Erik Rørtveit i Normisjon Rogaland åpner for karismatisk galskap

Sier ja til apostel og profet bevegelse

Den karismatiske invasjonen av det lutherske Normisjon fortsetter. Etter at Søkelys tidligere i år kunne slå fast at Normisjon sentralt stilletiende gav aksept for ekstrem karismatisk lykkereligion, har Normisjon i Rogaland nå sagt ja takk til ett tett og nært samarbeid med den kontroversielle amerikanske sekten Bethel Church i Redding. Som kjent er Bethel Church en sentral aktør innenfor det som blir omtalt som den “ny apostoliske reformasjonen” som er en del av en nyreligiøs strømning som har røtter i “Latter Rain bevegelsen” som igjen er en del av det religiøse miljøet som har fostret mange av vår tids falske profeter og selvutnevnte apostler. Les hele saken her