Europeisk og amerikansk flystans til Tel Aviv demonstrerer hvor påkrevd den israelske militæroperasjonen er

Av frykt for at Hamas skal skyte ned passasjerfly velger flymyndigheter og flyselskap å kanselere Ben Gurion og Tel Aviv. Netanyahu ber Kerry gjenopprette normale flyforbindelser  Det faktum at amerikanske og europeiske flyselskap, SAS og Norwegian inkludert nå velger å kanselere flyvninger til Israel demonstrerer med all tydelighet for hele verden at den israelske militæroperasjonen mot Hamas har vært nødvendig. Når flyselskapene velger å kanselere og Federal Aviation Administration nå har nedlagt forbud mot flying til å fra Tel Aviv i 24 timer er det enten en form for politisk demonstrasjon mot den pågående konflikten mellom Israel og Hamas eller og en reell frykt for at Hamas skal ta “en Putin” og skyte ned et passasjerfly slik pro-russiske separatister gjorde med det malaysiske flytet som ble skutt ned over øst-Ukraina. Det at Hamas og de andre palestinske terrororganisasjonene gjennomfører terror som også rammer ikkejøder er ingen nyhet, selv om man hevder at det Israel som er fienden. Hamas og islamsk hellig krig tar ikke fem flate øre for å massakrere og henrette sivile kvinner og barn som ledd i sin hellige krig for å utslette den jødiske staten. Det israelske flyselskapet  El Al vil fortsette sine flyvninger til og fra Israel som normalt.
Frykten for at Hamas skal skyte ned et sivilt passasjerfly eller og en form for økonomisk maktdemonstrasjon kan ligge bak det faktum at amerikanske flymyndigheter (FAA) har nedlagt forbud mot flying til Israel de neste 24 timene.Også de europeiske flymyndighetene (The European Aviation Safety Agency) kom tirsdag med en sterk anbefaling om å unngå Israel og Tel Aviv av sikkerhetshensyn. De israelske flymyndighetene avviser helt at det er noe større fare nå forbundet med flygninger til og fra Israel og man frykter at en lengre tids flypause vil gå ut over den israelske turistnæringen. Etter hendelsen over Øst-Ukraina der pro-russiske separatister skjøt ned et passasjerfly og drepte 298 mennesker, deriblant 80 barn har flysikkerhet over konfliktområder igjen blitt et tema. Blant israelske avislesere spekuleres det nå på om dette er nok et “Obama og Kerry regiert stunt” for øve press på Israel. Tirsdag kveld snakket den israelske statsminister med utenriksminister John Kerry og ba om at USA opphevde tiltaket som forbyr amerikanske fly og lande i Tel Aviv. Samtidig understreket Netanyahu at Israel ville fortsette å forsvare seg selv og sitt land innbyggere. Den israelske statsministeren har igjen og igjen understreket at Israel vil forsvare sine innbyggere å gjøre det som må til for å gjenopprette ro og fred for befolkningen i Israel.

Ensidig våpenhvile resolusjon

Samtidig som de palestinske rakettangrepene mot israelske byer fortsetter og Israel jobber hardt med å ødelegge mengdevis med underjordiske tunneller Hamas har gravd ut som går mellom Gaza og Israel diskuteres det i FN korridorene et forslag til en ny våpenhvile resolusjon. I resolusjonen heter det at “sikkerhetsrådet uttrykker dyp bekymring for de store tapstall på palestinsk side og man utrykker bekymring for den humanitære situasjonen i Gaza. Resolusjonsforslaget tar til orde for å kreve øyeblikkelig stans i kamphandlingene, men kommer sørgelig til kort i de spørsmål som Israel er opptatt av. Dersom dette resolusjonsforslaget skulle få flertall er ikke sivilbefolkningens situasjon i det sørlige Israel berørt og det vil heller ikke bringe varig fred til Israel og befolkningen på Gazastripen. “Typical antisemitic UN bullsh*t. How about an agreement that Israel can benefit from–like complete disarmament of the terrorists?,” spør en av de få som har rukket å kommentere det jordanske forslaget til tekst. “Another tendentious resolution that glaringly fails to make any specific reference to the violence purposely and relentlessly aimed at Israel’s civilian population,” “It’s time for Israel to finish this once and for all. With an armed Hamas in the Gaza strip there will never be peace.”

 Hamas talsmann Odd Karsten Tveit: USA er i hånden på Israel

Den norske Midt-Østen eksperten og NRK journalisten Odd Karsten Tveit som selv er en sentral brikke i terrororganisasjonen Hamas veldige propaganda-apparat slapp mandag kveld til på NRK i fri dressur. På Dagsrevyen denne mandagen serverte Tveit en rekke skitne insinueringer hvor han antydet at Israel bevist angriper sivile mål og som en god Hamas talsmann la han videre til “at amerikanerne har vært i hånda på israelerne lenge” og dermed har den norske pro-Hamas journalisten som jobber for vår statskanal nærmest lagt føringer for en tradisjonell konspirasjons-teori at det i realiteten er Israel som har kontrollen over amerikaneren selv om det er åpenlyst at dette ikke er tilfelle. Bare et knapt døgn ser vi at amerikanerne (på tross av å være i hånda på israelerne) -innfører et flyforbud til Israel og Tel Aviv på tross av at israelske myndigheter slår fast at trusselnivået på sivil luftfart ikke er endret tross krigen på Gazastripen. Når vi ser på gjengen  -som formidler nyheter fra den palestinske konflikten er det ikke tvil om at disse er har slagside og i realiteten fungerer som palestinernes talerør til nordmenn. Objektive er de neppe. Det er ikke bare oss som reagerer på NRKs bruk av Odd Karsten Tveit som “sannhetsvitne” i konflikten, tidliger i år hevdet den norske organisasjonen “Med Israel for fred” at det er mange som har kritisert Tveit for tendensiøse, mangelfulle og ukorrekte reportasjer og kommentarer. Vi mener at det ikke lenger kan være noen tvil om at Odd Karsten Tveit har fungert – og fortsatt fungerer – som en pro-palestinsk aktivist, og ikke en journalist,” – en kritikk det ikke er vanskelig å være enig i.

https://www.youtube.com/watch?v=_Sg1uCt8x3I

 En nødvendig krig

De israelske militæroperasjonene mot Hamas er ikke bare en nødvendighet men også et “must”. Siden forrige krig i november 2012 og 2009 har Hamas jevnt å trutt økt sin militære kapasitet, og det samme vil skje igjen dersom Israel går inn for en dårlig våpenhvile. Hensikten med operasjonen var å skape fred for innbyggerne i sørlige og sentrale deler av Israel, og så langt har IDF ikke oppnådd å nå sine mål.  Vårt råd til den israelske statsministeren må være: “Stø kurs, slå ut Hamas og ikke gi deg før Hamas går med på en våpenhvile som innebærer avvæpning av de ulike palestinske terrorgruppene. En avtale som ikke innehoolder dette krav, bør bli avvist av Israel klart og tydelig, fordi det rett og slett ikke er bra for Israel. Stø kurs Israel.