Helge Lurås: – Islam er en menneskefiendtlig og ødeleggende ideologi som aldri lar seg kue

I boken Veien til Resett vier Helge Lurås en del plass til å diskutere islam og dens økende utbredelse i Vesten gjennom innvandringen. Han skriver at islam er endt opp som «ekspansiv, konfronterende i sin omgang med ikke-muslimer og inneholder påbud som er direkte fiendtlig mot ikke-muslimer, især mot jøder.» «Det er ikke til å komme bort fra at Muhammed lå i konflikt med jødiske stammer i Medina, og det preger fortsatt forholdet mellom jødedommen og islam, og mellom jøder og muslimer. Islam setter veldig tydelige grenser mellom de troende og de ikke-troende. Det gjør også jødedommen og kristendommen, men i islam er denne grensesettingen knyttet opp mot voldsbruk og makt i en annen grad. Og dette truende aspektet gjenspeiler omstendighetene for islams tilblivelse på Muhammeds tid,» skriver han.

Les hele saken her https://resett.no/2019/11/15/helge-luras-islam-er-en-menneskefiendtlig-og-odeleggende-ideologi-som-aldri-lar-seg-kue/

https://resett.no/2019/11/15/helge-luras-islam-er-en-menneskefiendtlig-og-odeleggende-ideologi-som-aldri-lar-seg-kue/

4 tanker om “Helge Lurås: – Islam er en menneskefiendtlig og ødeleggende ideologi som aldri lar seg kue

 1. Det rare er at denne religionen ikke henger sammen på noen måte. Koranen dokumenterer dette selv. Både tidslinjer og geografiske beskrivelser er beviselig feil. Noen klar beskrivelse av denne religionen eksisterte ikke før lenge etter at Mohammed var død. Og navnet allah kommer fra en gud som ble dyrket i by som het Petra. Denne byen hadde en veldig spesiell beliggenhet som faktisk er godt beskrevet i koranen. De aller eldste koranbøkene har i nyere tid blitt undersøkt og tekstene gir inntrykk av allt annet enn de er diktert av en gud. Bøkene har blitt klusset med og redigert mange ganger og på toppen av alt ble store mengder med religiøse tekster destruert på et tidlig tidspunkt i et forsøk på å skape et inntrykk av innbyrdes sammenheng. Men i dag er det likevel lett å påvise at det ikke finnes noen sammenheng i det hele tatt. Religionen slik den er i dag ble høyst sannsynlig laget av en politisk erobrer som ønsket seg en enhetlig hær som kunne krige og plyndre mest mulig.

  Mohammed har høyst sannsynlig levd men det er uvisst hvilken innflytelse han hadde på koranen. Han kunne visst hverken lese eller skrive.

  I en tid med lange innbyrdes kriger og veldige sykdomsepedemier kunne islamistene ganske lett ta kontroll over veldig store landområder. Spania tok de fordi en hærfører lot en annen hær i stikken slik at slagkraften ble halvert og alle ble myrdet. Siden kunne islamistene ta den andre halvparten.

  Men Europa greide de ikke å ta. Martells hær stoppet dem på et mirakuløst vis.

  Siden har det blitt skrevet mange tilleggsbøker som skal gi de merkelige og usammenhengende fremstillingene i koranen litt “mening”. Bøker om Mohameds liv og sharialover. Men viktigst er alle “hadith-bøkene”. Det er disse som burde skremme livet av europeeiske politikere. Noen av dem beskriver faktisk hvordan de lokkes til å forråde sitt eget folk. Dette er nemlig ikke noe nytt. Det har skjedd før.

  Hadde vanlige muslimer fått innsikt i islams historie hadde religionen blitt marginalisert på kort tid. De er ikke dummere enn andre folk. Og de hadde forstått grunnen til de ekstreme motsettingene mellom det islamske lærde forkynner om at muslimer er mer høyverdige enn andre og at islamske områder beskrives som “fredens hus”, sammtidig som hele den islamske verden har vært et kaos med krig og elendighet i alle år. Religionen var “fullendt” for tusen år siden og dette bærer de fleste islamske kulturer preg av. Landene er fattige og stort sett har de ikke beriket verden med noe som helst.

