Fra TV2: Russlands nordflåte i full alarmberedskap

norge-russlandEtter ordre fra President Vladimir Putin ble den russiske Nordflåten satt i full kampberedskap i morgentimene i dag. Det melder det russiske nyhetsbyrået Sputnik. Nordflåten har hovedkvarter i Severomorsk, like utenfor Murmansk, 150 kilometer fra norskegrensen. I følge forsvarsminister Sergej Sjoigu er hensikten med alarmen å teste avdelingenes beredskapsnivå. 38 000 soldater, 41 overflateskip, 15 ubåter og over 110 fly og helikoptre skal i følge forsvarsministeren delta i øvelsen, som kommer samtidig med vinterøvelsen Joint Viking som pågår i Finnmark. Samtidig sier en tidligere norsk forsvarstopp at det norske forsvaret vil komme til å kollapse i tilfelle det skulle bli krig.

Det nye og mer aggressive Russland utgjør en utfordring både for det norske forsvaret og land som har felles grense med Russland. Etter den kalde krigen har Norge nærmest rasert sitt eget forsvar. Den tidligere forsvarstoppen Jacob Børresen sier at det norske Forsvaret ikke er i stand til å håndtere en krig eller en alvorlig sikkerhetspolitisk krise.  Situasjonen er helt forferdelig. Forsvaret vårt har vi i realiteten avviklet. Den norske hæren, én brigade bestående av tre manøverbataljoner som ikke har øvd sammen i brigadeforband siden den kalde krigen, eksisterer egentlig bare på papiret, sier den tidligere stabssjefen i Sjøforsvarsstaben i et intervju med Dagsavisen. – Etter min oppfatning har vi ikke lenger noe militært forsvar, i den egentlige betydningen av ordet. Vi har væpnede styrker. Et antall militære avdelinger, noen fartøyer, noen få kampfly, noen få bakkestyrker, som hver for seg er av førsteklasses kvalitet. Spesialstyrkene våre er i verdensklasse, sier den tidligere forsvarstoppen som setter fingeren på faktumet at Norge i en krigssituasjon vil være lett match for Russland. Under Putins ledelse har Russland rustet kraftig opp mens Europa og spesielt vårt eget land har rustet ned til et slikt nivå at vi knapt kan si at Norge har et militært forsvar.
Vi lever i den tid hvor Jesus sa verden skulle være preget av krig og uro mange steder, og emanuel-minosselv om vi her i Norge har vanskelig for å tro at krig kan komme til oss er det likevel ikke helt utenkelig da ingen har gitt oss garanti om det motsatte. I forrige århundre verserte det i norske kristne miljøer snakk om de såkalte “Russlands-profetiene” som dels var bygd på Lebesbymannens syner og dels på Emanuel Minos krigssyner om at deler av Norge ville bli angrepet og okkupert av Russland i en en militærkonflikt som ville komme som en følge av vår synd og frafall. Selv om den russiske alarmberedskap i denne omgang henger sammen med NATO øvelsen i Nord-Norge er det ingen som kan se bort fra at det vil kunne komme krig også til vårt land. Vi har vendt Gud ryggen, sagt ja til synden, vi tar årlig livet av 15 000 ufødte barn, vi har åpnet opp for synd og ugudelighet på mange områder og vår kirke er åndelig død.