“Gay Pride” kom føre Amerikas fall, Franklin Graham med tøffe ord

Forut for undergang går overmot, og forut for fall stolt mot.(Ordsp 16,18) og 
 forut for fall opphøyer en manns hjerte sig, men ydmykhet går forut for ære.

the dark houseFranklin Graham har vært modig og frittalende om Guds dom over Amerika i etterkant av høyesteretts kjennelse om homofile “ekteskap”. Nå siterer han Skriften -omkring en dommer som tok dissens, i sin siste uttalelse om misbruket av regnbuen: med ordene “Pride (stolthet) går forut for fall. Høyesterettsdommer Scalia brukte ordspråket 16,18 i sine vurderinger av rettens skuffende og farlige kjennelse om såkalte likekjønnede ekteskap. Fullt berettiget omtalte han rettens beslutning som en “trussel for det amerikanske demokratiet” -og dette er så sant så sant, Sa Franklin Graham.

Å ignorere Guds autoritet og suverenitet har alltid hatt alvorlige konsekvenser og vår nasjon komme neppe til å like hva som ligger i enden av denne regnbuen. Graham har franklin-graham2-351tidligere kommentert faktumet at den amerikanske presidenten lyste opp Det Hvite Hus i regnbuens farger for å feire høyesterettskjennelsen i spørsmålet om homofile ekteskap med disse ordene: “Dette er opprørende, et virkelig slag i ansiktet på millioner av amerikanere som ikke støtter homofile ekteskap, og disses røst blir nå ignorert,” sa han. “Gud er den som gav oss regnbuen, et symbol som assosierer med Hans dom over verden. Gud sende en vannflom for å utrydde hele verden fordi den han hadde blitt ond og fordervet,” sa Franklin Graham som en rekke ganger har advart Amerika mot konsekvensene dette vil kunne få.

Frafallskirkene responderer

En rekke amerikanske kirkesamfunn har allerede før kjennelsen i høyesterett akseptert og viet såkalte likekjønnede ekteskap. Et av disse, den liberale Den presbyterianske Episcopaliankirken aksepterte allerede i 2010 å velsigne homofile ekteskap, med det resultat at kirkesamfunnet har tapt både menigheter og medlemmer. Et annet kirkesamfunn som etter kjennelsen i høyesterett har bestemt seg for å forkaste Guds Ord og begynne å vie homoseksuelle er den amerikansk episkopal kirke hvor 155 biskoper var samlet for å stemme over hvorvidt deres religionssamfunn skulle vie homoseksuelle par. 129 av biskopene stemte for mens bare 26 stemte for hva Bibelen lærer. Dermed har dette kirkesamfunnet også trådt inn i rekkene av kirkesamfunn som har forlatt den kristne tro og som nå er en apostat-kirke på vei ut i mørket. Mange frykter at den norske kirke også ved neste kirkemøtet vil ta samme steg ut i frafallets mørke.

To typer kristne

I den kristne verden finnes det to typer kirker og kristne. Den ene typen er levende menigheter som holder Guds ord høyt og som modig proklamerer det uten å gå på kompromiss med hva Ordet sier. Disse kirkene eller forsamlingene er fylt av troende som har satt Jesus først, og som fyller Guds tempel med hellig lovsang, og som lever sine liv som hellige kristne fylt av Den Hellige Ånd og Guds ord. Modig tør de si i mot de politisk korrekte, og i forholdt spørsmålet om rett og galt er de ikke pragmatiske. Det himmel eller helvete, liv eller død, mørke eller lys. På den annen side innenfor den kristne verden finner preacher-devilvi apostat-kirkene. Disse religionssamfunn har vendt Gud ryggen, de neglisjerer Hans ord og går gjerne på kompromiss for å tekkes verden og samtiden. Medlemmene i disse frafallssamfunn er som døde ben, kalkede graver uten spor av liv og ånd. Åndens gaver er byttet ut med tomme riter og ritualer og deres bekjennelse er ord lest fra et bekjennelsesskrift de ikke lenger tror på og som ble skrevet for 1500-1600 år siden. Dem som skrev ordene trodde på dem, og levde i dem -og betalte også prisen for ordene de proklamerte, men apostat-kirkene leser gjerne de samme ord, synger gjerne de samme hymner…men tror ikke lenger på dem, fordi de har bøyd sannheten. En rekke kristne aviser har kommentert fredagens kjennelse i USAs høyesterett med ordene, -at det er kristne på begge sider i konflikten. Jeg er dypt uenig, for en sann kristen, en sann etterfølger av Jesus, en sann hellig vil aldri akseptere eller si ja til noe Bibelen forteller at Herren hater. Derfor er det ingen ekte kristne som sier ja eller tiljubler samfunnet og frafallskirkenes knefall for Baal og det Herren selv kaller en vederstyggelighet.

