Fremdeles uro i Åpne dører, tidligere ansatte i organisasjonen sliter psykisk og uten fast jobb

Det er fremdeles uro og strid i den kristne organisasjonen Åpne dører. Tidligere ansatte og frivillige reagerer på det glansbildet som ble tegnet av organisasjonen i et oppslag i Dagen kristne.-bærer-korsetsom hadde overskriften “Nå er smilet tilbake i Åpne dører”. Lørdag postet fem tidligere engasjerte, deriblant en tidligere styreleder et innlegg i avisen Dagen som bestrider at smilene er tilbake i den konfliktrammede organisasjonen som arbeider for forfulgte kristne. De fem som har satt sitt navn under innlegget er  Martin Andersen, aktiv i Åpne Dørers 
reisetjeneste i 15 år, Bernt Jørgen Beckmann, frivillig kontormedarbeider på nesten heltid i 10 år, Kirsten Karlsen, frivillig medarbeider på kontoret i 10 år, Kirsten Ribe, frivillig medarbeider på kontoret i 6 år, Rolf Stokkeland, tidligere styreleder, aktiv i reisetjenesten i 25 år.

I innlegget som kan leses i sin helhet her, retter de fem artikkelforfatterne kritikk både mot styret og generalsekretæren i den kristne organisasjonen. “Åpne Dører fikk ny generalsekretær i 2013. I løpet av de tre siste årene har 8 av 10 ansatte ved Åpne Dørers hovedkontor i Kristiansand sluttet. Først ble en av dem oppsagt i 2013, trolig i strid med arbeidsmiljølovens retningslinjer og akseptabel organisasjonspraksis. De fleste andre sa opp selv i 2015. Den siste sa opp før sommeren i år. Flere opplevde seg presset til å slutte. -Nesten alle som har sluttet, gjorde det etter lang tids sykemelding. Samtlige oppgir generalsekretærens og styrets personalbehandling som hovedårsak. Til sammen representerer disse åtte medarbeiderne mer enn 50 års arbeidsinnsats for Åpne Dører. Alle de frivillige ved hovedkontoret har dessuten sluttet, og et styremedlem har lagt ned sitt verv i protest mot styrets behandling av konflikten. I snart et år har det vært stille i media om den ulykksalige konflikten. Men lørdag 13. august skrev Dagen at «smilet er tilbake» i Åpne Dører. I reportasjen blir konflikten på ny bagatellisert av Åpne Dørers ledelse,” skrives det innledningsvis i innlegget hvor det hevdes at styret hele veien har forsøkt å glatte over alvoret.

Styret bortforklarer og skyver skylden over på ansatte for å renvaske ledelsen

Dessverre opplever vi at styret hele veien har forsøkt å glatte over alvoret. I stor grad fortoner styrets respons seg som bortforklaringer, forsøk på å skyve skylden over på de ansatte, og renvasking av ledelsen. I vår rapport og i samtaler med styret har vi gått i detalj om den enkeltes opplevelser. Av hensyn til de involverte parter er vi tilbakeholdende med slike detaljer i dette avisinnlegget,” heter det videre i innlegget som peker på at ansatte som våget å stille kritiske spørsmål til ledelsen og generalsekretæren ble møtt med trusler, taushet eller trakassering. Enkelte skal også ha fortalt om manipulering, maktspill og usannheter. Alt dette førte til et usunt og helseskadelig arbeidsmiljø slik et flere fikk råd fra legen sin om å finne en annen jobb. I følge innlegget som er skrevet av personer med tildels lang fartstid i organisasjonen er flere av de rammede og tidligere medarbeiderne i dag uten fast jobb og noen sliter psykisk. “Styrets ansvar er stort. Vil de fortsette med å bagatellisere konfliktens årsaker og konsekvenser?” spørres det i innlegget som kan leses i sin helhet her

Generalsekretæren bestrider påstandene

I en epost til avisen Dagen bestrider generalsekretær Morten Askeland i Åpne dører påstandene som blir fremsatt i innlegget fra de fem tidligere frivillige og den tidligere styrelederen i organisasjonen. “Som arbeidsgiver kommenterer ikke Åpne Dører enkeltsaker eller ansettelsesforhold, nåværende eller tidligere. Mange påstander som fremstår som fakta, er vi uenige i eller kjenner oss ikke igjen i. Som beskrevet i innlegget gjennomførte Arbeidstilsynet et tilsyn etter varsel sommeren 2015,” skriver Askeland i en kommentar til avisa Dagen. Dermed hevder Åpne dørers generalsekretær at de fem tidligere medarbeiderne lyver i sin beskrivelse av situasjonen. Imidlertid er det ikke tvil om at innlegget som ble publisert lørdag indikerer at kanskje ikke alt er så rosenrødt som det ble hevdet fra ledelsens side i et tidligere oppslag i Dagen. Kanskje ikke striden er så død som man lett kunne få inntrykk av, og dagens innlegg viser at denne konflikten er sår for flere. Mange har lagt ned betydelig tid, ressurser og krefter til å arbeide for åpne dører og forfulgte kristne, og sår og skader fra en ukultur i en kristen organisasjon er ikke noe man skal ta lett på. Vi snakker her om medarbeidere som har opptil 25 års fartstid i organisasjonen og kritikk fra slike er ikke noe Åpne dørers generalsekretær og ledelse bør ta lett på. Når tidligere medarbeidere rapporterer om psykiske vansker på grunn av den behandlingen de føler de har fått av ledelse og generalsekretær er det alvorlig nok, og det kan så avgjort spørres om Åpne dører har håndtert denne konflikten på en god og rett måte. Vi tviler.

http://www.dagen.no/dagensdebatt/kristenliv/debatt/Konflikten-i-%C3%85pne-D%C3%B8rer-Hvem-hva-hvorfor-384594

http://www.dagen.no/Nyheter/strid/%E2%80%93-Taushet-trusler-og-trakassering-384618

 

 

2 tanker om “Fremdeles uro i Åpne dører, tidligere ansatte i organisasjonen sliter psykisk og uten fast jobb

  1. Dessverre er ikke arbeidskonflikter noe kristne organisasjoner slipper billigere unna enn det en erfarer i sekulære organisasjoner. Det som ofte skiller er at kristne organisasjoner prøver å pynte på sannheten.

Det er stengt for kommentarer.