Fellesmøte uro i Kristiansand over temaet prester som vieer homofile eller aksepterer samboerskap

Prester som vil vie homofile er uønsket i Filadelfias prekestol. De andre er velkommen. Dette liker Den norske kirkes prester dårlig. Veldig dårlig. Det er nå tildels stor uro internt i fellesmøtekomiteene både i Kristiansand og Vennesla på grunn av at den norske kirke har gått bort fra det klassiske synet på ekteskapet, og gitt prestene fritt valg i om de vil vie likekjønnede eller ikke. Nylig ble det kjent at 14 sentrale ledere i den norske pinsebevegelsen gikk ut å advarte lokale menigheter mot å samarbeide med prester som sier ja til å vie likekjønnede. Flere prester i den norske kirke har reagert sterkt på pinseledelsens utspill, og tidligere i denne uken kunne Fædrelandsvennen fortelle om “sinte og sårede prester” som reagerte sterkt på at noen av prestene er satt på utsiden av det tverrkirkelige samarbeidet. Nå er også homosaken i ferd med å bli en verkebyll både for fellesmøtene i Vennesla og Kristiansand

Det er nå økende sjanse for at kirkens åpenhet for å vie såkalt likekjønnede kan sprenge det felleskristne arbeidet i Kristiansand. Som kjent reagerer flere folkekirke-prester på at noen av deres homoliberale kolleger blir satt på utsiden og tidligere i denne uken kunne avisen Fædrelandsvennen fortelle at domprosten i Kristiansand har forfattet et brev som ble sent til forskjellige frikirker og organisasjoner hvor det ble tydelig at byens presteskap likte dette dårlig.. Veldig dårlig. Samtidig har det lenge vært klart at fellesmøtekomiteene i Vennesla og Kristiansand ikke vil tillate å åpne talerstolen for homoliberale prester og forkynnere som tillater samboerskap. Også dette er noe som faller prestene i kirken tungt for brystet -og dermed er det duket for uro og bråk også om fremtidige fellesmøter.

Fellesmøtene vil ikke slippe til samboende forkynnere og prester som vier homofile

Bør styre unna samarbeid med homoliberale prester

Kirkens nye syn på ekteskapet er problematisk både for mange av de forsamlinger som er med under de såkalte fellesmøtene. Allerede tidlig i vinter ble det klart at fellesmøtene ikke ville slippe til homoliberale, og det samme syntes nå også å gjelde forkynnere som lever i samboerskap. “Det er ikke nok for fellesmøte-komiteen i Kristiansand at prester avviser homofilt ekteskap. For samboerskap mellom heterofile er «like ubibelsk», mener komiteens leder, Rune Tobiassen,”. Til Fædrelandsvennen sier Tobiassen at det er «svært utfordrende» at domprost Bjarne Sveinall uttalte i Fædrelandsvennen tirsdag «at prestene i byen kun ønsker å delta i tverrkirkelig samarbeid der ingen av oss blir avvist som følge av vårt ekteskapssyn». I Fellesmøtene er nemlig prester som vil vie likekjønnede uønsket på prekestolen, og dette er nok noe som også prestene i Kristiansand ikke liker.

Elin Fagerbakke, pastor i Salem øst, leder av Kvinner i nettverk og aktiv i Ungdom i Oppdrag, har markert seg som en tydelig motstander av likekjønnede ekteskap. Salem Øst har har brutt samarbeidet om fellesgudstjenester med Den norske kirkes menigheter på Lund og Oddernes på grunn av kirkens homofilisyn. En prisverdig og klok beslutning av pastor Elin Fagerbakke