 

 

 

Facebook Comments

6 tanker om ““Gay Pride” kom føre Amerikas fall, Franklin Graham med tøffe ord

 1. Det er snart dom over dei homofile.

  Ja, domen kjem over alle som ikkje vil lyda Guds bod.
  Noa forkynte i 120 år til ein hardhjarta og uforsonleg folk

  Han var 600 år flommen kom.
  Slik har menneska og fått 120 jubelårsyklusar.
  Etter 6000 år er det definitivt slutt med gjenstridige menneske.

  http://www.oasischristianchurch.org/jubilee/jubilee_header.png

  Enno er det nokre år igjen, men dei går fort.

  http://www.sabbathcovenant.com/timelinebook/Chapter%204_files/image010.jpg

  Den rike mannen spurde Yeshua kva han skulle gjera for å få evig liv.

  “Då kom det ein mann til han og spurde: «Meister, kva godt skal eg gjera så eg kan få evig liv?» 17 Jesus svara: «Kvifor spør du meg om det som er godt? Det er berre éin som er god. Men vil du gå inn til livet, så HALD BODA!» 18 «Kva for bod?» spurde mannen. Jesus svara: «Du skal ikkje slå i hel. Du skal ikkje bryta ekteskapet. Du skal ikkje stela. Du skal ikkje vitna rangt. 19 Du skal æra far din og mor di. Du skal elska nesten din som deg sjølv.» 20 «Alt dette har eg halde,» svara den unge mannen. «Kva står då att?» 21 Jesus sa til han: «Vil du vera heilhjarta, så gå bort og sel det du eig, og gjev det til dei fattige. Då skal du få ein skatt i himmelen. Kom så og fylg meg!» 22 Men då den unge mannen høyrde det, gjekk han sturen bort, for han var svært rik.” Matteus 19

  Svaret er enkelt.
  Tilpass livet ditt til Guds bod.

  Ein mann som ligg med ein mann kjem aldri til å få delta på lauvhyttefesten i Jerusalem i Israel, når det skal haldast ved Yeshua kome.

  Kven er utanfor det bokstavlege Jerusalem og vert nekta inngang?

  “Sæle er dei som vaskar kleda sine, så dei får rett til å eta av LIVSENS TRE og gå inn gjennom portane i byen. 15 Men UTANFOR er hundane og trollmennene og dei som driv hor, drapsmennene, avgudsdyrkarane og alle som elskar lygn og talar lygn.”

  Esekiel 47 beskriv frukta me skal eta i Jerusalem og som vil vera til legedom.

  Mannen førte meg attende til tempelinngangen. Og sjå, det rann vatn fram under dørstokken på austsida av huset. For framsida på templet vender mot aust. Vatnet rann ned på sørsida av templet, sør for altaret. 2 Så førte han meg ut gjennom nordporten, og der ute fylgde han meg ikring til den ytre porten, som vender mot aust. Og sjå, der sildra vatnet ned frå sørsida.
  3 Mannen gjekk no austover. Han hadde ei mælesnor i handa og mælte tusen alner. Så lét han meg gå gjennom vatnet, og det nådde meg til okla. ….På begge elvebreddene skal det veksa alle slag frukttre. Lauvet på dei skal ikkje visna, og frukta skal ikkje ta slutt. Kvar månad skal dei bera ny frukt; for vatnet dei får, skal renna ut frå heilagdomen. Frukta på trea skal vera til mat og blada til lækjedom.»

