Evig frelse og evig fortapelse

“Nye ideer om at fortapelsen ikke innebærer evig pine gjør at mange mennesker ikke tar trusselen om fortapelse spesielt tungt.”

“I de senere år er det kommet læremessige antydninger fra ulike hold som er i strid med Bibelens lære om skillet mellom evig frelse og evig fortapelse. Apostelen Paulus, derimot, holdt ikke noe tilbake, men forkynte hele Guds råd (Apg 20, 27). Han har derved også talt sterke ord om ”en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn” de skal lide som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium (2 Tess 1,8-9). En av de farligste forførelser i tiden er nettopp de retninger som fornekter læren om den evige fortapelse. La meg derfor henvise til Guds ord i dette uhyre alvorlige emnet; ”og de mange som sover i jordens muld, skal våkne opp, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky”, skriver Dag Risdal som henviser til Dan 12.2

Videre: ”og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv” (Matt 25,46).

”Og de skal komme ut, de som har gjort det gode (omvendt seg og kommet til tro på Jesus), til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde (avvist budskapet om frelsen i vantro), til dommens oppstandelse” (Joh 5,29). Både de frelste og de fortapte skal få sine legemer igjen. Det dreier seg om en legemlig oppstandelse for alle mennesker.

Derfor sier Jesus: ”Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete!” (Matt 10,28). Men det alvorlige er at når Guds ord sier en sannhet, kommer djevelen og sier noe annet; ”Har Gud virkelig sagt?” (1 Mos 3,1).

Alle som fornekter Skriftens lære om fortapelsen og den evige pine, må på en eller annen måte fornekte eller se bort fra klare ord i Bibelen. Av den grunn er det så avgjørende for oss å få stadfestet Bibelens lære i denne saken.

For så langt jeg kan se i min Bibel, finnes det intet belegg for tanken om de vantros utslettelse eller alle tings gjenopprettelse – slik enkelte håper og sier. Bibelen lærer klart en evig fortapelse for de vantro.

Men nå har Gud i himmelen gjort alt som står i hans makt for at ingen skal gå fortapt; ”For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv” (Joh 3,16). Slik er Guds kjærlighet at han gav Sønnen, og slik er hans vrede at han måtte gi Sønnen (Einar Solli). – Gud har gjort alt for at ingen behøver å gå fortapt, – nemlig da han sendte sin sønn.

Saken er denne: Fra fødselen av er vi av naturen ”vredens barn” (Ef 2,3). Av den grunn er fortapelsen ikke en mulighet, men en virkelighet. Frelsen, derimot, er en mulighet – for de fortapte!

Frelsens bakgrunn er nemlig syndefallet og Guds vrede. Å bli frelst innebærer å bli frelst fra Guds vrede ved Guds Sønns blod (Rom 5,9). Hvert menneske er enten på vei til himmelen eller til fortapelsen – enten frelst eller ufrelst – enten under Guds nåde eller Guds vrede. Her er ingen nøytral sone. ”Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham” (Joh 3,36).

Hele tiden tales det i Bibelen om to utganger etter dette livet: Lasarus er i Abrahams skjød – den rike mann er på pinens sted (Luk 16,22-23).

Men å være i Guds dom og vrede i all evighet må være det mest forferdelige av alt forferdelig. Ja, det er nettopp derfor vi forkynner Ordet om korset og driver misjon – både her hjemme og i andre land: ”Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud.” (2Kor 5,20)

Hvis det ikke var noen evig fortapelse – slik Bibelen lærer – da var alt misjonsarbeid grunnløst og unyttig.

Derfor er det uhyre skjebnesvangert om enkelte teologer eller kirkesamfunn begynner å så tvil om Bibelens lære om fortapelsen. For dermed tas grunnen bort for all misjonsvirksomhet. Derfor ser jeg også meget alvorlig på den historisk-kritiske metodes påvirkning i undervisning og gjennom bibelkommentarer. I lengden virker den undergravende for evangelie-forkynnelsen og misjonen.

Jesus taler med rystende alvor om forførelsen: ”Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernsten ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dyp. Ve verden for forførelser. For forførelser må komme, men ve det menneske som forførelsen kommer ved!” (Matt 18,6-7).

Til sist vil jeg nevne en klargjørende bok om emnet, utgitt av professorene ved Menighetsfakultetet i 1953, med tittelen ”Evig liv – evig død”

Skrevet av Dag Risdal (Bibelsk tro)

Facebook Comments

114 tanker om “Evig frelse og evig fortapelse

 1. Det finnes et uttall forskjellige oversettelser av Bibelen. Og ofte er det oversetternes eget skjønn og religiøse ståsted som gir seg utslag i de enkelte skriftsteder.

  Det er derfor betryggende at det også finnes verdenskjente oversettelser basert på filologers – språkforskeres – omforente kunnskaper. Og ikke bare religiøse oversettere med sin egen agenda.

  Ett ord som nå er debattert er det vi finner i Matteus 25:46 –kolasis(kolasiß gresk). Det er absolutt INGEN disputt blant verdens filologer om at dette greske ordets etymologi innebærer ”straff” i fra rotordet ”avskjærelse” og at det ikke har noe med ordet ”pine” (βασανιστήριο – vasanistírio) å gjøre.

  Selv de fremste teologer og filologer ved Det norske Bibelselskap innså dette helt siden 1930-oversettelsen deres ble trukket tilbake og ny oversettelse ble utgitt der ordet ”pine” ble fjernet.

  At man ønsker seg at straffen var evig pine og ikke evig død og avskjærelse fra livet hjelper ikke på sannheten.

  • Jeg la inn denne saken fordi vi alle vet at det er delte meninger om spørsmålet. Etter å ha blitt slått ut av et eller annet virus natt til i går og ligget rett ut, så har jeg ikke fulgt med på debattene og sett hvor det gikk hen.
   Jeg valgte også å stenge den andre debatten, først fordi jeg syntes at enkelte debattanter behandler motdebattanter på en spottende eller litt ondsinnet måte, videre ble det litt for mange karakteristikker av medmennesker, og jeg syntes personlig at det er uverdig når det diskuteres noe så viktig som hvorvidt frelse og fortapelse er noe evig.

   32
  • Nå er ikke akkurat jeg i form til å gå inn i helvedesdebatten i natt, men jeg syntes å huske at ut fra klassisk gresk skal ordet kolasis ha betydningen “straff” men at i koine-gresk skal ordet ha en nyanse som kan gå på “pine”.
   Videre ser vi jo at Jesus i sin advarende lignelse om “den rike mannen og Lasarus” har dette med vedvarende pine som et poeng i sin forkynnelse.
   Man må i hvert fall forsøke å se på summen av Guds ord som er sannhet.
   Og til alle. Les mye i Bibelen og la Bibelens Ord forme vår oppfatning og tenkning.

  • Det er virkelig et angrep i disse tider mot Guds Ord.
   Bibelen taler også om det store frafallet.
   Virker nesten som mange har glemt hvorfor Frelseren kom. Sannheten er at Jesus Kristus, Guds Sønn kom for å frelse sitt folk fra deres synder.
   Det mange glemmer at mennesket har en udødelig sjel.
   At vi går fortapt uten Jesus Kristus. Adams synd adskilte oss fra Gud. Dette tok Jesus et oppgjør med og sonet all verdens synd.
   Mennesker som fornekter den evige fortapelse har virkelig ikke fått sine øynet åpnet ved evangeliets ord. Det er tomme ord dem kommer med og vil en dag måtte komme til den erkjennelse at dem tok feil.
   Bibelen taler alvorlig om synden og dens følger. Og bibelen er klinkende klar på livets to utganger.
   La ingen bedra oss med tomme ord.

 2. Dette er vel den styggaste tanken me finn i NT.
  I Tankah eller Guds ord er dette heilt ukjent.
  Herren Gud som skapte mennesket skial døma rettferdig.
  Det vil seia at me må stå til ansvar for det me har gjort,-våre dårlege gjerningar.

  1
  4
  • Ja, alle Guds dommer er sanne og rettfredige.

   Men hva vil det si at Gud dømmer rettferdig?

   Mvh RJ

 3. Vi snakker om frelse eller fortapelse. Begge deler er like virkelige. De som ikke tar imot Jesus som sin frelser kommer ikke inn i hans rike, Gud tvinger ingen. Så bibelen taler klart om en fortapelse, og bibelen sier klart hva fortapelsen er. Den omtales som den annen død, den evige død. Jesus forteller i lignelsen om såmannen hva som skjer med de som går fortapt. De brennes opp.
  Hva med pinen? Tenk hvilken anger og pine det blir når de fortapte forstår at de har valgt feil og når de får vite at det er for sent. Nei, Gud lar ingen pines i all evighet. Din ufrelste slektning eller beste venn vil ikke pines i evighet fordi de ikke tok imot Jesus, men de får det de valgte. De valgte bort Jesus. De valgte døden.
  Se også 2.Peter 3,7, Rom 6,24, Matt 13,38-40.

 4. Som du ser søkelys så har jeg gitt deg 30 «likes» så se på de forslagene jeg gir deg.

  Et forslag til Kjell/moderator, kan ikke du lage tråder slik at det blir lettere å se hvem som skriver hva og til hvem, og at trådene får en hedding.

  Så kan du gjøre det slik at bare registrerte brukere, kan skrive her og at uregistrerte brukere stenges ute. For det foregår en del juks her inne.

  Så kan du bruke en teller for å se hvor mange som er innlogget til en hver tid, og hvor mange som har registrert seg.

  Så bør du stenge muligheten til å gå inn på mobilen for å gi seg selv «likes»
  For å demonstrere denne muligheten så vil jeg gi meg selv 30 «likes»

  Mvh RJ

  32
  • Synes det bør være frivillig om man vil registrere seg elller ikke. Det å begrense andre fra å ytre seg når man ønsker å være anonym av ymse grunner, har ikke jeg sansen for. Selv er jeg registrert med e- postadresse og har således ikke noe å skjule selvom jeg kun bruker initialer. Ser hvordan dette har gått i kommentarfeltene til ymse nettaviser. Det er bedre å innføre debattregler som innebærer å bruke sunn fornuft uten trusler/skjellsord og plagsom adferd.

 5. Helt korrekt Andre Johansen alt du skriver her.

  Også det at vi mennesker har en udødelig sjel, men jeg erfarer at det et stor uvitenhet blant kristne hva sjel er, la oss se om noen vet noe om dette.

  Mvh RJ

  1
  1
  • Sjelen er hvem vi er, vårt tankeliv, personlighet m.m. Mennesket BLE TIL en levende sjel, står det i bibelen. 1.Kor.15,45. Det vil si at mennesket ikke HAR en sjel men ER en sjel. Ånden er noe helt annet. Det står i bibelen om åndelig døde og om åndelig levende mennesker. Da Adam syndet ble forbindelsen til Gud brutt og Adam døde åndelig. Jesus gjenopprettet forbindelsen. Ånden er den del som forbinder oss med Gud.
   Salomo 20,27 Menneskets ånd er en Herrens lampe; den ransaker alle lønnkammerne i hans indre.

  • Ja helt korrekt, men jeg er på jakt etter, det du kaller m.m, med andre ord de andre kamrene i hjertet. Sal 20:27

   Mvh RJ

  • Menneskets ånd er en Herrens lampe. Den ransaker alle kamrene i hans indre.»‭‭Salomos Ordspråk‬ ‭20:27‬

   Interessant spørsmål RJ. Dette må jeg nok tenke nærmere over. Men sånn på sparket:
   Jeg forstår det slik at et hvert menneske har en menneskelig ånd.
   «For hvem blant mennesker vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd som er i ham? Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud, uten Guds Ånd.»1 Korinter‬ ‭2:11‬ ‭

   «Dersom Kristus bor i dere, da er nok legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet.» Romerne‬ ‭8:10‬ . Her skjer det tydeligvis noe med vår menneskelige ånd. Den
   koples opp mot den Hellige Ånd.
   «Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn.»Romerne‬ ‭8:16‬.

