Flere drept i kraftig jordskjelv som målte 8,3 og utløste tsunami i Chile

jordskjelv-californiaMinst 6 skal være drept og flere titalls mennesker skadd etter at et kraftig jordskjelv på 8,3 rammet kysten utenfor Chile. Skjelvet som har vært etterfulgt av flere etterskjelv utløste en fire meter høy flodbølge. I følge USGS har det i løpet av det siste døgnet har det vært målt 73 jordskjelv det siste døgnet og flere av disse har vært kraftigere enn normalt. “Hvilket september vi er i ferd med å få, slår pastor Paul Begley som nå daglig ser bekreftelser på at Shemitah er her. Det er ventet at dødstallene etter nattens skjelv vil øke.

19 tanker om “Flere drept i kraftig jordskjelv som målte 8,3 og utløste tsunami i Chile

 1. Blir det ikke litt pussig at ta dette jordskjelvet til inntekt for disse “profetiene” eller skremselspropagandaen som foregår?
  Det er jo tross alt store jordskjelv som inntreffer støtt og stadig….Det blir litt for enkelt dette her:-)

  • Som skrevet mange ganger. Jonathan Cahn har ikke fremmet en eneste profeti om noe som helst. Det han sier er at han ved å se bakover har funnet et 7 års mønster som skal samstemme med sabbatsåret i Toraen, at hvert 7. år skulle gjeld slettes og slaver ble løslatt osv.
   I utgangspunktet var dette en velsignelse men dersom folket levde i opprør mot Gud ble det snudd til en dom.
   Ordet Shemitah som brukes er fra det hebraiske ordet som beskriver sabbatsåret og skal i følge Cahn og dem som ha studert dette bety, “Wipe out” “viske ut” gjeld eller verdier. I følge loven skulle gjelden slettes under sabbatsåret og når USA nå er i en prosess av opprør mot Gud er ikke shemitah lenger en velsignelse for nasjonen, slik det egentlig var tiltenkt.

   Han viser til at 2001 og 2008 som var slike sabbatsår skjedde det noe på den siste dagen i shemitahen -i form av kollaps i aksjemarkedet. Begge datoer ble omtrent 7 prosent bokstavelig “visket vekk”.
   I 1994 skjedde det i obligasjonsmarkedet at verdier ble visket ut, mens i 1987 i form av et større børskrakk som kom 20 dager etter 29 elul. I 1980 var det en langvarig nedtur i aksjemarkedet under shemitah året, mens i 1973 ble det resesjon pga Opecs oljeblokade av vesten.
   I 1966 skjedde det intet spesielt i økonomien, men shemitah året ble etterfulgt av en krig i Midt-østen som medførte at Jerusalem kom tilbake på jødiske hender. Ser du bakover litt lengre til sist gang 29 elul var på en søndag skriver du 1938 med en historisk “fred i vår tid” avtale mellom vestmaktene og Nazi-Tyskland, vi vet alle hva som fulgte umiddelbart etter Munchen avtalen. En krig begynte som kom til å vare frem til til 1945 (7 år)

   Forøvrig er jo jordskjelv et av de tegn Jesus selv nevner i sin store endetidstale -så du har rett i at Jesus brukte skremselspropaganda. Han var en mester i å true med pest, krig, jordskjelv, hungersnød, borgerkrig og til sist fortapelse og redsel.
   Pastor Paul Begley mener at det nå er mange “tegn” nå på en profetisk måned i forbindelse med blodmåner, og de jødiske høytidene, og når det gjelder denne “Wipe outen” av verdier Cahn snakker om kan tolkes bredere enn fenomener i aksjemarkedet. Den pågående tørken og skogbrannene i California har bokstavlig “Wiped out” verdier for mer enn 2 milliarder dollar -så slikt kan også være en måte Gud gjennom sin dom visker ut verdier.

  • Det er bare tull. Naturkatastrofer, jordskjelv osv. skjer hele tiden i tide og utide. Å koble dette til noe som blodmåner og Shemitah er bare nonsens.

 2. Dette handler om å være våken i tiden,om man ignorerer tidens tegn, så kan også hjertet bli forherdet, slik at vår lengsel etter Jesu gjenkomst uteblir.Jesus sier tydelig på hva slags tegn vi skal se etter i endetiden. Dette skjelvet var ikke noe uvanlig i forhold til mange andre skjelv i denne styrken. Men det som var litt spesielt var at skjelvet varte i mange minutter. Aldri har det tidligere vert registrert så mye skjelv som i denne tiden vi lever i No, og det i seg selv er spesielt.

  Det som jeg vil se etter når det gjelder endetiden, er når dyrets merk blir introdusert for verden, da vet jeg at Jesus banker på våre dører,og om vi er klare er opp til oss selv. Å se tidens tegn er ikke like lett. men mye vil skje i 2016 og uti 2017 Det er det året jeg har fått som vil vie at verden vil være i en radikal forandring. Tror ikke Jesus kommer før Dyrets merke blir introdusert, da vil vi gjerne bli rykket opp med Jesus før denne trengselen kommer. Det er slik jeg ser det. Men vi må prøvetidens profetier.

  • R, jeg tror du kan ta det med ro om opprykkelsen. Vi er med gjennom hele trengselen, men Gud tar oss vekk idet hans vrede kommer, for vreden er ikke ment for hans barn. Trengselen er menneskeskapt, vi befinner oss i trengselen og den vil øke på. Men når Guds vrede starter og feier over folk og land så er vi skjult i vår frelser.

  • Det finnes mange forskjellige tros svar, på dette med trengselen, og opprykkpelsen. Man blir ikke helt enig, fordi man har fått åpenbart dette på forskjellige måter. Slik jeg har fått dette åpenbart, så er det i begynnelsen av sen store trengselen man blir rykket opp, før den store vredes trengselen begynner, i dag så opplever man en del forfølgelse over enkelte land, og man opplever en avkristning i Europa men den store trengselen kommer med dyrets merke der vi skiller ut den som følger Jesus og den trengselen tror jeg begynner med dyrets merke. fordi den som nekter å motta merke må betale en høy pris for dette, noen blir fengselet, noen blir martyrer,mens andre blir straffet fysisk og Psykisk sett, og det er mange av de kristne som ble igjen etter opprykkselen som nekter å motta dyrets merke, for det er den siste rest som vil kommer ut av trengselen som åpenbaringen taler om. for etter opprykkselen så vil et gå 7 år før Jesus kommer på oljeberget for å hente sin rest av trossøsken. Men som sagt så er mange uenige om hvordan dette vil skje, og det kan jeg forstå. Uansett så må oljen være levende hos en troende. være våkne på tidens tegn. og frykt ikke for Herren er med oss i alle dager.

 3. Torstein Langesæter: Skulle ikke snart Bush vært president igjen nå, i h t dine “beregninger”?

 4. Sokelys: jeg er ikke helt på høyden i alt dette, så jeg tillater meg å komme med et spørsmål: Skulle det ikke ha skjedd noe denne uken i følge denne Cahn? Når kan vi endelig slå fast at denne Cahn har vært fullstendig på villspor?