– Vi i andre kirkesamfunn står fast på det klassiske ekteskapssynet. Det er Den norske kirke, og noen av prestene der, som har beveget seg bort fra dette. Da er det trist at de vil bryte med oss hvis vi ikke lar oss presse til å anerkjenne deres nye standpunkt, sier Tobiassen som heldigvis ser ut til å stå fast på det klassiske synet på ekteskapet. I Vennesla har det også vært turbulent for fellesmøtene etter at kirken åpnet opp for vranglære og et nytt syn på ekteskapet. Imidlertid hangler fellesmøtene videre etter at det ble inngått kompromiss som går ut på at talerstolen er lukket for homoliberale prester.  Som Fædrelandsvennen har omtalt tidligere, blir det arrangert fellesmøter i Vennesla i år til tross for at konflikt om Den norske kirkes vigselvedtak lenge gjorde dette usikkert. Der sier de det er «et kompromiss» at ingen forkynnere eller veiledere må mene at homofile skal få gifte seg i kirken.– Vi har bestemt oss for å ta dette opp til ny vurdering i vårt menighetsråd til sommeren, sier menighetsrådsleder i Den norske kirke i Vennesla, Randi Sofie Hagen, til Fædrelandsvennen og dermed går det mot omkamp i Vennesla.  Jeg vet ikke hva vi lander på, men ingen i vårt menighetsråd synes det er greit at vi deltar i fellesarrangement framover hvor flere av våre prester ikke er velkomne i prekestolen på grunn av sitt syn i én sak. Ingen samarbeidspartner kan bestemme hvem vi skal stille med, sier Hagen i følge Fædrelandsvennen. Dermed vil presset mot frikirkene i Vennesla mest sannsynlig komme til å øke foran neste års fellesmøter. Hovedtaler i Vennesla i år, er Elin Fagerbakke, som er kjent av mange fra Ungdom i Oppdrag. Hun er leder av «Kvinner i nettverk». Elin Fagerbakke er også pastor i Salem, Misjonskirken, som har brutt samarbeidet om fellesgudstjenester med Den norske kirkes menigheter på Lund og Oddernes på grunn av kirkens homofilisyn. Dette er et standpunkt vi ønsker å applaudere og vi oppfordrer frimenigheter og pastorer til å stå fast på Guds Ord her. Ingen kompromiss om dette spørsmålet, for det er kirken selv og dets prester som har forandret standpunkt og ikke frimenighetene. Hele denne saken viser hvor problematisk det er for det tverrkirkelige arbeidet at kirken så til de grader har sporet av fra Guds Ord og trådt inn i frafallet. Det mest naturlige hadde etter vårt syn vært å bryte fullt og helt med den norske kirke, og vi tror også at fullt brudd vil bli det endelige resultatet da det er lite som tyder på at kirken her kommer til å slå seg til ro med at enkelte av deres prester blir satt på sidelinjen.

6 tanker om “Fellesmøte uro i Kristiansand over temaet prester som vieer homofile eller aksepterer samboerskap

 1. Hvem tør å si hva Bibelen egentlig sier om ekteskapet:
  Ikke bare at det er mellom kvinne og mann, men at det er mellom
  en kvinne og en mann til døden skiller ad.
  Er man skilt skal man enten forlike seg med ektefellen eller lever allene.

  • Det er lett å være bombastisk, men akkurat det er vel litt mer komplisert:

   – Moses gav lov til å skilles, pga menneskenes harde hjerter. De er vel ikke mindre harde nå, hva m hvis den ene personen har et hardt hjerte og skiller seg?
   – Ordene som oversettes til bryte ekteskapet, kan både bety “bryte gjennom hor” og “bryte juridisk”. Dette kan gi misforståelser.
   – Før var d mye snakk om den “uskyldige part”. Nå tror jeg at ingen verken skilte eller fortsatt gifte er helt uskyldige, men hvis man leser “den uskyldige” som den som vil holde sammen for enhver pris så er d et poeng: Skal den være tvunget til å leve alene så lenge eksem lever, og nærmest håpe at eksen dør, så man kan gifte seg igjen? Jeg tror kanskje Gud er mer praktisk enn det.. (jfr moseloven, og mulighet for gjengifte)
   – At ekteskapet er mellom mann og kvinne (og ikke to av samme) er gjennomgående gjennom hele bibelen. Men vi være ærlige nok til å se at mange menn, også Guds menn, hadde flere koner, uten at dette ble forsømt eller engang omtalt som synd. “Kulturen var sånn”, sier noen, ja men Guds faste ordninger er vel ikke avhengig av kulturen? Da er den vel det idag også?

   – Til slutt: Guds nåde og mulighet for tilgivelse og ny start er grunntanke gjennom hele bibelen. Samsvarer dette m at man er “dømt” til å leve alene dersom man har vært uheldig/gjort dårlig valg/ gjort feil selv?

   Det blir derfor litt enkelt å finne to setninger og derfor være bombastisk på at gjengifte er galt.

  • Og bare så jeg ikke blir misforstått:
   Er helt enig m frimenighetene som bryter samarbeidet, da dette er et spørsmål som bibelen taler helt annerledes om enn temaet jeg skriver om.

 2. Jeg tar til meg de Jesus og Paulus sier i NT. Angående harde hjerter sa Jesus:
  Men jeg sier dere. Resten kan du lese. Ekteskapet er et forbilde på Kristus og menigheten. Be DHÅ om åpenbaring over ordet.

 3. Det klassiske synet på ekteskapet har vært fraværende i mange år allerede. Ekteskap mellom likekjønnede er ikke den eneste “synden” som har vært tillatt i kirken. Gjengifte er en evig gjenganger, det samme med ekteskap mellom allerede syndige par, som også har satt “uekte” barn til verden.

Det er stengt for kommentarer.