   Da har jo menneskets ånd blitt en Herrens lampe som ransaker kamrene i hjertene våre.

  • Helt riktig Ægir.
   Alle mennesker, absolutt alle mennesker har en ånd.

   Men hvis du er på dette verset, så ser du at menneskets ånd ER en lampe uavhengig om lempen er tent eller ikke.

   Sal 20:27
   Menneskets ånd er en Herrens lampe, den ransaker alle kamrene i hjertet.

   Lampen tennes først når DHÅ får tillatelse til å flytte inn der.
   Da skinner det i sannhet et sterkt ransakende lys i menneskers indre.

   Ægir nå har du funnet to av kamrene i hjertet: Ånd og tanker, veldig bra. Klarer du å finne de 2 andre kamrene i hjertet.

   Mvh RJ

  • Jeg er stolt av deg Ægir G du prøver i det minste å forstå, i motsetning til en del andre her, som surrer rundt i sin egen teologi.

   Derfor skal jeg gi deg et lite hint.

   Søk opp alle vers som har ordet “Hjerte” i seg. Så kan det hende at DHÅ gir deg innsikt i hva som står der.

   Det beste er at du ser det selv, for da opplever du at: Nå har jeg forstått noe nytt.

   Og det er i sannhet en god opplevelse.

   Mvh RJ

  • Har søkt på hjerte og mye annet, men får ikke det som kommer fram til å stemme. Tror heller ikke det har noe med følelser, neg/pos, å gjøre. Det må være noe som er tjenelig for Gud tror jeg. Prøver igjen.

  • Da får jeg vel prøve igjen.
   Bevar ditt hjerte fremfor alt det som bevares, for livet utgår fra det.» Ordspråk 4,23
   Ok, så jeg tenker; hva er livet? Det er Kristus. Hva er Kristus fylt av? Kjærlighet og rettferdighet.
   Ble det rett?

  • Må smile litt, det er gledelig at du prøver å finne ut av dette, men du tenker for mye, la deg heller lede av DHÅ.

   DHÅ skal lede deg til den hele og fulle sannheten i Guds Ord.

   Men den ros skal du ha, du er inne på noe, selv om du avfeier det igjen.

   Mvh RJ

  • Mange gode forslag Ægir G men, nei.

   Se nå grundig på dette verset: Heb 4:12

   For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer/råd.

   Her står det at Guds ord kløver/skiller mellom sjel og ånd marg og bein.

   Det vil si at det er kvalitets forskjell mellom sjel og ånd, og skiller det ut fra legemet/kroppen.

   Det vil si at sjel/ånd er uavhengig av legemet, selv om det bor i legemet

   Det er også kvalitets forskjell mellom marg og bein.

   For at Gud Ord skal kunne dømme hjertets tanker og planer/råd.

   Så spør deg selv: Hva er det i menneskets indre/hjerte/sjel som gir tankene råd, og planlegger for tankene.

   Nå ser du det Ægir.

   Mvh RJ

  • For å oppsummere litt:
   1. Menneskets ånd bor i hjertet. Ånden kommuniserer med Gud. Når man blir frelst blir ånden født på ny, dvs lampen tennes. Steinhjertet erstattes med kjøtthjertet. Jesus kaller det å bli født på ny.
   2. Videre har vi sjelen som også bor i hjertet; tanker, vilje, forstand.

   Legemet kommuniserer med den fysiske verden via de 5 sansene.

   Hvis jeg forstår det rett så står sjelen altså mellom den åndelige og den synlige dimensjon.
   Det ufrelste mennesket tar beslutninger ut sine tanker, følelser og det han opplever ved de 5 sansene. Kristne tar, eller bør ta, beslutninger ut fra Guds ord som er er opplyst/forklart av den Hellige Ånd.

   Det som bor i hjertet er sjel, menneskes ånd, og Guds ord opplyst av DHÅ. Hvem er den 4?

  • Imponerende Ægir.

   Nå har du selv nevnt alle kamrene i uten at du har funnet den Bibelske dekningen for det, men jeg skal vis deg det.

   Punkt 1. er korrekt.

   Punkt 2. blander du litt, men det gjør ikke noe.

   Se nå grundig, Svært grundig, på dette verset: Heb 4:12

   For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer/råd
   Så er det følelsene som gir tankene råd.

   Se også marg og bein.
   På Norsk, i dag vil vi si sentralnervesystem og bein, og forlengelsen av det blir da margen.

   Det er litt viktig å få med seg at Guds ord kløver sjel og ånd, fordi at dette er to forskjellige ting, men ligner på hverandre.

   Det er også litt viktig å få med seg at Guds ord kløver sjel og ånd ut fra hjernen/marg/legemet.

   For vår sjel er udødelig ifølge Matt 10:28

   Vær ikke redde for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete.

   «Legemet kommuniserer med den fysiske verden via de 5 sansene» Også sjelen får sin informasjon fra legemet.

   Dette er helt korrekt, og hvis vi bruker orden legemet/kroppen så dekker det absolutt alle signaler inn til sjelen.

   «Hvis jeg forstår det rett så står sjelen altså mellom den åndelige og den synlige dimensjon.»

   (skal ta litt mer om det senere, hvis det er av interesse)

   Ja, dette er rett når det gjelder ikke kristne, også sjelelige kristne, men ikke åndelige kristne.

   Jeg er beveger meg mest på det sjelelige plan dessverre, og en sjelden gang stikker hodet opp i det åndelige plan

   «Kristne tar, eller bør ta, beslutninger ut fra Guds ord som er opplyst/forklart av den Hellige Ånd.» Korrekt Ægir «Og eller direkte fra DHÅ til menneskets ånd»

   Nå har du selv nevnt de tre kamrene i sjelen som er Tanker, vilje, og følelser når menneskets ånd er med så danner disse fire som beskrives i Guds Ord som hjertet.

   Nå skal jeg vise deg det Bibelske belegget for viljen, og da må vi bevege oss til Bibelens vakreste vers, etter min mening.

   Mark 12:29-30
   Jesus svarte: «Det første bud er dette: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én; 30 og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft.

   Så legg merke til ordene «Du skal» og «All din kraft» dette peker direkte på viljen.

   Viljen er drivkraften i mennesket, selve kniven som skjærer igjennom uansett hva du tenker eller føler.

   Nå har vi kommet fram til hele hjertet til det beviste mennesket som er Tanker, Vilje Følelser og Ånd.

   Men vi er bare halvveis, vil du se mer?

   Mvh RJ

  • Enig med deg Ægir, dette er spennende, og et stort og vanskelig tema, jeg prøver ikke å være den som kan og vet alt om dette, for jeg har bare forstått en liten skjerv, av dette.

   Etter som vi beveger oss dypere inn i dette, så trenger jeg også hjelp av deg til å tenke å forstå.

   Jeg regner med at dette innlegget blir ganske springene, for jeg skal berøre mange tema, så heng med.

   Derfor gjør som Jødene i Berøa som gransket skriftene daglig for å se om det stemte, og legge det frem i bønn for Jesus.

   Hvordan vil det oppleves å møte disse personene?

   Det tankeløse mennesket.
   Det viljeløse mennesket.
   Det følelsesløse mennesket.

   Og hvem av dem vil du ikke møte, en sen høstkveld i en mørk undergang?

   Ta også med deg at tankene kan være svært så følsomme, og følelsene kan være svært så ettertenksomme.

   Som du nå ser så er det ingen klare skillelinjer i sjelen.

   Vi ser i 1 Mos 26
   Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss!

   Legg merke til ordene «oss» og «vårt»: her nevner Gud, treenigheten for første gang.

   Og vi mennesker er et avbilde av Ham, da vet vi også at Faderen, sønnen og DHÅ har Tanker, Følelser og Vilje.

   Og vi forstår med dette at de er tre forskjellige personligheter.

   Og når Gud avslutter sitt skaperverk med Adam, i vers 30 så sier han «og se, det var overmåte godt»

   Så både Adam og Eva ble skapt som fullkommen mennesker, som et avbilde av Gud.

   Men så skjedde det noe, syndefallet, da skjedde det noe også i Adams og Evas indre, dere sjel ble delt.

   Jeg avsluttet forrige innlegg med at nå har vi funnet den beviste sjel, og nå ser vi hva det ubeviste mennesket er.

   Det er et speilbilde av det beviste mennesket.

   Ubeviste tanker.
   Ubeviste følelser.
   Ubevist vilje.

   Det er nå det for alvor blir vanskelig for mennesket, som må håndtere det beviste og ubeviste sjel.

   Dette kalles nå for det autonome systemet, og er mange hundrede ganger raskere, en den beviste sjelen.

   Det er noe som heter at man snakker før man tenker, og da er det det ubeviste som taler. Og da blir man ofte kalt tankeløs.

   Også når man ser eller hører noe så kan kroppen finne på å rødme, pupillene utvider seg, man puster tyngere osv. osv. osv. da er det ubeviste som slår inn.

   Nå har vi snart tegnet et fullstendig bilde av et menneske.

   Se for deg at vi på venstre side har legemet med alle sine sanser og funksjoner, i midten har vi menneskets hjerte, som består av Tanker, Følelser Vilje og Ånd samt ubeviste tanker, følelser og vilje. Da går signalene fra verden inn til hjertet via sanseapparatet gjør noen runder der og kommer ut på høyre side som Handling(er)

   Dette er det hele og komplette mennesket.

   De ikke kristne gjør dette, også mange kristne, og jeg med.

   Men den åndelige modne kristne sender signalene som kommer inn i sjelen direkte opp i sin ånd slik at DHÅ for ta seg av saken, «så i rette tid» så kommer svaret som kan ta fra millisekunder til mange dager. Avhengig av hva saken dreier seg om, hvilken situasjon du står i

   (For i alt dette prøver DHÅ å oppdra oss) så kommer svaret først ut til menneskets ånd (dette kan oppleves som en dyp bevisthet i ens indre og kan stige langsomt opp til overflaten til det beviste mennesket) og eller kan skje lynhurtig, alt det bestemmes av DHÅ.

   Vi må snakke menneskets ånd senere, vanskelig for meg å få med meg alt i et kort innlegg.

   Men vi må snakke mer om følelser fordi de er så viktige for oss mennesker.
   For det vi gjør som mennesker, og hvordan vi oppfører oss, og taler. Det skjer veldig ofte ut fra de råd som følelsene gir oss.

   Når vi forelsker oss, så er det en følelse, men når vi er glade i noen eller elsker noen så er det en viljesbeslutning. «Du skal elske osv.»

   Prøv å se på følelsene som et orgel, da er det helt avgjørende for mennesket hvilken melodi som spilles, og enda viktigere hvem som sitter på orgelkrakken/tronstolen og spiller.

   For i prinsippet kan tre sitte der, mennesket selv, djevelen, og DHÅ men i virkeligheten han enda flere sitte der. For eksempel når noen, manipulerer oss.

   Alle mennesker har vi sår i sjelen, alt avhengig av hva vi har opplevd og opplever i livet, og sårene kan være svært omfattende.

   Det ser vi av Norske rettsaler der de sier at «Han/hun har manglende utviklede sjelsevner»

   («Har ofte lurt på de som sier dette vet hva de snakker om»)

   Våre sjeleige sår sitter som oftest i følelsene.

   Det er noe som heter «tiden leger alle sår»
   Noe jeg er dypt uenig i, tiden leger absolutt ingen ting.

   Det eneste som skjer er at de eventuelle vonde følelsene, ligger i bevisstheten en stund, får de blir skjøvet ned til de ubeviste følelsene og lagrer seg der, og kan ligge der i mange år.

   Det er nå problemene begynner, for straks en situasjon eller et menneske pirker bort i dette, som kommer det opp igjen som ei kanonkule, og sjokkerer de menneskene rundt deg.

   Du har sikkert opplev dette med deg, eller noen andre rundt deg.

   Den eneste måten å komme løs fra slike og andre sjelelige sår er å tilgi de menneskene som gjorde dette, og så ta saken inn for Jesus så han får helbredet såret.

   For han sier jo.

   Matt 11:28-30
   28 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. 29 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler. 30 For mitt åk er godt, og min byrde lett.»

   Det er så veldig mye å si om dette temaet, men når du nå ser hvordan ting virker så, sett deg ned å se på deg selv, din kone, dine barn. Det kan tenkes at du ser at du må legge om noen deler av livet.

   Se spesielt på signalgangen fra sansene, til T. V. F. og ånd og eventuelt handlinger som kommer ut.

   Da vil du begynne å se hva psykiske sykdommer er, hva psykopati er, og hva besettelse er, hva hypnose er, osv. osv.

   Lurer du på noe så spør, det er ikke sikkert at jeg klarer å svare deg, men skal prøve etter beste evne.

   Men framfor alt be over dette, og be grundig.

   Mvh RJ

  • RJ. Jeg må bare si amen til det du skriver. Ikke alt er ukjent, men du har satt det i system, slik at det er enklere å se sammenhenger.
   Glimrende bilde av orgelet med de forskjellige aktører på krakken. Hvor oppmerksom bør man da være med hvem man lar sitte der. Dette er virkelig et bilde jeg vil ta med meg videre i forskjellige situasjoner. Jeg ser for meg at mennesket i utgangspunktet ønsker å spille en ren melodi, men at fienden kan legge inn noen falske toner her og der i musikkstykket, eller rett og slett ødelegge hele stykket og skape fullstendig kaos.
   Da oppstår det selvfølgelig problemer. Det gir en god forklaring på alt fra sinne og hat til psykiske lidelser. Det er nettopp følelser og tanker psykiatrien jobber med, men uten den åndelige dimensjonen. De har med andre ord forstått noe av dette, men ikke det vesentligste.
   Vil svært gjerne høre mer om dette. Kan vi gå over til mail? Jeg kan be Kjell gi deg mailadressen min.

  • Ja, det kan du gjøre Ægir, men husk at jeg ikke har alle svar på dette, og ikke gi meg ære for jeg har selv blitt lært. Og resten tenker jeg meg frem til, så lenge det stemmer med Guds Ord.

   Artig for meg å kunne bidra, men det lille jeg kan, så lenge det er til gagn for noen.

   Mvh RJ

 6. Fortapelsen
  Nå vet ikke jeg om du som leser dette har noen barn, og om du har, så er det en stor sjanse for at ikke alle blir frelst. Dette grunngir jeg, fordi det er ikke så mange som blir frelst idag.

  Men jeg kan ikke se i det gamle og det nye testamentet, at noen av Guds menn advarte folk å få barn. Det er jo litt underlig dersom flesteparten sies å komme til helvete.

  Da Jesus levde her på jorden, advarte heller ikke Han om at vi ikke måtte få barn. Dette hadde vært naturlig, dersom mesteparten sies å havne i helvete.

  Paulus advarte heller ikke mot barnefødsler, enda han ikke var spesiellt glad i giftemål. Han sa tilogmed at Han selv ønsket å gå fortapt, dersom det kunne frelse noen. Da tenkte han neppe på en evig pine i helvete.

  Abortlegene tar idag livet av mange foster over hele verden. Mener du de fortjener takk for det, da de på den måten redder tusenvis av liv som slipper å havne i helvete?

  Hvorfor reddet Gud, gjennom Noas ark 8 mennesker, da resultatet ville ha blitt over 15 milliarder mennesker i helvete?

  Neida, i min bibel står det at ånden vår går tilbake til Gud som gav den til oss, og legemet og sjelen er stein døde! Fork 12:7: før støvet vender tilbake til jorden, og ånden går til Gud, som gav den.

  Himmelen er faktisk enda tom, fordi ikke Jesus er ferdig med å bygge boliger til oss. Men når han endelig kommer, skal han vekke opp alle frelste og sammen med de levende skal vi bli rykket opp i skyen og inn i himmelen.

  Israels 13 stammer får engang sin plass i et stor-Israel, mens hedningene kommer til himmelen. Men det vil bli fri ferdsel mellom jorden og himmelen..

  Skriften sier til oss:

  1 Tim 6,16 Han alene har udødelighet og bor i et lys ikke noen kan nærme seg, Han som ikke noe menneske har sett eller kan se, Ham være ære og evig makt! Amen.

  Johannes 17
  like som du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham; 3og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

  1. Mosesbok 3: 22 Herren Gud sa: «Se! Mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig!»

  Som du ser, så er det bare Gud som har et evig liv.

  Kunne Adam ha dødd dersom han ikke hadde syndet?
  Svar: Ja, Adam kunne dø. Det står at han var dødelig dersom han ikke spiste av livets tre, men han og Eva valgte isteden å spise av kunnskapens tre.
  http://www.evangeliekirken-arendal.no

  3
  3
  • Her deler jeg ditt syn fullt ut, Herr Myhren. Godt, reflektert og bibelfundamentert innlegg du har her.-)

   2
   2
 7. Å tale direkte ut om dette temaet er ikke for sarte sjeler, da ord fra Bibelen sier oss hva som vil skje. Jesus er den som talte mest om helvete, hvorfor gjorde han det, hvis det ikke hadde noe betydning for oss mennesker. menneske visdom og tolkninger om dette temaet finnes det nok av, mange prøver å ufarligjøre dette temaet slik at det ikke er så farlig for verken tros mennesker eller ikke troende. alle kommer til Himmelen snakkes det om, hvis det er slik, så trengte ikke Jesus å offre seg heller for oss menensker. Det var en grunn til at han kom ned på denne jord, og det var at menneskene kunne ungå fortapelsen.men vi fordreier på ord fra Bibelen slik det ofte passer oss selv. vi må alle gå i oss selv og søke den sannhet og Nåde Jesus kom med slik at Ånden kan åpenbare det sannferdige ord som kan berøre vårt hjerte og sinn. Gud er ond sier de som ikke tror på fortapelsen for den som ikke tror. men hvem er den onde jo det er oss mennesker og satan som gir liv til synden i oss. hvis man tror at mørket er lys, hvor mørkt vill det da ikke bli?

  4
  1
  • Dette var kloke ord fra liten “r”

   Og som du sier:

   “men vi fordreier på ord fra Bibelen slik det ofte passer oss selv.”

   Dette er det et stort problem i dag særlig blant kristne, hvordan er det da blant ikke kristne, de såkalte vantro?

   Vantro betyr forøvrig: “Vil ikke tro”

   Det som skjer er at mennesker vil tilpasse Guds Ord så passer inn i deres liv, istedet for å tilpasse sine liv til Guds Ord.

   Mvh RJ

   2
   1
 8. Meget god artikkel. La meg bare ta det kort.
  Disse som her forsøker å snakke bort den bibelske lære og evig pine og evig smerte, viser en forakt for bibelens budskap som jeg ikke trodde var mulig av bekjennende kristne. Slikt mørkt tankegods er med på ufarliggjøre både synden og syndens konsekvens og folk som biter på en slik lære, har nok ikke de dypeste teologiske tankene. At Jehovaser og andre forførte klarer å tro på slikt forskrekker ingen, da disse jo ukritisk svelger alt som kommer fra Vakttårnet, men at andre troende biter på det samme forførte tankegods er ufattelig.
  Hele ideen om at det ikke er en evig fortapelse med evig pine og at død betyr utslettelse, er en bibelfjern tanke.
  Åp 20,13-15 Og havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var i dem; og de blev dømt, enhver efter sine gjerninger. 14 Og døden og dødsriket blev kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen. 15 Og hvis nogen ikke fantes opskrevet i livsens bok, da blev han kastet i ildsjøen.
  Gud skal med andre ord vekke til live igjen alle ugudelige som har dødd, og så skal de dømmes og så dø nok en gang.
  Nei, det er nok slik at de onde og vantro skal lide en evig pine i ildsjøen, og den som avviser hva bibelen sier, er med på å ufarliggjøre fortapelsen og slik gjør de seg medskyldige i at mennesker faktisk ikke frykter for den gru og smerte som ligger foran.
  Det bibelske budskapet må leses under ett, og jeg anbefaler folk å lese Skriften uten å være hjernevasket av Jehovas vitner eller av det humanistiske tankegods som preger mange av de forvirrede sjeler her på Søkelys.
  Denne Josef har rett i en ting. Mange her leser åpenbart ikke i Bibelen.

  7
  1
  • Klar tale fra vår pinsevenn her.
   Guds Ord må leses under ett, for å få med seg helheten i budskapet.

   Ikke plukke litt her og litt der, og sette det samme slik det passer inn sin livsførsel.

   2 Tim 4:2-5

   2 Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst! Gi ikke opp når du lærer dem! 3 For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret. 4 De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til myter. 5 Men du må være nøktern i alt det du gjør. Ta på deg lidelse, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste.

   Her advarer Guds Ord om å ta til seg den lære som klør i øret, ved å plukke ut Bibelvers som klør dem i øret, og lager sin egen teologi rundt dette som klør så veldig i øret på dem.

   Den Allmektige Gud er først og fremst en dommer, og det ser vi av Bibelen.

   Derfor anbefaler jeg alle å lese hele Bibelen fra 1 Mos. til Åp. uten å hoppe hit og dit, til det du liker å lese.

   Gjør du det så vil du lære å kjenne Den allmektige Gud og Hans veier, for dette er det evige liv.

   Joh 17:3
   Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.

   Mvh RJ

  • Dette er ikke et spørsmål å ta lett på folkens.
   La oss prøve å holde en god tone.
   Å diskutere religiøse spørsmål er en kunst, da det å diskutere bibelsk lære har en alvorlig side med seg, fordi vi snakker her om dype en alvorlig overbevisning om et bestemt synspunkt.
   Jeg syntes ikke vi skal ta lett på disse spørsmålene og avfeie hverandre med slemme eller spottende ord.
   Egentlig burde en slik debatt gi grunn for dialog -og selv om vi er uenige i detaljer så må vi mennesker aldri glemme at våre små “hønsehjerner” ikke kan måles mot Ham som har skapt alt og som vet alt.
   Vår kunnskap vil være begrenset -mens den allmektiges kunnskap er umålelig og våre tanker er ikke nødvendigvis hans tanker.
   La oss derfor diskutere slike spørsmål med ydmykhet (og vennlighet) overfor hverandre.

 9. Bibelen bruker sterke ord og bilder for å få fram et alvorlig budskap. Jesus selv sa at om øyet lokker deg til synd så riv det ut, og dersom du synder med armen så hugg den av. Tar vi dette bokstavelig? Nei, vi tar det som en oppfordring til å kutte ut ting som fører til synd.

  Alvorlige grader av forbrenning medfører store smerter. Brenner jeg hånda på kokeplaten napper jeg den fort bort fra varmen. Men i helvetes ild er det ingen mulighet for det. Her er det ikke bare hånda som brennes, men hele kroppen brennes. Det er ulidelige smerter, og de vil fortsette i all evighet. Og dette vil ramme din ufrelste ektefelle, dine ufrelste barn, barnebarn, onkler, tanter, naboer, venner. Det hjelper ikke at de har levd et moralsk rett liv, men fordi de ikke har tatt imot Jesus som frelser så skal de pines i all evighet. Er det virkelig slik? Ja, hvis vi leser skriftsteder isolert.

  Heldigvis har vi en barmhjertig Gud, men fortapelsen blir ikke mindre alvorlig av den grunn. Fortapelsen er utslettelse. Evig adskillelse fra Gud. Det kommer blant annet klart fram i Jesu lignelse om såmannen Matt. 13.38-40 og Rom.6.23, 2.Peter3.7, Åp.20.14.

