Finn Jarle Sæle: «Led oss ikke inn i splittelse»

finn“Onsdag 6. april begynner det store slaget om Den norske kirke på årets kirkemøte. Og det konservative tidsskriftet Fast Grunn har formulert overskriften for denne artikkel og kirkemøtet. Dette kirkemøtet handler om Den norske kirke fortsatt skal bygge på Guds Ord – eller om tidsånden skal formulere en liturgi for likekjønnet vigsel i kirkens hus. Og den handler om at flere av kirkens biskoper skal stemme mot sitt bibelsk forankrete syn, for enhetens skyld. Fast Grunn får klart fram hva saken gjelder,” skriver Norge i Dag redaktør Finn Jarle Sæle i sin leder. Om to dager starter kirkemøtet som etter alle solemerker vil medføre at den norske kirke opphører å være en kristen kirke

Og redaktør Sæle fortsetter: “Vi siterer: «Det faktum at bispemøtets utvalg kunne kalle dette kirkesplittende vranglære (godkjennelse av likekjønnet ekteskap) i 1997, gjør dagens situasjon enda mer oppsiktsvekkende». Bibelen er den samme som før. Kirken lære gjennom alle tider og over hele jorden er den samme som før. «Når alt kommer til alt handler dette om hvorvidt kirken skal velsigne og legge til rette for noe Bibelen tydelig forbyr», skriver Fast Grunn. De som vedtar likekjønnet ekteskap splitter kirken – og melder seg ut av kirken – bygget til alle tider og steder på bibel og bekjennelse