Gudstro på retur i Norge -stadig færre unge sier de tror på Gud

Avisen Vårt Land publiserte tidligere i denne uken en ny undersøkelse som viser at
Gudstroen taper terreng i Norge. For første gang er det nå flere nordmenn som sier at de tomme-frikirkerikke tror på Gud enn de som sier de tror på Gud, og debatt redaktør Johannes Morken stilte avisens lesere dette spørsmålet i et innlegg på Verdidebatt. HVORFOR ER DET FLERE NÅ ENN FØR SOM SIER AT DE IKKE TROR PÅ GUD? -og selv om Johannes Morkens spørsmål ikke har utløst den helt store debatten, er det likevel et interessant spørsmål Vårt Lands debatt-redaktør stiller.

I følge undersøkelsen sier nå 39 prosent “nei” på spørsmålet om de tror på Gud, mens 37
prosent svarer ja. Hele 23 prosent av befolkningen er usikre. Videre peker undersøkelsen på at det er spesielt blant de unge i alderen 15 til 24 år som er mest vantro eller avvisende tomme-kirker2til Guds eksistens. Her svarer hele 53 prosent “Nei” på spørsmålet om de tror på Gud, mens blant de over 60 er trenden motsatt. Der svarer 48 prosent at de tror. Dersom Vårt Lands undersøkelse virkelig gjenspeiler virkeligheten, kan det allerede nå se ut som om
den kristne kirke er i ferd med å tape kampen om ungdommen. Et sentralt spørsmål som bør kunne stilles i oppfølgingen av Johannes Morkens viktige spørsmål er årsaker. Av de svar som jeg hittil har sett pekes det primært på en svekket kristendomsopplæring i  grunnskolen, men det er også andre elementer som spiller inn. I Norge i dag har vi en rekke urene religiøse aktører, som eksempelvis “åpen folkekirke” som gjennom sin kamp for homoseksuelle nå er i ferd med å tvinge sentrale punkter av klassisk kristen teologi i kne, spesielt innenfor den norske kirke. En annen årsak til at Gudstroen er på retur i vårt land, kan rett og slett være det at misjonstripGuds folk ikke lenger gjør det Herren har kalt oss til. For nesten 2000 år siden gav Gud sin kirke dette oppdraget: ” Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord;  gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,  og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!” (Matt 28,18-20) -og kanhende at noe av svaret kan ligge i at vi ikke lenger åpent snakker om vår tro, eller at vi har nedprioritert dette med evangelisering blant dem som ikke er frelst.

En annen oppdagelse de aller fleste allerede har gjort seg, er at “vekkelsesmøtenes tid” langt på vei nå er over. Mens kjente predikanter for noen tiår siden samlet relativt store skarer, er virkeligheten nå slik, at folk ikke lenger strømmer til møter i store skarer, som man eksempelvis opplevde her i Norge da Billy Graham besøkte Norge i 1955. 40.000 mennesker møtte fram på Ullevål stadion i Oslo 3. juli i 1955 for å lytte til den verdenskjente evangelisten. Mange av de som da kom var ikke troende, men slik er det ikke nå lenger. Når det i vår tid arrangeres store stevner og møter, er det primært mennesker som er troende fra før som kommer på møtene og ikke de ikketroende som man ønsker å nå. Jeg ser ennå at enkelte menigheter annonserer med “vekkelsesmøter” når de bekjentgjør sine arrangement under “religiøse møter” i avisene, men primært er det nok menighetens egne medlemmer, eller individ som er periferien av kristen tro, som oppsøker slike møter. Et annen fenomen vi har sett blitt introdusert, og som også har feilet, er ideen om “søker-vennlige” menigheter. Effekten av slike menigheter har ikke vært målbar, og enkelte mener også at de faktisk kan ha svekket Gudstroens innflytelse i å med at en “søker-vennlig” gudstjenester ofte må gå på kompromiss med Guds ord av redsel for å støte noen.