 2. Ingenting i Bibelen omtaler denne tids synd, og deretter dom, klarere enn Judas’ brev. Bare les det og finn ut hva som står og akkurat den synden som er gitt innpass i Guds hus, bare for å tekkes mennesker og dres egne ugudelige lyster. Der er det skrevet om BÅDE de som gir sin støtte til slik ugudelighet OG de som UTFØRER slik ugudelighet. Der står det også om den dom de har i vente.

 3. Jasers bok er nemnd i Tanakh.

  http://www.ccel.org/a/anonymous/jasher/6.htm

  Og menneskesønene samla seg,omlag 700.000 menn og kvinner og dei kom til Noa og arka.
  Og dei sa til Noah. “Opna for oss slik at me og kan få plass i arka -kvifor skal me dø?
  Og Noah svara med høg røyst få arka” Har de ikkje gjort opprør mot Gud og sagt Han ikkje eksisterer? Difor vil Herren bringa dette onde over dykkl, øydeleggja dykk og kutta dykk bort frå jordas overflate.
  Er det ikkje dette eg har snakka til dykk om i 120 år, og de ville ikkje høyra på herrens røyst, og no ynskjer de å få leva på jorda?
  And they said to Noah, We are ready to return to the Lord; only open for us that we may live and not die.
  And Noah answered them, saying, Behold now that you see the trouble of your souls, you wish to return to the Lord; why did you not return during these hundred and twenty years, which the Lord granted you as the determined period?”
  Og Gud sa:
  «Dette er teiknet på pakta eg skipar
  mellom meg og dykk
  og kvar levande skapning som hjå dykk er,
  for ætter som kjem i alle tider:
  13 Eg set bogen min i skyene;
  han skal vera eit teikn på pakta
  mellom meg og jorda.
  14 Når eg samlar skyer over jorda,
  og bogen syner seg i skyene,
  15 då skal eg koma i hug den pakta
  som er mellom meg og dykk
  og kvar levande skapning.
  Aldri meir skal vatnet verta
  til ein storflaum som tyner alt liv.
  16 Bogen skal koma i skyene;
  eg skal sjå han og minnast
  den pakta som alltid skal vera
  mellom Gud og kvar levande skapning
  som rører seg på jorda.»

  Overalt ligg minnemerka er flommen som kom 2317 år før Kristus.
  Den kom 1656 år etter Adam.

  http://www.canyontours.com/wp-content/uploads/2013/09/West-Rim.jpg

  http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/02/ca/f4/9e/kjerag.jpg

 4. “Hvorfor skulle jeg rygge tilbake for Herrens plog, som skjærer djupe furer i sjelen? Jeg vet at Han ikke er lat i sin gjerning. Han forutsetter en kommende høst”.

  (Samuel Rutherford)

 5. Folk er fasinerte av dette spora som syndefloda har laga.

  http://www.fjordnorway.com/ImageVault/Images/id_6972/width_506/scope_0/conversionFormatType_WebSafe/ImageVaultHandler.aspx

  I Namibia finn ein og desse litt runde avslipte steinane

  http://www.resultsforlifeproject.com/wp-content/uploads/2013/03/Granite-Boulder-Pontok-Mountains-Spitzkoppe-Namibia-112091-1024×682.jpeg

  Dei har vorte slik etter å ha rullert i vatnet under syndefloda, slipt runde i rotasjonen.

  Det har inegnting med istid å gjera.

  http://ozzlive.com/wp-content/plugins/dynpicwatermark/DynPicWaterMark_ImageViewer.php?path=2012/03/big-bend-national-park-texas.jpg

  Så når de er i Valdres og studerer desse steinane, så la tankane gå til den gongen Gud utrydda menneska ved flommen.

  https://scontent.cdninstagram.com/hphotos-xfa1/l/t51.2885-15/s320x320/e15/11335094_1456106774703426_1909579646_n.jpg

  Sandtaka finn me over alt i Norge.Ein kan sjå korleis vatnetr har arbeidd.
  http://www.ngu.no/ImageArchive/86/sandtak_konflikt2.jpg

  Oppå dei er det eit lite humuslag.
  Det siste som har lagt seg ETTER syndefloda er dette tynne humuslaget.
  Tek ein vekk humuslaget ser ein korleis det såg ut etter syndeflodas herjingar.
  ———————-
  Gud kjem ikkje til å drukna kloden ein gong til.
  Difor skal me tenkja tilbake flommen og tenkja fram mot dommens dag- Yom Kippur som skal falla i jubelår nummer 120.
  I frigjevingsåret seier 3 Mosebok 25 at dommen fell.

  “Så skal du telja sju sabbatsår fram, sju gonger sju år, så tida for dei sju sabbatsåra vert førtini år. 9 Og den tiande dagen i den sjuande månaden skal du blåsa i horn; på soningsdagen skal de la hornet lyda i heile landet. 10 De skal halda det femtiande året heilagt og lysa ut fridom i landet for alle som bur der. Det skal vera eit frigjevingsår for dykk. Då skal de koma attende, kvar til sin eigedom og si ætt. 11 Det femtiande året skal vera eit frigjevingsår for dykk. Då skal de ikkje så, ikkje hausta det kornet som har sått seg sjølv, og ikkje plukka druene av ustelte vintre. 12 For det er eit frigjevingsår; og de skal halda det heilagt. De skal eta av grøda på marka.
  13 I frigjevingsåret skal de koma attende, kvar til sin eigedom. 14 Når du sel jord til landsmannen din eller kjøper jord av han, skal de ikkje gjera urett mot kvarandre. 15 Du skal betala han, alt etter kor mange år det har gått sidan frigjevingsåret, og han skal setja prisen etter talet på dei åra du kan hausta grøda. 16 Di fleire år det er att, di større kjøpesum, og di færre år, di mindre kjøpesum. For det er berre eit visst tal avlingar han sel deg. 17 De skal ikkje gjera urett mot kvarandre; men du skal ha age for din Gud. For eg er Herren dykkar Gud.”

  http://richardwaynegarganta.com/Feasts%20and%20Sacrifices_files/image001.gif

  Alt er forkynt frå starten, seier Gud.

  “Fra begynnelsen forteller jeg slutten,
  på forhånd forteller jeg det som ikke har hendt.
  Jeg sier: «Min plan står fast,
  alt jeg vil, det gjør jeg.» Esaias 46

  http://www.annomundi.com/history/travels_of_noah.htm

  ” Noah was a giant. That doesn’t mean he was bad, as giants are normally supposed to be. Instead he was a “good giant”. His wife was called Tytea (otherwise called Aretia).

  His first three sons were:

  Sem, which means “famous”. He was otherwise called Melchisedech.(MELKISEDEK)
  Cham, which means “subtlety and craft”. He was the second son, although Berosus affirms him to be the youngest. (I wonder if he was the second, but was relegated to third in Noah’s estimation because of his misdeeds).
  Japheth, which means “liberty and freedom”. (If Cham was relegated to third, Japheth becomes “the elder” as in Gen. 10:21).
  Noah and his family lived in a city called Enos, the first city of the world, which was built by Cain the son of Adam, at the foot of the mountain Libanus in the land of Syria, in the province of Phoenicia, not far from the famous city of Jerusalem.

  There were many giants in Enos, and also there were astronomers and wise soothsayers who predicted the Flood. The giants were impious, except for the good giant Noah and his family which was Titea his wife, his three sons Sem, Cham and Japheth, and their wives Pandera, Noela and Noegla.

  The world was destroyed on 18th April, in the 600th year of Noah, and this brings an end to the First Age of the World, according to the computations of Philo the Jew.

  When the waters of the flood subsided, the Ark rested on a high hill called Gordicus in Armenia. Noah and his family, eight people altogether, came out of the ship, 833 years before the foundation of Troy and 2317 years before the birth of Christ.

  Noah passed along the land and found on a plain a pillar of marble, where he engraved the story of the Flood. The stone is called to this day (1601), Myri-Adam, meaning the “Issue of Noah”, and stands in the country of Armenia.”

 6. Har sakset dette fra bloggen til Bjørn Olav Hansen, en profeti av Jeremiah Johnson, eldste i menigheten han tilhører, og grunnlegger av The Father Ministry i Lakeland, USA, og kjent som en profetisk røst i samtiden:

  “I det nyheten spredte seg om Høyesteretts avgjørelse (5 mot 4) om å legalisere homoseksuelle ‘ekteskap’ i Amerika uken som har gått, ble hjertet mitt fylt av en uvanlig mix av håp og krise i det jeg bøyde mine knær for Herren.
  Umiddelbart begynte jeg å søke Far for å få Hans perspektiv på det som hadde skjedd og jeg tror Han sa til meg: ‘I det naturlige har Høyesterett nettopp legalisert homoseksuelle ‘ekteskap’ i Amerika, men lite visste de at de samtidig sørget for oppvåkning av Min Bruds Ånd. For vit at nå er tiden inne for en innvendig snuoperasjon, det er en tid for omvendelse og faste for Mitt folk. Har ikke deres latskap og blindhet når det gjelder dette som har med seksuell umoral i deres midte ikke gitt den homoseksuelle agendaen dens sanne kraft? Amerika har nå legalisert homoseksuell umoral fordi den amerikanske kirken har legalisert hetroseksuell umoral først’.

  Umiddelbart mottok jeg et mektig syn hvor jeg så forbedere kom sammen fra hele Amerika som et gjensvar på det som nå var skjedd. De samlet seg for å be, men det de ba om æret ikke Far. Jeg lyttet veldig nøye til det de ropte ut: ‘Far, vi omvender oss fra Amerikas synder, og vi ber om at du vender de homofiles hjerter tilbake til Deg. Far, bring rettferdighet til disse menneskene’.

  I det jeg lyttet til disse kontinuerlige bønnene, sa Far til meg: ‘Vet du hva som er galt med disse bønnene, Jeremiah? Alle sammen fokuserer på at Amerika er kalt til å omvende seg mens Jeg har kalt Min Brud til å vende om! Du må fortelle forbederne at de må endre fokus – fra Amerika til Min Brud. Deres selvrettferdige hjerter og blindhet for deres egen synd er en stank i mine nesebor. Det som nå hender i De forente stater er ikke Amerikas problem, det er den amerikanske kristenhetens problem.

  Amerika er i krise, men den amerikanske kirken er i enda større krise. Vi har og vil fortsette å høste hva vi har sådd og den tausheten og toleransen når det gjelder avgjørende spørsmål har kommet for Guds trone og er synd.

  Som Abraham Kuyper en gang sa: ‘Når prinsipper som kjemper mot din djupeste overbevisning begynne å vinne frem, så er kampen blitt ditt kall, og fred er blitt synd, du må, til prisen av din kjæreste fred, stå klippefast i din overbevisning foran din venn og fiende, med hele troens brann’.

  Jeg tror Gud Faderen forløser brennende og skinnende lamper i Amerika for å støte i basunen og vekke Kristi brud fra sin søvn:

  ‘Han var lampen som brant og lyste, og for en tid var dere villige til å glede dere i hans lys’. (Joh 5,35)
  Han bringer frem en brud som er verdig, her på jorden akkurat nå, og som vil gjøre seg selv rede ved frivillig å elske Hans Sønn, Jesus Kristus.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *