“Gay Pride” kom føre Amerikas fall, Franklin Graham med tøffe ord

Forut for undergang går overmot, og forut for fall stolt mot.(Ordsp 16,18) og 
 forut for fall opphøyer en manns hjerte sig, men ydmykhet går forut for ære.

the dark houseFranklin Graham har vært modig og frittalende om Guds dom over Amerika i etterkant av høyesteretts kjennelse om homofile “ekteskap”. Nå siterer han Skriften -omkring en dommer som tok dissens, i sin siste uttalelse om misbruket av regnbuen: med ordene “Pride (stolthet) går forut for fall. Høyesterettsdommer Scalia brukte ordspråket 16,18 i sine vurderinger av rettens skuffende og farlige kjennelse om såkalte likekjønnede ekteskap. Fullt berettiget omtalte han rettens beslutning som en “trussel for det amerikanske demokratiet” -og dette er så sant så sant, Sa Franklin Graham.

Å ignorere Guds autoritet og suverenitet har alltid hatt alvorlige konsekvenser og vår nasjon komme neppe til å like hva som ligger i enden av denne regnbuen. Graham har franklin-graham2-351tidligere kommentert faktumet at den amerikanske presidenten lyste opp Det Hvite Hus i regnbuens farger for å feire høyesterettskjennelsen i spørsmålet om homofile ekteskap med disse ordene: “Dette er opprørende, et virkelig slag i ansiktet på millioner av amerikanere som ikke støtter homofile ekteskap, og disses røst blir nå ignorert,” sa han. “Gud er den som gav oss regnbuen, et symbol som assosierer med Hans dom over verden. Gud sende en vannflom for å utrydde hele verden fordi den han hadde blitt ond og fordervet,” sa Franklin Graham som en rekke ganger har advart Amerika mot konsekvensene dette vil kunne få.

Frafallskirkene responderer

En rekke amerikanske kirkesamfunn har allerede før kjennelsen i høyesterett akseptert og viet såkalte likekjønnede ekteskap. Et av disse, den liberale Den presbyterianske Episcopaliankirken aksepterte allerede i 2010 å velsigne homofile ekteskap, med det resultat at kirkesamfunnet har tapt både menigheter og medlemmer. Et annet kirkesamfunn som etter kjennelsen i høyesterett har bestemt seg for å forkaste Guds Ord og begynne å vie homoseksuelle er den amerikansk episkopal kirke hvor 155 biskoper var samlet for å stemme over hvorvidt deres religionssamfunn skulle vie homoseksuelle par. 129 av biskopene stemte for mens bare 26 stemte for hva Bibelen lærer. Dermed har dette kirkesamfunnet også trådt inn i rekkene av kirkesamfunn som har forlatt den kristne tro og som nå er en apostat-kirke på vei ut i mørket. Mange frykter at den norske kirke også ved neste kirkemøtet vil ta samme steg ut i frafallets mørke.

To typer kristne

I den kristne verden finnes det to typer kirker og kristne. Den ene typen er levende menigheter som holder Guds ord høyt og som modig proklamerer det uten å gå på kompromiss med hva Ordet sier. Disse kirkene eller forsamlingene er fylt av troende som har satt Jesus først, og som fyller Guds tempel med hellig lovsang, og som lever sine liv som hellige kristne fylt av Den Hellige Ånd og Guds ord. Modig tør de si i mot de politisk korrekte, og i forholdt spørsmålet om rett og galt er de ikke pragmatiske. Det himmel eller helvete, liv eller død, mørke eller lys. På den annen side innenfor den kristne verden finner preacher-devilvi apostat-kirkene. Disse religionssamfunn har vendt Gud ryggen, de neglisjerer Hans ord og går gjerne på kompromiss for å tekkes verden og samtiden. Medlemmene i disse frafallssamfunn er som døde ben, kalkede graver uten spor av liv og ånd. Åndens gaver er byttet ut med tomme riter og ritualer og deres bekjennelse er ord lest fra et bekjennelsesskrift de ikke lenger tror på og som ble skrevet for 1500-1600 år siden. Dem som skrev ordene trodde på dem, og levde i dem -og betalte også prisen for ordene de proklamerte, men apostat-kirkene leser gjerne de samme ord, synger gjerne de samme hymner…men tror ikke lenger på dem, fordi de har bøyd sannheten. En rekke kristne aviser har kommentert fredagens kjennelse i USAs høyesterett med ordene, -at det er kristne på begge sider i konflikten. Jeg er dypt uenig, for en sann kristen, en sann etterfølger av Jesus, en sann hellig vil aldri akseptere eller si ja til noe Bibelen forteller at Herren hater. Derfor er det ingen ekte kristne som sier ja eller tiljubler samfunnet og frafallskirkenes knefall for Baal og det Herren selv kaller en vederstyggelighet.

 

 

 

3 tanker om ““Gay Pride” kom føre Amerikas fall, Franklin Graham med tøffe ord

 1. Ingenting i Bibelen omtaler denne tids synd, og deretter dom, klarere enn Judas’ brev. Bare les det og finn ut hva som står og akkurat den synden som er gitt innpass i Guds hus, bare for å tekkes mennesker og dres egne ugudelige lyster. Der er det skrevet om BÅDE de som gir sin støtte til slik ugudelighet OG de som UTFØRER slik ugudelighet. Der står det også om den dom de har i vente.

 2. “Hvorfor skulle jeg rygge tilbake for Herrens plog, som skjærer djupe furer i sjelen? Jeg vet at Han ikke er lat i sin gjerning. Han forutsetter en kommende høst”.

  (Samuel Rutherford)

 3. Har sakset dette fra bloggen til Bjørn Olav Hansen, en profeti av Jeremiah Johnson, eldste i menigheten han tilhører, og grunnlegger av The Father Ministry i Lakeland, USA, og kjent som en profetisk røst i samtiden:

  “I det nyheten spredte seg om Høyesteretts avgjørelse (5 mot 4) om å legalisere homoseksuelle ‘ekteskap’ i Amerika uken som har gått, ble hjertet mitt fylt av en uvanlig mix av håp og krise i det jeg bøyde mine knær for Herren.
  Umiddelbart begynte jeg å søke Far for å få Hans perspektiv på det som hadde skjedd og jeg tror Han sa til meg: ‘I det naturlige har Høyesterett nettopp legalisert homoseksuelle ‘ekteskap’ i Amerika, men lite visste de at de samtidig sørget for oppvåkning av Min Bruds Ånd. For vit at nå er tiden inne for en innvendig snuoperasjon, det er en tid for omvendelse og faste for Mitt folk. Har ikke deres latskap og blindhet når det gjelder dette som har med seksuell umoral i deres midte ikke gitt den homoseksuelle agendaen dens sanne kraft? Amerika har nå legalisert homoseksuell umoral fordi den amerikanske kirken har legalisert hetroseksuell umoral først’.

  Umiddelbart mottok jeg et mektig syn hvor jeg så forbedere kom sammen fra hele Amerika som et gjensvar på det som nå var skjedd. De samlet seg for å be, men det de ba om æret ikke Far. Jeg lyttet veldig nøye til det de ropte ut: ‘Far, vi omvender oss fra Amerikas synder, og vi ber om at du vender de homofiles hjerter tilbake til Deg. Far, bring rettferdighet til disse menneskene’.

  I det jeg lyttet til disse kontinuerlige bønnene, sa Far til meg: ‘Vet du hva som er galt med disse bønnene, Jeremiah? Alle sammen fokuserer på at Amerika er kalt til å omvende seg mens Jeg har kalt Min Brud til å vende om! Du må fortelle forbederne at de må endre fokus – fra Amerika til Min Brud. Deres selvrettferdige hjerter og blindhet for deres egen synd er en stank i mine nesebor. Det som nå hender i De forente stater er ikke Amerikas problem, det er den amerikanske kristenhetens problem.

  Amerika er i krise, men den amerikanske kirken er i enda større krise. Vi har og vil fortsette å høste hva vi har sådd og den tausheten og toleransen når det gjelder avgjørende spørsmål har kommet for Guds trone og er synd.

  Som Abraham Kuyper en gang sa: ‘Når prinsipper som kjemper mot din djupeste overbevisning begynne å vinne frem, så er kampen blitt ditt kall, og fred er blitt synd, du må, til prisen av din kjæreste fred, stå klippefast i din overbevisning foran din venn og fiende, med hele troens brann’.

  Jeg tror Gud Faderen forløser brennende og skinnende lamper i Amerika for å støte i basunen og vekke Kristi brud fra sin søvn:

  ‘Han var lampen som brant og lyste, og for en tid var dere villige til å glede dere i hans lys’. (Joh 5,35)
  Han bringer frem en brud som er verdig, her på jorden akkurat nå, og som vil gjøre seg selv rede ved frivillig å elske Hans Sønn, Jesus Kristus.

Det er stengt for kommentarer.