Kjell Sorsdal: Falske kristne – falskt evangelium

Hvorfor kaller dere meg ’Herre’, når dere likevel ikke er lydige mot meg? Luk. 6:46 (ELB) Hva er falske kristne? Hva er et falskt evangelium? Det er ytterst viktig at vi i disse dager tar rede på det og ikke bare skjuler oss bak en mur av taushet og likegyldighet med det eneste forsvar som sier at det er mange tolkninger. Hvor mange tolkninger vil vi finne av Skriften i Himmelen? 10? 20? eller kun 1? Jesus sier; Den som tror på Guds, sønn har evig liv. Den som nekter å være lydig mot Sønnen, han mister det evige livet, og blir fortsatt under Guds dom.” Joh. 3:36 (ELB) Mange slike og lignende vers finnes i hele Skriften. Likeledes sier Skriften i Andre Thessalonikerbrevet 2:3 at det skal bli et voldsomt opprør mot Gud i de siste tider. Eller et enormt frafall om du vil, skriver Kjell Sorsdal i et tankevekkende innlegg

Vi må bestemme oss i hvilken tid vi lever i og vi må bestemme oss for om det vi ser innen kristenheten er et voldsomt opprør mot Gud også kalt «det store frafallet». Hvis det er det sier Jesus at i disse dager skal forførelsen bli så stor at selv de utvalgte ville bli ført vill om mulig. Det er sikkert en del Skriftsteder som man må bruke lenger tid på for å komme til enighet, men noen er ganske klare som for eksempel at «Jesus Kristus er Guds Sønn». Noen religioner som kaller seg kristne benekter selv dette, men de er for lengst kategorisert som sekter av mesteparten av den kristne verden. Slik kan vi fortsette. La oss ta et kjent Skriftsted; Loven er til for dem som lever i seksuell løssluppenhet og homoseksualitet, for de som handler med mennesker, for dem som lyver eller vitner falskt, og for alle andre som gjør slikt som strider mot den sunne læren. Første brevet til Timoteus 1:10 (ELB) Over 25 lignende vers kan med letthet ramses opp fra Skriften om de samme temaer. Så når da enkelte kirkesamfunn hevder at følgende kan de gjøre uten å komme i konflikt med Guds Ord så er det soleklart for enhver som elsker Sannheten at de lyver;

Ha homofile prester
Ha lesbiske prester
Praktisere vielse av likekjønnet ekteskap
Ha samboende prester
Ha kvinnelige prester
Praktisere dåp av spedbarn
Forfekte at det er kun i deres kirkesamfunn man kan oppnå frelse
Erklære at man er forbannet hvis man hevder at det er tro alene som frelser
Man er ikke gjenfødt hvis man ikke taler i tunger  OSV OSVListen er lang, lang, mega lang med ting som helt klart etter Skriften er opprør mot Gud.

Tar man kristenheten som helhet finner man dette ifølge Wikipedia (google oversatt fra engelsk side):

«Kristendommen er en universaliserende Abrahams monoteistiske religion basert på Jesu av Nazarets liv, læresetninger og mirakler, kjent av kristne som Kristus, eller “Messias”, som er knutepunktet til de kristne trosretningene. Det er verdens største religion, med over 2,4 milliarder tilhengere, eller 33% av den globale befolkningen, kjent som kristne. Kristne utgjør et flertall av befolkningen i om lag to tredjedeler av landene og territoriene i verden. De tror at Jesus er Guds Sønn og Frelseren til menneskeheten, hvis komme som Messias (Kristus) ble profetert i Gamle Testamentet. Kristendommen har spilt en fremtredende rolle i utformingen av den vestlige sivilisasjonen».

Hvis vi stykker opp dette vil vi finne voldsomme brudd på sunn doktrine hos alle de forskjellige kirkesamfunn. Gå selv inn på Wikipedia og studer detaljer.

Det mest grove er disse:

Den Katolske Kirke hevder at det er kun som medlem der (spedbarnsdøpt) at man kan oppnår frelse. De har for øvrig ved første øyekast over 50 helt klare falske doktriner som det ikke er mulig å bortforklare. Dette står oppført i deres katekisme eller det er vedtatt i et konsil.Den Internasjonale Lutherske Kirke, kjent som Lutheranere, har siden 1999 hatt felles troserklæring med den Katolske Kirke og har selv mange falske doktriner som nevnt over. Disse to kirkesamfunn til sammen utgjør altså brorparten av dagens medlemsmasse. Så når vi vet at man i disse kirkesamfunn har lærer som er totalt i opprør mot Guds Lov hvordan kan vi tro at vi ikke har et problem.

Så det er ikke slik at noen kan komme med den motbydelige frasen om at «tror du at det er bare du som har rett» eller «hvordan kan du vite at du tolker rett» osv osv

Fordi det er IKKE snakk om tolkninger. Saken er for opplagt. Så når da man er medlem av disse kirkesamfunn som forkynner et falskt evangelium og som har ledere som er falske så må man melde seg ut eller bli regnet som en som samarbeider med slike.

