Franklin Graham: Gud vil dømme president Barack Obama

obama-fienden-av-israel2Norgesaktuell evangelist sier Gud vil dømme USAs president Barack Obama

Franklin Graham, sønn av den legendariske evangelisten  Billy Graham viker ikke unna fra å komme med modige og kontroversielle politiske uttalelser,  og han er svært ofte uenig med Obama administrasjonens praktiske politikk. Men en ting er Franklin Graham og Barack Obama enige om, og det var om noe Obama sa helt nylig. Beklageligvis, når Obama har rett, er det galt for bibel-troende amerikanere. “President Barack H Obama har rett om en ting i det han sa under sin tale under en Gay Pride “event” han arrangerte i Det Hvite Hus onsdag. Han sa da at “det har funnet sted en utrolig holdningsending over hele landet.

franklin-graham2-351Dette er noe Franklin Graham var enig i, men han var kvikk til understreke at denne holdningsendringen ikke er til det gode for Amerika. Den holdningsendring som Obama refererer til, sier han, er det moralske forfall vi ser manifestere seg daglig rundt oss. “Å  akseptere det gale som rett, akseptere synd som noe man skal være stolt over, er definitivt en holdningsendring, sa Franklin Graham. “-Skal vi være overrasket over at han, (Barack Obama) -takket LGBT samfunnet (lesbiske, homofile, biseksuelle og transeksuelle) -for alt de har hjulpet han å oppnå under hans tid som president?” Obama fortsatte med å si: “Mye av det vi har oppnådd over de siste 6 og et halvt år er på grunn av dere,” Presidenten pekte stolt på at det var bare to stater hvor homoekteskap var tillatt da han tok over jobben som president, mens det nå er 37. Og Franklin Graham konkluderte: “Presidenten leder denne nasjonen på en syndefull kurs, og Gud vil dømme ham og oss som nasjon dersom vi ikke omvender oss.”

Franklin Graham har rett

gud-vil-dømme-obamaAmerika er en nasjon i moralsk forfall. I løpet av Obamas tid som president har nasjonen gått fra ille til verre og fremstår nå med et politisk lederskap som spytter Gud i ansiktet, håner hans ord og vender ryggen til hans bud. Obama som selv inn i mellom hevder seg å være en “kristen” er en mann som forherliger synden, roser dem som kjemper frem rettigheter til å synde og forsvarer retten til å avlive barn i mors liv. Er det fruktene til en sann kristen eller er det fruktene til en leder som har vendt Gud og hans ord ryggen. “På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes; hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror.” (1 Joh 3,10) Når ettermæle etter Obama blir skrevet i den himmelske verden tror jeg det vil bli svært likt det ettermæle som er nedtegnet over den gammeltestamentlige kong Akab:  “Akab, Omris sønn, gjorde hva ondt var i Herrens øyne, mer enn noen av dem som hadde vært før ham.” (1 Kong 16,30) Med mindre Obama omvender seg…USA vil dersom det ikke kommer en omvendelse stå foran en dom en rekke kristne forkynnere har profetert og advart om gjennom de siste 42 år.

Facebook Comments

2 tanker om “Franklin Graham: Gud vil dømme president Barack Obama

 1. Dommen kjem over USA til slutt.

  Ho er beskrive i Åp 17/18 – Babylon.

  https://www.youtube.com/watch?v=ak4tOpD38hA

  https://www.youtube.com/watch?v=1DD-L8tEP10

  I Esaias 47 er ho beskrive som jordas dronning som trur ingen ser ho og at ho kan halda fram med gudløysa si.

  “Du sa: «For all tid skal eg vera evig dronning.»
  Du tenkte ikkje over
  korleis dette skulle enda.

  8 Og no, høyr dette,
  du som lever i overflod,
  som sit så trygg,
  som seier i hjartet ditt:
  «Eg og ingen annan!”

  http://www.mystery-babylon.net/images/harlotbeast.jpg

  Ho serverer styggedomane sine til dei andre nasjonane. Dei oppfører seg som galne, seier Jeremias 51

  “Du var trygg i vondskapen din.
  Du sa: «Ingen ser meg.»
  Din visdom og kunnskap førte deg vill,
  så du sa i hjartet:
  «Eg og ingen annan!»

  11 Det vonde skal koma over deg,
  det kan du ikkje trylla bort.
  Ulukke skal falla over deg,
  du kan ikkje sona deg frå henne.
  Brått kjem øydelegginga over deg,”

  Styggedomane Gud siktar til er nedskrivne i Tanakh.
  Gud har prøvd å få henne til å venda om frå alle desse perverse “vederstyggelighetene”, men har gitt opp.

  “Vi prøvde å lækja Babel,
  men ho lét seg ikkje lækja.
  Forlat henne! Lat oss gå
  kvar til sitt eige land.
  For dommen over henne når til himmelen,
  han rekk opp til skyene.» Jer 51,9

  Gud ber difor spesielt folket sitt om å forlata området før straffedomen kjem bokstavleg over denne endetidas Sodoma og Gomorra.

  “Flykt frå Babel, berg dykk alle!
  Gå ikkje til grunne når byen får si straff.
  For dette er hemnens tid for Herren,
  han gjev dei att for det dei har gjort.

  7 Babel var eit gullbeger i Herrens hand,
  ho gjorde heile jorda drukken.
  Folkeslaga drakk av vinen,
  difor vart dei som galne.

  8 Brått er Babel fallen og knust.
  Sørg over henne!
  Hent balsam for såret hennar,
  kanskje kan det lækjast.”

  Obama får etter alt å døma oppleva det profetien seier.

  http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

  “It says in the Zohar HaKadosh that Iran will bomb the USA and in response, the USA will make international wars against all the Arab countries that opposes her.”

  Han vert ståande som personen som ikkje tok Iran på alvor.

  http://www.timesofisrael.com/former-obama-advisers-warn-against-emerging-iran-deal/

  “Precisely because Iran will be left as a nuclear threshold state (and has clearly preserved the option of becoming a nuclear weapon state), the United States must go on record now that it is committed to using all means necessary, including military force, to prevent this. The President should declare this to be US policy and Congress should formally endorse it,” the group said, adding that “without these features, many of us will find it difficult to support a nuclear agreement with Iran.”

  http://static5.businessinsider.com/image/50ca2d53ecad046535000011-480/netanyahu-obama.jpg

  Tida er moden. Netanyahu har brukt mykje energi på det.

  Den komande Antikrist advara mot det.

  http://www.bloombergview.com/articles/2015-04-27/george-w-bush-bashes-obama-on-middle-east

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.