Er vi i det femte segl i Johannes Åpenbaring?

Midtøsten står i flammer! Krigen mellom Israel og Hamas som har rast i sommer har tatt isisen pause. ISIS er ferd med å overta deler av Irak og den islamistiske og ekstreme terrorgruppen truer sikkerheten i hele regionen. Alt dette vi ser skje er oppfyllelsen av Bibelens profetier om de siste dager. Jesus sa at det skulle komme til å skje. “Dere vil høre om krig og rykter om krig…og folk skal reise seg mot folk og rike mot rike,”(Matt 24,6-7). Og det kommer til å bli verre før det blir bedre for Jesus la til: “Men alt dette er begynnelsen på fødselsveene” (Matt 24: 8). På slutten av denne tidsalder, vil Jesus komme tilbake, og verden vil nyte fred og velstand i hans rike., skriver David Cooper i en tankevekkende analyse om dagens situasjon.

 

Disse krigene og konfliktene er åndelige av natur. Radikal islam søker herredømme via femte-segl sharia lover og driver ut eller ødelegger dem som har en annen tro, spesielt kristne og jøder. Om de siste dager, sa Jesus:  Da skal de overgi eder til trengsel og slå eder ihjel, og I skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. (Matt 24,9) En god venn av meg spurte meg om hva jeg mente om lidelsene til de kristne i Midt-Østen og i land som Nord-Korea, og jeg svarte da: “Jeg tror vi nå befinner oss i det femte seg i Johannes Åpenbaring. Johannes beskrev det slik: “Og da det åpnet det femte segl, så jeg under alteret deres sjeler som var myrdet for Guds ords skyld, og for det vidnesbyrds skyld som de hadde;”  (Åp 6,9)

Vi er involvert  i en stor åndelig krig. Åpenbareren sier: “Og det ble en stor krig i himmelen” (Åp 12: 7). Denne åndelige krigen blir sett i den pågående forfølgelsen av Guds folk. Satan er beskrevet i Åpenbaringsboken som en stor rød drage som er rasende på Israel og de kristne. ” Og dragen ble vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd. (Åp.12,17)

Kristne blir nå drevet ut av Irak under trusler om å bli drept. I følge Mirrors Tom Watson har militante islamistiske krigere kjent som ISIS (tidligere omtalt som ISIL) erklært en ny islamistisk stat i Nord-Irak. For ti år siden var Mosul hjemmet til en av verdens historiske kristne samfunn og omkring 60 000 kristne bodde i den nord-irakiske byen. I nesten 1500 Flag_of_Islamic_State_of_Iraq.jpgår har kristne og muslimer levd side om side i området. Men nå, etter at ISIS har overtatt kontrollen blir kristne tvunget til å konvertere til Islam eller ble jagd ut -eller det som verre er. Inngangsdøren til kristnes boliger blir merket med rødfarge for å speede opp tempoet med massiv religiøs rensning. Flere dusin kirker ligger øde og forlatt etter at de troende har måttet rømme av frykt for sine liv. Jeg møtte nylig en pastor fra Pakistan som hadde flyktet fra sitt land på grunn av forfølgelsen. Han og hans familie led stort og han var truet på livet. Når han flyktet ble alle hans eiendeler beslaglagt av myndighetene og de stod ribbet tilbake.

En god venn av meg, en pastor i Iran har lidd fengsel i sju år fordi han preket evangeliet om Jesus. Han nektet å frasi seg sin tro og ble derfor fengslet. Det er kun brev og appeller og en dyktig advokat som har gjort at han har unngått å få livsvarig fengsel eller mulig dødsstraff på grunn av anklagene om at han skal ha omvendt mennesker til Kristus. Se på denne alarmerende overskriften: Pakistansk mobb drepte kvinne og jenter på grunn av “blasfemisk post på Facebook. Syad Raza Hassan rapporterte historien om en pakistansk mobb som drepte ett kvinnelig medlem av en religiøs sekt og to av hennes barnebarn da de ble anklaget for å ha postet blasfemisk materiale på Facebook, sa lokalt politi mandag om den siste hendelsen av økende vold mot minoriteter. De døde, som inkluderte en syv år gammel jente og hennes lillesøster som var kun en baby var Ahmadis, en religiøs retning som anser seg selv for å være muslimer aksepteres ikke som en del av islam av deler av det internasjonale islamske religionssamfunnet, blant annet fordi grunnleggeren av bevegelsen gjør krav på profetdømme. I 1984 fastslo en pakistansk lov at de ikke kunne regnes som muslimer og blant mange muslimer blir de ansett som kjettere. En flokk på 150 mennesker kom til politistasjonen og anmeldte dem for blasfemi og mens politiet forhandlet med mobben så startet folkemengden å brenne ned hus som tilhøre Ahmadis tilhengere. Beskyldninger om blasfemi har skutt voldsomt i været fra kun en i 2011 og til minst 68 i fjor i følge menneskerettighets kommisjonen i Pakistan. Omkring 100 har blitt anklaget for blasfemi hittil i år.

Jeg snakket med en pastor i India som fortalte meg at en sentral myndighets-person skal ha startet en kampanje for å jage alle kristne ut av India. Denne myndighets-personen besøkte flere byer og begynte å samle støttespillere for sin sak blant lokale ledere. Da fortalte hans egen datter ham at han også måtte jage henne ut fordi hun også var blitt en kristen. “Hvis du vil jage alle kristne ut av India vil du også drive meg ut fra vårt hjem.” Siden mannen ikke ønsket å miste datteren droppet han saken.

Hva skal vi så gjøre? Jo, stå fast i vår tro og la Jesu lys skinne klart for å fordrive mørket og ondskapen i verden. For mens djevelen går rundt som en brølende løve for å søke noen han kan opsluke, må vi stå i mot ham, faste i troen, som Peter skriver i sitt første brev. (1.Pet 5,8-9) skriver David Cooper og avslutter med noen strofer av en sang til Tom Petty:  “Well I know what’s right, I got just one life/ In a world that keeps on pushin’ me around/ But I’ll stand my ground, and I won’t back down/ You can stand me up at the gates of hell/ But I won’t back down!”

David Cooper er ledende pastor for Mount Paran Church i Atlanta og er forfatter av flere bøker, inkludert hans siste, “Unfinished Business”

5 tanker om “Er vi i det femte segl i Johannes Åpenbaring?

 1. Det som skjedde da det femte segl ble brudt var at martyrene fikk hvite kapper men at de skulle holde seg i ro enda en stund. “Martyrene”, nevnt i bestemt flertallform, må bety alle de som har blitt drept for sin tros skyld inntil akkurat dette tidspunktet. Men de skulle bli flere før den dagen kommer da Gud skal dømme verden. Dommens dag.

  Spørsmålet man kan stille er om vi lever før eller etter at martyrene fikk de hvite kappene. Og man kan spørre seg om hva det betyr? Kanskje er det noe som bare har betydning for martyrene selv? Eller kanskje har det andre konsekvenser også?

  Det er en ting med slike bibelvers som er ganske iøyenfallende. De brukes flittig av forskjellige grupper for å konstruere sin egen “skreddersydde” fremstilling av “endetiden” og deres egen eksklusive rolle i denne. Nettopp alle disse forskjellige forklaringene har gjort meg noe reservert i forholdt til å “produsere enda flere forklaringer” ut fra slike Bibelsteder.

  Personlig har jeg kommet til at det eneste vi kan være helt sikre på er at djevelen vil gjøre absolutt alt for å bedra oss. Det er dette som er viktigst og forstå.

  “Åndskampen” er noe som kun finner sted inne i menneskenes hoder. Ingen andre steder. Målet med denne er utelukkende å ødelegge menneskenes forhold til Gud gjennom synd. Alle former for synd. Men i praksis er det de syndene vi selv ikke ønsker å tilegge betydning eller kanskje ikke en gang ønsker å være oss bevisst. “Gud er jo ganske nådig”. I praksis er dette de syndene det er aller vanskeligst å få folk til å omvende seg fra. Folk kan gjøre dem nesten usynlige, men i praksis kan de være bundet i stållenker. “Kameraderi” er et typisk eksempel på en slik stållenke.

  Jeg har hørt at dyrkelsen av de forskjellige avgudene i gammel tid innebar spesielle typer synder. Sannsynligvis var “gudene” bare noe som først og fremst skulle legitimere syndene. Og alle de tingene som i dag brukes for å legitimere synd har kanskje akkurat den samme rollen som fortidens avguder?

  “Gudene får nye utrykk, men syndene er de samme”. Og syndene får akkurat de samme konsekvensene som de har fått til alle tider. Helt siden Adam lot Eva bestemme.

  Først ødelegger synden den kristne menigheten. Og siden ødelegges hele samfunnet. Dette så man tydelig i Tyskland etter en periode med “bibelkritisk teologi”. “Newagelignende” trender ble i stedet populære og nazismen var faktisk i utrolig stor grad preget av dette. “Madam Blawadsky” (usikker på stavemåten) var en grunnleggende viktig inspirator både for nazistene og dagens newagetilhengere. Man så det i den katolske kirke i middelalderen. Ydmykhet og nestekjærlighet ble byttet ut med formaliserte sermonier og teoretisk teologi kontrollert og styrt av mennesker. Mennesker som selv gjorde krav på retten til å forvalte Guds vilje på jord. Gjennom århundrer var de absolutt mest bestialske former for tortur og drap en viktig del av deres religiøse praksis. “Moderkirken”???

  Og i dag?

  Så vidt jeg kan se kan vi lære noe viktig av syndefallet i 1. Mosebok. Og det er at selve “fallet” kan være helt umerkelig hvis det skjer over litt tid. Som for Samson. Hvis det skjer plutselig kan man kanskje merke at man blir litt mindre frimodig eller kanskje plutselig får et større behov for å kontrollere. Katastrofen kan uansett være et faktum uten at noen som helst forstår alvoret. Men så begynner bare ting å skje. Syndens konsekvenser.