  Jesus gjør det klart at dommen om fortapelse blir et sjokk for de ufrelste som for alltid stenges ute fra Guds rike og får dommen om evig død. Der blir «gråt og tenners gnidsel».

  Hva skjer på det som bibelen kaller «Herrens dag» da han skal dømme verden?
  2.Peter 3,7 «Men de himler og den jord som er nå, blir ved det samme Guds Ord spart til ilden ved tiden for de ugudelige menneskers dom og fortapelse.»

  2.Peter 3,10 «Men Herrens dag skal komme som en tyv om natten. Da skal himlene forgå med et kraftig brak, og elementene skal oppløses av brennende hete. Både jorden og alle menneskeverk som er bygd opp på den, skal bli brent opp.»

  Det fremgår klart at ALT som ikke er av Gud brennes opp.

  Åp. 21,1 «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var blitt borte, ….»

 10. RJ-sitat
  Ja, alle Guds dommer er sanne og rettfredige.
  Men hva vil det si at Gud dømmer rettferdig?
  ————————————————————–
  Ja, kva er rettferdighet?
  For normale folk betyr det at fengelsstraffa står i stil til brotsverket.
  Steling i butikken er mindre alvorleg enn td å forgripa seg på eit barn.
  Om Herren Gud hadde vore ein tyrann så hadde Han gitt evig ustoppeleg straff eller pine til alle uavhengig av kor mykje gale dei hadde gjort.
  Herren Gud i Tanakh eller dei inspirerete skriftene “lova og profetane” fortel om dommens dag.

  “Jeg kommer til dere og holder dom.
  Jeg skal være rask til å vitne
  mot dem som driver med trolldom,
  mot dem som bryter ekteskapet,
  mot dem som sverger falskt,
  mot dem som HOLDER TILBAKE DAGARBEIDERENS LØNN,
  mot dem som undertrykker enker og farløse
  og AVVISER INNFLYTTEREN,
  og som ikke frykter meg,
  sier Herren over hærskarene.” Malaki 3

  Gud vil tilintetgjera dei som er frekke og forkastar Han som Skaparen.

  “Se, dagen kommer,
  den brenner som en ovn.
  Alle frekke og alle som gjør urett,
  skal da være som halm,
  dagen som kommer, skal brenne dem opp,
  sier Herren over hærskarene.
  VERKEN ROT ELLER GREIN BLIR IGJEN. ” Malaki 4

  Om Satan står det:

  I Eden, Guds hage, holdt du til.
  Du var dekket av alle slags dyre steiner:
  rubin, topas og diamant,…Du var en salvet kjerub, et vern.
  Jeg innsatte deg,
  du holdt til på Guds hellige fjell,
  blant glødende steiner vandret du….
  Jeg sendte ild,
  og den fortærte deg.
  Jeg gjorde deg TIL ASKE på jorden
  rett for øynene
  på alle som så deg.

  19 Alle som kjente deg
  blant folkene, gyser.
  Et skremsel er du blitt,
  du er BORTE FOR ALLTID”. Eskeiel 28

  Eg kjenner fleire kristne som likar å ta fram dette med evig pine.,gjerne i gravferder.
  Det einaste eg kan seia om dei, er at dei er primitive psykopatar.

  • Ja, jeg har lenge lurt på hva er egentlig rettferdighet, dette er et vanskelig og stort tema men likevel sier Guds ord at også vi skal dømme rettferdig.

   Joh. 7:24 Døm ikke etter det dere ser, men døm rettferdig!»

   Hvordan skal vi som mennesker klare dette? For jeg som menneske er avhengig av å dømme ut ifra det jeg ser, hører og leser.

   Men dette blir ikke rettferdig i følge Guds Ord, slik jeg forstår dette så må vi da ha innsikt i den som har gjort noe galt, sitt hjerte. For å se helheten, grunnen og motivasjonen til det menneske som gjorde noe galt. Før vi kan felle en rettferdig dom.

   Hvem har nå innsikt i et annet menneske sitt hjerte? Det tykkes meg svært vanskelig.

   For da må vi jo først hvite hva sjel er, for å forstå et annet menneske hjerte.

   Når vi da forstår et annet menneske og grunnene for handlingene, kan vi vel begynne å nærme oss rettferdig dømming.

   Men hvis vi ikke kjenner oss selv, hvordan kan vi da lære å kjenne andre menneskers hjerte for å kunne dømme rettferdig?

   Jeg er takknemlig for svar på dette vanskelige området.

   Mvh RJ

  • Torstein L. Du har et poeng. Det ser ut som mange kristne koser seg med med tanken om evig pine. Tror de universets hersker er en torturist?

  • Oppriktig talt Roscoe, så vet jeg ikke noe særlig om dette, men det er noe som jeg har lurt og tenkt på i mange år, uten å finne noen svar.

   Mvh RJ

 11. spørsmål til de som tror at ikke-troende skal pines og brennes i all evighet:
  Dersom vi tar utgangspunkt i at Gud visste alt som skal skje, så visste han også at Adam ville synde.
  Konklusjon: Han VISSTE at hans skaperverk hadde en brist!

  Da er neste spørsmål; dersom han er allmektig, hvorfor i alle dager skaper han en uperfekt verden som trenger å frelses?
  Og argumentene om fri vilje er ikke gyldige. Vi er nok alle enige om at vi vil være svært tilfreds med kun å kunne ta gode og sunne valg, helt i tråd med vi ikke kunne velge dårlige valg.
  feks, Jeg vil være svært tilfreds en søndag om valgene mine var å gå i kirken, gå en søndagstur, være med familien, se et hyggelig tv-program og spise en god middag. det er helt unødvendig at jeg skal kunne velge å se på porno på internett eller ha en affære med kona mi, som tilleggsvalg!

  At gud gjorde en glipp i skaperverket, slik at han angivelig måtte sende Jesus for å redde oss, er da vel ikke vårt problem?
  Det er IKKE min feil at gud har skapt meg i en verden som han ikke har fått helt til å funke.
  det skulle tatt seg ut, dersom jeg ble tatt for drap og arrestert på livstid, og mine barn, barnebarn og alle videre slektsledd alle måtte sitte i fengsel for min synd!?

  så til “helvete”: gud har altså skapt en verden med synd og ondskap. for han er jo allmektig, og kunne definitvit ha skapt verden uten synd, ondskap og satan! Eller er han ikke allmektig?

  Med dette utgangspunktet blir det latterlig å tenke seg at gud skulle straffe de som ikke klarer å tro på at de trenger Jesus som frelser, til evig liv, skal brenne og pines i all evighet i helvete.
  da har vi i tilfelle med en gud å gjøre, som har gjort et dårlig håndverk da han skapte oss, og som er direkte ond og slem mot dem som ikke klarer eller evner å tro!
  En slik gud klarer ikke jeg å forholde meg til.

  ps! Dersom noen svarer, så nytter det ikke å slenge ut noen bibelvers. tenke selv…!!!

  • Spørsmålet om fri vilje innebærer jo eksempelvis at du kan kaste et produkt du ikke liker. Gir du ikke andre personer samme rett? Hvorfor skulle ikke Gud ha rett til å hive deg i søpla? Og hvem skulle stoppe Han fra det? Du..? Om du mener det er urettferdig men Han ser det motsatt, er det du som havner i bossen, ikke Han.

   At Gud er allmektig betyr eksempelvis ikke at Han kan være Gud og ikke Gud samtidig. Noen mener at Gud ikke er allmektig fordi Han ikke kan lage en stein som er så tung at Han ikke kan løfte den selv. Enten klarer Han ikke å løfte steinen, og da er Han ikke allmektig, eller så klarer Han ikke å lage en slik stein, og da er Han heller ikke allmektig.

   Men slike feiltanker ligger ikke i ordet allmektig. Dette ordet betyr selvsagt bare at ingenting av det som er mulig og ønskelig er umulig for Gud. Han gjør som Han selv vil uanfektet av dine protester.

   Et skriftsted skal du få uansett fordi du like lite kan gjøre noe med min frie vilje som med Guds:

   19 Nå vil du vel innvende: «Hva har han da å bebreide oss? Hvem kan stå imot hans vilje?» 20 Men hvem er du, menneske, som tar til motmæle mot Gud? Kan verket si til håndverkeren: «Hvorfor gjorde du meg slik?» 21 Bestemmer ikke pottemakeren over leiren, så han av samme leirklump kan lage én krukke til fint bruk og en annen til simplere bruk?” ((Romerne 9:19-21)

  • Skal ikke prøve å overbevise deg om en Gud du ikke tror på, men heller prøve å forstå din frustrasjon og dine spørsmål, ikke at jeg nødvendigvis kan svare på alt heller. Personlig tror jeg det finnes en himmel og et helvete, selvom mange mener helvete er her på jord også, og det kan nok fortone seg sånn for mange mennesker å bruke uttrykket, ” helvete på jord “.

   Selv har jeg spurt meg ” hvis ikke Eva spiste av det treet og ga eplet til Adam, ville sjansen for at noen andre en eller annen gang kunne gjort nettopp det. Det er bare et hypotetisk spørsmål. Hvorfor ble djevelen plutselig ond når han var en av de vakreste englene i himmelen, og hvorfor ville han bli lik Gud når han hadde alt i himmelen osv.

   Selv har jeg alltid trodd at Gud fantes, men ikke alltid vært en kristen, navnet kristne kommer av Jesus Kristus.
   Det er jo mange som ikke tror det finnes hverken en Gud eller djevel, men begge deler er ganske berettigede spørsmål å stille, selv som ikke-troende. Livet og døden er jo det mange spørsmål rundt. Å snakke om døden synes jeg det er mye tabu rundt, det er ubehagelig og noe mange av oss ikke ønsker å tenke på, det er forståelig da det er mye frykt rundt det å vite at man skal dø en gang .

   Selv synes jeg det er godt å ha en tro på Jesus som ville dø for at jeg skulle ha håp og få et liv etter døden, selvom mange synes dette er helt absurd å tenke på, det er det kanskje for vår forstand som stort sett forholder seg til det man kan se med det blotte øyet. Gud får ofte skylden for mye som skjer i våre liv, men når man ikke tror at djevelen eksisterer, er det forståelig at man tenker ” hvordan kan Gud tillate det og det om Han er en god Gud” osv.

   Alle kan vi tenke, ” det er da ikke min feil at jeg ble født, og hvorfor skal jeg straffes for det som noen andre var årsaken til fordi jeg ble født “. Troen er en gave står det, og selvom jeg ikke har svar på alt og forstår hvorfor mange går igjennom ulike ting i livet som ikke er bra, er det godt å ha et håp, både for mitt liv og også for dem man er glad i, et håp om å sees igjen etter døden. Man lengter jo etter mennesker man er glad i som man har mistet, og skulle ønske de var her enda og kunne man brakt dem tilbake ville vel de fleste gjort det.

   Tenker Gud lengter etter at mennesker vil komme tilbake til Ham, det var derfor Jesus kom, for å bringe tilbake menneskene som Gud elsket som er røvet av djevelen pga syndefallet. Selv er jeg innforstått med at jeg ikke forstår alt her på jorden, men velger å holde fast på håpet og troen på Gud.

   Dette ble langt og det beklager jeg hvis noen synes det ble for mye, men tenkte jeg ville dele disse tankene.

 12. Den læren om skjærsilden, renselse og evig pine er katolsk og ubibelsk.
  Guds ord er meget klar at ikke troene skal forgå eller bli tilintetgjort, men vi troende skal leve evig. Men det vil bli en forskjell i himmelen, etter vår troskap imot Kristus og Guds ord.
  http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-578-de-som-tror-pa-helvetes-lren.html
  http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved
  http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-577-helvetes-lrene-er-demoners-lre.html
  http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-269-helvetes-lren-er-ubibelsk-slik.html
  http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-176-guds-domstol.html

  4
  2
  • Jeg ser hva du skriver Jan Kåre. La meg si det slik: Det er svært mange Skriftsteder du hopper bukk over i din tenkning.
   Det vil nok bli en artikkel om hva Søkelys står for på et senere tidspunkt.
   Det har blitt endel hard debatt i noen tråder for å si det slik.
   En helhetlig bibelsk tanke eller “lære” om du vil, må ta med seg et samlet bibelsk vitnesbyrd, og kan ikke være basert på enkelte løsrevne sitater.

 13. Om Adam og Eva ikke hadde syndet hadde Edens have bestått og blitt utvidet til å romme hele jorden. Da hadde de levd evig:

  22 Herren Gud sa: «Se! Mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig!» (1. Mosebok 3:22)

  Om en eller flere etterkommere da hadde syndet som fullkomne hadde de bare blitt fjernet umiddelbart, og de syndfrie fullkomne menneskene hadde levd videre. Det var og er evig liv på jorden som er Guds hensikt med menneskeheten. Derfor taler NT om ”alle tings gjenopprettelse” ved hjelp av en himmelsk regjering av tidligere mennesker. Jehova Gud lar seg ikke pille på nesen til å endre sine gudgitte hensikter.

  1
  2
  • Fallet er virkelig stort. Og forførelsen er at vi skal bli som guder. Hele Gudsbildet gikk tapt med fallet og mennesket døde åndelig.
   Jesus Kristus har gjenopprettet fallet. Det stengte paradis er nå åpnet og samfunnet med Gud er gjenopprettet.
   Men det kostet Jesu dyrebare blod og har kjøpt oss tilbake til Gud. Det kostet Jesus en dyr pris.
   Jesus sa selv at dem som tror på Ham skulle leve selv om han enn døde. Den som tror på Jesus Kristus skal leve evig. Livet er i Kristus Jesus, i oss selv er vi døde. Vi er rett og slett fortapte i oss selv.
   Dem som ikke er i troen på Jesus Kristus er åndelige døde og vil rammes av den annen død som er ildsjøen.
   Jesus Kristus har betalt prisen for at vi kunne bli frelst og komme inn i et levende samfunn med Gud.
   Paulus sier at dem som ikke kjenner Gud skal gå fortapt, dem som ikke har vært ulydig mot evangeliets ord. Det er intet annet som frelser oss enn det Jesus Kristus har gjort. Det alene. Det er ferdig. Det er fullbragt.
   Hvor farlig det er å avise evangeliets ord. Det er gitt oss til tro og frelse og helliggjørelse.
   Ingenting av vårt eget kommer igjennom. Problemet er vår vantro.

  • Paulus sier at dem som ikke kjenner Gud skal gå fortapt, dem som ikke har vært ulydig mot evangeliets ord.
   Jeg mente:
   Paulus sier at dem som ikke kjenner Gud skal gå fortapt, dem som ikke har vært LYDIG mot evangeliets ord.

 14. Det store spørsmålet er om Jesus er HERREN GUD som er nemnd gjennoim heile GT.
  For det er dette NT skriv.

  Åp 1 seier:
  “Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, Den allmektige. ….Frykt ikke! Jeg er den første og den siste 18 og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. ”

  Det er dette jødane protesterer høglydt mot.
  Det er veldig vanskeleg å forstå ut frå Tanakh og.

  Johannes evangelium seier at JESUS skapte alt. Paulus skriv desse provoserande orda.

  “Han er den usynlige Guds bilde,
  den førstefødte før alt det skapte.

  16 For i ham er alt blitt skapt,
  i himmelen og på jorden,
  det synlige og det usynlige,
  troner og herskere,
  makter og åndskrefter –
  alt er skapt ved ham og til ham”

  • Kan dette være et svar til Torstein Langesæter

   Jeg er YHVH din Elohim
   Skrevet 19. januar 2016

   http://aleftav.kvamso.no/?p=9387

   2 Mosebok 20:2
   Jeg er YHVH din Elohim
   YHVH erklærer her hvem Han er.
   Anoki YHVH elohecha.
   אנכי יהוה אלהיך
   Anoki;
   alef nun kaf yod er tidligere beskrevet som et ord som betyr
   en sterk hånd som former levende etterkommere. ((Min sterke høyre hånd) Skrevet av RJ)

   YHVH Yod hei vav hei Den til enhver tid eksisterende skaper. Han som var og som er og som kommer. Bokstavene sier: Hans arm (yod) er synlig (hei) som mellom mannen, den naglemerkede (Vav) som ble stilt fram, åpenbart for oss.

   (( På Norsk blir det da: Jesus, Hans høyre arm er blitt synlig, som mellom mannen, den korsfestede, som ble stilt fram synlig og Åpenbart for oss) Skrevet av RJ)

   Elohecha alef lamed hei yod kaf betyr : deres Elohim, den Elohim som tilhører dere, og som dere tilhører. Det er et intimt fellesskap mellom YHVH og Hans folk.

   Israels Elohim erklærer her at han er deres leder, deres hærfører. Han vil vise seg som Armen som blir åpenbart og som blir naglet fast og stilt til skue for oss.
   Han vil at vi skal vite hvem han er og hvem vi er.

   Vi skal vite nøyaktig hvem den sanne Elohim er, for det fins også andre elohim der ute som gjerne ønsker å få vår oppmerksomhet og tilbedelse.

   Vi som tror på og følger Yahshua Messias, YHVHs sterke, utrakte arm, Hans Ånds ledelse, og gjør etter Hans ord i tillit til at Han hele tiden vil beskytte oss fra våre fiender, lede oss gjennom livet, oppmuntre oss til å skjønne at vi er høyt elsket av vår Abba, Far. Vi er Israel. Vi har lov til å kalle oss Israel, for vi tilhører YHVHs familie
   .
   YHVH handler ikke gjennom andre folk enn sitt eget.
   Han kan bruke andre folk for å oppnå sin hensikt med sitt folk. Men åndelige gaver gir han bare til sine. Gavene skal brukes til å velsigne og oppdra, og å føre mennesker inn i YHVHs familie.
   Det stiller ganske store krav til oss som folk.

   Bare kjærlighet til vår Far og våre trossøsken, ydmykhet i forhold til våre medmennesker, integritet og god åndelig frukt er brukbart for vår Abba.

   Vi kan ikke si at Han ikke er så nøye på det.
   Han kjenner så altfor godt til vårt hjerte og våre motiver. Han vet alt.
   Det har ingen hensikt å bedra seg selv.
   Vi må fram på teppet og be om tilgivelse og omvende oss fra vår synd.
   Derfor har han satt standarden Han ønsker at vi skal leve etter.
   De ti bud. De ti ord.

   Stort sett er ikke vår vandring med Han noe vesensforskjellig fra den som Israelsfolket hadde da de dro ut av Egypt dengang. Skikker og kultur var nok anderledes, men mennesket er seg selv likt, og mønsteret er det samme. Vi kjenner oss igjen. Derfor har Mosebøkene enormt mye å si oss.
   Torah eller instruksjonene gir oss den beste ledelsen gjennom livet.

   Jeg vil anbefale å se på Jim Staleys » Identity crisis» på YouTube .

   Mvh RJ

  • 6 ganger i Johannes evangelium identifiserer Jesus seg som “JEG ER”..med andre ord han identifiserer seg som han som talte til Moses i den brennende tornebusken..Thomas kaller Jesus for “Min Herre og min Gud”, og Paulus skriver at Jesus er Gud over alle ting i Rom.9:5…I bibelen kommer det klart frem at kun Gud alene skal tilbes, og flere ganger i NT ser vi at Jesus blir tilbedt uten at han sier imot. Så enten var Jesus en falsk lærer og løgner, eller så var han den han sa han var: Gud. Han sier klart til djevelen som frister han i ørkenen: “Du skal ikke friste Herren din Gud”..Jesus sa han var Gud, og han er Gud. Fader, Sønn og Ånd..En sann Gud.

  • Helt sant og korrekt Winona.

   Det er kun en sann Gud.
   Som er Faderen, sønnen og DHÅ.

   Disse tre er EN sann Gud.
   Men har forskjellige personligheter.

   Den vanskeligeste personligheten å forstå seg på er DHÅ.

   Men ingen må prøve på å kødde med DHÅ, det vi straffe seg.

   Mark 3:29
   men den som spotter Den Hellige Ånd, får aldri i evighet tilgivelse, for han er skyldig i en evig synd.

   Mvh RJ

 15. RJ:
  Kan dette være et svar til Torstein Langesæter
  Jeg er YHVH din Elohim
  ———————————–
  Takk for svar.
  Eddie Chumney har mange videoar om Jesus som Herren Gud.
  Tidslinja passar godt.
  Jesus las frå Esaias 61 nøyaktig 80 jubileum etter Adam eller 4000 år. Det skjedde år 28. Så då skulle det vera 120 jubileum eller 6000 år – år 2028
  http://bki.net/6000/clip_image015.jpg

  https://www.youtube.com/watch?v=taqnOZpWMhk&t=2636s

  Kven var det igrunnen Jesus henvendte seg til då han ba i Getsemane?
  Ba han ikkje til HERREN GUD?
  Eller er Faderen nokon annan enn Herren Gud?

  • Denne Josef her rett i en ting at oversetterne har gjort en stor feil i at de har byttet ut JHVH med Herren, mange tusen ganger i oversettelsene.

   Jes 45:5
   Jeg er Herren, det er ingen annen, foruten meg er det ingen Gud. Jeg har spent beltet om livet på deg, enda du ikke kjente meg,

   I Getsemane så ba Jesus til den samme, som han ba til i Joh 17:1-26
   Som han kaller “Den eneste sanne Gud” Og “rettferdige Far” og “Hellige Far”

   Mvh RJ

  • Du har rett i det: Det riktige hadde vært å bruke ordet “Jahve” der det er snakk om Faderen i Bibelen.
   Når disse likevel har valgt å bruke Herren, er det etter mitt syn, et svært uheldig valg, som har gitt Jehovas Vitner et gratispoeng for å si det slik.

  • Ja, i salme 110:1 blir dette helt forvirrende:

   Herren sier til min herre:
   «Sett deg ved min høyre hånd
   til jeg får lagt dine fiender
   som skammel for dine føtter!»

   Her skulle det selvsagt stått:

   JHVH sier til min herre (Kristus)
   osv.

 16. Ja, i salme 110:1 blir dette helt forvirrende:
  https://www.youtube.com/watch?v=pFYlgFDpMHI&t=336s
  Herren sier til min herre:
  «Sett deg ved min høyre hånd
  til jeg får lagt dine fiender
  som skammel for dine føtter!
  ——————————
  Dette forklarar jødane sliki videoen.

  ‘The Lord Said to My Lord’? Rabbi Tovia Singer Illustrates How the Gospels Corrupted Psalm 110

 17. 6 ganger i Johannes evangelium identifiserer Jesus seg som “JEG ER”..med andre ord han identifiserer seg som han som talte til Moses i den brennende tornebusken..
  ………………………
  Ja, om Jesus er å stola på, så må han vera Herren Gud i 1 Mosebok
  Kven er då Faderen ?

  Jødane seier at dette er avgudsdyrking.
  Eit menneske vert ei etterlikning av Gud.

  “Gud talte alle disse ordene:
  2 Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset.
  3 Du skal ikke ha andre guder enn meg.
  4 Du skal ikke lage deg GUDEBILDER, INGEN ETTERLIKNING av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden.”

  “Jeg er Herren, det er mitt navn.
  Min ære gir jeg ikke til andre,
  min lovsang ikke til GUDEBILDER.” Esaias 42

  Desse orda i Esaias 41 er dei same spm Jesus uttalar i Åp 1.

  “Hvem har utført og gjort dette?
  Han som fra begynnelsen
  kalte slektene fram.
  Jeg, Herren, er den første,
  og jeg er hos de siste.
  Jeg er Han.”…

  Det same står i Esaias 44.

  Så sier Herren,
  kongen som løser ut Israel,
  Herren over hærskarene:
  Jeg er den første, og jeg er den siste,
  det FINNES INGEN ANNEN gud enn jeg.”

  Kven er Faderen då?

  Dette er etter NT Jesus,men er de triktig?

  “Så sier Herren, som løser deg ut,
  og som formet deg i mors liv:
  Jeg er Herren, som har skapt alt,
  ALENE har jeg spent ut himmelen,
  uten hjelp har jeg bredt jorden ut.”

  “Jeg er Herren, INGEN ANNEN,
  det finnes ingen annen gud enn jeg.
  ……. at det ikke er noen annen enn jeg.
  Jeg er Herren, ingen annen.” Esaias 45

  Det kan sjå ut som Jesus har overteke Gud eller Faderen sin plass.

  “For så sier Herren, som skapte himmelen,
  han som er Gud,
  som formet jorden og laget den,
  han som grunnla den
  og ikke skapte den tom,
  men formet den til å bo på:
  Jeg er Herren, ingen annen.” Esaias 45

  Dei kristne kjem etter alt som er skrive i Tanakh under denne gruppa.

  “De skjønner ingenting,
  de som bærer på gudebilder av tre
  og BER TIL EN GUD SOM IKKE KAN FRELSE”.

  “Er det ikke jeg, Herren?
  Det finnes ingen annen gud enn jeg,
  ingen annen rettferdig og FRELSENDE GUD”.

  • I Norske rettssaler heter det: «Han forsto eller burde ha forstått»
   Det kan virke som om dette gjelder også for Torstein Langesæter.

   Nå har jeg med flere, forklart dette til deg flere ganger.

   Vil du ikke forså eller ligger Mose slør foran øynene dine?

   Lest du ikke Jesu yppersteprestlige bønn, Joh 17

   Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. 22 Jeg har gitt dem den herlighet du har gitt meg, for at de skal være ett, likesom vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett.

   Seks ganger i evangeliene så sier Jesus: «har dere ikke lest»

   Nå har også Torstein Langesæter lest, men vil du se det, og skjønne det, eller ligger sløret så tungt foran øynene dine at du ikke ser det, og vil forstå det?

   Mvh RJ

  • T. Langesæter kommer med et berettiget spørsmål. Treenighetslæren må være falsk. Det kan umulig være 3 guder som opererer som en når Gud klart sier «….foruten MEG er det ingen Gud» Jes.44,6. Det riktige må være EN Gud som viser seg på forskjellige måter.

   1
   1
  • Det er ingen kristne kirkesamfunn som tror på mer enn En Gud, og treenighetslæren innebærer heller ikke troen på at den kristne tro består av 3 guder.
   De fleste kristne tror på det jeg vil kalle “person-trinitarismen” hvor Gud har åpenbart seg i tre personer. Med andre ord, ett Guddomsvesen åpenbart i personene Fader, Sønn og Ånd. Bibelen bruker personlige termer om Guddommen, og dersom du leser eksempelvis Jesu tale i Matteus 28, 18-20 som innledes med ordene “Meg er gitt all makt i himmel og på jord” -så må det spørres: Hvem har gitt Jesus all makt i himmel og på jord? Bare i denne teksten møter vi klart at Jesus er mottaker av makt, og teksten forutsetter både en som gir Jesus all makt, og en som blir gitt “all makt”.
   En annen treenighetslære finner vi hos William Branham og Jesus Only som helt klart er “funksjons-trinitarister”
   Disse har byttet ut “person” med funksjon og lærer at Gud opererer i tre funksjoner -og dermed blir Fader, Sønn og Ånd gjort upersonlig.
   Fra GT vet vi at Faderen har et navn, nemlig Jahve og fra evangeliene lærer vi at Sønnen har et navn, Jesus -og Den Hellige Ånd blir kalt talsmannen og blir beskrevet med termen “Han”.
   En annen lære -som vi møter hos Jehovas Vitner og Jan Kåre Christensen er at det finnes to guder -og der er Den Hellige Ånd redusert til en upersonlig kraft -selv om Bibelen forteller at Den Hellige Ånd både taler, kan kjenne sorg osv.
   Vi ser igjen og igjen i Skriften hvordan Fader, Sønn og Ånd tillegges menneskelige og personlige egenskaper -og det blir derfor for enkelt å underkjenne den Guddomslære og Kristologi som har en historie helt tilbake til de første kirkefedrene og det er som er den historiske kirkes apostoliske fedre. Disse som var elever av menn som Paulus, Peter, Johannes var dem som utformet den tidlige kristne historie.
   En falsk forestilling som mange hevder er at “treenighetslæren” ble diktet opp under kirkemøtet i Nikea i 325. En slik påstand er både feil og falsk, og det er mer korrekt å si at kirkemøtet i 325 valgte å holde fast på den klassisk kristne guddomslære og den ble også formalisert inn i den nikenske trosbekjennelsen.
   Den bibelske lære om Guddommen må være basert på en helhetlig forståelse av Bibelen -og de forskjellige dogmene som eksisterer må på mange måter oppfattes som “forsøk på å forklare dybdene i det bibelske gudsbildet”.
   Rent personlig mener jeg at treenighetslæren dersom den blir rett forkynt -er den som samstemmer mest med den bibelske presentasjonen av Gud.
   Funksjonstrinitarismen ligger svært tett opptil den klassiske treenighetslæren, -mens to-gudslæren til Christensen og Jehovas Vitner kommer sørgelig til kort i møte med et samlet vitnesbyrd av hvem Gud er.
   Tilslutt: 1 Tim 3,16: Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet. Og i fortsettelsen leser vi:
   Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer

   5
   1
  • Søkelys: ” Den Hellige Ånd blir kalt talsmannen og blir beskrevet med termen “Han”.”

   At ånden kalles “talsMANNEN” kommer bare av at stedordet i gresk grammatikk her er hankjønn.

   Språkene har i blant innebygd grammatikalske elementer som kan gi spesielle utslag. Das Mädchen betyr jo ikke at en ung kvinne er intetkjønn.

 18. Nå har også Torstein Langesæter lest, men vil du se det, og skjønne det, eller ligger sløret så tungt foran øynene dine at du ikke ser det, og vil forstå det?
  Mvh RJ
  ————————–
  Det er ikkje forutan grunn at jødane IKKJE trur på treenigheten og ikkje eg heller.

  Å dela opp GUD i GT i 3 personar er ikkje berre ulogisk, men det strider mot alt det jødane lærte gjennom si vandring med Gud.

  Og på Karmelfjellet sett Gud alle på plass som sette sin lit til desse Baal-gudane.

  https://www.youtube.com/watch?v=on7lFICOnqE

 19. Hvem er det som sitter ved Guds høyre hånd? På tronen i Himmelrike
  Da Jesus ba i getsamehagen, så ba Han til sin Far i himmelen Far la dette begeret gå forbi ved din vilje ,
  Lurer på hvem Jesus henvender seg tili؟sine bønner?

  • Han henvendte seg til Faderen, som var “større enn” ham, sa Jesus. Gud henvender seg til oss mennesker med tanker og illustrasjoner som vi kan forstå.

   At Jesus sa “Faderen og jeg er ett”, betyr ikke at de var EN. Mann og kone skal også i følge BIbelen være “ett”, og “disiplene skulle være ett liksom de var ett” (Faderen og sønnen).

   At Faderen “fødte” sønnen betyr heller ikke at Gud har livmor. Det er bare hjelpeord for at Gud i fordums tid skapte sin sønn i himmelen lenge før Jesus ble Kristus og kom ned til oss.

   Treenigheten er en typisk menneskelig oppfinnelse. (Asbjørnsen og Moe – trehodet troll)

   3
   2
  • Når Jesus taler her i matt 28:16-20

   Men de elleve disiplene drog til det fjellet i Galilea hvor Jesus hadde satt dem stevne. 17 Og da de fikk se ham, falt de ned og tilbad ham; men noen tvilte. 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.

   19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn

   20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

   Er det da Asbjørnsen og Moe – trehodet troll?

   Her gir Jesus en sterk befaling til alle mennesker, hva de skal gjøre.

   Og da er dette en menneskelig oppfinnelse??

   Mvh RJ

  • Jesus er av sin Far ”gitt all makt i himmel og på jord” i tusen år, før han igjen gir makten tilbake til Faderen:

   ” 24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.” ( 1. Kor. 15:24-28)

   Det har heller intet med noen treenighet at man døper seg til Faderens, sønnens og den hellige ånds navn. Kristenheten er heller ikke legitimt døpte da de ikke bruker Faderens navn under dåpen.

   Ordet ”tilbad” i forbindelse med Jesus er proskyneo og betyr å vise dyp respekt. Samme som en gift kvinne skal vise overfor sin mann.

   1
   1
  • Peter sier vi skal døpe i Jesu navn. Fader, sønn og hellig ånd er titler. Navnet er Jesus!

  • Det er så mye diskusjoner om treenighetslæren at man kan bli helt forvirret. Jesus sitter jo ved Faderens høyre hånd i himmelen, Han har altså en Far som også er de troendes Far. Jesus sa vi skulle be til Faderen i Hans navn.

   Han forkynte for disiplene at det var bedre at Han gikk bort, for da kunne Han sende TALSMANNEN DHÅ. Han og Faderen er ett og har den samme Hellige Ånd, er det ikke slik da? De er ett, men samtidig tre, sånn forstår jeg det, Fader, Sønn og DHÅ.

   Jesus betegnes vel også som Gud, da Faderen har Gitt Ham all makt i himmel og på jord og satt Ham over alle ting. ” For likesom Faderen gjør, så gjør Han “.

  • Johannes 14:6-31

   6Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.
   Jesus og Faderen er ett
   7Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min Far. Og fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. 8Filip sier til ham: Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss! 9Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Filip? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen? 10Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? De ordene jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen, som blir i meg, han gjør sine gjerninger. 11Tro meg at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. 12Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min Far. 13Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. 14Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det!
   En annen talsmann
   15Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud.
   16Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, 17sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. 18Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere. 19Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve. 20På den dagen skal dere kjenne at jeg er i min Far, og dere i meg, og jeg i dere. 21Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. 22Judas, ikke Iskariot, sier til ham: Herre, hva er grunnen til at du vil åpenbare deg for oss, men ikke for verden? 23Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. 24Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet som dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. 25Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere. 26Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. 27Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke! 28Dere hørte at jeg sa til dere: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg går til Faderen, for min Far er større enn jeg. 29Og nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. 30Heretter skal jeg ikke tale mye med dere. For denne verdens fyrste kommer, og han har ikke noe i meg. 31Men for at verden skal vite at jeg elsker Faderen og gjør slik som Faderen har befalt meg – stå opp, la oss gå herfra!

   Jesus.tale4 om sin Far i himmelen Jesus taler om talsmannen.sannhetens Ånd , og Jesus sier de er et. Har dere sett meg så har dere sett Faderen og uten talsmannen så kan man ikke se og forstå Jesus taler om 3 men som er ett slik vi er i kristus ett i Ånden Hvor er Guds rike jo det er i den troende så den som har ører kan høre den som se forstår

  • Dette skrev du Josef

   Ordet ”tilbad” i forbindelse med Jesus er proskyneo og betyr å vise dyp respekt. Samme som en gift kvinne skal vise overfor sin mann.

