Gregory Mannarino`s intervju med intensivlege som avdekket sannheten om Covid-svindelen tatt ned

Propaganda-minesteriet til YouTube har nå tatt ned Gregory Mannarino`s intervju med intensiv-legen Dr Harding fra Las Vegas. Dr Harding fortalte at sykehus manipulerer og jukser med Covid-dødsfall for profitt og at dødstallene er bare en fjerdedel av hva propagandaen hevder. Intervjuet med Dr Harding fikk ikke et langt liv på YouTube da plattformen ikke tillater folk å ha avvikende meninger om plandemien og Covid. Ytringsfrihet og trosfrihet er nå en saga blott i den vestlige verden og som det var under Nazi-tiden i Tysk-okkuperte områder, er det viktig for makteliten å bestemme hva slags informasjon du skal ha lov til å høre.

Vi er i krig på mange områder. Informasjonskrig, propagandakrig og MSM og de sosiale plattformene er ikke akkurat venner av ytringsfriheten. Noen meninger har du ikke lenger lov å uttrykke og all informasjon som er i strid med hva “faktasjekkere” mener er riktig, blir sensurert, fjernet og bannlyst. Mannarino`s intervju med Dr Harding som sa i mot den politisk korrekte versjonen av Covid virkeligheten fikk ikke lov til å bli delt av YouTube. Under andre verdenskrig da tyskerne forbød nordmenn å ha radio ble det utgitt undergrunnsaviser med informasjon som nazistene ikke ville at befolkningen skulle ha. Og som det står i Skriften:  “Det som har vært, er det som skal bli, og det som har hendt, er det som skal hende, og det er intet nytt under solen.” (Fork 1,9) Med Gregory Mannarinos tillatelse legges den slettede videoen ut i klippet under