 2. Mye tyder på at islam er i ferd med å bli den største antikristelige makt verden noensinne har sett. Kristne under islam får det stadig tøffere og tøffere, og jeg syntes forfatteren av stykket et inne på mye spennende. De antikristelige makter er i ferd med å reise seg i tiden og kan hende vi får en islamistisk Antikrist. Uansett er det nødvendig å la oss berøre av den situasjonen kristne under islam lever under i muslimske land.

 3. Gjennom hele GT kan man lese om hvordan Gud lot fiendtlige makter tukte Israelsfolket, datidens menighet. Årsaken var alltid synd, vantro og liberale holdninger.

  I hele NT er gjennomgangstemaet synd, konsekvensen av synd og advarsler mot synd. Antikrist er bare en konsekvens av folks synd. Han kommer til maken fordi folk ikke tar i mot sannheten. Bibelens siste bok begynner med brevene til de syv menighetene. Sannsynligvis er Laodikeamenigheten vår tids menighet. Og det er den siste. Her finner man antagelig årsaken til de “antikristelige kreftenes” fremvekst.

  Islamismen har mye til felles med nazismen. Og den som har studert litt historie vet at bare utrolig blindhet og egoisme åpnet veien for Hitler. Og faktisk kunne norge hatt en dramatisk påvirkning på verdenskrigens gang. Muligens kunne de stoppet nazistene for krigen virkelig kom i gang. Men også i Norge var folk blinde. De stemte på politikere som hadde erklært seg som antikristelige. Og disse politikerne saboterte mobiliseringen.

  Slik er det i dag også. Islam er på fremmasj over alt. Men politikerne som vestlige land har stemt inn gjør lite eller ingen ting for å stoppe dem.

  De aller fleste av dem er antikristelige !

 4. Anbefaler å høre og lese undervisning av Joel Richardson om dette. Han er en av de fremste på tema. Hans undervisninger har virkelig truffet spikeren på hodet i den utviklingen vi nå ser i Midtøsten og omegn. Utrolig bibelsk lære og Kristus fokusert.

  http://www.joels-trumpet.com/

 5. Joel Richardson har visst skrevet veldig mye om midøsten. Har han trukket noen spesiell konklusjon?

  Tror det var Kåre Kristiansen, tidligere minister for krf, som advarte mot islams fremmasj. Han så dette veldig klart på syttitallet sa han. Og det er veldig lenge siden han sa dette.

  Islam er i grunn som det altid har vært. Religionens “storhet” fikk imidlertid en alvorlig knekk da kalifatet gikk under med det ottomanske rikets fall etter 1.VK. Men kort tid etter stiftet noen islamister “Det muslimske brorskap” som tok mål av seg til å gjennreise kalifatet og “islams storhet”. NRK kalte denne organisasjonen “det nærmeste man kommer krf” eller noe slikt.

  Islamister kan gjøre veldig mye skade, men det er vanskelig å tenke seg at den islamske verden kan oppnå verdensdomminans. De fleste islamske land er fattige og eller lite utviklet teknologisk og militært. De rike oljelandene har mye penger, men det meste av dette er jo innvestert i I-land. Hvis muslimer prøver å bli for domminerende gjennom vold og krig vil de raskt bli isolert og få resten av verden mot seg. Tror ikke mange ikke-muslimske land fristes av sharialovene heller.

  Mange tror at verden snart vil havne i noe som ligner en ny verdenskrig, og at denne vil skape en helt ny situasjon i verden. Og da tror de antikrist ganske naturlig vil tre inn på arenaen for å rydde opp. Dette kan virke logisk ut fra det som står i Bibelen, for jeg har ikke sett noe som kan danne grunnlaget for antikrists rike slik det er i dag.

  Johannes skriver følgende:

  “Dere har hørt at antikrist skal komme. Og mange antikrister har alt stått frem. Derfor vet vi at den siste tid har kommet. De har utgått fra oss, men de var ikke av oss.”

  Dette kan jo indikere at antikrist kommer fra de kristnes egne rekker.

  Paulis skrver:

  “Dere vet også hva som nå holder igjen, slik at han først står fram når tiden er inne.”

  Hva som holder igjen har man diskutert i snart to tusen år, men det kan neppe være annet enn Den Hellige Ånds tilstedeværelse gjennom den kristne menigheten. Og når Paulus skriver at “først må frafallet komme”, så tror jeg dette er forklaringen på at Den Hellige Ånd vil forlate jorden. Sannsynligvis vil nesten alle kristne sakte men sikkert gli bort fra den ekte troen på Guds Ord og bli mer og mer liberale og verdslige. De vil ende opp med snakking og døde tradisjoner, spise seg tykke og fete og leve i velstand, så lenge det varer. DVS til det er forsent.

  “Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud over dem en villfarelse som virker i dem så de tror løgnen. Og slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde på sannheten, men hadde sin glede i uretten.” Skriver Paulus videre.

  Gud overgir rett og slett folk til antikrist makt. Men noen få vil sannsynligvis holde fast på troen og antagelig ende opp som martyrer. Alt i dag tror jeg de fleste har valgt sin vei uten at de er klar over dette selv. Men deres troskap mot Guds Ord kan antagelig si noe om hvor veien vil ende. Mange vil nok slå av på sannheten for å tekkes verden.

Det er stengt for kommentarer.