   En gift mann skal ha samme respekt for sin hustru slik kvinnen skal ha forvmannen, Der er det ingen forskjell
   i alle tider så har også kvinnene vært hærførere droninger, prestinner og dommere som har hatt like mye makt som mannen. Så håper at du meinte at også kvinnen skal respekteres på samme linje som mannen

  • Hvis man leser ordene som Jesus talte, så har han ikke sakt direkte at han er Gud men indirekte sier han dette i mange sammenhenger den beste definisjonen på dette er da han sa ordet er Gud, men hansa ved flere andledninger at Han.og Fderen var ett. Men han.sa også at ordet ble menneske , For å forstå helheten i dette så må man også se på helheten i de ord Jesus kom med i forskjellige sammenhenger

  • Ja, dette er det livsviktige spørsmålet.
   KVEN henvendte Jesus seg til?
   Henvendte han seg til HERREN GUD ?
   Eller henvendte han seg til Faderen som ikkje er identisk med HERREN GUD?
   I GT les me om HERREN GUD som skapte alt på 7 dagar.
   Herren Gud gav lova til Israel og førte dei ut av Egypt.
   Var det Jesus som var HERREN GUD gjennom heile Tanakh og så var Faderen ikkje med.
   Det virkar å vera heilt urimeleg og ulogisk
   Difor forkastar jødane alle slike bortforklaringar.

   https://www.youtube.com/watch?v=Va_I8C_f520
   Why JEWS Do Not Believe In Trinity Like Christians? Rabbi Vs Christian Missionary

   Om Gud er 3, så er det vanskeleg å forstå at Han gong på gong repeterer at Han er EIN.

   1
   1
  • Slik jeg forstår det er JHVH skaperen/faderen. Han er ånd og har aldri blitt sett av noen. For å kommunisere med oss har han vist seg på forskjellige måter gjennom tidene, feks som ildstøtten og skyen da Israelsfolket vandret i ørkenen.
   Har han i den siste tid kommet som Jesus? Jesus sier jo at når vi har sett han har vi sett faderen. Dersom dette skal få mening må vi skille mellom Jesu guddommelige og menneskelige natur.

  • Sitat Sara: “Peter sier vi skal døpe i Jesu navn. Fader, sønn og hellig ånd er titler. Navnet er Jesus!”

   Her er du narret Sara. Faderens navn er JHVH som uttales Jehovah eller Jahveh. Det står over 7000 ganger i Bibelen.

   Jesus bad selv “Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg!” Du synes kanskje også det vil være litt pussig om Jesus her bad til seg selv og spurte om dette..?

   1
   1
 20. Det er fleire forklaringar på dette med den evige elden eller pinsla.

  Som tidlegare medlem i adventistsamfunnet har eg deira forståing som er ganske lik JV sin.

  Om no Jesus sine ord i NT skulle vera bokstavlege så kan ein ikkje seia anna enn at det er rein djevelskap.

  “Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjør urett. 42 Så skal de kaste dem i ILDOVNEN, der de gråter og skjærer tenner. 43 Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike.” Matteus 13

  Tenk på alle jødane som verkeleg prøver å fylgja Guds lover og vera gode menneske.
  Tenk på alle vanlege menneske som du omgås som ikkje gjer noko vondt. Ser du dei for seg i ein brennande eld.

  Heldigvis er ikkje HERREN GUDV- den einaste GUD slik.
  Han er ikkje ein grusom tyrann.

  Orda i Esekiel 28 beskriv eit menneske som på slutten set seg på Guds trone.

  “Så sier Herren Gud:
  Fordi ditt hjerte er hovmodig,
  har du sagt: «JEG ER EN GUD.
  Jeg sitter på gudetrone
  midt ute på havet.»
  Men du er ET MENNESKE OG IKKE EN GUD,
  du har gjort hjertet ditt
  lik et gudehjerte…..Så sier Herren Gud:
  Du var et bilde på det fullendte,
  fylt av visdom,
  fullkommen i skjønnhet.

  13 I Eden, Guds hage, holdt du til….Du var en salvet kjerub, et vern.
  Jeg innsatte deg,
  du holdt til på Guds hellige fjell,
  blant glødende steiner vandret du….Da støtte jeg deg bort fra gudefjellet
  og gjorde ende på deg,
  du vokter og kjerub…”

  Jesus vert i Åp.boka beskrive slik:

  “Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den KLARE MORGENSTJERNEN”. Åp 22

  MORGONSTJERNA er beskrive i Esaias 14.

  “”Du har falt fra himmelen,
  du MORGENSTJERNE,
  morgenrødens sønn!
  Du er slengt til jorden,
  du som seiret over folkeslag.

  13 Det var du som sa i ditt hjerte:
  «Til himmelen vil jeg stige opp,
  høyere enn Guds stjerner reiser jeg min trone” Esaias 14

  For meg kan det sjå ut som Jesus har prøvd å ta Guds plass ved å gejra seg lik Han.

  • Det som i alle fall kan konkluderes, er at Torstein L. ikke er kristen og helt klart er en misjonær for en annen type religion.
   s

 21. Sitat søkelys.
  Fra GT vet vi at Faderen har et navn, nemlig Jahve og fra evangeliene lærer vi at Sønnen har et navn, Jesus -og Den Hellige Ånd blir kalt talsmannen og blir beskrevet med termen “Han”.
  ———————————————–
  Kjell:
  Dersom Faderen er JAHVE, då er Han og Herren GUD som me les om i GT.

  “Så var himmelen og jorden fullført, med hele sin hær. 2 Den sjuende dagen fullførte Gud (Jahve)det arbeidet han hadde gjort, og den sjuende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. 3 Gud (Jahve)velsignet den sjuende dagen og helliget den. For den dagen hvilte han fra hele sitt arbeid, det som Gud hadde gjort da han skapte.”

  Korleis kan ein då påstå at Jesus var åleine om skapelsen?

  “Han er den usynlige Guds bilde,
  den førstefødte før alt det skapte.

  16 For i ham er alt blitt skapt,
  i himmelen og på jorden,
  det synlige og det usynlige,
  troner og herskere,
  makter og åndskrefter –
  alt er skapt ved ham og til ham.

  17 Han er før alt,
  og i ham blir alt holdt sammen.” Kol 1

  Jesus vert framstilt som SKAPAREN.
  Det må vera feil om Faderen er Jahve.

  I begynnelsen var Ordet.
  Ordet var hos Gud,
  og Ordet var Gud.

  2 Han var i begynnelsen hos Gud.

  3 ALT ER BLITT TIL VED HAM
  uten ham er ikke noe blitt til.” Joh 1-

  Her og får Jesus all oppmerksomhet. Han ÅLEINE skapte himmelen og jorda.
  Han held alt saman.
  Faderen eller Jahve er degradert.

  Orda i Esaias 43 vert veldig spesielle.

  “Jeg er Herren, det er mitt navn.
  Min ære(Faderen eller Jahve) gir jeg ikke til andre,
  min lovsang ikke til gudebilder.(Jesus)

  Herren Gud skal me tilbe med heile vårt hjarta.
  Han kan me stola på.

  Men kan me stola på Jesus?
  Er han ikkje berre eit gudebilete eller ei falsk etterlikning av Gud?

  • Forstår jeg deg rett: Du tror ikke på Jesus at Han er Guds sønn som kom til verden for å frelse syndere…håper du kan svare på det.

  • Torstein.
   Hva mener du når du sier……
   Kan me stola på Jesus?.
   Er han ikkje berre eit gudebilde eller ei falsk etterligning av Gud?.

 22. BT
  Forstår jeg deg rett: Du tror ikke på Jesus at Han er Guds sønn som kom til verden for å frelse syndere…håper du kan svare på det.
  —————————–
  Tidlegare stilte eg aldri spørsmål om det.
  No tvilar eg sterkt på det.
  Herren Gud er EIN og gjerningane Hans finn me gjennom heile GT eller Tanakh.
  Han har kontrollen. Det treng me ikkje tvila på.
  Israel og Jerusalem er fokuset på slutten. Herren Gud vil straffa dei nasjonane som oppfører seg stygt mot Folket Hans.

  Kvifor forkastar jødane Jesus og treenighetslæra?
  Nettopp fordi Jesus gjer krav på å vera GUD.
  Du finn ikkje noko haldepunkt i GT for at Herren Gud er oppdelt i tre.
  Tvert imot.

  Det har eg og forstått..
  Jesus tek plassen til Jahve.

  Når Jesus seier at alle som IKKJE trur på han skal pinast fysisk med gråt og tenners gnissel så samsvarar det på ingen måte med Tanakh.
  Gud dømer menneska ut frå gjerningane deira.
  Guds storsinn er slik at når nokon beklagar sine feil og er villige til å forandra på livsførselen sin, så TILGJEV Gud dei utan å krevja noko offer.
  Dette er skikkeleg NÅDE.
  I evangeliet vert Gud ein blodtørstig Gud som må ofra SON sin for å tilfredstilla sin vreide.
  I Tanakh er dette ei motbydeleg handling.
  Menneskeofring var strengt forbode i Tanakh.
  Alle måtte svara for sine eigne handlingar.
  At me i tillegg skal eta KJØT og BLOD for å tilfredsstilla Gud er og ein blasfemisk tanke i Tanakh.
  Katolikkane trur som sagt at me et Jesu bokstavlege kjøt og blod.
  Kannibalisme heiter det.

  Ved Herrens kome står det at nasjonane skal reisa til dte bokstavlege Jerusalem for å læra av Torahen-lovlæra.
  Dei skal innrømma at dei berre har løært løgn av forfedrane sine.
  Dei vil læra om den SANNE GUD.
  HAN er EIN.

  “Da skal de ikke mer gjøre seg urene med avgudene sine og alt det motbydelige og alle syndene sine. Jeg vil berge dem fra alle stedene hvor de levde i synd, jeg vil gjøre dem rene. De skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud.
  24 Min tjener David skal være konge over dem, og de skal alle ha én gjeter. De skal følge lovene mine og holde forskriftene mine, så de lever etter dem. 25 Så skal de få bo i landet som jeg ga min tjener Jakob, og som deres fedre bodde i. De skal bo i det for alltid, både de og deres barn og barnebarn. Og min tjener David skal være deres fyrste for alltid. 26 Jeg slutter en fredspakt med dem; det skal være en evig pakt. Jeg lar dem bli mange, og jeg setter min helligdom hos dem for alltid. 27 Min bolig skal være hos dem. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. 28 Folkeslagene skal kjenne at jeg er Herren” Esekiel 37

  Kva er desse motbydeleg tinga som nasjonane driv på med?
  Det er mange ting.

  “Den som slakter en okse,
  SLÅR ET MENNESKE I HJEL;
  den som ofrer et lam,
  knekker nakken på en hund;
  den som bærer fram grødeoffer,
  ofrer svineblod;
  den som brenner røkelse,
  velsigner det onde.
  De som gjør dette,
  har valgt sine egne veier,
  DE HAR SIN GLEDE I DET SOM ER MOTBYDELIG.” Esaias 66

  Les ein om Baal-profetane og Elias så ser ein kva som er problemet.
  Baal-folka var overbevist om at dei tilba den sanne Gud.

  “Elia trådte fram for hele folket og sa: «Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så følg ham; og er Baal Gud, så følg ham!» Men folket svarte ham ikke et ord”

  Elia hadde humor og sa:

  “Da det var blitt middag, hånte Elia dem og sa: «Rop høyere! Han er jo gud. Han er vel falt i tanker, eller han er gått avsides eller er ute på reise. Kanskje han sover og må våkne.” 1 Kongebok 18

  Korleis er dte ikkje i dag?
  Folk ber og ber til Jesus, men null svar.

  Er det ikkje snart på tide å innsjå at me har tilbedt ei etterlikning av Gud –
  Me må be til den SANNE GUD og då kan me får bønesvar.

  “Da tiden for grødeofferet var kommet, trådte profeten Elia fram og sa: « Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud! La det i dag bli kjent at du er Gud i Israel, at jeg er din tjener, og at det er på ditt ord jeg har gjort alt dette. 37 Svar meg, Herre! Svar meg, så dette folket skjønner at du, Herre, er Gud, og at du har vendt deres hjerte til deg igjen.» 38 Da fór Herrens ild ned og fortærte både brennofferet og veden, steinene og jorden, og slikket opp vannet som var i grøften. 39 Da folket så det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden og sa: « Herren, han er Gud! Herren, han er Gud!» 40 Elia sa til dem: «Grip Baal-profetene! “

  • Takk for svar Torstein. Vi har nok ulikt syn og meninger om dette. For meg er Jesus Guds enbårne sønn, som ble sendt til verden for at vi skulle slippe å gå fortapt. Synes også det er sannheter i bibelen som er hard å høre, men det endrer ingentingen hva jeg måtte mene om det. Det er Guds ord som er avgjørende til syvende og sist, og så får jeg sette min lit og mitt håp til Herren Jesus som tok straffen for mine synder. Ønsker deg et riktig godt nyttår og en fin nyttårskveld.

