Evangelister må slutte å love at Gud har en vidunderlig plan

Slutt å si at “Gud har en vidunderlig plan for ditt liv”

dans-på-roser“Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden!”  Joh 16,33
Enten det er på tv, radio, internett eller i menigheten har vi alle sammen ofte hørt frasen “at Gud har en underfull plan for våre liv. Men Ray Comfort rettelig påpeker: “Predikantene lover ofte en seng av roser for dem som kommer til Kristus, mens dem som er i Kristus opplever å sitte i smertefull seng av torner.” Dette kan også forklare hvorfor en svært høy prosent av dem som er vokst opp i kristne hjem forlater troen, mens mange andre ikke bærer preg av å være troende.

Det finnes et høyt antall av falske omvendelser fordi mange har basert deres valg på ¨å følge Kristus på løfter om et vidunderlig liv. Vi har gjort frelse til en lettvint vei fremfor en smal stil. Vi har skapt en Jesus som er hovmester istedet for en konge. Vi vil ha et enkelt kors, en enkel vei og våre byrder løftet av. Mange lover en problemfri kristentro, selv om
depresjon
vi alle vil møte mange problemer hver eneste uke. Dessverre kan urealistiske forventninger om Gud og troen lede til desperasjon og depresjon.  Hvordan klarer vi å forene ideene om et problemfritt og underfullt liv, med den voksende gruppen av kristne som blir massakrert i Afrika? Eller hva forteller du til en far og mor som har mistet begge deres barn på kort tid? Eller hva med foreldrene som fikk nyheten om at deres treåring har leukemi? Hva med disiplene hvorav 11 av 12 ble drept for den kristne tro? Hvordan forene dette med løfter om gode og problemfrie dager hvor man danser seg gjennom livet i lykke og velvære?

Her er en nøkkel. Vårt forhold til Gud baserer seg ikke på våre ubesvarte bønner, våre prøvelser, vanskeligheter eller forfølgelse. Alt står på hva han er!  Han er vår grunnvoll midt i stormene. Han er vår fred når vi er redde. Han er vår trøster når vi står midt i angsten. Evangeliet er et budskap om håp og forløsning. Det tilbyr Guds nåde midt i våre trengsler og en fred som overgår all forstand. Vi vil aldri finne en indre fred før vi har fred med Gud. Og for oss kristne. En indre fred betyr ikke fravær av ytre stormer, men en dyp indre fred møter alle stormer i lys av Guds evige plan som gir oss trygghet. Vi feiler stort dersom vi unnlater å forkynne denne balansen. Prøvelsens tider har ikke som mål å knekke oss eller bryter oss ned, men heller for å bygge oss opp. Den enste måten man kan bygge sunne kvaliteter som kjærlighet, glede, fred, medmenneskelighet, ydmykhet og tålmodighet er å bli konfrontert med situasjoner som krever kjærlighet, glede, fred, medmenneskelighet, ydmykhet og tålmodighet. Hvordan kan vi utvikle tålmodighet når vi aldri blir testet? Hvordan kan vi utvikle evnen til å tilgi når vi aldri blir forurettet? Hvordan kan vi utvikle ydmykhet dersom vi aldri blir ydmyket? Selv Kristus selv måtte lære lydighet gjennom det han led (Hebr. 5,8)

Ikke misforstå, Gud velsigner sitt folk, og vi skulle be om, glede oss i og være takknemlige for hans velsignelser. Men ett underfullt, komfortabelt liv er ikke nødvendigvis en velsignelse. Guds nærvær, og styrke i våre liv er Sal 29,11: “Herren skal gi sitt folk kraft, richard-wurmbrand-dupa-gratiiHerren skal velsigne sitt folk med fred.” Å finne styrke midt i stormen er en ekte velsignelse og Paulus motto var: “Jeg har lært å være fornøyd i alle ting.” Blant de som sier at det kristne livet kan være problemfritt er det mange som feilsiterer Skriften for å tilpasse den til deres egne ideologier. Et bibelvers som ofte mistolkes er Jeremia 29,11:  “For jeg vet de tanker jeg tenker om eder, sier Herren, fredstanker og ikke tanker til ulykke, å gi eder fremtid og håp.” Riktignok er dette bibelverset en oppmuntring. Vi vet at Gud er suveren. Han har full kontroll, men når man reflekterer over dette og lignende vers, må de balanseres opp mot andre tekster som forteller om prøvelser, forfølgelse, vanskeligheter og utfordringer. Satt i kontekst taler profeten Jeremia her om nasjonen Israel som hadde lidt nederlag og hvor folket måtte gå i landflyktighet. (Ikke akkurat så veldig underfullt sett fra deres perspektiv) -og i teksten som kommer før vers 11 sier Jeremia: “Når sytti år er gått til ende for Babylon” eller med litt andre ord: Gud lover hans folk at etter 70 år i fangenskap, vil han bringe dem tilbake til deres eget land. Det er et løfte om håp for fremtiden, ikke om ett lett liv her og nå.

Vi lurer folk til tro

Hva om materiell som ble brukt til å lokke rekrutter til det amerikanske Navy SEALS hadde løfter som “begrenset stasjonerings-tid på Hawaii, gratis luaus, (tradisjonelt party på Hawaii) snorkling, og cruise med nattlig utflukter -alt betalt av den amerikanske navy-sealsmarine. Hvor mange ville ikke hoppe på disse mulighetene?  Hvor mange vil ikke bli sjokkert, skuffet og desillusjonert når de fant ut hva det virkelig dreide seg om?  Dette er det vi gjør når vi ikke klarer å fremstille kristenlivets mange farger og aspekter. Gud kan muligens ha et flott plan for ditt liv her og nå, men om ikke har han en fantastisk plan sett i lys av evigheten. Når forkynnere forteller mennesker “kom til Kristus og få et enkelt liv, bli rik, ha god helse osv” er vi egentlig med på å lure mennesker til tro -og deretter skuffelse og tilsist også frafall fra troen. Gud identifiserer seg med navn som forteller noe om Hans natur. Vi kan finne trøst i at Han er “Jehovah Jireh” som er vår forsørger. Han er El Shaddai, den allmektige og hans suverene kontroll vil aldri opphøre. Han er Jehovah Shalom, -vår fred midt i stormen. Han er Jehovah Rohi, vår hyrde når vi vandrer i dødsskyggens dal. Han er Jehovah Nissi, vår seier og styrke. Han vil aldri bli beseiret. Han er Jehovah Tsidkenu, vår rettferdighet. Han har ordnet for oss veien til frelse gjennom troen på Kristus alene. Tilslutt, Han er Jehovah Shammah, Han er tilstede i de mørkeste stunder. Han vil aldri svikte deg eller forlate deg. (5.Mos 31,6)  Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden!” (Joh 16,33)

Av Shane Idleman er grunnlegger og leder pastor i Westside Christian Fellowship i Lancaster, Los Angeles California.

2 tanker om “Evangelister må slutte å love at Gud har en vidunderlig plan

  1. Alvorlige ord. La oss ikke forvrenge evangeliet til å bare bli ‘en dans på roser’ livet igjennom. Lure folk til å tro at alle problemer er over hvis de bare kommer til tro. Jesus er der gjennom alle livets fasetter, i storm og i stille. Vi slipper ikke unna stormen, men Jesus er heldigvis sammen med oss. Her på jorden skjer kvalifiseringen til det evige livet. Den som står løpet ut, den som holder fast helt til slutt, skal bli frelst.

Det er stengt for kommentarer.