Først 10%, så 30% og nå er 50% av innlagte cóvidsyke i Oslo fullvaksinerte.

Illustrasjonsfoto fra en sykehusseng

“Fullvaksinerte” – (bruker uttrykket selv om det blir parodisk om man tar det bokstavelig) – blir alvorlig syke av covid19 og legges inn. Først var 1 av 10 innlagte på sykehus med covid19 fullvaksinerte, så ble det ganske fort bekreftet at 3 av 10 innlagte på sykehus var fullvaksinerte, og kort tid etter, i skrivende stund, er altså 5 av 10 innlagte fullvaksinerte,” skriver Malvind Børresen på Facebook om vaksinebløffen som er i ferd med å rakne fullstendig. Fra å først ble forespeilet at vaksinene skulle gi beskyttelse fra smitte, deretter fra alvorlig Covid-sykdom er vi nå kommet dithen at stadig flere fullvaksinerte ender på sykehus med Covid.

Snappet opp dette fra mainstreammedia (VG) i dag ved en tilfeldighet:
“Også fullvaksinerte er blitt smittet. I Osloregionen er omkring 50 personer innlagt på sykehus med coronaviruset. Halvparten av disse er fullvaksinerte.”
(Kilde: VG i dag 8 oktober)
Fullvaksinerte – som det ble påstått skulle få mildere sykdomsforløp av vaksinene – blir nå så syke at de må innlegges, og øker i antall. Mange av de innlagte som ikke er fullvaksinerte har for øvrig tatt en første dose.
Som igjen betyr at de som uvaksinerte som legges inn med covid19 er blitt i mindretall.
De uvaksinerte har beholdt sitt immunforsvar intakt.
Resten – de vaksinerte – må ha en tredje dose snart, en ny boost for immunforsvaret, og etter hvert sannsynligvis også en fjerde dose, femte dose etc.
Pluss at de må uroe seg for bivirkningene – noe de uvaksinerte ikke behøver tenke på.
Slik er utviklingen pr oktober, 10 måneder etter at vaksinene kom til Norge. -Hva tenker du om dose 48 og 67? Vil de hjelpe dem på noe vis?,” spør en av dem som har lest Børresens facebookinnlegg og svaret han får er dette: Nei. Ingen av dosene de har tatt har hjulpet dem, og ingen flere doser av disse vaksinene vil hjelpe dem.  Jeg startet det avsnittet med å skrive: “De uvaksinerte har beholdt sitt immunforsvar intakt.”
Så beskrev jeg prosessen for de vaksinerte ut fra hva myndighetene legger opp til.

Feige folk går i flokk

” De som har tatt vaksinen er i følge Yngvar Hartlofsen  ” feige flokkmennesker. Med andre ord  totalt idioter.”  Didrik Walstad slår fast at “Mitt tips, det vil øke, mye. I New South Wales i Australia er 95% av de innlagte vaksinert, 78% av de, har fått 2 doser.” “Som forventa…blir flere…bare å holde sæ fast. Kommet rapport fra Israel om at de som har fått 3.dje vaksina blir sykere å gir økt innleggelser på sykehusene..” skriver Anita Nicolaisen. Stig Arne Nilsen: “Probemet nå er at folk blir dødssyk av infeksjoner og småting ellers som det gudgitte immunforsvaret tok seg av før.Stakkars folk som lot seg lure av dette !” “Stoler ikke ett sekund på tallene. 1. oktober uttalte Ullevål sykehus at “Så å si alle covid-19-pasientene som ligger på intensivavdelingene på nåværende tidspunkt er fullvaksinerte”, skriver Jan Myhre.