Denne mannen er blant dem som hevder at bibelen er dyrets merke

“Bibelen og dem som følger den er alle et ofre for djevelens forførelse og er på vei til helvete og sjøen av ild.” Dette er blant påstandene som blir framsatt av en liten gruppe troende som bruker nettet og You Tube til å proklamere det absurde budskapet om at Bibelen i realiteten er “dyrets merke” omtalt i Johannes Åpenbaring  kapittel 13. Harland Hoy forfatter av boken “The Bible Is The Mark Of The Beast” promoterer både en You tube kanal og internettsiden “the-bible-is-the-mark-of-the-beast.com” som hevder tesen om at Bibelen egentlig er “dyrets merke” og at millioner av kirker og kristne er forført av Satan til å følge Den Hellige Skrift. I en rekke videoer blir sanne “Holy Ghost folk” oppfordret til brenne eller rive i stykker Bibelen som Harland Hoy og hans likesinnede hevder er blitt en forføreriske avgud for det som omtales som millioner av avgudsdyrkere som tror på Bibelen. Les saken her og Harland Hoy’s sinte reaksjon her