  • Torstein.
   Hvis du ikke mener at Jesus var Guds sønn som ble født som menneske, hvem mener du han var da?.
   Mener du det var Gud selv som ble menneske.?.

   Det er riktig at Ordet ble menneske.
   Ordet og Jesus er den samme.

 23. BASUN TIL KRISTENHETEN 2018!

  Det er svært mange falske læresetninger som om kort tid bringer kristenhetens store skarer av tilhengere til evig fortapelse.

  ”En liten surdeig ødelegger deigen, sa Jesus og pekte på fariseernes læresetninger”. Fariseerne var ledende i Israel.

  Kristenhetens surdeiger er så mange at hele deigen nå fremstår som ren illeluktende gjær. Og i køen av frafalne navnkristnes falske læresetninger troner følgende:

  – Treenighetslæren
  – Udødelig sjel
  – Helvete
  Dette urene treenige djevelskapet er for sanne kristne ”en duft fra død til død”, og om svært kort tid vil dens tilhengere stå i følgende profetiske situasjon:

  22 Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ 23 Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. BORT FRA MEG DERE SOM GJØR URETT!” (Matteus 7)

  Josef, sønn av Jehova Gud og ambassadør og bror til Jesus Kristus

  • sitat
   Josef, sønn av Jehova Gud og ambassadør og bror til Jesus Kristus-
   ————————–
   Då får de ha GODT NYTTÅR..

   Torstein Langeæter -heidning men tilengjar av HERREN GUD som er EIN.

  • Jeg ønsker også deg alt godt og omvendelse mens det ennå er tid Torstein – og alle dere andre det samme. I morgen er straks i dag.

   Josef

   1
   1
  • Virker som du har glemt hva apostelen Johannes taler om antikristens ånd. Det er han som fornekter båder Faderen og Sønnen. Han fornekter også inkarnasjonen og at Jesus er Kristus. Han fornekter også at Jesus er Guds Sønn.

   Bibelen taler om lovløshetens hemmelighet og Gudsfryktens hemmelighet.

   Den lære du kommer med Josef er vranglære. Det er antikristens ånd.

   2
   1
  • Bibelen lære tydelig at Guddommen består av: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

   Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord; 19gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, 20og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!

   Legg merke til at det ikke står navner, men navn- i entall.
   Les også Joh evangelium kap 1. Der kommer det tydelig frem hvem Jesus er.
   Les også i Tim angående Gudsfryktens hemmelighet.

   Jesus er Kristus. Han er Gud. Han er også Guds evige Sønn!

   Antikristens ånd har kommet inn i mange menigheter i dag. Bibelen taler om at det skal bli så.
   Bare se på Catch the fire bevegelsen, bethe redding, nar osv. Det dem holder på med er antikristens ånd. Man kan avsløre dem på hvilken lære dem har av Jesus Kristus.
   Antikristens ånd har vært virksom allerede på apostlenes tid i verden, men i endetiden skal den komme inn i menighetene.

   4
   1
  • Her er du nok på den språkmessige glattisen Andre. ETT NAVN, FLERE NAVN. “Navner” er ikke noe norsk ord.

   Sitat Andre: “Jesus er Kristus. Han er Gud. Han er også Guds evige Sønn!”

   En sønn er ikke sin egen far. Du er narret Andre.

   1
   3
  • Så du forstår Gud med din naturlige hode og tror ikke på Guds Ord som det står?

   3
   2
  • Kan være at jeg kan være på glattisen språkmessig.
   Men uansett, når vi leser Joh evangelium, apostelen Johannes osv så står det rett ut hvem Jesus Kristus er. Det kommer du aldri utenom.

   3
   1
  • Skjønner at man ikke kommer noen vei med logiske forklaringer av Guds ord. Eller menneskelig ressonering. Guds Ord advarer oss mot verdens visdom eller å stole på vårt forstand.
   Vi kommer aldri til å forstå hvem Gud er ved vårt hode. Det handler om å tro Hans ord. At vi tar imot Guds Ord som et barn. Handler om å tro Hans Ord som det står. Og Guds Ord forklarer oss tydelig hvem Jesus Kristus er.

   4
   1
  • Jehovah er min Pappa og Kristus er min storebror så de kjenner jeg svært godt. Jeg gleder meg til å komme hjem til dem og se dem som de er.

   Pappa skriver i sitt ord: “Vær ikke dårer, FORSTÅ hva som er Guds vilje.”

   1
   3
  • Og dette er Guds vilje at vi skal tro på Ham som Gud har sønn.
   Og det blir frukter å være i troen på Jesus Kristus. Er Han som skal gjøre det. Uten Ham kan vi intet gjøre. Så formaningen er å bli i Hans ord.

  • Tusen takk til Andre Johansen. Kan ikke la være å tenke på Paulus ord til Korinterne:
   men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, således skal også eders tanker forderves og vendes bort fra den enfoldige troskap mot Kristus. For om det kommer en til eder og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller I får en annen ånd, som I ikke før har fått, eller et annet evangelium, som I ikke før har mottatt, da vil I gjerne tåle det!
   Andre Johansen er tydelig en som har beholdt den enfoldige troskap mot Kristus. Mens Josef og Torstein Langesæter er uten tvil blant dem som gjerne tåler forkynnelsen av en annen Jesus eller en annen ånd eller et annet evangelium.
   Josef kritiserer også Andre Johansen for hans språklige ferdigheter. Enda et vitnesbyrd om hvilke ville veier Josef er på. Paulus sier at:
   For Kristus har ikke utsendt mig for å døpe, men for å forkynne evangeliet, ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulde tape sin kraft.
   Josef mener tydeligvis at kraften ligger i å kunne uttrykke seg på en språklig god måte. Men det er ikke her kraften ligger. Kraften ligger i Kristi kors. Paulus sier videre til Korinterne:
   Og jeg, da jeg kom til eder, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller i visdom og forkynte eder Guds vidnesbyrd; for jeg vilde ikke vite noget iblandt eder uten Jesus Kristus og ham korsfestet.
   Kan ikke erindre at Josef noen gang har forkynt Jesus Kristus og ham korsfestet. Bare en masse andre rare ting.
   Johannes sier: For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.
   Og Johannes sier igjen: Dersom nogen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, da skal han bede, og han skal gi ham liv – jeg mener dem som ikke synder til døden. Der er synd til døden; det er ikke om den jeg sier at han skal bede.
   Hva er denne synd til døden. Har vanskelig for å se at dette kan være noe annet enn det den samme Johannes skriver om i Åpenbaringene: Dersom nogen tilbeder dyret og dets billede og tar merket på sin panne eller i sin hånd, da skal også han drikke av Guds vredes-vin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øine, og røken av deres pine stiger op i all evighet, og de har ikke hvile dag eller natt de som tilbeder dyret og dets billede, og hver den som tar dets navns merke.
   Kan ikke se annet enn at dyret her er Antikrist. Å være påvirket av Antikrisens ånd er vel den verste skjebne et menneske kan bli utsatt for. Nei da er han lykkelig som har en enfoldig tro på Jesus som Krist og ham korsfestet.
   For jeg overgav eder blandt de første ting det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder efter skriftene, og at han blev begravet, og at han opstod på den tredje dag efter skriftene.

  • Sitat Oddbjørn:”Josef kritiserer også Andre Johansen for hans språklige ferdigheter. Enda et vitnesbyrd om hvilke ville veier Josef er på.”

   Om man er “på ville veier” om man påpeker at en annen persons resonnement faller på feil forståelse av språket norsk, hvor er da Oddbjørn? I den veiløse villmarken?

   Om man hiver seg ut i en debatt der den språklige kontekst er avgjørende for semantikken og ikke tåler korrekt korrigering bør man avholde seg fra nærkontakt med tastaturet.

   1
   3
  • Fordi både jøder og konvertitter allerede hadde Jehova, mens Jesus var det nye ukjente de måtte lære om. De hadde hatt Johannes-dåpen der Jesus var ukjent, men nå var det altså et nytt element inne i bildet.

   Jesus selv sa de måtte døpe seg i både JHVH’s navn, hans eget navn og den hellige ånds navn.

  • Jeg kan innrømme det at mine språkferdigheter ikke alltid er på topp. Og kan også innrømme angående det med navn og navner, at det er ett navn og flere navn.
   Men du svarer ikke på alle tiltaler Josef. Kanskje kun på det som passer deg?
   Er ikke i tvil om at du er belest i skriften, Josef. Men er heller ikke i tvil om at du kun holder deg til skriften alene. Det har du bevist ved dine uttalelser angående enkelte ting.
   Du kommer med menneskelige logiske forklaringer og ressonementer for å støtte opp om ditt syn på skriften, men du har ikke Ordet med deg.

   2
   1
  • Må korrigere denne uttalelsen: “Er ikke i tvil om at du er belest i skriften, Josef. Men er heller ikke i tvil om at du kun holder deg til skriften alene. Det har du bevist ved dine uttalelser angående enkelte ting.”

   Mente: “Er ikke i tvil om at du er belest i skriften, Josef. Men er heller ikke i tvil om at du ikke holder deg til skriften alene. Det har du bevist ved dine uttalelser angående enkelte ting.”

   Synes det er rett og slett frekt å heve seg over hva Guds Ord sier. Her er det ikke snakk om forskjellig syn på skriften, men vranglære. Ved å forkynne annet enn det som står eller forandre på det som står er vranglære. Det er rett og slett løgn.

   3
   1
  • Jeg respekterer at du kaller meg vranglærer. Det vil vise seg om du er like høy i hatten når fasiten snart dukker opp. Men inntil videre – lykke til Andre. Alt godt ønskes deg.
   Josef

  • Jeg kaller deg en vranglærer av en god grunn, Josef! Jeg har lest dine uttalelser og er ikke til å ta feil av at du dessverre er en vranglærer.
   Er folk her inne som leser kommentarene dine og da ser jeg det som en plikt å si ifra.
   Handler ikke om at jeg skal ha rett. Og du tenker kanskje at jeg er høy i hatten, men det har jeg ingen grunn til å være. Jeg er en frelst synder som er frelst av bare nåde for Jesu skyld. Jeg har ingenting å rose meg av.
   Men er forpliktet til å stå på Guds Ord alene og holde meg til Ordet alene. Er det det handler om. Blir frustrert og irritert når jeg ser at folk forvrenger Guds Ord. Det er livsfarlig.

   3
   1
  • Så var det visst noe med stein og glasshus samt å si ett og gjøre noe annet. I enkelte tilfeller må man bare erkjenne at noen ikke lenger har injurierende kraft. Ikke minst når den retten romerbrevet sier vi skal underordne oss har talt helt til topps.

   Alle bør imidlertid legge merke til når noen ikke lar sine dømmende ord ledsage av bibelske argumenter. Da bør alarmklokkene gå.

 24. JOSEF SITAT:
  omvendelse mens det ennå er tid
  ————————
  Omvendelse i GT var dette å lyda Guds lover.
  Israel vart frista til å fylgja Baal fordi så mange andre gjorde det..

  “Vend hjertet til Herren, og tjen ham og ingen annen! … 4 Da fjernet israelittene Baal-gudene og Astarte-bildene og tjente bare Herren”

  Det bør me og gjera.
  Kutt ut alle gudebilda eller etterlikningane av Herren Gud..

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *