Etterdønninger etter “Russlands hoaxen -åpent spørsmål om noen i “deep state” vil bli siktet

Etterdønningene etter konspirasjonsteorien om påstått “Russland sammensvergelse mellom Trump og Russland” kan nå risikerer å få følger for  korrupte tjenestemenn i FBI -etter at den Hillary Clinton finansierte Russlands hoaxen nå har kollapset. Etterforskningen av dem som stod bak forsøket på å fjerne president Trump fra makten ved hjelp av ulovlige metoder og spionasje. Fake-news medier som CNN og New York Times for å nevne to, satset hele sitt rykte og enorme summer på sin ensidige og lite objektive dekning av det som nå blir omtalt som “collusion delusion” og en konspirasjonsteori som har kollapset.

På tross av titusener av oppslag og nyhetsinnslag, ideen om at Donald Trump skal stilles for riksrett ser ut til å ha avgått med stillhet i fake-news pressen. Imidlertid ruller etterforskningen av etterforskningen videre, og det er et åpent spørsmål hvorvidt noen vil bli stilt til ansvar. Her går Fox News ankeret Sean Hannity gjennom den siste utviklingen i saken