Etter “apostel” Guillermo Maldonado besøk: Begeistring over tom forkynnelse

Årets store fremgangsteologiske begivenhet i regi av Jan Hanvold og TV Visjon Norge er nå over. Utstyr og mikrofoner er pakket ned, apostelens fly har forlengst forlatt Norge og prosperity-pimpslivet er nå tilbake til sin vante gang. En rekke av dem som var oppe til forbønn spør seg selv hva som egentlig skjedde, fordi sykdommen og smertene er kommet tilbake og folk som søkte frem til plattformen i den tro at “Gud gjennom apostelens bønn vil bytte ut kneproteser, metallskruer og kunstige hofteproteser med nye og friske knokler og ben vil finne ut at når røntgenbildene er tatt, består leddene ennå av plast, medisinsk sement og metallet en eller annen ortoped opererte inn for å bedre pasientens smertesituasjon.  En rekke pastorer er kjempefornøyd med hva de fikk se og høre i Oslo Convention Center og tror at en ny tid er på gang i Norge, -men dette er noe vi har sett og hørt før.

Hva formidlet egentlig Maldonado til de litt over 4000 sjelene som samlet seg under  Maldonado, hans team og Jan Hanvolds talerstol under de to dagene den omstridte velstandsforkynneren besøkte Norge? En av dem som har fulgt med på alle møtene er signaturen BE som i denne artikkelen forsøker å oppsummere hva Guillermo Maldonado egentlig presenterte til det norske kristenfolket.

Hva Maldonado underviste om i Oslo Convention Center 20.-21. april 2015

2015-moreFolk er fra seg av begeistring over det de opplevde i Oslo Convention Center. – Utrolig opplevelse med kjempesterk forkynning. Sang himmelen ned over oss (Sten K. Olsen) – Slik skal kristenlivet være. Herlig å få det demonstrert. Vi tror på en ny tid for Norge. Han har noe spesielt, en salvelse og troen ikke minst, og han demonstrerer Guds rike. Det er ikke en teori. Fantastisk! (Per Haugan) – Fantastisk. Jeg er imponert og begeistret. Dette er det vi ønsker. (Pastor Roar Eriksen). – Dette er introduksjon til en ny tankemåte for kristennorge generelt og hele Norden. Profetisk timing at konferansen kommer nå. Det er en ny tid. Noe nytt kommer. (Per Ivar Winnæss)

Men hva forkynte egentlig Maldonado? Hva var det som gjorde tilhørende så begeistret? Jeg viser til min tidligere artikkel på Søkelys, der jeg gjenga hans profeti for inneværende år: Overføring av penger fra de ugudelige til de gudelige, og sletting av din gjeld på en overnaturlig måte – et budskap så falskt at det er ubegripelig at det kan forføre noen. Hva så med resten av hans forkynnelse, er den like falsk? Han forkynner sannhet når han sier at Jesus er vår frelser, at Han er allmektig og at vi må vende om og angre våre synder. Men Maldonado er mest opptatt av det overnaturlige. Han tar ut bibelvers og vrir på dem. Money-Heaven-1204336Hans undervisning er spekket med ‘sannheter’ som han ‘hører’ fra Herren. Og hensikten hans er klar: “Jeg vil aktivere dere alle til å bevege dere i det overnaturlige”.
Maldonados lære om hvordan vi skal ære Gud:
Han tok utgangspunkt i Matt. 6, 9: Derfor skal dere be slik: Fader vår, Du som er i himmelen, helliget være ditt navn.
“Å hellige er det samme som å ÆRE”, sier Maldonado. “Vi må ære Gud, ikke for vår skyld, men for hans. Derfor gjør vi alt i min menighet med perfeksjon (excellence) fordi vi gjør det for Han, med måten vi ærer Han på, hvordan vi kler oss og hvordan vi snakker.

Oppfyller du din del vil Gud oppfylle sin del

 

Han forteller en historie fra latin Amerika der de leide det beste utstyret som fantes til et møte. Innehaver av forretningen ble forbauset over at de valgte det dyreste utstyret. Maldonado forklarte at dette var for Jesus, de valgte det beste for Han. “Skal vi bare gi billige ting til Jesus” spør han med forferdet mine. “I vår menighet har vi blant annet det beste teppet, lydanlegget osv. Vi representerer Kongen og gir Han det beste”.
Han fortsetter: “Herren fortjener det beste. Når Han frelste deg ga Han deg ikke 1 dollar, luksus-flymen det beste; sin egen sønn. Gi Gud noe verdifullt, sier han. Gud fortjener det beste, ellers har det ingen verdi”. Maldonado sier at det inngår en materiell verdi i å ære Gud, fordi ære dreier seg om en “valuta for utveksling (currency for exchange)”. Han begrunner det med at Gud uttaler i 1. Samuelsbok og i 2. Korinterbrev at “Jeg ærer de som ærer meg”.  “I kriser vil Gud velsigne deg når du ærer Han”, fastslår apostelen og forteller at det er 3 måter å ære Gud på; “med dine ord, lydighet og med dine finanser”. Apostelen forteller at om en idrettsmenn har et hus til 12 millioner, så har ingen noen innvendinger, men dersom du som kristen har et flott hus så blir du kritisert. “Jesus sa at han dekker alle våre behov. Når du ærer han med dine finanser vil han velsigne deg når det gjelder helse, ekteskap, barn”, sier Maldonado. Han fortsetter: “Fine hus – folk tenker at kristne ikke skal ha stort, men Jesus sa: Jeg vil sørge for alle dine behov”. “Gi med forventning til Herren! Valuta for utveksling (Currency for exchange), minner apostelen forsamlingen om. “Ved å ære Visjon Norge ærer du Gud”, fastslår han. “Å ære Gud er å gi gaver på forhånd for det han senere skal gjøre for deg”.

Skrevet av BE

 

Kommentar av Kjell Andersen: Mye problematisk i Maldonado’s forkynnelse

At “apostel” Maldonado var en fremgangspredikant og representant for det jordisk “gode liv” var noe vi viste før han satt sine ben på norsk jord. I denne apostelens virkelighetsforståelse var apostler som Paulus, Peter, Johannes, Jakob og de navn vi møter i det nye testamentet bare noen stakkarslige tapere som ikke helt hadde forstått haginGuds lover for fremgang og suksess. Det faktum at verken Peter, Paulus, Johannes eller noen av de andre nytestamentlige forfattere forfektet det samme budskapet som det  Maldonado presenterer som kristendom, gjør åpenbart ikke inntrykk på de skikkelsene som skal ha lovprist apostelens besøk. De bibelske apostlenes store problem er åpenbart det at de ikke hadde forstått sine rettigheter i Kristus for ellers hadde jo disse også dradd land og strand rundt og prekt velstandsevangeliet. Det herr Per Ivar Winnæss omtaler som en ny tenkemåte i Norge er ikke noe annet enn den filosofien som ble introdusert på 1980 tallet gjennom undervisningen til Kenneth Hagin, Essek William Kenyon og de andre framgangsteologene som var i skuddet da. Det er nøyaktig den samme tenkningen som preger Maldonado, og på 1980 og 1990 tallet tok menn som Emanuel Minos, Thoralf Gilbrandt og en rekke andre forkynnere klart avstand fra den materialismen som ble proklamert i trosforkynnelsens navn. Egentlig er det lite å tilføye til BE’s gjennomgang av det to dager lange besøket til den omstridte apostelen.  Allerede etter ti minutter med Visjon Norge’s overføring av møtet kunne jeg konkludere med at det er intet nytt under solen. Det som er nytt, er navnene på dem som presenterer denne religiøse grådighet. Maldonado’s evangelium er et evangelium som passer som hånd i hanske til den vestlige verden og kjødelige troende som er opptatt av velstand, penger og alt som forgår. Som Jesus-troende kristne forholder vi oss til ordene om at vi her er fremmede og at vår borgerrett er i himmelen -i det fremtidige paradis som Gud skal opprette når alt skal bli nytt.

På 1980 tallet kom det en bok som het “himmelen på forskudd” og det er nettopp det  Maldonado og de andre religiøse velstands-predikantene forsøker å formidle til sine etterfølgere. Problemet både til Maldonado og alle de andre pengeforkynnerne er at deres budskap ikke vil virke for andre enn de selv. Menn som Creflo Dollar, Maldonado og Peter Popoff lever på det faktum at mange kristne er godtroende, naive og lettlurte mens pengestrømmen kun går en vei, -til forkynnernes bankkonti. I forkynnelsen blir det hevdet himmelen-på forskuddat Gud krever det beste, -og mine tanker går da først til en liten bok som er utgitt av Vakttårnselskapet som har tittelen “Hva Jehova krever av deg” og også i den boken er det  lovens vei til salighet som blir presentert. Et annet ankepunkt mot denne type forkynnelse er rett og slett det at et slikt velstandsbudskap neppe vil ha samme gjennomslagskraft i den fattige del av verden eller blant hjemløse i Calcutta. Et sant evangelium vil kunne forkynnes for mennesker uansett hvor de bor i verden, for kristendom er egentlig evangeliet om Kristus som kom, ble et menneske og døde for våre synder. Jeg er klar over at herr Maldonado også nevnte det i sin forkynnelse, men dersom man summerer det hele, vil man kjapt kunne skjønne at det er et annet evangelium. Framgangsteologiens budskap kan ikke defineres som et kristent budskap, selv om det er ikledd bibelsitater tatt ut av sin sammenheng og kontekst og puttet inn i en sammenheng som de ikke er en del av.

Tro på eventyr

“Tro eller overtro” var navnet på en bok skrevet av Charles Farah og utkom i 1986. I boka som er grundig skrevet avdekker forfatteren nettopp det faktum at framgangsteologien med sine fagre løfter slett ikke er basert på bibelfundamentert teologi, men i realiteten er overtro bygd på løsrevne bibelsitater som ofte også er vridd og bøyd på, slik at de passer tro-overtroinn i ens egen virkelighetsforståelse. Det “evangelium” som ble presentert fra Visjon Norge mandag og tirsdag skiller seg ikke mye ad fra primitiv religiøsitet vi finner i gammel overtro -hvor husguder og ofre til disse ville bringe velsignelse og lykke til dem som ofret det beste. At kristne i vår tid, likevel tror og er begeistret for dette forteller hvor dypt overtro sitter i mange troende, for Maldonado’s budskap er primært til de troende. Når det gjelder alle de utenfor -så blir nok både Maldonado og Jan Hanvold oppfattes som svindlere og lurendreiere på jakt etter hjordens penger og bankkonti. “The name of the game is Money” sa en ikkekristen som hadde sett litt på Hanvold og Maldonado’s show tidligere i uken. “Dette er egentlig ett slags “kristelig” pyramidespill -hvor utbyttet blir tatt ut av de på toppen, mens dem lenger ned betaler. Jeg avslutter denne korte kommentaren med bibelordet hvor det heter “at denne verdens barn er klokere enn lysets barn,” fordi disse forstår at dette er svindel fra A til Å.

8 tanker om “Etter “apostel” Guillermo Maldonado besøk: Begeistring over tom forkynnelse

 1. Rart at ingen her ser at Gud er en Gud som gir velstand til dem som tror. Jeg tipper det er misunnelse som får dere igjen og igjen rakke ned på de redskaper Herren har reist opp i tiden nå før Guds sanne sønner åpenbarer seg. Jeg merker det er mange religiøse demoner her inne. Sikkert preget av falske forkynnere som Paul Washer for å navngi en. Washer er en klassisk forfører som skremmer folk med helvete og tror vistnok på calvinismen. Calvinisme er en vranglære fra selve helvete.

  • Er du ufattelig rik på gods og gull Raymond? Er det noen som nylig har gitt deg en ny bil eller en forretning?

  • Med all respekt, hvilken Bibel er det du leser, Raymond B. ?

   2 Korinter 4:1-18 NB

   Derfor, da vi har denne tjenesten, i og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke motet. Vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke fram med list. Heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å legge sannheten åpent fram, anbefaler vi oss for Guds åsyn til alle menneskers samvittighet. Er så vårt evangelium likevel skjult, da er det for dem som går fortapt, det er skjult. For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. For vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus som Herre, oss selv derimot som tjenere for dere for Jesu skyld. For Gud, som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. Men vi har denne skatten i leirkar, for at den rike kraften skal være av Gud og ikke fra oss selv. På alle vis er vi trengt, men ikke stengt, rådville, men ikke rådløse, forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke utslått. Alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. For ennå mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød. Så er da døden virksom i oss, men livet i dere. Men siden vi har den samme troens Ånd, slik det står skrevet: Jeg trodde, derfor talte jeg! – så tror også vi, og derfor taler vi. For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp med Jesus og stille oss fram sammen med dere. For alt dette skjer for deres skyld, for at nåden må bli rik og virke rikelig takksigelse fra så mange flere, til Guds ære. Derfor mister vi ikke motet. Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag. For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig.

   Romerne 16:18 NB

   For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende.

   2 Timoteus 3:1-4, 6-17 NB

   Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme farlige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. Til dem hører også de som sniker seg inn i husene og fanger kvinnfolk som er nedtynget av synder og drives av mange slags lyster, som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhets erkjennelse. Som Jannes og Jambres sto Moses imot, slik står også disse sannheten imot. De er fordervet i sitt sinn og holder ikke mål i troen. Men de skal ikke ha mer fremgang, for deres dårskap skal bli åpenbar for alle, slik det også gikk med de to jeg nevnte. Men du har etterfulgt meg i lære, i livsførsel, i forsett, i tro, i tålmodighet, i kjærlighet, i utholdenhet, i forfølgelser, i lidelser – slike som møtte meg i Antiokia, Ikonium og Lystra, ja, alle slags forfølgelser som jeg har gjennomgått. Og Herren har fridd meg ut av dem alle. Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. Men onde mennesker og bedragere går fram til det verre. De fører vill og farer vill. Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av, og helt fra barndommen av kjenner du De hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.

  • Tipper det klinger like bra om velstands suggesjonen deres for de kristne som blir halshugget for Jesu Kristi navn skyld i Libya nå om dagen. Tror det er på tide dere såkalte guds ambassadører kommer ned på jorden igjen til virkelighetens verden.

 2. Takk Kjell Andersen for alt du har skrevet til advarsel mot velstandsforkynnelsen! Det er trist at folk faller for denne type falske forkynnelse som er så langt ifra evangeliet. Ja, det står såpass mye i bibelen til advarsel mot dette at det egentlig burde være klart for alle at dette er galt. For å nevne noen steder i det nye testamentet, står det i f.eks i 1 Tim: 6:9-10, Matt. 6:19, Matt.13:22, Mark 4:19, Kol. 3:5, og 1 Tim. 3:3 at kjærlighet til penger er roten til all ondt. Det kan lede oss bort og føre til at vi faller fra troen. Grådighet er dessuten avgudsdyrkelse. Det er noe vi alle må passe oss for, meg inklusiv. Når denne velstandsforkynneren i en setning forkynner at Jesus er frelser og at vi må vende oss om og angre våre synder, blir det noe ironisk når han så går over til å forkynne et budskap som leder folk inn i synd. Jan Hanvold skriver på Visjon Norge at det er slik forkynnelse vi trenger…….Norge har ikke hatt slik type møter på mange år. For meg er det bare en type forkynnelse som trengs, og det er det gode gamle evangeliet som vi finner i bibelen, og som aldri går ut på dato!

 3. Jeg ble trist og lei meg da jeg hørte Maldonados forkynnelse. Det som også opprører meg er at et så tydelig falsk budskap tas imot med åpne armer, også av mennesker med bibelkunnskap til å vite bedre. ‘Apostelen’ har talt ord som har gått rett inn hos Hanvold, ord om mer penger, penger, mer penger og profetert at Hanvold skal be, det vil si manipulere partnerne til å gi enda mer penger. Maldonados menighet er gjeldfri, noe som ikke er overraskende når man hører mannen i aksjon. Det er en svært utspekulert måte han benytter for å få folk til å gi, gi og gi. Du skal gi Jesus det beste du har, og du skal gi på forhånd for at Han skal gi deg det du trenger på et senere tidspunkt. Du skal også gi for selv å få stor velstand, bli gjeldfri. Mantraet er “så inn, så inn, så inn”. Og hva er det folk gir til? Det er iallefall ikke til Jesus, men til falske forkynnere som er villig til hva som helst for å få inn penger. Får håpe at mange av Hanvolds partnere har fått opp øynene når de har lyttet til Maldonado, og at de nå skrur igjen pengekranen. Hanvold har åpnet for skumle åndsmakter, og jeg er ikke i tvil om at dette vil føre til Visjon Norges fall.

  • Takk til deg også, B.E for det du har delt med oss om dette! De bygger huset sitt på sand når de ikke gjør og går imot Guds Ord. når stormen kommer går det ikke bra for den som har bygget huset sitt på sand!

  • “Ein styggedom i Herrens augo.”
   Det er på sin plass å advare kristne og andre folk mot denne forførende åndelighet. Guds ord, bibelen advarer
   også.

   “SHOCKING DOCUMENTARY 1- False spirits invade the church – KUNDALINI WARNING – Andrew Strom -Part 1”
   https://www.youtube.com/watch?v=eBpw2oQrvMM#

Det er stengt for kommentarer.