Evangelist Gjermund Kvamme: “Hvorfor er jeg en kristen?”

Hvorfor er jeg en kristen du undres kanskje på. Hadde du levd mitt liv hadde det vært såre enkelt å forstå. Ordet om Korset jeg hørte som liten. Båret frem i Åndens kraft så min tro i sannhet ble overbevisning og fullstendig viten. Guds tale og under jeg erfarte og at Gud på min bønn svarte. Selv om jeg noen år i synden valgte å vandre. Klarte ikke Djevelen å troen min forandre. Så en dag jeg til Bibelens Jesus i bønn på mine kne falt ned. Om det er mulig så rens meg ren og for himmelferd meg bered. Da en Himmelsk og Gudommlig kraft meg fylte og han utslettet mitt skyldbrev og alt jeg skyldte. I drømmer, syner og åndens lys over en levende Bibel jeg etter dette erfarte at troen ikke er noen religion eller fabel. Når Ordet på Guds kall jeg forkynte min Herre sitt verk i mennesker begynte,” skriver evangelist Gjermund Kvamme. Evangelist Kvamme er blant dem som står på den antikristelige Hanvoldkanalens “hatliste”.

Og Kvamme fortsetter: “I ånd og i kraft med mirakler, tegn og under vi hadde de mest vidunderlige stunder. Ja til og med Guds direkte stemme til meg fra oven talte og jeg valgte å gjøre som han befalte. Min Jesus i går og i dag den samme ja til evig tid er. Alt dette av nåde han ønsker også å skjenke deg og enhver. Derfor kan jeg ikke annet en på troen å holde fast til den dagen Jesus meg henter og rykker opp i hast. Jeg lukker mine øyne og ører for denne verdens bedrag og løgner. Lever mitt liv i troen på Jesus som en fremmed på jord og ekte sigøyner. Troen kommer av det du velger å høre. Låner du ditt øre til løgnen vil ditt hjerte på løgnen starte å tro og Djevelen har deg på sitt dødlige snøre.
Så valget er ditt. Vil du høre på sjelefiendens banditt eller på frelseren tro så du kan bli regnet som en ekte Åndens Kanaanitt? Med evig kjærlighet har han elsket deg og ønsker og ha deg med på himlens vei. Veien er banet og gjelden betalt. Av nåde er det gjort og dette er i sannhet fenomenalt. Så se på ham troens opphavsmann og fullender og løp bort fra verdens løgner mot de Himmelske strender. Han vil ønske deg velkommen med sine utstrakte naglemerkede hender.
Dikt skrevet i Kvammelia 19 Juli 2023.