Har aldri sett maken -Apokalyptiske forventninger overfor siste halvdel av 2020 overgår alt jeg har sett

Tegn til internasjonal matmangel De apokalyptiske forventningene om at noe “stort profetisk” vil komme til å skje i løpet av denne høsten er massive blant kristne. Drømmer, syner, visjoner og profetiske ord som har blitt fremsagt om årets Corona-krise, høstens valg og den globale økonomiske og samfunnsmessige nedstegningen har skapt spekulasjoner og en strøm av nye profetiske ord og drømmer. På sosiale medier deler troende sine visjoner og drømmer og det oppfordres til bønn for nasjonene og ikke minst for president Trump hvis politikk utgjør den viktigste forsvarslinjen mot ytterligere frafall, globalisering og avkristning av de forente stater

Harodl Campings berømte spådom om dommedag 21 maui 2011 vakte oppmerksomhet i media over store deler av verden.

Mens Harold Camping`s dommedag 21 mai 2011 fikk massiv oppmerksomhet i massemedia, er det nå taust i massemedia. I 2015 var det som kanskje enkelte husker store spekulasjoner omkring Shemitah og profetier. Imidlertid overgår den profetiske oppmerksomheten om hva som skal skje høsten 2020 alt som vi tidligere har sett, og selv om både de populære pastorene og kirkene er tause, delvis på grunn av Corona-nedstegningene, og delvis fordi de er livende redde for å forkynne noe kontroversielt, har ikke det begrenset utbredelsen av de profetiske budskap om høstens hendelser. Svært mange troende bruker Facebook og YouTube som prekestoler, og budskap som tidligere ble forkynt til en begrenset skare trygt plassert bak kirkens fire vegger, når nå ut til millioner av mennesker. Et eksempel, for en måned siden la pastor Dana Coverstone ut en video hvor han forteller om sine tre profetiske drømmer, Hans drøm som er blitt lagt ut på flere forskjellige YouTube kanaler har på bare fire uker hatt mer enn 3 672 000 visninger. I tillegg blir hans budskap og angivelige profetiske drømmer, drøftet, gjengitt eller kritisk vurdert på et stort antall YouTube kanaler.

En sky av vitner med budskap

Pastor Dana Coverstone er bare en av mange som formidler et alvorlig budskap omkring hva som kan komme til å skje i løpet av de neste månedene. Sant å si har jeg aldri tidligere sett en slik akopalyptisk interesse som akkurat i år. Som kjent befinner vi oss midt i en Covid-19 krise og mange er vettskremt over den usynlige pesten som har rammet verden. Dette skjer samtidig som pandemien har ført til en verdens-omspennende hel eller delvis nedstengning. Et økonomisk tilbakeslag vi aldri har sett maken til, og massiv pengetrykking over hele verden. Samtidig har amerikanerne med skrekk kunne konstatere at en venstrevridd og marxistisk fascist mobb har forårsaket plyndringer, vold, opptøyer og ødeleggelser i en rekke Demokratisk styrte delstater og byer. Politikerne har av redsel for BLM og Antifa sviktet politiet -under slagordet “Defund the police” som igjen har ført til at politiet har sviktet lovlydige samfunnsborgere som har funnet ut at de ikke kan regne med politiet. Samtidig som Amerika nærmer seg det viktigste presidentvalget noensinne begynner verden for alvor å merke på konsekvensene av Corona-pandemien og den politisk motiverte nedstengningen av samfunnet. En nedstengning som har ført til det største fallet i verdensøkomien noensinne.

 

Grunner i Guds Ord

Den bibelske basis for det vi nå er vitne til av apokalyptiske syner og visjoner som deles på sosiale plattformer finner vi i ordene i Apostelenes gjerninger kapittel 2, vers 16-21: “.. men dette er det som er sagt ved profeten Joel:  Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord, og deres unge menn skal se syner, og deres oldinger ha drømmer;  ja, endog over mine træler og over mine trælkvinner vil jeg i hine dager utgyde av min Ånd, og de skal tale profetiske ord.  Og jeg vil la under skje på himmelen i det høie, og tegn på jorden i det lave: blod og ild og røkskyer;  solen skal bli til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige. Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst.” Utgytelsen av Den Hellige Ånd på pinsedag var en veldig manifestasjon av Guds makt og kraft, og var heller ingen engangsforseelse. Vi legger merke til at utgytelsen av Guds Ånd over alt kjød, skulle bety at “deres sønner og døtre skal tale profetiske ord,” og “deres unge menn skal se syner” og “deres oldinger skal ha drømmer”. ja selv over træler og trælkvinner (slaver) vil Guds Ånd ble utgytt med det resultat at de skal tale profetiske ord. Guds ord er tydelig på at det som skjedde på pinsedag ikke bare var en historisk begivenhet, som skjedde den gang da, men noe som kan skje -og skjer også i 2020.

Ny drøm om oktober fra Dana Coverstone

Pastor Dana Coverstone som er pastor for Living Word Ministries Assemblies of God i Burkesville i Kentucky presenterte torsdag en ny angivelig profetisk drøm han skal ha fått om Amerika og om oktober måned 2020. I følge seg selv hadde han drømmen mandag natt. I videoen forteller han at han ikke deler sine drømmer for å tjene penger, men det er bare det at han har hatt en drøm om den andre og fjerde uke i oktober.

