Har fått varsel om tvangsinndrivelse av tvangsmult som forfalt 15 oktober 2020 -må ut med 31400 kroner og ytterligere 60 000 er på vei

Blogger og evangelist Jan Kåre Christensen fikk i forkant av 17 mai en “hygglig” vårgave fra innkrevningsetaten kommunal inkasso. Nemlig et inkassokrav på kroner 31400 som vil oversendes namsfogden dersom ikke kravet er betalt innen 21 mai 2021. Bloggeren og bibellæreren har tidligere fått en tvangsmult på 20 000 som var foreldet, og kravet han nå har fått, var en tvangsmulkt som han ville få dersom muren ikke var revet innen 15 oktober 2020. Imidlertid tok advokat Ole Sperre som da representerte Christensen kontakt med bygningsetaten skriftlig og skrev dette: “Vedlagt er søknad om utsettelse av betalingsfrist tvangsmulkt som er satt til 1.9.2020. Bakgrunn for søknaden er at det nå fra faglig hold planlegges hvordan rettingspålegget kan oppfylles. Vi kommer snart tilbake med forslag til retting og imøteser innspill ev befaring fra etaten i den forbindelse,” skrev advokat Sperre som da representerte Christensen.

Plan og bygningsetaten gav etter dette Christensen en utsettelse på å rive frem til 15 april 2021 og truet da med at mulkten på 30 000 samt en ny på 60 000 ville bli ilagt dersom bloggeren ikke hadde revet innen fristen. I etterkant av advokat Sperre`s henvendelse har det ikke skjedd noe annet enn at Christensen sparket advokat Sperre fordi forsikringsselskapet ikke ville dekke advokatomkostningene, mens muren ennå står like støtt som Berlinmuren gjorde frem til 8 november 1989. Så langt har Christensen ikke signalisert vilje til å etterkomme bygningsetatens krav eller følge opp  advokat Sperre`s “lovnad” -og Christensen har gjentatte ganger slått fast at han ikke kommer til å rive frivillig. Etter å ha gitt sin svært rause fristutsettelse, har plan og bygningetaten nå fått nok og har oversendt tvangmulkten som forfalt 15 oktober 2020 til kommunal inkasso som nå avkrever Christensen for 31400 kroner.

Har fått tvangskrav på ytterligere 60 000 kroner

Dersom beløpet ikke er betalt innen 21 mai, så vil kravet bli oversendt til namsfogden for inndrivelse. Dette betyr at kommunen kan ta pant i bil, bopel eller eiendeler Christensen måtte ha eller foreta tvangstrekk i lønn/skattepenger eller utbetalinger fra NAV. I tillegg til at kravet på kroner 31400 går til tvangsfullbyrdelse, har PBE bebudet at en ny tvangsmulkt på kroner 60 000 er gått til forfall og underveis. “Ved brev datert 12. november 2020 ga vi dere en svært romslig fristutsettelse til 15. april 2021 for å følge pålegget. Vi informerte om at en tvangsmulkt på kr 60 000 ville forfalle denne datoen. Vi har ikke mottatt den nødvendige dokumentasjonen på at dere har fulgt pålegget innen fristen. Tvangsmulkten på kr 60 000 er dermed forfalt. Dere vil få tilsendt en faktura med beløpet dere skal betale,” skriver etaten i et skriv til Christensen ekteparet datert femte mai. Dermed står ekteparet overfor gyldige tvangsmulkter på tilsammen 90 000 kroner pluss omkostninger og gebyrer. Christensens forløpige respons på inkasso og tvangsfullbyrdelses-truslen er at kravet er foreldet: “kravet er kriminelt da Plan- og bygningsetaten har bryte Norsk lovovenfor oss!  De har bl.a. bryte flere lover, som gjør dem til å være lovbrytere og dermed er deres vedtak anses som kriminelle og må ikke etterfølges! Ikke en krone kommer vi til å betale,” skriver Christensen som fikk gjennomslag hos namsmannen da en tvangsmulkt på kroner 20 000 ble slettet på grunn av foreldelse. Hvorvidt namsfogden vil komme til samme resultat med de siste tvangsmulktene er tvilsomt.

 

Facebook Comments

10 tanker om “Har fått varsel om tvangsinndrivelse av tvangsmult som forfalt 15 oktober 2020 -må ut med 31400 kroner og ytterligere 60 000 er på vei

 1. Ja, ja. En ny runde med og for Christensen. Disse encellede amøbene i PBE begår sikkert igjen en formal feil som gjør at kravene blir avvist.
  Christensen har satt opp en mur og den blir der for godt. Vi vet at alle kontorslavene som jobber for det offentlige er late mennesker som blåser i resultat eller om de lykkes. Hittil skulle man nesten tro at det var idioter som sitter og roter og glemmer frister og foreldelser.
  Dette går til seier for Christensen. Disse hjernedøde amøbene i PBE har vist seg totalt ubrukelige. De svir av millioner av skattebetalernes surt frastjålte kroner for å drive vandalisme mot skikkelige folk som bygger ut.
  Det ender i fiasko igjen.

  2
  1
  • Dette vi opplever, er ikke noe annet enn Naziregimme på nytt igjen.

   2
   2
  • Sitter du og din familie i en konsentrasjons leir innelåst bak tre elektriske gjerder der dere overlever på 500 kalorier hver dag, blir banket opp med stokker og må jobbe i et steinbrudd hver dag med spade og hakke, Jan Kåre ?

   1
   1
  • Min Far

   Samt kravet er kriminelt da Plan- og bygningsetaten har bryte Norsk lov ovenfor oss!

   De har bl.a. bryte flere lover, som gjør dem til å være lovbrytere og dermed er deres vedtak anses som kriminelle og må ikke etterfølges!

   Ikke en krone kommer vi til å betale.

   Kommer dere med flere henvendelser som ikke positive eller løsnings orientert vil ikke bli besvart! Her må dere ikke tro på PBE sine løgner og mobbing av oss!

   https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2860-plan-og-bygningsetaten-prver-na.html

 2. Hvorfor kaller Christensen seg Ansgar Braut? Er det noe symbolsk i dette psevdonymet? En brautende variant av erkebiskopen Ansgar, Nordens apostel? Eller en lek med komikeren Kristian Valens pensjonistfigur fra Time?

  • Dette at jeg kaller meg for Ansgar Braut kan Kjell Andersen lett avsløre er en løgn med å sjekke IP Adressen min ikke er forenelig med Braut sin 😁

  • Godt du står på Jan Kåre
   Det finnes folk som ikke vil gjøre opprør mot styresmaktene uansett hva som hender. Ikke minst kristne. De har lært at opprør mot styresmaktene er forbudt. De forstår ikke hele Guds Ord. Så når merket skal deles ut fra myndigheter som har bestemt dette, så vil de føye seg. De vil ikke stå i mot og ofre sine liv i kampen. For de vil ikke forstå. Og det letteste er å føye seg og kalle andre som tvilsomme konspiratister. Men opprøret må komme.
   Du er en sann kjempe Jan Kåre

   4
   1
  • Raymonds Tuka

   Skriften sier klart at det onde er i fra Satan.
   Det gode er i fra Gud.
   At vi skal rive mur, trapp og bod er åpenbart ikke fra Gud.
   Det er ikke vanskelig å vite hva som er Guds vilje her, og i enhver situasjon!

   2
   1
  • Kommentaren fra “Ansgar Braut” ser ut til å komme fra en svensk IP og er neppe Christensen som er hjemme fortiden.

  • Glad for du bekrefter min versjon Kjell.
   Jeg skriver aldri fordekt eller på en uriktig måte.

   3
   3

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *