Gatepredikant Mike Overd frifunnet i høyere domsstol etter å ha anket dommen på ordensforstyrrelse

Også gatepredikant Andrew Frost frifunnet  Den britiske gateforkynneren Mike Overd som i mars i år ble dømt for ordensforstyrrelse etter å ha offentlig proklamert hva Bibelen sier om homofili og syndens konsekvens, er nå frifunnet for anklagene i Bristol Crown Court. Også en annen gateforkynner, amerikaneren  Michael Stockwell ble frifunnet for anklagene om å ha hetset muslimer og kommet med homofobe uttalelser, og dette er en viktig seier for kristen ytringsfrihet, sier Michael Phillips i Christian Legal Center

Stadig oftere blir kristne gateforkynnere arrestert av politiet.

Begge de to gatepredikantene ble opprinnelig idømt bøter tilsvarende 30 000 norske kroner for å ha skapt offentlig uorden ved å hevde offentlig at homofili er synd og at Jesus er den eneste veien til Gud og slik krenke folk som har en annen religion. Det var Bristol Magistrates’ Court som fant de to skyldig i å komme med det som retten oppfattet som “homofobe uttalelser”. Frifinnelsen av de to gateforkynnerne blir ansett som et stort nederlag for politiet og påtalemakten som aktivt bruker reglene om “ordensforstyrrelse og “offentlig ro og orden” for å bringe kristne gateforkynnere til taushet. Mange mennesker oppfatter slik forkynnelse som støy og noe uønsket i bybildet. Også en annen kristen gateforkynner, Andrew Frost som ble anklaget for å ha forulempet et homofilt par med sin forkynnelse, ble frifunnet. Andrew hadde forkynt Guds Ord på gaten utenfor Nottingham city center i mars i år og skal blant annet ha fokusert på syndens konsekvens og sitert fra Lukas 13,1-5 og Matteus 15,19. Mens han stod å forkynte Guds ord, kom to menn som gikk å leide forbi. Disse to skal ha ropt ukvemsord mot Andrew Frost -som fortsatte å forkynne hva Bibelen sier.

Gatepredikant Andrew Frost ble også frifunnet for tilsvarende anklager

De to mennene forlot så området etter 15 minutter, og noe senere dukket en kvinne opp som hevdet hun var mot til den ene homofile, kvinnen kom frem mot Andrew og begynte å beskylde ham for å ha forulempet hennes sønn og partneren. Noe senere kom en av de to mennene tilbake og ringte politiet. Disse to hevdet så at forkynneren verbalt hadde forulempet dem med uttalser rettet direkte mot dem, en anklage Andrew Frost benektet.  Andrew ble likevel anklaget for ordensforstyrrelse og for å ha fremsatt krenkende uttalelser til forbipasserende. Under rettssaken ble Frost bistått av Michael Phillips fra Christian Legal Senter. Etter en kort rettsforhandling ble Andrew Frost frifunnet av Nottingham Magistrates’ Court, som også slo fast at evangelisten vil få sine utlegg i saken betalt av staten.

Jesus kan sette homofile fri 

“Jeg vil virkelig fortelle disse og andre mennesker den sannheten at Jesus kan sette dem fri. Å praktisere homofili er i Guds øyne synd og Jesus kan helbrede også homofili. Jeg er glad for at retten skar gjennom å så at anklagene som var rettet mot meg var falske, kristne har heldigvis ennå frihet til å dele det gode budskapet om Jesus og forkynne evangeliet for alle som vil høre.  Dette er noe også Bibelen beordrer oss til å gjøre. Jeg vil også si takk til dere i  Christian Legal Centre som har støttet meg gjennom denne lange prosessen,” sier Andrew Frost som akter å fortsette med sin tjeneste på gata. Den samme oppgaven har titusener av kristne fått verden over, og som klippet under viser, er barna også engasjert i oppdraget med å bringe Guds ord ut til folket i hedonistiske storbyer i den vestlige verden.

https://www.youtube.com/watch?v=UPEMmxyV16s8 tanker om “Gatepredikant Mike Overd frifunnet i høyere domsstol etter å ha anket dommen på ordensforstyrrelse

  • Det er himmelvid forskjell på å forkynne evangeliet i det offentlige rom, og å henge ut og sjikanere personer på det nedrigste vis i årevis. Disse sakene kan selvsagt på ingen måte sammenlignes. Finnes det rettferdighet, ville din sak blitt pådømt i Storbritannia også, og denne evangelistens forkynnelse ville blitt frikjent i Norge.

  • Her er jeg helt enig med Spiff og uenig med Christensen. Det er en forskjell på å omtale synd og ugudelighet i en generell offentlig tale hvor man ikke direkte stempler enkeltindivider med navn og bilde for å være syndig og ond. Det Christensen gjør på sin blogg er ikke saklig kritikk og omtale av gjengifte forkynnere, men et slags meningsløst korstog som folk flest oppfatter som personforfølgelse.
   På den himmelske blogg finnes det kanskje hundrevis av artikler rettet mot noen få personer som med navn og bilde blir stemplet igjen og igjen -mens gateforkynnernes fokus ser ut til å være synden og ikke synderen.

  • Det er kristendomsforfølgelse når du, Jan Kåre Christensen, politianmelder Søkelys og andre blogger som omtaler to offentlige personer som lever som gjengiftet som det de er, syndere. Og du anmeldte Søkelys og de andre bloggene for at de skrev det som står i bibelen.

   Det er kristendomsforfølgelse. Ja, dine politianmeldelser mot disse bloggene.

   Det er ikke kristendomsforfølgelse når man slår ned på et individ for å ha sjikanert enkelte personer i en årrekke. Slik du har gjort.
   Og jeg er ikke i tvil om at du har blitt dømt meget mildt i denne saken. I alle andre land ville du ha blitt dømt til fengse og eller til langvarig behandling.

 1. angående homofili, Hørte en forhenværende lespe vitne i et møte, Jesus Messias hadde fortalt henne at det er Satan og hans demoner som innbiller homsene at de er som de er, slike folk er besatt av styggen, fortalte hun

Det er stengt for kommentarer.