Nytt håp

Mange kristne trodde oppriktig at man med å servere kristendom i ny innpakning skulle bringe nytt liv til kirke og menighet. Man levde i den forestilling at tradisjonelle kristne møter var for kjedelige for folk flest, og for å gjøre det hele mer gøy og tidsriktig, introduserte man eksempelvis kristenrock, pop og andre moderne former for musikk i kristen sammenheng, i den tro -at det ville gjøre kristendommen mer attraktiv. Og tilsynelatende virket det også noen år, og kristne band og artister kunne samle tusener til konserter og eventer i kristen regi. På midten av 1980 tallet samlet kristenrock-bandet Petra en stappfull badmintonhall i Kristiansand, men når artister nå besøker byen samles det kanskje 100 og alle er gjerne fans og fra før kristne. Et annet element som må tas med, er hvilket inntrykk mennesker får av den kristendommen som leves ut her til land. De aller fleste av våre lesere er kjent med den langvarige debatten omkring den
kontroversielle bussjåføren og bloggeren Jan Kåre Christensen, som har viet hele sitt liv og “tjeneste” til å rakke ned på ulike Herrens tjenere her i Norge. Ikketroende mennesker som forviller seg inn på Christensens urene nettsted, vil der finne ut at den norske kristenhet er en mafia, kontrollert og styrt av det han kaller “horebukker, psykopater og personer med narsissistiske tilbøyeligheter. Selv om aktuelle blogger er en ubetydelig skikkelse og helt på sidelinjen i forhold til kristen tro, appellerer hans urene nettsted til menneskets onde natur, gjennom å spre en mistenksomhets ånd mot Guds folk og menigheter i Norge. I likhet med mange andre falske lærere ikler denne falske læreren sitt budskap i kristen klesdrakt, og hva slags bilde blir ikke skapt av kristne og Gud, gjennom det som presenteres som en bisarr kristendom på hans urene nettsted?

Oppgjør

Som kristen kirke i et nytt årtusen tror jeg på mange måter at vi er kalt til oppgjør med gamle forestillinger. Selv vi ikke liker det, er faktum det at folk ikke lenger oppsøker menigheter og bedehus på samme måte som før. Under de tidligere tiders vekkelser som har vært i Norge, har vi sett både kjente og mindre kjente Herrens tjenere samle fulle hus på bedehus og frimenigheter, og vi hørte ofte om møter der 50 til 100 kom til tro og ble frelst. Mange var det som møtte Jesus for første gang under eksempelvis Emanuel Minos forkynnelse -men også andre og mer ukjente evangelister så skarer av gråtende mennesker søke Gud i ettermøter. Denne tiden er nå langt på vei over, for nå er det primært mennesker som tilhører menigheten som søker frem til forbønn i ettermøter dersom slike blir holdt. For fakta er rett og slett det, at ikke troende ikke lenger søker menigheter og forsamlinger, slik de gjorde før. Årsakene kan være mange. Kanskje vi sviktet når det gjaldt å inkludere mennesker i våre fellesskap, og kanskje konkurransen fra TV, internett og andre eventer som foregår er blitt for store. Uansett årsak, tror jeg det nå er nødvendig å ta et oppgjør med våre egne forestillinger hvordan tingene skal være. En amerikansk kristen venn av meg sa det engang slik: “Vi må slutte å fiske i våre egne badekar -og gå ut der fisken er,” – og her snakkes det om evangelisering, og det gjerne i kombinasjon med stevner, møter eller andre kampanjer, for å vinne folk for Jesus. Vi er alle som tror, soldater for Jesus, og vårt oppdrag er ennå -å søke å vinne Norge for Kristus, -og selv om media i de siste ukene har søkt å gjøre det kontroversielt å galt å være med i en arme, -så er alle som tror på Kristus likevel med i Herrens arme, for å nå verden med evangeliet.

jesus-arme

Videre tror jeg også tiden er inne for et oppgjør med vår egne forestillinger om at det som skal til er å tilpasse både budskap og innpakking til vår egen tid. Dette har nå blitt prøvd i flere tiår, – og tross kristenrock, tross møter med brød og sirkus og tross møtekampanjer med store velstandsforkynnere og helbredelses-evangelister, er tallenes tale tydelig. Andelen av nordmenn som tror på Gud er fallende, og strengt tatt tror jeg det er naivt å tro at ikkekristne i noen større skare vil finne det interessant å oppsøke slike møter som jan Hanvold vil arrangere i Telenor Arena i mai. Fakta er at folk flest er mer en skeptiske til slike show som ofte er en kombinasjon av løfter om helbredelse, velstand og da gjerne i kombinasjon med intens jakt på store kollekter. Når det i tillegg gjerne er gebyr for påmelding, tror jeg flertallet av ikketroende står over og svir av 100 lappen på noe annet. Strengt tatt har jeg mer tro på tilbakevending til Guds ord, til bønnens makt og Ordets forkynnelse der “fisken” er. En tredje ting jeg tror vi må ta et oppgjør med er falske figurer som sprer mistenksomhet og sladder i Guds rike. Selv om slike figurer ofte er ubetydelige og ikke blir tatt alvorlig av kristenheten, er det likevel slik, at deres ord sprer om seg som en koldbrann. I sitt andre brev til Timoteus nevner Paulus to navn: “Til dem hører Hymeneus og Filetus.” Det er ofte slik med falsk lære eller ord som sprer mistenksomhet og forakt, det brer seg som en koldbrann. Nettopp derfor tror jeg det er nødvendig å ta oppgjør med falske lærere, og her er Christensen bare en av mange. Jeg tror Gud i denne tiden vil kalle ut kristne som våger å være annerledes. Kristne som ikke så lett går på kompromiss med Guds ord, men som modig forkynner evangeliet på de steder der fisken er. Det er i hvert fall min bønn.

 

7 tanker om “Gudstro på retur i Norge -stadig færre unge sier de tror på Gud

 1. Takk for en grundig, god artikkel, men med et alvorlig budskap. Du har rett i at JKC er en ubetydelighet, men svært uheldig om søkende mennesker snubler inn i rottereiret hans. Mannen har alle de klassiske tegnene på narsissisme. Dette kombinert med at han er en asparges, gjør at han ikke skulle hatt tilgang til internett.
  Han bør konsentrere seg om busskjøringen(er han egentlig bussjåfør? Eller er det bare skryt? Jeg har en sterk mistanke om at han bruker hele dagene til å pønske ut hvem han skal plage og mobbe, mens han koser seg med swissrull, fyrstekake og prinsessekake.
  Det er nettopp derfor at det går rundt for ham, og han tror han er en fyrste og tenker på kona som ei prinsesse!

  • Vi er enige i det. Innholdet på Christensens blogg gjør at folk som er undrende til enkelte forkynnere googler og blir henvist til JKCs tvilsomme blogg. Ønsker eksempelvis folk å finne ut eventuelle dårlige sider med Emanuel Minos og søker google, kom blant annet denne teksten opp

   Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos …
   janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=emanuel-minos
   Emanuel Minos har fått kreft, og ber om forbønn står det i flere kristne aviser, her …. forbønn av en slik horebukk, demonbesatt og uren person som Jan Hanvold

 2. Det holder antagelig ikke a bare lese i Bibelen. Man maa ogsaa forataa hva den sier. Hva den sier i klartekst.

  Tror den evangeliske kristendommens historie bekrefter alt som staar i Bibelen. Evangelisk kristendom har ALDRI blitt odelagt av utenforstaaende. Tvert i mot, naar kristendommen angripes saa vokser den. I hvert fall hvis den ikke blir angrepet pga reell synd og hykleri som f.eks hor eller at noen menger seg med, eller forsvarer “kristne” som lever i synd.

  Hvis folk ikke vet hva vranglere er sa kommer dette av at de ikke gidder aa lese hva Bibelen sier. Da gar det den vei hona sparker uansett. Spesiellt hvis det ikke finnes levende menigheter som kan vise folk et troverdig alternativ.

  Kristensommens storste fiende er aa finne innenfor menighetslokalets fire vegger. Slik har det alltid vert.

  Knapt noe annet har gitt kristendommen mer medvind enn falske anklager, logn og alle andre former for forfolgelse. Dette er en aandelig lov som har blitt bekreftet gjennom aarhundrer. Vet man ikke dette, sa bor man lese seg opp i det som staar i Bibelen. “Ve dere om alle taler vel om dere”.

  Personlig kommer jeg nok neppe noen gang til aa oppsoke kristne miljoer. Nettopp pga mangldende forstaaelse av Bibelen og grunnleggende evangelisk kunnskap. Kristne miljoer preges av ekstrem stahet og egenraadighet. Ja, rett og slett trass.

  Jeg vet at kristendommens historie begynte med at Judas forradte Jesus. De loy om Ham paa alle maater. Og da Jesus ble korsfestet vant han evig liv for en synder som meg.

  Er han et forbilde for sokelys.no?

