Har anket til Lagmannsretten

Blogger og bibellærer Jan Kåre Christensen har nå anket tingrettens dom i forbindelse med tvangsmulkter og innkrevning av bøtene på til sammen 275 000 kroner inn for Borgarting Lagmannsrett. Formelt har Christensen underskrevet anken i dag og sendt et støtteskriv med begrunnelse på hvorfor han ikke godtar tingrettens dom som gav Oslo kommune og innkrevningsetaten fullt medhold. Christensen er sin egen prosessfullmektig i saken. Siden Christensen ikke har godtatt dommen er dommen fra tingretten ikke rettskraftig.

Christensen har sendt et omfattende støtteskriv hvor han argumenterer for sin sak og har i tillegg brakt nye opplysninger til støtte for sin sak. Ankeutvalget kan komme til å nekte saken helt eller delvis fremmet dersom de kommer til at at tingrettens avgjørelse ikke vil bli endret. Imidlertid er ekteparets BMW og eventuell tvangstrekk av feriepenger satt på vent til Lagmannsretten har avgjort saken endelig.

2 tanker om “Har anket til Lagmannsretten

 1. Får vi saken opp for Lagmannsretten er det en veldig seier.
  Selvsagt er det vanskelig å vinne frem.
  Men be, det er det beste enhver kan gjøre i denne saken.

  3
  3
 2. Forstår ikke at Søkelys orker å skrive om dette bråket. Er det ikke annet å være opptatt med i denne aller siste tiden vi lever i – spør jeg?

  1
  1

Det er stengt for kommentarer.