Dette gjelder også de redaktører og aviser som representerer disse kirkesamfunn. Spesielt når disse sterkt underbygger de falske lærer ved å sensurer alt som er i nærheten av kritikk. Spesielt også når man gjør innlegg og kommenter kun sannheten i forhold til Skriftsteder over. Dette gjør disse ledere, prester, redaktører skyldig i å vitne falsk i den forstand at de sensurer bort sannheten. En kristen leder kan ikke underslå Sannheten ved sensur uten å komme i en situasjon hvor han eller hun blir i opposisjon til den Allmektige Gud.

Så når da ledere i over 2 milliarder av medlemsmassen i kristenheten bedriver dette daglig så må vi jo forstå at vi er inne i det som vi kan kalle opprør mot Gud. Dette må vi forkynne og advare mot slik at de som ønsker å ikke komme under Guds vrede får sjansen til å komme seg ut av disse kirkesamfunn som forvrenger Guds Ord med den begrunnelse at det finnes mange tolkninger. Ja det finnes mange tolkninger, men bare en er rett.

Ingen kan forfekte å ha den rette tolkning, men vi kan sette oss ned til at vi oppnår enighet. Den enigheten som Jesus beskriver i sin bønn i Johannes 17. Fullstendig ett slik som faderen er ett med Sønnen. Ingen kan komme og kalle seg en kristen og samtidig forfekte at Jesus IKKE er Guds Sønn. Heller ikke kan noen kalle seg kristen når man har en lære som at det ikke er av tro vi er frelst eller at homofilt eller heterofilt samboerskap er etter Skriften. Det finnes ikke rom for tolkinger her. Hvis man mener det så har man et problem. Et meget stort problem.

Disse som gjerne vil sensurer bort slike sannheter har også et meget stort problem. Et meget alvorlig problem som dreier seg om omvendelse. Likeledes de som vet at deres kirkesamfunn har grov falsk lære og som ikke melder seg ut.

Ingen kan komme å si at man trenger å tolke følgende påstand «Jesus Kristus er Guds Sønn». Likeledes kan man ikke forfekte at det er rom for tolking i dette;

Dere er altså frelst fordi Gud i sin godhet tilga dere på grunn av troen på Kristus. Frelsen er en gave fra Gud og har ikke noe å gjøre med dere selv. Efeserne 2:8 (ELB)

Heller er det ikke rom for tolkinger av noen av de Skriftsteder som nevnt over. Hvis det er rom for tolkinger av disse Skriftsteder så faller hele Kristendommen. Likeledes de som sensurer vekk slike Skriftsteder for å mele sin egen falske agenda vil falle. Hovmod står for fall som vi vet.

Derfor må vi alle som frykter Gud ta dette alvorlig og ikke komme med ren svada unnskyldninger for å prøve og vri oss unna Guds vrede. Jesus Kristus ser ikke gjennom et slør av nåde når noen synder med vilje. Når man vet sannheten, men likevel velger å prøve og skjule den vil man falle under Guds vrede. Om ikke umiddelbart så på dommens dag. La oss aldri glemme at alle vil møte Jesus som Dommer en dag. Hvordan skal man da kunne forklare at man med vitende å vilje har holdt tilbake sannheten?

Skrevet av Kjell Sorsdal

3 tanker om “Kjell Sorsdal: Falske kristne – falskt evangelium

 1. Et veldig bra bilde. Der er TO ulver. EN i fåreklær, og en i ulveklær. Den sist nevnte minner om en viss blogger?

 2. Det står i min eldre oversettelse at vi er frelst ved troen på Jesus Kristus, ikke på grunn av. Det er en vesentlig forskjell.
  Det er ved troen på Jesus Kristus vi er frelst. Og det er også Guds gjerning at vi tror på Ham som Gud har sendt.
  Alt er av nåde i Guds rike. Troen er en gave fra Gud som kommer av hørelsen av Kristi Ord.
  Men er å ikke la seg forføre av synden. Synden fører til død og er farlig. Er det å ikke la seg forføre av syndens bedrag.
  Jesus formaner oss om å bli i Ham. For uten HAm kan vi intet gjøre. De gode fruktne kommer av evangeliet.

  • Hvem kan si at han aldri noen gang har syndet med vilje etter at han kom til troen på Jesus Kristus.
   Er en farlig lære å si at Gud ikke ser i nåde til dem som har syndet med vilje. Det er det samme som å si at Jesu Kristi offer på Golgata ikke er godt nok. Jo, Jesu Kristi Offer er godt nok for Gud. Er ved Hans offer vi kan stå rene for Gud og er blir helliget ved. Er det å fornekte det som er farlig, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. For er kun Jesu blod som renser oss fra all synd.
   Men det er farlig å forvende Guds nåde til løsaktighet. Det er forførelse.
   Guds ords formaning er å ha blikket på Jesus Kristus, troens opphavsmann og fullender. Bli i evangeliet. Da kommer de gode fruktene i våre liv som er av Gud. Er Jesus Kristus som skal gjøre det.

Det er stengt for kommentarer.