  Det kan legges til ett forbehold. I perioder har enkelte islamske kulturer utviklet seg i rettning av mer kultiverte og normale samfunnsystemer. Men når bruken av sverdet tones ned så mister religionen sin viktigste drivkraft. Når folk normaliseres svekkes eksistensgrunnlaget for det som kan kalles “klassisk islam”. Dette vet selvsagt de islamske lærerne. Og det tar mange konsekvensen av.

  Men alt handler om åndskamp. For mange år siden ble det sagt at utviklingen gikk mot at kristendommen ville dø ut i den vestlige verden. Men ikke mange tok slike advarsler alvorlig. Og hvis man skulle tro Bibelen så ville man da få noe annet i stedet. Ikke mange trodde dette heller. Men de åndskreftene som fyldt tomrommet etter kristendommen var først ateistiske sosialismen og så kommer islam. Mye av dette er helt i tråd med det som står i GT. Det ser ut til å være en åndelig lov. Den kan ikke overstyres av hverken politikk eller maktbruk.

  • Dette innlegget vitner om stor innsikt og god formuleringsevne. Trist at du er anonym !

  • Slik jeg har lest og hørt om Koranen, er at Muhammed kopierte jødiske hellige skrifter og utga den som islams hellige bok. Dette vet jeg veldig lite om. Dersom det er noen der ute som vet noe om dette, ville det være interessant å få mer kunnskap om dette.

 2. 16/11/2019, kl. 08:12 sa Odd Gunnar:

  Slik jeg har lest og hørt om Koranen, er at Muhammed kopierte jødiske hellige skrifter og utga den som islams hellige bok. Dette vet jeg veldig lite om. Dersom det er noen der ute som vet noe om dette, ville det være interessant å få mer kunnskap om dette.

  Dagens koran ble etter all sannsynlighet satt sammen lenge etter at Muhammed var død. Og hele teksten bærer preg av å være skrevet av en tredjeperson med ganske begrenset innsikt. Og siden det er så mye rart i den sier de islamske lærde at det er en “vitenskap” og forstå den. Og det kan de ha rett i. Om enn i en annen form enn de tror selv.

  Boka er en blanding av veldig mye rart. Den har noen sitater og enkelte omskrivninger av tekser fra Bibelen. Flere bibelske navn går igjen. Av disse er noen skrevet både riktig og galt. Og f. eks er Jesus, Isah, satt inn i en helt galt kontekst.

  Selv godt dokumenterte historiske sammehenger er rotet til.

  Litt av ideen med islam var at den gjorde krav på å skulle erstatte alle andre mer eller mindre forfalskede religioner og være den eneste og fullendte sanne religion. På den måten hadde de en moralsk rett og plikt til å bekjempe alle de falske variantene og underkue eller utrydde alle som ikke ville underordne seg politisk sharia og delta i jihad mot vanntro jøder og kristne. På mange måter handler islam om å øke herskernes totalitære makt over mennesker og territorier. Og når man leser om alle disse herskerne kan man gjøre seg noen tanker om hva slags hva slags “gud” allah er.

  Noen sier at “allah” kommer av det arabiske ordet for “gud”, “ilah”, men allah er et egennavn som til og med har eksistert i hunnkjønnsform. Så “allahu akkbar” betyr “guden allah er størst”. Medienes oversettelse av dette utrykket til “gud er stor” er noe av det aller mest motbydelige man har sett i norske medier. Dette har de gjort for at kristen tro skal asossieres litt med islamske bestialiteter.

  Kjøper man en koranbok idag får man antagelig en tekstvariant som ble skrevet for ca 100 år siden. Alle versene er blandet sammen og står i rekkefølge etter hvor mange bokstaver de inneholder. Så det blir f.eks vanskelig å se de ekstreme motsettningene mellom det som sies å være skrevet i Mekka og det som sies å være skrevet i Medina. Men disse og mange andre motsettninger sier alt om denne religionens vesen og troverdighet. Og de sier veldig mye om “muslimenes perfekte forbilde”, Muhammed.

Det er stengt for kommentarer.