Noe er i gjære 

2020 har så langt vært et turbulent og spesielt år. Den ene hendelsen har avløst den andre, og i midten av august er det mange av oss som kjenner at noe er i gjære. Noe dramatisk har skjedd både i den fysiske og den åndelige verden, og over hele jordkloden viskes og ropes det bønner til Gud den allmektige om å gripe inn. Mye har skjedd raskt i løpet av de siste årene. Mange føler og senser i ånden at vi står på terskelen til noe dramatisk, noe stort -og noe som muligens er profetisk. Enkelte kristne tror og forteller at vi nå er gått inn i den store trengsel som Skriften profeterer om. Andre igjen er mer usikre, fordi en trengsel før menighetens bortrykkelse, ikke passer med deres teologi. Det ligger en forventning i luften, noen troende forventer trengsel og forsøker så godt de kan å gjøre seg rede og forberedt for trengsel og vanskelige tider. Samtidig som kristne er begynt å preppe for vanskelige tider, melder nå flere og flere kilder at matforsyningen til Amerika er begynt å svikte. Forøyeblikket rammer det bare enkelte produkter. I realiteten er det nå flere tegn til matmangel og pastor Paul Begley forteller nå at det er tomt for peperoni og italienske pizzasauser. Før man helt avviser at det kan være noe i de drømmer og profetier som nå deles av tusener av kristne om at apokalyptiske tider nå vil komme, tror jeg du gjør klokt i å lyttte til pastor Paul Begleys vitnesbyrd om begynnende matmangel i Amerika.

Vi lengter etter den store dagen

Andre prepper for det de forventer vil skje, mens andre igjen tror og forventer at Guds hånd skal gripe inn. Slå dødsmaktene tilbake, gjenopprette ting til det som var -og gi fornyet nåde til nasjonene. Andre av oss igjen ser frem til det store møtet i skyen -som apostelen Paulus så malerisk forteller om: “Men vi vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om de hensovede, forat I ikke skal sørge således som de andre, som ikke har håp. For så sant Vi tror at Jesus døde og stod op, så skal og Gud ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For dette sier vi eder med et ord av Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede; for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå; derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Trøst da hverandre med disse ord! (1 Tess 4,13-18) I 2 Tessalonikerbrev skriver Paulus dette: “Vi ber eder, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham, at I ikke så snart må la eder drive fra vett og sans eller la eder skremme, hverken ved nogen ånd eller ved nogen tale eller ved noget brev, likesom det skulde være fra oss, som om Herrens dag stod for døren. La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn, (2 Tess 2,1-3)  Dyrets merke er underveis, og vi mennesker blir nærmest hver eneste dag bombardert med informasjon som skal hjernevaske menneskeheten til et vist narrativ.

https://www.youtube.com/watch?v=huh_r_IabmU

4 tanker om “Har aldri sett maken -Apokalyptiske forventninger overfor siste halvdel av 2020 overgår alt jeg har sett

 1. Dette er stort sett falske profetier og drømmer. Alle vet at Covid-19 er spredt over jorden og at USA står ovenfor et valg der venstresiden og demokratene vil fjerne Trump. Det som skjer idag har skjedd mange gang før i tiden. Tipper når Hitler kom til makten og andre verdenskrig brøt ut med 100 vis av millioner døde, tenkte mange kristne at trengselstiden var kommet og at Jesus ville komme.

  Men at vi er nærmere tidsalderens ende idag er riktig.

 2. Ja vi rykker stadig fremover i køen. Men at det kommer til å skje noe dramatisk og apokalyptisk nå i høst er bare ønsketenkning. Dette har vi hørt før. Historien gjentar seg. Viktig å holde trykket oppe hele tiden. Bare svada fra slike oppmeksomhetssyke personer.

 3. Forferdelig og trist.

  I alle massebevegelser er det ukontrollerbare og hensynsløse som misbruker situasjonen. Og lett å forstå at organisasjonsledelsen mister kontrollen over enhver spontan protest og smitteeffekten blant aggressive egoister. Det gjelder ikke minst når opprør skjer blant samfunnsgrupper som har vært systematisk undertrykt på groveste vis i flere århundre. Det siste er et faktum selv ikke privilegerte hvite kristne kan benekte. Like fullt tviholder de nasjonalkonservative, høyreekstreme og mange evangelikale på sin historieforfalskning og patriarkale slavedriverholdning.

  Siden borgerrettighetsbevegelsen fra slutten av 1940-tallet opponerte mot Jim Crow-mentaliteten, har hvit patriotisme forsvart fortsatt raseadskillelse, og tidvis også selvrettferdige lynsjninger, både av kulturelle, religiøse og økonomiske grunner.

  Selvsagt er det få oppegående som forsvarer vold og undertrykkelse. Av aktuelle maktmenn i vestlige demokratier er det nesten bare Trump som finner på å jage vekk demonstranter med bevæpnet terrorpoliti for å ta selfie med en bibel opp-ned.

  Vel, så har vi jo Jahve da, den evig samme som oppfordrer til og legitimerer rasisme, folkemord, barnedrap, slaveri og så videre…

  https://www.nordlys.no/bibelen/kristendom/dette-er-de-javligste-tingene-som-star-i-bibelen/s/5-34-354959

  1
  1

Det er stengt for kommentarer.