  • Cahn viste til mønsteret han har sett i forbindelse med Shemitah. Han viste til at de to siste 29 Elul hadde det skjedd på dato, de andre årene bakover 1994-1987-1980-1973-1966 skjedde det noe innenfor shemitah året og i år er det det 7 shemitah året og dermed er september 2015 til september 2016 et jubelår, på samme måte som september 1966 til september 1967 var et jubelår og da skjedde det noe av stor profetisk betydning -i Israel -at hele Jerusalem kom tilbake på jødiske hender. Både Cahn og en rekke andre har jo lenge vært klar over at årets 29 elul falt på en søndag -da markedene var stengt, og intet direkte kunne skje akkurat på datoen, men det har gjort at mange har spekulert i følgende: Vil noe skje på årsdagen for 11 september, eller påfølgende mandag etter søndag 13 september (29 elul) men under shemitah året i 1987 var 29 Elul tirsdag 29 september og krasjet kom 20 dager senere, mandag 19 oktober. Cahn har også understreket dette: Jeg tror at en stor økonomisk rystelse vil komme til Amerika – og mønsteret bakover viser at på 29 elul skjedde dette i 2008 og 2001, på den eksakte datoen -men de andre årene i 7 års mønsteret skjedde innenfor shemitah året. Jeg jobber med å sjekke mønsteret mange år bakover men 1938-1945 var en slik Shemitah periode og bare tenk deg de ufattelige verdier som ble bokstavlig “wiped out” i løpet av den perioden. I 1987 skjedde det 20 dager etter. Så dersom du vil konkludere: Cahns tese om dette er ingen profeti i den grad at han påroper seg et syn, en visjon eller et profetisk ord fra Gud om det hele, -men mer at han har oppdaget et mønster ved å se bakover på historien og brukt de jødiske sabbat årene som mal og mener da å finne et mønster (i historien) som bekrefter at noe skjer innenfor de periodene som medfører at verdier blir visket ut. Slikt kan jo skje ved børskrakk, katastrofer eller ødeleggende brann. Jeg syntes de sa at brannen i California hittil har medført at verdier for minst 2 milliarder dollar er gått opp i røyk -og det er strengt tatt også en “wipe out”
   For ca tre år siden kikket jeg på en video på You Tube hvor en profetrøst hevdet at Gud hadde vist ham at tørken i California ville være katastrofal lang, at den skulle vare i sju år og medføre store tap -men jeg har lett etter videoen igjen men ikke funnet den dessverre.
   Konklusjon på Cahn: Han er ingen falsk profet og kaller seg ikke profet- men kan selvfølgelig komme til å bomme på sin teori om sju års mønsteret.

   Mye av det andre som er “spådd” skal skje i september som bortrykkelsen på Yom Kippur eller dette med en kollisjon mellom jordkloden og en asteroide er ikke noe Cahn tar opp, -men er mer profetier fra røster som påroper seg å ha hørt fra Gud at datoen 23 september er datoen for bortrykkelsen. (Noe jeg stiller meg tvilende til da det er i direkte konflikt med Jesu ord om at ingen kjenner dagen eller timen.

 5. Igjen hausser man opp noe som er ordinært. Jordskjelvet i Chile er kraftig men ikke noe ekstrordinært. Det har vært haugevis med slik jordskjelv siden tidenes morgen. Tsunamier er heller ikke noe nytt. Vi hadde et i julen 2004 i Asia som tok livet av flere hundre tusen mennesker. Så jordskjelv og tsunamier er intet nytt og har ikke noe med at det skal skje noe spesielt i september ifbm. Shemitah.

  • Da jeg er langt over gjennomsnittet interessert i språk, tok jeg meg bryet å sjekke ut det du påpeker, og det er tydelig at “drept” og “omkom” brukes om hverandre. I saker som omhandler jordskjelv, så skriver VG, Dagbladet, Aftenposten, TV2, NRK ,Fedrelandsvennen, P4 og Vårt Land alle “drept av/i jordskjelv”.
   Det kan se ut som om du tar feil her, Birgir…

  • Jeg har også registrert at omkom, drept blir brukt om hverandre i slike sammenhenger.

  • Fordi om MEDA ikke tar seg bryet med å omtale en ulykke som en ulykke, er det dermed ikke sagt at ALLE skal gjøre det. Drap er det samme som mord.

 6. Nei, Birgir, det er forskjell på å bli drept og å bli myrdet. Ingen blir myrdet i en bliulykke, men de bli drept.
  De kan også bli drept i en naturkatastrofe eller en arbeidsulykke, men ikke myrdet!
  Men, jeg er enig i at i endel tilfeller benytter man “omkom”. Men, begge deler er gyldig.

  Så nå vet du faktum, og kan innrette deg etter det, og benytte det du selv foretrekker:-)

 7. Birgir; jeg googlet hhv “drept i bilulykke” og “omkom i bilulykke”, og fikk hhv 143.000 og
  110.000 treff.
  “drept av brann” og “omkom i brann”, hhv 459.000 og 562.000 treff.

  Enda mer interessant blir det dersom man legger inn “drept i naturkatastrofer” med 79.000 treff, mens “omkom i naturkatastrofer” bare har 24.000 treff.

  Jeg finner heller ikke noe som kan tolkes dithen at dette ikke er tillatt og akseptert å benytte.
  Her må du bare bøye det i støvet: du tok feil:-)(men det kan jo skje den beste av oss;)

Det er stengt for kommentarer.