Gud.

  Jødane prøver å setja sabbaten i fokus, slik Herren Gud har pålagt dei.
  Det er paktsteiknet mellom Guds Folk og Herren Gud.

  «Herren sa til Moses: Du skal si til israelittene: Mine sabbater skal dere holde; for sabbaten er et tegn mellom meg og dere i slekt etter slekt, for at dere skal kjenne at det er jeg, Herren, som helliger dere. Dere skal holde sabbaten; den skal være hellig for dere. Den som vanhelliger sabbaten, skal dø. Enhver som gjør noe arbeid på den, skal støtes ut fra folket sitt. 15 I seks dager kan det gjøres arbeid, men den sjuende dagen skal være sabbat, en hellig hviledag for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen, skal dø. 16 Israelittene skal ta vare på sabbaten, så de holder den i slekt etter slekt som en evig pakt. 17 Den skal være et tegn mellom meg og israelittene til evig tid. For på seks dager skapte Herren himmelen og jorden, men den sjuende dagen hvilte han og pustet rolig ut.» 2 Mosebok 31

  I det falske NT presterer Paulus å kalla omskjeringspakta for skamskjering og oppfordrar jødane til slutta med den evige pakta.

  .»Hør hva jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, vil ikke Kristus være til minste hjelp for dere. Jeg erklærer igjen: Hver den som lar seg omskjære, er forpliktet til å holde hele loven. 4 Dere som vil bli rettferdige ved loven, er skilt fra Kristus; dere er falt ut av nåden.» Gal 5

  Han skriv at du kan halda kva dag du vil, totalt i strid med Herren Gud sine ord gjennom heile Tanakh.

  «Én gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La enhver være fullt overbevist om sitt syn.» Rom 14

  Studerer ein kildene til Paulus så tilber han ZEUS og siterer Epimendies.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Epimenides_paradox
  Epimendies skreiv:

  «They fashioned a tomb for thee, O holy and high one
  The Cretans, always liars, evil beasts, idle bellies!
  But thou art not dead: thou livest and abidest forever,
  For in thee we live and move and have our being.»

  • Langesæter er nå så desperat at han sammenligner de som har et annet syn enn ham med Adolf Hitler. Dette er så lavmål at det ikke lar seg besvare. Jehovas folk under krigen viste mot og fikk egen purpurtriangel i konsentrasjonsleirene der jødene fik gul stjerne. De ble prosentvis utryddet for sitt mot på linje med jødene.

   Kanskje han en eller annen gang kunne svare på hvem som var sammen med Jehova under skapelsesberetningen i 1. Mosebok 1:26:

   Gud sa: «La OSS lage mennesker i VÅRT bilde, så de ligner OSS!

   Var det kanskje en tremenning?

   3
   1
 6. Sitat :Først når Jesus setter sine ben på Oljeberget skal hele Israel gråte sårt over Ham de har gjennomstunget, og hele landet skal omvende seg på en dag. Frem til da har de et slør for øynene.
  —————————————————————-
  Dette har vore den vanlege tankegangen, som eg sjølv og har forfekta.
  Diverre viser det seg desse profetiane er teke ut av sin samanheng.
  CRUCIFIXION FICTION: Sakarja 12,10
  https://www.youtube.com/watch?v=vp1kKhVCgw4&t=9s

  «Den dagen akter jeg å utrydde alle folkeslagene som kommer mot Jerusalem. 0 Men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. De skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førstefødt»

  Slik er det diverre med alle profetiane.

  https://www.youtube.com/watch?v=ioDqH7TAQhM&t=129s
  https://www.youtube.com/watch?v=vX8e0IXc4yo&t=8s

 7. Josef.
  Genesis 1, 26 eller 1 Mosebok 1, 26 vert brukt for å bevisa at Faderen, Sonen og DHA var samla for å skapa på desse 6 dagane.
  «LA OSS» skal vera beviset for at det ikkje berre var HERREN GUD, men fleire.

  I videoen brukar ein pastor argumentet ditt frå 1 Mosebok 1,26 og får så svar frå desse jødiske lærde.
  https://www.youtube.com/watch?v=VJ0gPJEW3b4

  «Plural of majesty» er eit utrrykk som vert brukt.(3.10)
  Pastoren seier dette er ukjent i GT.
  Som Michael Skobac viser er dette heilt vanleg i GT.
  Det er ein talemåte.

  Den einaste Herren Gud me skal tilbe er Han som leia Israel ut av Egypt, slik 2 Mosebok 20 seier:

  «Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset.
  Du skal ikke ha ANDRE GUDER enn meg.
  Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. 5 Du skal ikke tilbe dem og ikke la deg lokke til å dyrke dem! »

  I NT er Jesus gitt alle desse egenskapane som Herren GUD har.
  Paulus gir all ære til Jesus.

  «Han er den usynlige Guds bilde,
  den førstefødte før alt det skapte.

  16 For i ham er alt blitt skapt,
  i himmelen og på jorden,
  det synlige og det usynlige,
  troner og herskere,
  makter og åndskrefter –
  alt er skapt ved ham og til ham.

  Han er før alt,
  og i ham blir alt holdt sammen.» Kol 1

  Dette er fullstendig ukjent i Tanakh.

  «Hvem vil dere sammenligne Gud med,
  hva kan dere sette opp som ligner på ham?
  Et gudebilde?» Esaias 40,18

  «Hvem vil dere sammenligne meg med,
  hvem er jeg lik?» sier Den hellige.» 40,25

  «Hvem har utført og gjort dette?
  Han som fra begynnelsen
  kalte slektene fram.
  Jeg, Herren, er den første,
  og jeg er hos de siste.
  Jeg er Han.»Esaias 41,4

  Det er berre EIN som er den » Fyrste og Den siste » (Alfa og omega).
  Det er IKKJE Jesus.

  » Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, Den allmektige……Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa:
  «Frykt ikke! Jeg er den FØRSTE og den SISTE og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket.»

  Dette kallast AVGUDSDYRKING.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *