Greg Hunter: Intervju med Martin Armstrong om tredje verdenskrig og vestens demonisering av Putin vil føre til tredje verdenskrig

Martin Armstrong som er en ekspert på økonomi og som har skrevet boken “Manipulating the World Economy, har noen dystre fremtidsanalyser for 2022 og 2023. Den vestlige verden og globalistene ønsker en tredje verdenskrig og vil forsøke å presse frem denne for å ha noen å skylde på sin feilslåtte økonomiske politikk som er i ferd med å skape en krise. Gjennom å demonisere ulike skikkelser, deriblant Muammar Gadaffi i Libya, Saddam Husseins, Donald Trump, Vladirmir Putin og i neste omgang skal den kinesiske leder demoniseres for å rettferdiggjøre en omfattende tredje verdenskrig.

I denne videoen er det så mye interessant at det ikke er verd noe forsøk på å gjengi den. Den må ses