Franklin Graham etter Kim Davis fengsling: Vi må be til Gud at dommer får en endring i sinnelag

Den kristne clerken eller sorenskriveren Kim David ble fengslet av en føderal dommer for franklin-graham2-351tre dager siden fordi hun avviste å sette sitt navn på attester for likekjønnede par. Dette vi nå ser skje, er nøyaktig det vi fryktet ville komme som en konsekvens av høyesteretts katastrofale kjennelse i juli. Som amerikanere, garanterer konstitusjonen oss religiøs frihet, noe som betyr at vi skal kunne leve ut vår kristne tro i dagliglivet. Mike Huckabee omtalte kjennelsen som “kriminalisering av kristendommen.” Når Kim Davis utkjemper denne kampen, kjemper hun i realiteten for den religiøse frihet for oss alle. La oss fortsette å be for henne -samt at dommer David L Bunning vil få et endret hjertelag.

Facebook Comments

1 tanke om “Franklin Graham etter Kim Davis fengsling: Vi må be til Gud at dommer får en endring i sinnelag

 1. http://www.vg.no/nyheter/utenriks/usa/kvinne-arrestert-nektet-aa-dele-ut-vielsesattest-til-homofile-faar-stoette/a/23519288/

  Heldigvis har ikkje Israel ikkje innført styggedomen enno, men sannsynlegvis kjem det dit og.

  http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Yaalon-I-hope-Israel-follows-US-lead-and-permits-gay-marriage-407263

  “Defense Minister Moshe Ya’alon….“Every person has the right to marry and have children, regardless of their sexual orientation. I hope additional countries, including Israel, will follow in the footsteps of the United States and grant this basic right to all.”

  “Men vil du ikkje lyda Herren din Gud, legg du ikkje vinn på å leva etter alle boda og føresegnene hans, som eg gjev deg i dag, skal alle desse forbanningane koma over deg og nå deg:
  16 Forbanna vere du…. Kva du så tek deg føre, skal Herren senda forbanning, rådløyse og trugsmål over deg, til du vert utrudd og brått går til grunne, fordi du bar deg så ille åt at du gjekk bort frå meg.
  21 Herren skal ikkje la pesten sleppa taket på deg før han har rudt deg ut or det landet du no går inn i og legg under deg. 22 Med tæring og verk skal han slå deg, med kulsing og feber, med turk og kornbrann og rust. Dette skal forfylgja deg heilt til du går til grunne. 23 Himmelen oppover deg skal vera som bronse og jorda under deg som jern. 24 Regnet som kjem over landet ditt, skal Herren gjera til støv og mold……Alle trea dine og grøda på jorda di skal grashoppene ta. 43 Innflyttaren som bur hjå deg, skal nå høgare og høgare, medan du sig djupare og djupare. 44 Han skal låna ut til deg, men du har ingen ting å låna han. Han skal vera hovud og du hale.
  45 Alle desse forbanningane skal koma over deg. Dei skal forfylgja deg og nå deg att til du vert utrudd, fordi du ikkje lydde Herren din Gud og ikkje heldt dei bod og føresegner som han har gjeve deg. 46 Dei skal vera teikn og under for deg og etterkomarane dine til alle tider.
  47 Du tente ikkje Herren din Gud med glede og av hjartans lyst då du hadde rikeleg av alt. 48 Difor skal du, svolten, tyrst og kledelaus, ja snau for alt, træla under dei fiendane Herren sender imot deg. Han skal leggja eit jernåk på nakken din, heilt til han har rudt deg ut.
  49 Herren vil senda mot deg eit folk langt bortanfrå, frå verdsens ende. Dei kjem flygande som ørnar, og du skjønar ikkje språket deira……” 5 Mosebok 28

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *