Gregory Mannarino: 50 prosent sjanse for at USA vil måtte misligholde statsgjelden

Dersom Joe Biden ikke får med seg kongressen på å heve gjeldstaket står USA og verden foran en stor økonomisk katastrofe. Den amerikanske nasjonalgjelden fortsetter å vokse og vokse fordi man forbruker mer penger enn man har. Dette har gjort at USA hvert eneste år har måttet øke gjeldstaket (øke størrelsen av de lån nasjonen kan ta opp) Den første juni er fristen USA har satt seg for å heve gjeldstaket og dersom ikke Biden får med seg et flertall i kongressen på å låne mer penger til drift av staten, vil USA stoppe opp og landet vil måtte misligholde gjelden. I kveld skal Biden møte lederne for begge partier i kongressen. I følge investor og grunder av Traders Choice er det omlag 50 prosent sjanse for at USA vil misligholde gjelden.

En slik misligholdelse av statsgjelden er ikke priset inn av aksjemarkedet og vil kunne medføre at aksjemarkedet går på en stor smell. En nedgang på 50 prosent er ikke utenkelig dersom de ikke blir enige om å heve gjeldstaket. Her er Gregory Mannarino`s analyse av dette.