  • Troskap mot Guds ord og dermed mot Jesu ord er sentralt for Søkelys. Søkelys har en flerfoldig oppgave. Løfte frem upopulære sannheter og dersom du bruker litt tid på å sjekke hva Søkelys har skrevet om, er det en omfattende bredde som favner fra alt fra å være en alternativ røst når det gjelder Israel, rope ut for barna i mors liv. Peke på hva som kan være oppfyllelse av bibelsk profeti, men også avsløre hva som kan være falsk profeti. Fortelle en sovende kristenhet hva som våre brødre i andre land må gjennomgå av forfølgelse, et eksempel her: https://www.sokelys.com/?p=1528, en annen lignende sak her: https://www.sokelys.com/?p=9373 Videre ta opp aktuelle saker som skjer på kristenfronten.
   Søkelys oppgave er også å vekke kristne til engasjement for misjon og evangelisering -og vi har skrevet om misjonsarbeid i form av barnehjemsarbeid i India: https://www.sokelys.com/?p=7085 Men også skrive om street preaching i storbyer: https://www.sokelys.com/?p=704 og et eksempel herfra: https://www.youtube.com/watch?v=W9PqtPLl6jY Vi søker også å løfte frem vanskelige ting, som jeg vil si den såkalte Torp-Christensen saken har vært,

   Søkelys søker å være relevant og tro mot Jesus Kristus, med å løfte frem de saker som Han legger på mitt hjerte -og til tider har det vært en tøff kamp med angrep fra forskjellig hold. Når Gud gav denne oppgaven var løftet også at det ville bli motsigelser -kritikk og fordømmelse.
   Kristen tro har mange fiender, det er sant, fiender på innsiden og fiender på utsiden, og du har meget rett i at ytre forfølgelse styrker den kristne menighet. Det greske ordet som i våre bibler er oversatt med kirken eller menighet er ordet “eklesia” som bokstavelig betyr “de utkalte”. Det er et sammensatt ord hvor ek kommer av ut av og klesia kommer av å være kalt. Derfor kan man godt si at menigheten består mennesker som er ut kalt av Herren selv til å være sitt eiendomsfolk.
   Jeg ser du skriver at du personlig neppe kommer til å oppsøke kristne miljøer -noe jeg forøvrig syntes er leit, for et godt kristent miljø kan være en positiv stimulans til livet i Gud.. Det finnes ennå lokale menigheter, dvs lokale kristne fellesskap som har mye god og sunn forkynnelse bygd på Guds Ord og evangeliet. Og som troende kan jeg bare oppfordre deg og andre til å søke..

 3. …”og kanskje konkurransen fra TV, internett og andre eventer som foregår er blitt for store.” Det er klart at kristen TV er en viktig faktor naar det gjelder motevirksomhet. Men i mange tilfeller blir mennesker satt paa valg ved aa hore evangeliet om frelse via TV. og naar mennesker blir frelst via TV, blir de som oftest oppfordret aa soke en lokal menighet. Men jeg tror ogsa vanlige kirkegjengere bruker TV som en erstatning for gudstjenesten, Det kan vaere mange aarsaker til at folk foretrekker TV istedet for menigheten.Naar det gjelder aa bringe evangeliet til ikke-troende. er det viktig aa vaere obs paa de ferdiglagte gjerninger og gripe de anledniger i mote med mennesker. Det er sprengkraft i navnet Jesus. Naar dette navnet blir nevnt, skaper det reaksjon, enten avvisning, eller nysgjerrighet. Og naar det skaper nysgjerrighet, er det ganske enkelt aa fortsette med aa evangelisere. Noen ganger faar man anledning aa fortelle om de to utgangene paa livet.

  I vaart land er det mye avvisning av kristen forkynnelse. I mange andre land er det stor hunger etter aa hore Jesus Kristus forkynt. I den forbindelse har jeg opplevd aa faa stor takk for bare aa dele ut en papirlapp med kun et bibelvers. Men uansett for den som er frelst, maa folge Bibelens imperativ.Mat. 28:19.20. Hva som videre vil skje, maa overlates til Oppdragsgiveren. Og i dette arbeidet kan det tenkes at vi bare skal vaere en liten brikke, eller noen tilfeller ha en mer omfattende oppgave.

  • Du har mange gode poeng i din analyse..Det er mange konkurrenter til tradisjonell virksomhet, kristen tv og gudstjenester sendt på tv, bør etter mitt syn bare være en nødløsning og jeg vil klart anbefale å søke å finne en fysisk utgave av det hellige samfunn. Nytestamentlig kristendom vektlegger faktisk det hellige samfunn “kom ofte sammen” og apostlenes gjerninger forteller om et menighetsliv som virker utrolig spennende-med vektlegging av koinonia tanken.
   Dette er en tanke jeg tror vi har nedprioritert i vår tid. Ellers deler jeg din vurdering av hungeren som er i mange land.

Det er stengt for kommentarer.