Hamas vil ha ny krig med Israel

“Det er snart to år siden Israel var i åpen krig med Hamas i Gaza . Denne krigen
hamas-2varte i 50 dager sommeren 2014. Etter at Hamas overtok styringen på Gaza i 2007 har det vært flere kriger og trefninger mellom Hamas og Israel  
Det er snart to år siden Israel var i åpen krig med Hamas i Gaza . Denne krigen varte i 50 dager sommeren 2014. Etter at Hamas tok over styringen på Gaza i 2007 har det vært flere kriger og trefninger mellom Hamas og Israel takket være beskytningen fra Gaza mot områder inne i Israel,” skriver Bjarne Bjelland i et innlegg på Verdidebatt. 

“Operasjon Protective Edge” i 2014 ble iverksatt for å stoppe raketter sendt fra Gaza og videre å ødelegge underjordiske tunneler gravd fra Gaza og inn på israelske områder. Krigen krevde mange døde, skadde og stor skade på bygnings materiell. Sivilbefolkningen i Gaza ble utsatt for store lidelser ved tap av menneskeliv. Flere barn ble også drept under konflikten. Ødeleggelse av bygninger medførte også at mange ble gjort hjemløse.

En labyrint av terrortunneler ble avslørt under krigshandlingene. Avsløringene viste at tunnelsystemet har vært godt planlagt og jobbet med i lang tid. Tunnelene var 30 meter dype og ofte 25 km i lengde utstyrt med elektrisitet, mat,forsyninger,og våpen. IDF (israelske forsvaret) sendte ut bilder av beslaget som viste hvordan Hamas jobber og hvordan de utstyrer tunnelene. Det ble også anslått at terrororganisasjonen må ha brukt opp mot 800 tonn sement på de underjordiske tunnelene. Grunnen til at Israel nettopp brukte bakketyrker i krigen var nettopp oppdagelsen av disse tunnelene.

En krig mellom Hamas og Israel er og blir en tragedie for sivilbefolkningen på begge sider. Det internasjonale samfunnet inkludert Egypt har gjort mye for å hindre nye konfrontasjoner mellom partene. Det viktige nå er å bygge opp igjen samfunnet for sivilbefolkningen i Gaza, men det må det være et krav om at Hamas stopper tunnelbyggingen og opptrapping til en ny krig som igjen vil ramme deres befolkning.

Igjen opplever Israel at Hamas er i full aktivitet med tunnelbygging. Hamas-leder Mahmoud al-Zahar har nylig sverget på at våpenhvilen vil li trosset og at det vil gjøres gjennom Hamas viktigste virkemiddel, nemlig “byggingen av nye tunneler”. De siste ukene har igjen Israel avslørt nye tunneler inn på israelsk område. Det er også gjennomført flere granatangrep fra Gaza mot Israel, noe som igjen har medført israelske flyangrep mot baser tilhørende Hamas.

Israelske medier har meldt at en kjent Hamas-terrorist ved navn Mahmoud Atawa skal ha gitt omfattende opplysninger til Israel etter at han ble arrestert for en måned siden.Han skal ha avslørt nøyaktig hvor tunneler bygges, hvordan Hamas bruker private hus for å skjule byggeaktiviteten og hvilke metoder og materialer som benyttes i tunnelbyggingen.

Han skal også ha pekt ut hvor spesialstyrkenes angreps-tunneler ligger. Disse tunnelene skal brukes til overraskelsesangrep på israelske soldater og sivile. Atawa skal ha vært involvert i denne aktiviteten i nesten ti år og hatt en høy posisjon i Hamas. Han avslørte i avhør at Hamas i tillegg til angreps-tunnelene også graver et tunnelsystem inne på selve Gazastripen.

De siste ukene har igjen Hamas sendt raketter inn i Israel. Hamas har åpent erklært at de planlegger neste krig mot Israel, og demonstrerer sin kapasitet ved å drive ukentlige prøveskytinger av raketter. Samtidig utvider de sitt nettverk av tunneler nær grensen til Israel. .

Ifølge pressetalsmann Bjørn Hermann i IDF har Hamas nå bygget opp sitt lager av kortrekkende raketter til samme nivå som før krigen i 2014.

En krig mellom Hamas og Israel er og blir en tragedie for sivilbefolkningen på begge sider. Det internasjonale samfunnet inkludert Egypt har gjort mye for å hindre nye konfrontasjoner mellom partene.

Det er på tide at FN og det internasjonale samfunnet nå får hodet over kanten og tar til seg de opplysningene som nå kommer fra dette området. Hamas ønsker igjen krig mot Israel og bruker millioner av dollar for å bygge ut tunneler og kjøpe våpen til en ny konflikt mot Israel som igjen vil ramme deres egen befolkning. FN og andre land bør snart vise styrke og stille krav overfor denne terrororganisasjonen som setter sin egen sivilbefolkning i en slik situasjon. Hadde det vært et annet land en terrororganisasjon som hadde gravd seg inn under jorden på deres territorium i den hensikt å angripe landets innbyggere hadde dette skapt et ramaskrik og krav om tiltak snarest. Men, når Israel blir truet sitter FN og det internasjonal samfunnet musestile i båten.

Skrevet av Bjarne Bjelland opprinnelig postet på Verdidebatt:  http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat4/thread11641697/#post_11641697