Franklin Graham etter Kim Davis fengsling: Vi må be til Gud at dommer får en endring i sinnelag

Den kristne clerken eller sorenskriveren Kim David ble fengslet av en føderal dommer for franklin-graham2-351tre dager siden fordi hun avviste å sette sitt navn på attester for likekjønnede par. Dette vi nå ser skje, er nøyaktig det vi fryktet ville komme som en konsekvens av høyesteretts katastrofale kjennelse i juli. Som amerikanere, garanterer konstitusjonen oss religiøs frihet, noe som betyr at vi skal kunne leve ut vår kristne tro i dagliglivet. Mike Huckabee omtalte kjennelsen som “kriminalisering av kristendommen.” Når Kim Davis utkjemper denne kampen, kjemper hun i realiteten for den religiøse frihet for oss alle. La oss fortsette å be for henne -samt at dommer David L Bunning vil få et endret hjertelag.